Skip to main content

Pressmeddelanden 3 träffar

Lantbrukare viktiga för att rädda Östersjön

Lantbrukare viktiga för att rädda Östersjön

Pressmeddelanden   •   Maj 25, 2015 05:37 CEST

Om lantbrukare får rätt förutsättningar att agera kan de bidra till en förbättrad vattenkvalitet i Östersjön. Men det krävs bättre incitament och organisering på lokal nivå för att stimulera deltagandet. Den slutsatsen drar Frida Franzén i en ny doktorsavhandling. Hennes avhandling är resultatet av ett samarbete mellan Södertörns högskola och KTH, med finansiering från Östersjöstiftelsen.

Almedalsseminarium om hur gastronomiska regioner skapas i Sverige

Pressmeddelanden   •   Jun 24, 2013 12:39 CEST

Vid seminariet ”Gastronomiska regioner – ett verktyg för att främja tillväxt i Sveriges lands- och glesbygder” den 5 juli presenteras vad gastronomiska regioner är och hur Sverige skulle kunna delas in efter mattraditioner. Ett förslag som tagits fram av ett forskningsprojekt lett av Paulina Rytkönen vid Södertörns högskola presenteras och diskuteras, inför höstens remissomgång.

Kretsloppssamhället räddningen för Östersjön

Pressmeddelanden   •   Maj 16, 2011 10:43 CEST

Hälften av det kväve och fosfor som kommer ut i Östersjön kommer från jordbruket. Enda sättet att minska övergödningen är att ställa om jordbruket, menar forskare i EU-projektet BERAS Implementation. På en konferens den 25-26 maj presenteras ett alternativ för hållbar utveckling i Östersjöområdet – det ekologiska kretsloppssamhället.