Pressmeddelanden 1 träff

Solhagagruppen/Sommarallén Omsorger har nu öppnat Gillinge - ett serviceboende för unga vuxna

Solhagagruppen/Sommarallén Omsorger har nu öppnat Gillinge - ett serviceboende för unga vuxna

Pressmeddelanden   •   2013-01-18 18:28 CET

Solhagagruppens vision är att alla med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att leva ett gott liv – hela livet. Värdegrunden genomsyras av ansvarstagande och att visa respekt för människans värde. Målet för verksamheten är att bidra till en trygg och stimulerande vardag utifrån individens förutsättningar, behov och intressen.

Nyheter 3 träffar

Solhagagruppen välkomnar Leg Psykolog och Psykoterapeut Olof Risberg.

Solhagagruppen välkomnar Leg Psykolog och Psykoterapeut Olof Risberg.

Nyheter   •   2011-11-28 14:57 CET

Solhagagruppen välkomnar Leg Psykolog och Psykoterapeut Olof Risberg. Olof Risberg har under lång tid arbetat främst med frågor som rör våld och övergrepp inom barnpsykiatri, habilitering, ungdomsvård och de senaste 15 åren för Rädda Barnen. Olof har nu ett speciellt avtal med Solhagagruppen kring såväl stöd som metodutveckling.

Solhagagruppen ställer ut på Socionomdagarna i Älvsjö den 11 och 12 oktober 2011

Solhagagruppen ställer ut på Socionomdagarna i Älvsjö den 11 och 12 oktober 2011

Nyheter   •   2011-10-11 21:08 CEST

Solhagagruppen medverkar som utställare och föreläsare under Socionomdagarna i Älvsjö, Stockholm.

Specialförskola

Specialförskola

Nyheter   •   2010-09-07 09:26 CEST

Solhagagruppen erbjuder förskoleverksamhet för barn mellan 0-7 år med utvecklingsstörning i kombination med olika funktionsnedsättningar som till exempel talförsening, synskada, autism, rörelsehinder och/eller epilepsi.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.