Skip to main content

Sodexo topprankas för ansvarsfulla inköp av palmolja

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2016 09:00 CEST

© Dr Asril Darussamin, RSPO

Sodexo tilldelas en topplacering med nio av nio möjliga poäng i WWF:s ranking Palm Oil Buyers Scorecard. I rankingen bedöms utvecklingen av företagens engagemang och de åtgärder som måste vidtas för att vara en ansvarsfull användare av palmolja.

Sodexo är världsledande inom tjänster som förbättrar människors livskvalitet. Poängen i rankingen speglar företagets åtagande att aktivt förbättra rutinerna gällande inköp av hållbar palmolja samt öka medvetenheten internt, inom inköpsledet, på inköpsavdelningar och hos kunder om vikten av att köpa in certifierad hållbart producerad palmolja.

Neil Barrett, Sodexo Group SVP Sustainable Development säger:

“Behovet av hållbara rutiner inom palmoljeindustrin har blivit mer och mer akut, särskilt med tanke på förstörelsen med giftdamm i Indonesien det senaste året, som har kopplats till produktion av palmolja och papper. Att höja miljöstandarderna inom inköpsledet över hela världen är både ett ekonomiskt och ett etiskt ansvar. På Sodexo väljer och köper vi in produkter som stödjer utvecklingen av en hållbar palmoljeindustri och samarbetar med leverantörer och producenter som har samma engagemangsnivå för att driva verksamhet på ett ansvarsfullt sätt.”

Genom att vara medveten om att produktionen av palmolja representerar levebrödet för miljontals människor, har Sodexo åtagit sig att aktivt stödja utvecklingen av en hållbar palmoljeindustri genom att öka sin användning av certifierad hållbar palmolja. Vår plan inkluderar val av produkter som stödjer utvecklingen av en hållbar palmoljeindustri i alla länder där vi har verksamhet och vi samarbetar med våra leverantörer för att de ska köpa in hållbar palmolja till de produkter som vi köper från dem, där det är möjligt. Där det inte är möjligt att köpa in hållbar palmolja köper vi GreenPalm-certifikat för att belöna palmproducenter som jobbar på ett hållbart och ansvarsfullt sätt. Vi strävar efter att minska utdelningen av GreenPalm-certifikat varje år genom att öka våra inköp av fysiskt certifierad hållbar palmolja.

Som en del av Sodexos hållbarhetplan, Better Tomorrow Plan, har företaget uppnått flera steg i sin handlingsplan gällande palmolja:

  • 2011 blev Sodexo medlem i Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) och tog fram en tidsbestämd strategi för hållbar palmolja i anslutning till WWF
  • 2012 blev Sodexo medlem i GreenPalm
  • Sodexo har utvecklat och fortsätter att sprida ett toolkit om Sustainable Palm Oil för att öka medvetenheten internt och hos leverantörer om vikten av hållbar palmolja
  • Varje år genomför Sodexo en fullständig undersökning av hur mycket palmolja som köpts in genom företagets inköp av margarin och frityrolja
  • Sedan 2012 har företaget köpt GreenPalm-certifikat för att kompensera inköp av icke certifierad hållbar palmolja

Palmolja är idag den mest utbrett använda vegetabiliska oljan på jorden, motsvarande 65 % av all vegetabilisk olja inom internationell handel och användandet av palmolja beräknas ha fördubblats till år 20201. Det ökade behovet har drivit utvecklingen och expansionen av nya plantager i Indonesien, Malaysia och andra asiatiska länder liksom i Afrika och Latinamerika. Expansionen leder till omvandlingen av tropiska skogar till och för odling av oljepalmer med avsevärd social och miljömässig inverkan, inklusive: undanträngande av lokalbefolkning, kränkning av mänskliga rättigheter och konflikter över markrättigheter, avsevärda koldioxidutsläpp och förstörelse av livsmiljöer för ett stort antal utrotningshotade arter.

http://www.wwf.org.au/our_work/saving_the_natural_world/forests/palm_oil/

Kontakt

Eva Kristensson, Kommunikationsdirektör Sodexo

Telefon: +46 8 5788 5963

E-post: eva.kristensson@sodexo.com

Om Sodexo

Sodexokoncernen
Sodexo är världsledande inom Quality of Life Services – service för livskvalitet, en grundläggande faktor för individers och organisationers förmåga att prestera. Med verksamhet i 80 länder, servar vi 75 miljoner människor varje dag genom vår unika kombination av On-site Services, Benefits and Rewards Services och Personald and Home Services.

Genom mer än 100 tjänster erbjuder vi våra kunder integrerade servicelösningar som har utvecklats genom mer än 45 års erfarenhet inom reception, säkerhet, underhåll, städning, måltidstjänster, facilities management, kortlösningar och hushållsnära tjänster.

Sodexos framgångar grundas på vår oberoende ställning, vår hållbara affärsmodell och vår förmåga att ständigt utveckla och engagera våra 420 000 medarbetare över hela världen.

Nyckeltal (31 augusti, 2015)
Sodexo i världen
19,8 miljarder euro i omsättning
420 000 medarbetare
19:e största arbetsgivaren i världen
80 länder
32, 000 uppdrag
75 miljoner människor tar del av vår service varje dag
12,6 miljarder euro i börsvärde(18 november, 2015)

Sodexo i Norden
7,5 miljarder kr i omsättning
11 000 medarbetare

Bifogade filer

PDF-dokument