Skip to main content

Årets Tillväxtindex i Sörmland

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2012 11:44 CEST

Tillväxtindex 2012

Tillväxtindex består av nio indikatorer. 

  • Svenskt Näringslivs kommunranking
  • Lönesumma för dagbefolkning per invånare
  • Flyttnetto per invånare, kommunranking
  • Eftergymnasial utbildning, andel av befolkningen 25-64 år
  • Arbetslöshet, obalanstalen, årsmedeltal, 16-64 år
  • Nystartade bolag, EF, HB, KB, AB per 1000 invånare
  • Sällanköpsindex jämfört med medianvärde för jämförbar kommungrupp
  • Miljöbilar i trafik
  • Koldioxidutsläpp per invånare

Svenskt Näringslivs kommunranking

Trosa behåller sin topposition och Nyköping samt Gnesta ökar kraftigt. Övriga kommuner i länet har en tillbakagång.  Tittar vi över åren 2005-2012 så kan vi bl a notera att Nyköping har vänt sin nedåtgående trend. Även Katrineholm har en ökat en del, dock från en låg nivå.

Lönesumma för dagbefolkning

Vi kan notera att ingen av Sörmlands kommuner slår riket, men Oxelösund tangerar dock rikets nivå. Vi kan också notera att Oxelösund har en nedåtgående utveckling från 2008.

Flyttnetto per invånare, kommunranking

Eskilstuna har genom en kraftig ökning senast året nått en 18e placering i riket och är därmed i topp i länet. Flen har ökat mest i länet från placering 220 till 92.

Eftergymnasial utbildning, andel av befolkningen 25-64

Samtliga kommuner i länet ligger under riket. Vingåker ligger lägst i länet och har även låg andel när man tittar på övergångar från gymnasieutbildade som påbörjat högskola inom 3 år.

Arbetslöshet, obalanstalen, årsmedeltal, 16-64 år

Stor skillnad mellan Sörmlands kommuner. Trosa i topp med endast 3,9 % och Eskilstuna i botten med 10,2 %. Länet ligger på 8,2 % medan riket har 6,3 %.

Längst bak pdf-presentationen finns ett diagram som visar motsvarande siffror för ungdomar och man kan konstatera att dessa är betydligt högre. Detta diagram är inte med i den totala sammanställningen.

Nystartade bolag, EF, HB, KB, AB per 1000 invånare

Trosa, Strängnäs och Gnesta ligger över riket, övriga betydligt under.

Sällanköpsindex jämfört med medianvärdet för jämförbar kommungrupp

Vingåker sticker ut med att ha drygt 4 gånger bättre index än jämförbara kommuner, vilket kan förklaras med verksamheterna i Outllet området. Även Strängnäs är mer än dubbelt så bra.

I diagrammet med endast Sällanköpsindex, utan jämförelse med jämförbar kommungrupp, kan vi se att det är endast Vingåker, Nyköping och nästan Eskilstuna som når upp till 100 i index, vilket innebär att resten av de sörmländska kommunerna har ett stort utflöde av köpkraft. Sörmlands län når upp till drygt 80, vilket innebär att nästan 20 % av sörmlänningarnas köpkraft hamnar utanför länet.  Detta diagram ingår inte i den totala sammanställningen.

Miljöbilar i trafik

Nyköping och Strängnäs strax över riket.

Koldioxidutsläpp per invånare

Oxelösund har nästan 10 gånger högre utsläpp än länets snitt samt 20 gånger högre än riket, vilket kan förklaras med SSAB´s verksamhet. 2009 visar Oxelösund, Eskilstuna, Nyköping samt till viss del Katrineholm upp betydligt lägre värden.

För mer information kontakta:

Lennart Larsson, Sörmlands Sparbanks Tillväxtbank,

070-3995924

Om Sörmlands Sparbank

Sörmlands Sparbank är en sparbank som verkar helt lokalt i Flen, Katrineholm, Nyköping, Oxelösund och Vingåkers kommuner med totalt åtta kontor. Bankens starka ställning på den lokala marknaden grundar sig i ett förtroende uppbyggt under en drygt 180-årig historia.

All vår personal (totalt cirka 200 personer) finns i Sörmland, ledningen sitter i Sörmland och vi har alla specialister i Sörmland. Sörmlands Sparbank är marknadsledande inom verksamhetsområdet med en affärsvolym på cirka 32 miljarder kr.

Till skillnad från andra banker har inte en sparbank några aktieägare utan låter istället delar av vinsten gå tillbaka till det lokala samhället här i Sörmland där banken finns.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy