Skip to main content

Sodexo fortsätter expansionen inom teknisk fastighetsförvaltning i Skåne

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2015 07:58 CEST

Stenvalvet som är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag inom ägande, utveckling och förvaltning av samhällsfastigheter, har valt Sodexo för bland annat teknisk fastighetsförvaltning för hela sitt bestånd i Skåne. Sodexo blir ensam leverantör för samtliga 41 fastigheter som ingår i beståndet.

Sodexo har under 2015 etablerat en organisation för teknisk fastighetsförvaltning i Skåne och avtalet med Stenvalvet innebär en ytterligare förstärkning av denna organisation. Fastighetsbeståndet består av polishus, domstolsbyggnader, äldreboenden och vårdcentraler.

Sodexo kommer med utgångspunkt från sina lokalkontor i Malmö, Hässleholm och Landskrona, rondera fastigheterna och säkerställa en hög servicenivå till Stenvalvet och dess hyresgäster. I uppdraget ingår även jour och 24/7 service för akuta felanmälningar.

Stenvalvet får ett eget telefonnummer för felanmälan och tillgång till vår serviceportal där samtliga arbetsordrar kan spåras och där vi också kan samla all relevant dokumentation över fastigheterna.

- Med vår höga servicenivå och med en organisation som väl täcker uppdragets geografi, kommer vi att tillmötesgå Stenvalvets och dess hyresgästers krav på en funktionell och kostnadseffektiv förvaltning, säger Magnus Carlsson, distriktschef.

Sodexo blev inbjuden tillsammans med ett antal driftentreprenörer att lämna anbud på detta uppdrag, som förutom tillsyn/skötsel och felavhjälpande underhåll innefattar planerat underhåll, myndighetsbesiktningar, om-, till- och nybyggnadsprojekt, energiutredningar, systematiskt brandskyddsarbete med mera.

- Genom att lägga samtliga fastigheter i Skåne i en samlad drift-/underhållsentreprenad hos Sodexo uppnår vi synergier och kostnadseffektivitet, säger Fredrik Sörling, Regionchef Stenvalvet. Vår målsättning är att bedriva en professionell och kostnadseffektiv fastighetsförvaltning, så att hyresgästernas förväntningar på funktion och service infrias. Vi upplevde att Sodexos anbud matchade våra krav bäst, och vi ser nu fram emot ett långsiktigt och utvecklande samarbete, fortsätter Fredrik Sörling.

Avtalet gäller från den 1 oktober och tre år framåt med möjlighet till förlängning.

Kontakt
Magnus Carlsson, distriktschef Corporate Service Sodexo
Telefon: +46 8 57883236
Magnus.carlsson@sodexo.com  

Fredrik Sörling, regionchef Stenvalvet
Telefon: +46 8 50894250
fredrik@stenvalvet.se

Om Sodexo

Sodexokoncernen
Sodexo är världsledande inom Quality of Life Services – service för livskvalitet, en grundläggande faktor för individers och organisationers förmåga att prestera. Med verksamhet i 80 länder, servar vi 75 miljoner människor varje dag genom vår unika kombination av On-site Services, Benefits and Rewards Services och Personal and Home Services.

Genom mer än 100 tjänster erbjuder vi våra kunder integrerade servicelösningar som har utvecklats genom mer än 45 års erfarenhet inom reception, säkerhet, underhåll, städning, måltidstjänster, facilities management, kortlösningar och hushållsnära tjänster.

Sodexos framgångar grundas på vår oberoende ställning, vår hållbara affärsmodell och vår förmåga att ständigt utveckla och engagera våra 420 000 medarbetare över hela världen.

Nyckeltal (31 augusti, 2014)
Sodexo i världen
18 miljarder euro i omsättning
420 000 medarbetare
18:e största arbetsgivaren i världen
80 länder
32, 700 uppdrag
75 miljoner människor tar del av vår service varje dag
12,8 miljarder euro i börsvärde(8 januari, 2015)

Sodexo i Norden
7,5 miljarder kr i omsättning
11 000 medarbetare

Bifogade filer

PDF-dokument