I1rxeoq4qluuslj2v9x0

Stark tillväxt i Stockholms läns södra delar

Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2017 23:58 CET

Av de kommuner i Stockholms läns som har den mest snabbväxande företagsamheten ligger fem av de sex bästa på Södertörn, konstaterar Syna i undersökningen Bästa Tillväxt 2017. I Stockholms län dominerar kommunerna i söder med Nykvarn och Botkyrka som etta och tvåa på listan. Mer än vart tredje företag på Södertörn är en snabbväxare. Även antalet företag och anställda på Södertörn växer snabbt.

Sqyd4vtgeuvppbbx0lij

​Södertörnsamarbetet anställer ny utvecklingsledare

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2017 10:08 CEST

Åtta samverkande kommuner på Södertörn har anställt en ny utvecklingsledare, Cecilia Mårtensson. Utvecklingsledarens roll i Södertörnsamarbetet innebär bland annat att initiera, stödja och följa upp de projekt och nätverk som drivs inom ramen för samarbetet. En annan viktig del är kommunikations- och påverkansarbete främst inom infrastrukturområdet som står i särskilt fokus i Södertörnsamarbetet.

Media no image

​Vinnova stödjer Södertörnsprojekt för hållbara städer

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2017 09:59 CEST

Vinnova har beviljat en ansökan på 9,2 miljoner kronor för utveckling och spridning av Södertörnsmodellen. Det är en innovativ organisationsform för att skapa en ekonomisk, grön och socialt hållbar stadsutveckling, inte bara på Södertörn.

I projektet möts kommunerna, näringsliv och forskning förutsättningslös för att hitta nya sätt att samverka – allt utifrån kommunernas behov och med ständigt fokus på medborgarna. Modellen ska bidra till attraktiva, hållbara städer och även kunna appliceras nationellt och internationellt.

Södertörnsmodellen har beviljats finansiering av Vinnova genom programmet Utmaningsdriven innovation. De aktörer som tillsammans ansvarar för genomförandet av projektet är Kungliga Tekniska Högskolan, Södertörns högskola, Nordregio, Skanska Sverige, Wallenstam, White Arkitekter, SKL International, 2050 Consulting, Ecoloop och Södertörnskommunerna; Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje, Tyresö. Projektets totala budget uppgår till 23 miljoner.

I projektet har hittills ingått fyra idégrupper: Ekosystemtjänster, Markåtkomst, Social hållbarhet, medborgardialog och social konsekvensbedömning samt Södertörnsanalysen – ett verktyg för kunskapsbaserat beslutsfattande.

Mer information om projektet 

finns på sodertornsmodellen.com och det finns även en video som beskriver modellen.

På sodertornsmodellen.com kan du se flera filmer som beskriver syftet med Södertörnsmodellen:

  • ­ Ekosystemtjänster – en nyckel till hållbar stadsutveckling
  • ”Södertörnsanalysen och lyckoparadoxen” om analysarbetet

De åtta kommunerna på Södertörn - Botkyrka, Nykvarn, Nynäshamn, Haninge, Huddinge, Salem, Södertälje och Tyresö – har en lång tradition av samarbete. Kommunerna är tillsammans en attraktiv del av Stockholmsregionen med cirka 430 000 invånare. Starka och välkända företag som satsar på forskning och utveckling är etablerade här och det finns goda utbildningsmöjligheter på universitets- och högskolenivå.

Syftet med samverkan mellan de åtta Södertörnskommunerna är att stärka den kommunala och regionala utvecklingen som gynnar Södertörn och dess kommuner och invånare.

En vision och ett gemensamt utvecklingsprogram har beslutats i de åtta kommunerna. En organisation finns för att styra, leda och följa upp det som sker inom ramen för samarbetet

Vinnova har beviljat en ansökan på 9,2 miljoner kronor för utveckling och spridning av Södertörnsmodellen. Det är en innovativ organisationsform för att skapa en ekonomisk, grön och socialt hållbar stadsutveckling, inte bara på Södertörn. Kommuner, näringsliv och akademi i samverkan.

Läs vidare »
Media no image

Bästa Tillväxt 2016: 7 av 10 toppkommuner finns i södra Stockholm

Pressmeddelanden   •   Dec 19, 2016 15:25 CET

7 av Stockholms läns 10 toppkommuner ligger på Södertörn! Nu har Syna presenterat resultaten från undersökningen Bästa Tillväxt 2016 och sammanställt en 10-i-topp-lista för varje län. I Stockholms län är det kommunerna i söder som dominerar topplistan. Nynäshamns kommun står för den största klättringen jämfört med året före, från plats 23 till 6. Södertörnsamarbetet ses som en viktig anledning till regionens framgång.

– Att 7 av 10 kommuner på topplistan ligger på Södertörn är ett kvitto på att vårt samarbete över kommungränserna är rätt väg att gå. Vi samarbetar i tillväxt-, näringslivs- och utvecklingsfrågor och koordinerar satsningar på utbildning och bostäder. Södertörnsamarbetet innebär att vi hjälper varandra till gemensam framgång och inte uppfattar varandra som konkurrenter, säger Bob Wållberg, kommunstyrelsens ordförande i Nykvarn samt ordförande i styrgruppen för Södertörnsamarbetet.

Stabil tillväxt med många snabbväxande företag

Kommunerna i undersökningens toppskikt har störst andel företag som nyanställer, ökar sin omsättning och går med vinst.

– Topplaceringarna visar att vi har en stabil tillväxt i regionens företag. Dessutom visar en analys från Bisnode att Södertörn har snabbare företagstillväxt än Stockholms län som helhet och att mer än vart tredje företag är snabbväxande. Vi ser också ett ökat intresse bland företag att etablera sig här, säger Daniel Dronjak, kommunstyrelsens ordförande i Huddinge.

Södertörns framgång viktig för hela Stockholm

Pia Forsberg, näringslivschef i Huddinge kommun, vidgar perspektivet:

– Kommunerna i södra Stockholm har 100 000 nya arbetstillfällen som mål fram till 2030. Det kommer innebära att färre behöver pendla långt till sina jobb vilket är bra för både trafiksituationen, miljön och människors privatliv. Södertörns framgång är

mycket positiv för de som bor och arbetar här, samtidigt som den gynnar hela Stockholmsregionen.

Topplistan Stockholms län (kommuner på Södertörn i fet stil):

1. Upplands Väsby

2. Huddinge

3. Botkyrka

4. Södertälje

5. Haninge

6. Nynäshamn

7. Nykvarn

8. Sundbyberg

9. Tyresö

10. Vallentuna

Om Syna

Syna är Sveriges äldsta kreditupplysningsföretag och har erbjudit oberoende kreditupplysning sedan 1947.

Synas undersökning Bästa Tillväxt mäter tre värden:

  • Ÿ Andelen företag som har en omsättningsökning > 5 % mellan de två senaste årsredovisningarna.
  • Ÿ Andelen företag som ökat antalet anställda mellan de två senaste årsredovisningarna.
  • Ÿ Andelen företag som går med vinst enligt senaste årsredovisningen.

Av dessa tal skapas ett tillväxtindex som används för att jämföra kommunerna. Indexet baseras på alla svenska aktiebolags senast tillgängliga bokslut. Kommuner med färre än 100 aktiebolag är inte med i mätningen eftersom resultatet annars blir missvisande.

De åtta kommunerna på Södertörn - Botkyrka, Nykvarn, Nynäshamn, Haninge, Huddinge, Salem, Södertälje och Tyresö – har en lång tradition av samarbete. Kommunerna är tillsammans en attraktiv del av Stockholmsregionen med cirka 430 000 invånare. Starka och välkända företag som satsar på forskning och utveckling är etablerade här och det finns goda utbildningsmöjligheter på universitets- och högskolenivå.

Syftet med samverkan mellan de åtta Södertörnskommunerna är att stärka den kommunala och regionala utvecklingen som gynnar Södertörn och dess kommuner och invånare.

En vision och ett gemensamt utvecklingsprogram har beslutats i de åtta kommunerna. En organisation finns för att styra, leda och följa upp det som sker inom ramen för samarbetet

Nu har Syna presenterat resultaten från undersökningen Bästa Tillväxt 2016 och sammanställt en 10-i-topp-lista för varje län. I Stockholms län är det kommunerna i söder som dominerar topplistan. Nynäshamns kommun står för den största klättringen jämfört med året före, från plats 23 till 6. Södertörnsamarbetet ses som en viktig anledning till regionens framgång.

Läs vidare »
Iygh0rgwzilgytqqrbnp

Halvering av utsläpp resultatet av samordnad varudistribution på Södertörn

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2016 15:27 CET

​Koldioxidrelaterade utsläpp har halverats sedan starten av projektet Samordnad varudistribution på Södertörn. Förutom den direkta miljövinsten syftar även projektet till ökad trafiksäkerhet vid skolor och förskolor.

Om Södertörnskommunerna

Åtta kommuner samverkar för att gynna utvecklingen på Södertörn .

De åtta kommunerna på Södertörn – Botkyrka, Nykvarn, Nynäshamn, Haninge, Huddinge, Salem, Södertälje och Tyresö – har en lång tradition av samarbete. Kommunerna är tillsammans en attraktiv del av Stockholmsregionen med cirka 480 000 invånare. Starka och välkända företag som satsar på forskning och utveckling är etablerade här och det finns goda utbildningsmöjligheter på universitets- och högskolenivå.

Syftet med samverkan mellan de åtta Södertörnskommunerna är att stärka den kommunala och regionala utvecklingen som gynnar Södertörn och dess kommuner och invånare.

En vision och ett gemensamt utvecklingsprogram har beslutats i de åtta kommunerna. En organisation finns för att styra, leda och följa upp det som sker inom ramen för samarbetet.