Skip to main content

Vill du göra karriär inom idrottsvärlden?

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2010 09:27 CET

Till hösten startar Södertörns högskola ett nytt program, Sport management. Det riktar sig till dig som vill använda din akademiska utbildning till arbete med idrottsfrågor. Du får examen i företagsekonomi kombinerat med bland annat ledarskap och juridik. Med andra ord en attraktiv utbildning för arbetslivet i stort.

I Stockholmsområdet finns i dagsläget ingen akademisk grundutbildning med inriktningen Sport management. Intresset för kompetensen efterfrågas inom idrottens organisationer och företag.
- Utbildning behövs. Det är stor efterfrågan på rätt personal, säger Christer Wohlin, marknadschef på svenska simförbundet.

Christian Widholm, projektledare för programmet Sport management vid Södertörns högskola, berättar att arbetet med att ta fram utbildningen gjorts i samarbete med verksamma inom idrottsrörelsen.
- Vi ser att intresset för denna typ av utbildning är mycket stort i utlandet och ökar stort även i Sverige.

Utveckla framtidens idrottssverige
Programmet Sport management som startar på Södertörns högskola hösten 2010, är en 3-årig akademisk utbildning för den som har ett stort idrottsintresse eller kanske redan är verksam inom idrotten. Man kanske vill arbeta i en chefsposition, bli projektledare eller spindeln i nätet på ett förbund, en förening, en eventarrangör eller på ett företag med idrotten som med- och motpart.

Sport management ger en gedigen och bred kompetens. I det mångvetenskapliga programmet ingår också bland annat juridik, personalvetenskap, psykologi, historia, medievetenskap och turismvetenskap. Man blir en företagsekonom med behörighet till högre studier, med extra kunskaper inom bland annat ledarskap och idrottsjuridik.

Christian Widholm berättar att studenterna inom programmet kommer att uppmuntras att ha en mentor inom idrottsrörelsen.

– Vårt program har knutit till sig externa kontakter som kan fungera som studenternas mentorer under hela utbildningen eller som en samarbetspartner vid examensarbetet. Denna resurs kommer förhoppningsvis att ge studenterna ett viktigt nätverk och yrkesmässig förankring.

Ansökan
Sista ansökningsdag till höstens högskoleutbildningar är den 15 april. Ansökan görs via www.studera.nu. För mer information om Södertörns högskola, se www.sh.se.

Kontakt
Christian Widholm, högskolelektor och projektledare, Södertörns högskola:
08-608 50 27 eller 08-608 46 08
Eleonor Björkman, informatör Södertörns högskola: 08-608 50 62

_____________________________________________________

Södertörns högskola är ett ungt och dynamiskt lärosäte med unik profil, beläget i Flemingsberg i södra Stockholm. Vid högskolan bedrivs kvalificerad forskning. Särskilt starka forskningsområden är Östersjö- och Östeuropaforskning, samtidshistoria, institutionell förändring i det moderna samhället, interreligiösa relationer, genusstudier, kritisk kulturteori, estetik och miljövetenskap.

Ett mångvetenskapligt arbetssätt är utmärkande för högskolan. Samverkan över ämnesgränserna betonas för att nå nyanserad kunskap om komplexa samhälleliga fenomen. Verksamheten vid Södertörns högskola genomsyras av ledorden mångvetenskap, mångkulturalitet och medborgerlig bildning.