Skip to main content

Pressmeddelanden

Internationell forskningskonferens: ”Hästkulturer i omvandling”

Internationell forskningskonferens: ”Hästkulturer i omvandling”

Pressmeddelanden   •   Okt 18, 2016 14:26 CEST

En internationell forskningskonferens med temat Equine Cultures in Transition – Human-Horse Relationships in Theory and Practice, hålls den 27-29 oktober i Stockholm. Arrangörer är Södertörns högskola. Hästens förändrade roll i samtidens kultur, synen på hästen, interaktion och etik mellan människa och häst är en röd tråd genom hela programmet.

Chantal Mouffe utses till hedersdoktor vid Södertörns högskola 2016

Chantal Mouffe utses till hedersdoktor vid Södertörns högskola 2016

Pressmeddelanden   •   Okt 04, 2016 08:47 CEST

Chantal Mouffe, professor i politisk teori vid University of Westminster, har utsetts till hedersdoktor vid Södertörns högskola. Chantal Mouffe kommer att promoveras den 25:e november.

Den franska psykoanalytikern Julia Kristeva kommer till Stockholm

Den franska psykoanalytikern Julia Kristeva kommer till Stockholm

Pressmeddelanden   •   Okt 03, 2016 08:30 CEST

Julia Kristeva är en av Frankrikes mest kända intellektuella och en världsledande psykoanalytisk tänkare. Den 13-15 oktober samlas The Kristeva Circle på Södertörns högskola med ett sextiotal deltagare från tretton länder. Julia Kristeva deltar själv i konferensen. Kvällen den 14 oktober blir det också ett publikt samtal med Julia Kristeva på Moderna Museet.

Många perspektiv på empati i ny bok

Pressmeddelanden   •   Dec 09, 2013 13:38 CET

Boken ”Empati. Teoretiska och praktiska perspektiv” samlar ledande svensk och internationell forskning om empati utifrån olika ämnen och infallsvinklar. Den ger viktig kunskap för yrken som arbetar med bemötande av människor och tar upp frågor som empati vid professionellt bemötande, hur hjärnan fungerar och empatitankens utveckling.

Ny avhandling om självmord i Ryssland

Pressmeddelanden   •   Apr 09, 2013 13:53 CEST

Andelen självmord i Ryssland, som är bland de högsta i världen, har ett starkt samband med alkoholkonsumtionen och har påverkats av Rysslands modernisering. Tanya Jukkala, verksam vid Södertörns högskola, disputerar den 12 april vid Uppsala universitet med en avhandling om självmord i Ryssland.

Vad händer när språket blir allt viktigare inom vården?

Pressmeddelanden   •   Sep 24, 2012 15:07 CEST

I den nya boken ”Med språket som arbetsredskap” tar forskare upp dilemman som uppkommer, när språket blir ett allt viktigare redskap inom vården. Mats Landqvist, lektor i svenska vid Södertörns högskola, har exempelvis analyserat sjukvårdsrådgivningens samtalsanvisningar och jämfört dem med faktiska patientsamtal. En slutsats är att riktlinjerna inte alltid kan följas.