Skip to main content

Val av nya ledamöter till styrelsen i Sörmlands Sparbank

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2016 13:34 CET

En extra sparbanksstämma i Sörmlands Sparbank ska ta ställning till valberedningens förslag om att utse Birgitta Johansson Hedberg till styrelseordförande och att utse Josefin Lindstrand och Erik Hägglöv till styrelseledamöter.

Valberedningens arbete med att föreslå nya kandidater till styrelsen i Sörmlands Sparbank är nu klart. Valberedningen konstaterar att nuvarande styrelseledamöter har god lokalkännedom och en stark känsla för sparbanksidén. Med tanke på den ökade omfattningen av de lagar och regler som styr en bank, behöver kompetensen avseende bankregelverk, bankverksamhet och kreditgivning förstärkas. Detta blir ännu viktigare då två nuvarande styrelseledamöter avgår i förtid.

Birgitta Johansson Hedberg har lång styrelseerfarenhet från många styrelser, bland annat som vice ordförande i Finansinspektionens styrelse. Birgitta har tidigare även varit verkställande direktör för dåvarande Föreningssparbanken samt Lantmännen.

Josefin Lindstrand är expert på bankregelverk och utbildar bankstyrelser och bankledningar. Josefin har tidigare arbetat på Swedbank och i ledande positioner i Citis nordiska verksamhet. Hon har under hösten varit tillförordnad chefjurist i Sörmlands Sparbank.

Erik Hägglöv har lång sparbankserfarenhet genom att ha varit verkställande direktör i Sparbanken Nord. Erik har även varit ordförande i Sparbankernas Riksförbund, samt arbetat för Sörmlands Sparbank som tillförordnad verkställande direktör.

Styrelsens ordförande, Sven-Olov Carlsson har anmält önskemål om att avgå i förtid. Även Åsa Kullgren har bett att få avgå då Åsas nya arbetsgivare, Åklagarmyndigheten, inte tillåter styrelseuppdraget som bisyssla.

Övriga styrelseledamöter fortsätter i sina styrelseuppdrag. Det innebär att antalet ledamöter i styrelsen utökas med en plats. Valberedningen anser att förslaget till styrelsesammansättning ger en god kollektiv kompetens inom samtliga områden.

Den extra sparbanksstämman hålls den 6 december kl 18.00 i Sörmlands Sparbanks lokaler i Katrineholm.

I bilaga till detta pressmeddelande återfinns en mer utförlig presentation av de tre personer som valberedningen föreslår väljas till nya styrelseledamöter.

För ytterligare information, kontakta

Magdalena Hartman, ställföreträdande verkställande direktör
Telefon: 070 – 349 75 53
e-post: magdalena.hartman@sormlandssparbank.se

Om Sörmlands Sparbank

Sörmlands Sparbank är en sparbank som verkar lokalt i Flen, Katrineholm, Nyköping, Oxelösund och Vingåker. Sörmlands Sparbank är marknadsledande inom sitt verksamhetsområde, bankens starka ställning på den lokala marknaden grundar sig i ett förtroende uppbyggt under en snart drygt 180-årig historia.

Till skillnad från andra banker har inte en sparbank några aktieägare utan låter istället delar av vinsten gå tillbaka till det lokala samhället i Sörmland där banken finns.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.