Skip to main content

Solidar förvaltarkommentar för december 2017

Nyhet   •   Jan 09, 2018 15:41 CET

December månad – Relativt små marknadsrörelser under årets sista månad

December månads förvaltarkommentar med en sammanfattning av månadens händelser.

Under december månad gick aktiviteten ned på marknaderna, troligtvis på grund av att många aktörer stängde sina böcker innan årsskiftet. Marknaderna utvecklades åt olika håll, där amerikanska marknader gick uppåt och europeiska nedåt. Den svenska kronan stärktes markant mot både USD och Euro under månaden.

Europa

Den Europeiska Centralbanken, ECB, höll sin styrränta oförändrad vid sitt decembermöte. Likaså gjorde den svenska Riksbanken. En första räntehöjning från Riksbanken förväntas inte förrän till hösten 2018, men både Riksbanken och ECB kommer troligtvis dra ned på sina stimulanser tidigare än så.

I Katalonien i Spanien vann separatisterna valet. Det betyder att spänningarna mellan regeringen i Madrid och separatisterna i Barcelona fortsätter.

Ekonomiskt går Europa bra och Europas ekonomiska draglok Tyskland visar på fortsatt fallande arbetslöshet. Arbetslösheten sjunker även i andra delar av Europa.

USA

Donald Trumps skatteförslag klubbades igenom i kongressen efter många turer. Hur mycket det kommer bidra till den amerikanska BNP-tillväxten diskuteras i ekonomkretsar och är än så länge lite oklart. Det beror till viss del på om den sänkta bolagsskatten används av bolagen till att återköpa aktier eller om pengarna används till investeringar. Troligtvis kommer en viss del användas till investeringar som i alla fall ger ett litet bidrag till tillväxten. Siffror från Inköpschefsindex visar på en fortsatt stark amerikansk ekonomi. Den amerikanska centralbanken höjde sin styrränta som förväntat och det efterföljande Fed-protokollet beskrev en ljusare bild av tillväxten och arbetsmarknaden för 2108. Än så länge är förhandstipset att det blir 3 ytterligare räntehöjningar under 2018 i USA.

Asien

I Japan har arbetslösheten fallit till den lägsta nivån på 24 år när starkare tillväxt ökat efterfrågan på arbetskraft. Arbetslösheten är nere på låga 2,7 procent, men det har inte ännu visat sig i några större löneökningar.

Kinas ekonomi visade också på relativt starka siffror i december. Många farhågor har funnits att den kinesiska ekonomin skulle tappa rejält med fart under 2017, men så blev det inte. Kina har nu stoppat exporten av petroleumprodukter till Nordkorea på grund av FN:s sanktioner. De har även slutat exportera järnmalm och kol dit.

Från Nordkorea kom nyheter under julhelgen att de skulle bryta mot FN:s resolutioner än mer genom att skicka upp satelliter med kameror och telekomutrustning. Nordkorea verkar inte heller bromsa utvecklingen av sitt kärnvapenprogram. De senaste utspelen har inte påverkat marknaderna nämnvärt. En positiv tendens är att Nordkorea öppnat upp för samtal med Sydkorea då man kan tänka sig att ställa upp i OS i Sydkorea i februari. Den 9 januari blev det klart att Nordkorea kommer att delta med en trupp i vinter-OS i sydkoreanska Pyeongchang.

Den närmaste framtiden

Det finns många risker framöver. I Europa har vi val i Italien i mars 2018 och vi har fortsatta långdragna förhandlingar angående Brexit. I USA har vi Donald Trumps nyckfullhet och twittrande, gärna mot Nordkoreas Kim Jong-Un. Putin ställer upp i det ryska presidentvalet i år igen. Vi har en inflation i USA som man inte vill ska stiga för fort och därmed få den amerikanska centralbanken att höja räntorna än mer aggressivt. De geopolitiska spänningarna i Mellanöstern och kanske framför allt Iran ökar.

Samtidigt har vi en välmående global ekonomi. Den är bred och Europa har äntligen börjat ta fart. Tillväxt föder ofta tillväxt, och en global börsuppgång kan hålla på längre än man tror. Det globala ränteläget är fortsatt mycket lågt och än så länge syns inga skenande inflationstendenser.

Våra fonder – blandad utveckling i december

Våra fonder hade en avkastning mellan plus 0,4 procent till minus 1 procent. Världsindex sjönk med 0,7 procent. Övervikten mot Sverige och Tyskland bidrog negativt till avkastningen jämfört mot index, medan övervikten mot Tillväxtmarknader bidrog positivt jämfört mot index. Under månaden drog vi ned USA och Sverige och ökade exponeringen mot Tillväxtmarknader. Vi har fortsatt övervikt mot Sverige, Tillväxtmarknader, Tyskland, Euro och USD. 

För ytterligare information, kontakta
Lars Warolin, Förvaltare på Solidar, 090-700 965

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy