Skip to main content

Stockholms musikpedagogiska institut flyttar till Södertörns högskola

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2015 13:10 CET

En enhällig styrelse för Stockholms musikpedagogiska institut – SMI – fattade den 27/11 beslutet att flytta verksamheten till Södertörns högskola. Flytten kommer att ske sommaren 2017.

– Vi ser med glädje fram emot att välkomna Stockholms musikpedagogiska institut till campus i Flemingsberg, säger Södertörns högskolas rektor Moira von Wright. Våra lärosäten kan inspirera varandra på många sätt, och vi förenas i synsättet att konst, kultur och mångfald är viktiga faktorer i samhällsutvecklingen.

Lokalerna är inte färdigplanerade än men beräknas husera bland annat en orkestersal, dansgolv, flera större ensemblesalar och musiksalar. För närvarande är det cirka 200 personer, varav 80 studenter, som är knutna till SMI, och som alltså kommer att få sin framtida arbetsplats och skola förlagd till Södertörns högskolas lokaler.

– SMI är enormt glada över dagens styrelsebeslut för en framtida flytt till Södertörns högskola. Flytten ger SMI och Södertörns högskola fantastiska möjligheter till samverkan och utveckling i utbildning, forskning och konstnärlig verksamhet, säger SMI:s rektor Ian Plaude.

SMI kommer förutom undervisningslokaler även att husera slagverksensemble Kroumatas instrumentarium här, där de också blir tillgängliga för det professionella musiklivet. Detta kommer att dra inte bara studenter och lärare av hög kvalitet, utan även professionella scenkonstnärer och ensembler från Sverige och världen för repetition, inspelning, workshops, masterclasses och uppträdanden till Södertörns högskola.

– Med SMI på plats här vid Södertörns högskola uppstår en rad möjligheter tillgemensamma utvecklings- och forskningsprojekt och ökade valmöjligheter för våra studenter på campusområdet, menar rektor Moira von Wright.

_____________________________________________________

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling.

På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet.

På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.