Skip to main content

Boverket beviljar bidrag till berättande öppna samlingar i Sörmlands museums nya hus

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2017 17:15 CET

Illustration: Carlstedt Ark och Urbio.

Varje år delar Boverket ut bidrag till kulturlokaler som inte ägs av staten. Sörmlands museum fick ett bidrag på tre miljoner kronor av de knappt tio miljonerna som delades ut. 10 av 46 sökande tilldelades bidrag. Pengarna kommer att gå till magasinsinredning i det nya museihuset som invigs hösten 2018 i Nyköping.

Sörmlands museum har länge arbetat med tillgängliga och öppna samlingar. Nu tar vi ytterligare steg mot nya sätt att arbeta med samlingarna och göra dem ännu mer synliga, berättande, tillgängliga, användbara och relevanta för många människor.

Att gestalta Berättande samlingar

Den typ av berättande samlingar som Sörmlands museum nu är i färd med att skapa för det nya huset, utgår från de berättelser och människor som finns i samlingarna och inte som i traditionella magasin utifrån föremålskategorier. Museisamlingar handlar inte om föremål, foton och arkivhandlingar och inte heller primärt om samlande och sparande. De handlar om människor och berättelser, om samhällen under olika tider, om mänskliga villkor och möjligheter, om liv och död. Samlingarna ger möjlighet till autentiska inblickar i olika människors liv och samhällen, förhållningssätt och idévärldar. De kan ge perspektiv och inspiration, upplevelser och kunskap.

I det nya huset vill Sörmlands museum utnyttja samlingarnas inneboende kraft och möjligheter till relevans för samtidens människor och att skapa ännu bättre förutsättningar för att många människor ska kunna både ta del av och använda samlingarna. De öppna och berättande magasinen ligger mitt i det nya huset och är delvis uppglasade.Museet kommer att arbeta mer med gestaltning – eller till och med scenografi - utan att för den skull bygga bort den fascination som just samlingar i sin rikedom och blandning har. Det blir öppna och bra skåp, förvaringshyllor och montrar, liksom utställningsljus och mer avancerad AV-teknik med möjlighet till bilder, filmer och ljud. Det blir en ny form av rumsgestaltning och musei-berättande – utställning och magasin på samma gång, samtidigt strukturerat, narrativt och myllrande, öppet.

”Museets samlingar tillhör oss alla. Inte minst därför är Sörmlands museums arbete med berättande samlingar en viktig del av den stora satsning på länsmuseet som landstinget gör, och det är glädjande att även andra ser potentialen i detta ” säger ordförande i nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet i landstinget Sörmland, Åsa Kratz (s).

Berättande samlingar är också levande samlingar som hela tiden tillförs nytt. De är också flexibla. Man ska kunna möblera om, göra nya konstellationer av föremål, foton och arkivmaterial för att berätta andra historier. Det kräver inredning som till stora delar är mobil, att skåp och lådor är lätta att arbeta med, att det är lätt att hänga om bilder, göra ny ljussättning etc.

”Det ekonomiska bidraget från Boverket ger oss möjlighet att köpa in mer av den specialinredning och utrustning vi behöver för att på nya sätt synliggöra och lyfta fram alla de berättelser som samlingarna rymmer”, säger länsmuseichef Karin Lindvall.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.