Skip to main content

Solhagagruppen öppnar LSS-gruppbostad och dagverksamhet i Säffle kommun!

Pressmeddelande   •  Feb 09, 2012 12:35 CET

Solhaga By står i uppstarts skedet av en ny gruppbostad och daglig verksamhet i Värmlands Nysäter, Säffle. Solhaga By är en del av Solhagagruppen som idag bedriver särskilt boende, dagverksamhet och skola för barn och ungdomar och vuxna i Lödöse och Lerum, i Västra Sverige och expanderar nu med verksamhet även i Säffle.

Vi öppnar nu ett LSS boende med ekologisk profil i rogivande och förutsägbar miljö i Värmlands Nysäter, strax utanför Säffle, med upptagningsområde från hela landet.

I direkt anslutning finns en miljö med oanade möjligheter, som väcker upptäckarglädje och lockar till promenader och avkoppling. Det finns ett större vattendrag med fiskemöjligheter och en vikingaby att upptäcka.  I dagverksamheten kan vi erbjuda en individuellt anpassad sysselsättning med olika inriktningar såsom, skapande verksamhet, trädgårdsskötsel, och enklare jordbruk.   

Vi erbjuder ett boende för personer med funktionsnedsättningar, vilka har behov av ett individuellt anpassat stöd för att få en fungerande vardag och möjlighet att skapa ett eget hem inom ramen för vår verksamhet. Detta innebär ett ytterst noggrant och ständigt reflekterande och utvärderande arbetssätt, som möjliggör ett gott liv även för personer med komplexa funktionshinder.                                                                                                                              

Vi kommer i första hand att arbeta efter TEACCH-metoden. Metoden karaktäriseras av balanserade nivåer mellan innehåll och form; att miljöer, aktiviteter och uppgifter förklaras, utformas och görs förutsägbara på ett visuellt tydligt och strukturerat sätt. Detta uttrycks i regel genom ett schema som i skrift, bild eller med hjälp av föremål som tydliggör för individen vad som kommer att hända under dagen liksom olika sätt att organisera arbetsmaterial så att personen kan se vad som förväntas av honom eller henne. Den visuella strukturen är här avgörande för att kompensera för den bristande föreställningsförmåga som personer med utvecklingsstörning inom autismspektrat ofta har.

Anders Westerholm 
Projektledare

Vill du veta mer - kontakta:
Maria Eskel
Verksamhetschef
maria.eskel@solhagaby.se

Telefon 010 707 57 04
SMS 070 166 57 04

 

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera


You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.