Skip to main content

Pressmeddelanden 1 träff

Viktigt erkänna lokalsamhällens sociala komplexitet

Viktigt erkänna lokalsamhällens sociala komplexitet

Pressmeddelanden   •   Dec 29, 2011 11:47 CET

Bevarandeprojekt i lokalsamhällen i tredje världen har ofta en alltför snäv syn på projektdeltagarna och misslyckas därför i hög grad i sina föresatser. Deltagare i projekten är inte bara användare av naturresurserna, utan har även komplexa sociala och kulturella kopplingar som sträcker sig utanför byn och strikta kategoriseringar. Det menar Fred Saunders, som disputerat vid Södertörns högskola.