Skip to main content

Elektriker vill ha fler kvinnliga kollegor

Pressmeddelande   •   Dec 05, 2013 08:36 CET

En stor majoritet av elektrikerföretagen tycker det behövs fler kvinnor i yrket. Det visar en undersökning från SoftOne. Nära 4 av 5 av tillfrågade elektrikerföretagare tycker könsfördelningen är ett problem.

Enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) är 95 procent av elmontörer och reparatörer män, vilket innebär att bara 5 procent är kvinnor. Det gör elektrikeryrket till ett av de mest mansdominerade yrkena i Sverige.
- Det vi kan se är att en överväldigande majoritet av de som driver företag i branschen vill se en förändring, och att de önskar fler kvinnliga elektriker. Samtidigt är det fortfarande nästan bara män som utbildar sig till elektriker, så det är ingen ändring i sikte, säger Leo Wiberg, marknadschef på SoftOne.

Undersökningen genomfördes av Medialect genom telefonintervjuer med 149 personer i ledande ställning på elektrikerfirmor. De fick frågan om de tycker det behövs fler kvinnliga elektriker i yrket. 118 (79 %) svarade ja, 24 (16%) svarade nej och 7 (5%) svarade att de inte vet.

För mer information kontakta:

Leo Wiberg, marknadschef, SoftOne, tel. 0771-56 69 00, leo.wiberg@softone.se
Michael Falk, Agera PR, tel. 073-397 46 55, michael.falk@agerapr.se


SoftOne är utvecklare och konsult inom affärssystem. Sedan 1985 har vi hjälpt små och mellanstora företag att växa, effektivisera – och att hitta nya affärer.

Bifogade filer

PDF-dokument