Skip to main content

1 av 3 bärbara datorer går sönder inom 3 år.

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2010 14:17 CET

Idag har alla råd att ha en bärbar dator. Men de pressade priserna har en baksida, en märkbart sämre kvalitet. Dessutom har vi med oss datorn överallt, på caféet, i simhallen eller på tåget, vilket gör att skadorna har ökat avsevärt.

Solid Försäkringar, marknadsledande försäkringsgivaren inom produktförsäkringar, märker en tydlig ökning av skador på bärbara produkter. Detta bekräftas av en undersökning gjord av Square Trade som visar att var tredje bärbar dator går sönder inom 3 år. I två fall av tre är det fel på hårddisken och en tredjedel är skador på grund av yttre åverkan.

I takt med att priserna pressas blir kvaliteten sämre och undersökningen visar även att skadorna på bärbara datorer är mycket högre än på annan hemelektronik. Vi använder dessutom den bärbara dator mer frekvent och bär med oss den överallt vilket ökar risken för skador.

-De vanligaste skadorna vi får in och ersätter är skador på hårddisken samt tapp- och vätskeskador. Det som är anmärkningsvärt är att leverantörerna idag anser att hårddisken är en rörlig del och att den därför inte omfattas av varken reklamationsrätten eller leverantörsgarantin. Så när butiksgarantin har löpt ut är det konsumenten själv som får stå för kostnaderna för hårddiskfel. Eftersom reservdelarna till bärbara datorer är så dyra är det oftast inte lönt för oss att ersätta kunden genom reparation utan istället ersätts kunden med en ny dator, säger Magnus Ekberg, Skadechef Solid Försäkringar.   

Faktaruta, konsumentskydd:

Garanti
Är ett frivilligt åtagande av butiken eller leverantören. Gäller oftast i ett år. En garanti ersätter funktionsfel.Yttre åverkan som t.ex. tapp- och vätskeskador omfattas inte.

Reklamationsrätt
Ger rätt att reklamera varan i tre år för ursprungliga funktionsfel. Efter 6 månader ligger bevisbördan för ursprungsfel på konsumenten.  Ersätter inte rörliga delar – såsom hårddisk. Yttre åverkan som t.ex. tapp- och vätskeskador omfattas inte.

Hemförsäkring
Ersätter skador till följd av brand, läckage, stöld, skadegörelse, rån och naturskada i bostaden.
Tillägg för Allrisk ersätter yttre åverkan som t.ex. tapp och vätskeskador.Självrisk utgår alltid med runt 1 500 kr. Ibland görs avdrag för ålder och slitage. Funktionsfel omfattas inte.

Butikens produktförsäkring
Ersätter funktionsfel och yttre åverkan som t.ex. tapp och vätskeskador.Ersättning ges med reparation eller ny produkt. Ingen eller låg självrisk.

För mer information
Michael Bergh, vd : 042-38 21 00, michael.bergh@solidab.se
Malin Roos, presskontakt:  042-38 20 62 eller 0703- 88 20 62, malin.roos@solidab.se

Solid Försäkringar – ovanligt okrångliga försäkringar
Solid Försäkringar är ett försäkringsbolag som erbjuder ovanligt okrångliga försäkringar. Enbart i Sverige har Solid Försäkringar 3 miljoner kunder och över 5 500 ombud. Solid Försäkringar driver även verksamhet i övriga Norden och delar av Europa. Solid Försäkringar ingår i Resurs Gruppen.  Solid Försäkringar grundades 1993 och har sedan dess haft sitt huvudkontor i Helsingborg. 2008 uppgick Solids omsättning till en miljard kronor.

Solid Försäkringar, Box 22068, 25022 Helsingborg. Telefon: 042-38 21 00. Fax: 042-38 20 80 Hemsida: www.solidab.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy