Skip to main content

Sodexo förbättrar miljön i Malmös förskolor

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2017 06:29 CET

Sedan första februari sköter servicebolaget Sodexo den tekniska driften av Malmö Stadsfastigheters förskolor. I avtalet som sträcker sig till 2020-04-30 finns bland annat krav på energieffektiviseringar. Avtalet kan förlängas ytterligare tre år.

Uppdraget omfattar 164 förskolor i Malmö stad, med en total byggnadsyta om ca 160 000 kvm. Sodexo kommer bland annat att sköta tillsyn, skötsel och underhåll av byggnader och tekniska installationer. Malmö Stadsfastigheter har högt ställda miljökrav och stort fokus kommer därför att läggas på att effektivisera driften och minska användningen av energi.

”Vi har ställt höga krav på anbudsgivarna i vår upphandling och är glada att ha Sodexo som samarbetspartner och vår förlängda arm. Vi litar på deras förmåga att leverera tjänster av den här omfattningen och att säkerställa en bra miljö för barn och personal på våra förskolor”, säger Rickard Borg, enhetschef förskola på Malmös Stadsfastigheter.


Kontakt
Eva Kristensson, Kommunikationsdirektör Sodexo
Telefon: +46 8 5788 5963
E-post: eva.kristensson@sodexo.com

Richard Borg, Enhetschef Förkola Malmö Stadsfastigheter
Telefon: +46 040-34 17 87
E-post: rickard.borg@malmo.se

Om Sodexo

Sodexokoncernen
Sodexo är världsledande inom Quality of Life Services – service för livskvalitet, en grundläggande faktor för individers och organisationers förmåga att prestera. Med verksamhet i 80 länder, servar vi 75 miljoner människor varje dag genom vår unika kombination av On-site Services, Benefits and Rewards Services och Personald and Home Services.

Genom mer än 100 tjänster erbjuder vi våra kunder integrerade servicelösningar som har utvecklats genom mer än 50 års erfarenhet inom reception, säkerhet, underhåll, städning, måltidstjänster, facilities management, kortlösningar, hushållsnära tjänster, daghem och conciergetjänster.

Sodexos framgångar grundas på vår oberoende ställning, vår hållbara affärsmodell och vår förmåga att ständigt utveckla och engagera våra 425 000 medarbetare över hela världen. Sodexo är medlem i CAC 40 och DJSI index.

Nyckeltal (31 augusti, 2016)
Sodexo i världen
20,2 miljarder euro i omsättning
425 000 medarbetare
19:e största arbetsgivaren i världen
80 länder
32 000 uppdrag
75 miljoner människor tar del av vår service varje dag
16,6 miljarder euro i börsvärde(11 Januari, 2017)

Sodexo i Norden
7,5 miljarder kr i omsättning
11 000 medarbetare

Bifogade filer

PDF-dokument