Skip to main content

Årskrönika 2017: Solidar sammanfattar marknaden 2017 och blickar in i 2018

Nyhet   •   Jan 16, 2018 17:29 CET

Under 2017 har vi sett börser på rekordnivåer, turbulens i ett flertal politiska val och centralbanker som har spelat en stor roll på marknaden. Hur ska det bli 2018? Kommer vi att nå en konjunkturtopp under året eller kommer den senare?

Vi fick en spännande start på 2017

Inför 2017 trodde vi att det skulle bli turbulent på marknaderna igen, men med positiva tecken. Under 2017 skulle det bli många europeiska val där högerpopulister blossade upp som EU-skeptiker och som skulle kunna stöka om även på det ekonomiska planet. Det blev inte så illa och marknaderna drog en lättnandes suck efter det viktiga franska valet i april. Donald Trump hade precis blivit president när året började och han utlovade en tillväxtorienterad politik och stora amerikanska skattesänkningar.

Centralbanker spelade stor roll

Centralbankerna hade en stor inverkan på marknaderna genom sitt sätt att stimulera ekonomin under 2017. Marknadsaktörerna lusläste centralbankernas protokoll för att se om det skulle vara fortsatt stimulans eller om ett flertal centralbanker skulle strama åt. Den enda större centralbanken som höjde sin styrränta under året var den amerikanska, på grund av stark ekonomi och mycket låg arbetslöshet. Varken Europeiska Centralbanken, Bank of Japan eller den svenska Riksbanken rörde sina styrräntor under året.

Flera val i Europa med oro för populistiska och EU-fientliga partier

I Eurozonen hade många länder val under 2017, däribland Österrike, Nederländerna, Frankrike och Tyskland. Populistiska och EU-fientliga partier hade tagit stora kliv framåt men vid valutgångarna visade det sig att de inte fick så stor makt som befarat. Marknaderna hade varit mycket oroliga för detta innan, inte minst för valutgången i Frankrike.

Global tillväxtoptimism och börser på rekordnivåer

2017 överraskade med en global tillväxtoptimism och börser på nya rekordnivåer. De ekonomiska förhållandena stärktes i nästan alla regioner. Det var första gången sedan 2011 som den globala tillväxten var så synkroniserad, utan att någon större ekonomi var i recession. Makroekonomiska siffror för Asien, USA och nu också Europa såg bra ut under året. Likaså visade bolagen starka rapporter och positiva framtidsutsikter inom en mängd olika branscher och sektorer, vilket visade att tillväxten var bred.

Donald Trumps utspel om en tillväxtorienterad politik och stora skattelättnader för de amerikanska bolagen, gav världens aktiebörser bränsle i början av året. Skattereformen klubbades inte igenom förrän i december förra året och hur mycket den kommer bidra till den amerikanska tillväxten var kanske inte så mycket som man hoppades på i början av året.

Amerikanska dollarn försvagades och olja samt andra råvaror steg

Den amerikanska dollarn var till viss del övervärderad i början av året (ca 9,2 USD/SEK) och den sjönk till ca 8,20 USD/SEK i slutet av 2017 även om den amerikanska centralbanken fortsatte att strama åt under året.

Oljan och andra råvaror etablerade en positiv pristrend under året på den starka konjunkturoptimismen.


Tankar inför 2018

Centralbanker kommer att spela en stor roll för världens börser även under 2018

Centralbankerna kommer även i år spela stor roll för världens börser. Inflationen har ännu inte kommit igång så mycket som man tidigare har förväntat sig. Skulle det visa sig att den stiger mer än förväntat kommer den amerikanska centralbanken få gå snabbare fram med räntehöjningar, vilket kan dämpa tillväxten.

Konjunkturtopp 2018 eller senare?

Vi har haft uppgångar på världens börser under många år och värderingarna på världens börser stiger, samtidigt måste nu bolagens vinster stiga för att berättiga de högre värderingarna. Vi är på väg mot en topp i konjunkturen och marknadsaktörer diskuterar om vi når dit redan i år. Solidar tror inte att konjunkturtoppen sker under 2018, utan senare.

Fortsatta spänningar kring Nordkorea och Mellanöstern

Nordkorea kommer troligtvis vara en fortsatt oro för världens aktiemarknader. Även om det i januari 2018 har lättat lite genom att de börjat samtala med Sydkorea och att de ställer upp i OS 2018. Nordkoreas kärnvapenutveckling har inte bromsats och spänningarna mellan Nordkorea och USA har ännu inte lösts. Mellanöstern är också en oroshärd som kan blossa upp under året. I Iran finns ett stort missnöje mot politikerna, samtidigt som förhållandet med USA inte är det bästa.

Viktigt att följa Kinas ekonomiska tillstånd

Kinas ekonomiska tillstånd kommer bli viktigt att följa under året. Redan under förra året fanns en oro att tillväxten skulle falla mycket mer än den gjorde. Kina har en fastighetsmarknad som stigit under lång tid och marknaden är orolig att den kommer ställa till problem framöver.

Fastighetsmarknaden i Sverige skapar oro och kan påverka den svenska börsen

I Sverige har vi också en fastighetsmarknad som orsakat oro under senare delen av 2017. Priserna har fallit relativt mycket på kort tid, men är fortfarande högre än vad de var för ett år sedan. Även om det byggs mycket så har köerna till bostäder varit långa. Priserna på den svenska fastighetsmarknaden får man noga bevaka under 2018, även om det mest påverkar den svenska börsen och inte globalt.


Sammanfattning inför 2018

Politiska, geopolitiska och ekonomiska risker framöver kan göra 2018 till ett turbulent år, men samtidigt ser vi en välmående global ekonomi med positiva tecken framför allt på aktiemarknaderna.

Politiska risker

Under 2018 ser vi olika politiska risker med exempelvis val i Italien i mars och fortsatta långdragna förhandlingar angående Brexit. Det är också val i Ryssland under 2018 och Putin ställer upp igen. I USA har vi Donald Trumps nyckfullhet och twittrande (gärna mot Nordkoreas Kim Jong-Un) och ett mellanårsval i november. Mellanårsval i USA betyder bland annat att val ska göras till kongressen (representanthuset och senaten) samt att guvernörer ska väljas i ett antal delstater. Valdeltagandet brukar inte vara lika högt som i presidentvalet men det kan komma att ändra styrkeförhållandet mellan republikaner och demokrater i kongressen.

Centralbanker, Mellanöstern och Kina

Vi har en inflation i USA som man inte vill ska stiga för fort för att undvika att den amerikanska centralbanken höjer räntorna än mer aggressivt. De geopolitiska spänningarna i Mellanöstern och kanske framför allt i Iran ökar. Kinas ekonomiska läge blir viktigt att följa under året, samt andra mer oförutsedda händelser kommer säkert att ske. Centralbankernas agerande kommer också få stor betydelse för riktningen på marknaderna.

En välmående global ekonomi

Vi har nu en välmående global ekonomi som är bred och Europas tillväxt har äntligen börjat ta fart. Tillväxt föder ofta tillväxt, och en global börsuppgång kan hålla i sig längre än man tror. Det globala ränteläget är fortsatt lågt och än så länge syns inga skenande inflationstendenser.

Solidar räknar med att 2018 kommer att bli ett mer turbulent år än 2017, men med positiva tecken för framför allt aktiemarknaderna. Aktier är fortsatt det mest attraktiva tillgångsslaget för att nå avkastning.

För ytterligare information, kontakta
Lars Warolin, Förvaltare på Solidar, 090-700 965

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.