Skip to main content

Solidar förvaltarkommentar för mars 2018

Nyhet   •   Apr 12, 2018 15:24 CEST

Mars månad – Handelskrig oroar marknaderna

Mars månads förvaltarkommentar med en sammanfattning av månadens händelser.

Det som framför allt har styrt marknaderna under månaden har varit president Donald Trumps olika utspel, främst mot Kina, angående olika typer av handelstullar. Det har varit turbulenta börser beroende på vilken sorts utspel som skett från USA, samt dess svar från Kina. De geopolitiska händelserna har både varit positiva och negativa under månaden. Den globala ekonomin är dock fortsatt relativt stark. Den amerikanska dollarn stärktes fortsatt under månaden mot den svenska kronan, men inte lika mycket som månaden innan.

Globalt handelskrig?

Presidenten Donald Trumps olika utspel om först stål- och aluminiumskatter mot EU, har omförhandlats så att EU ska komma lindrigare undan. Det är Kina Trump riktar in sig på då han bland annat anklagar landet för stöld av immateriella tillgångar, samt att han vill värna de amerikanska producenterna istället för de kinesiska. Kina replikerar på USA:s högre tullar, genom att belägga ett stort antal amerikanska jordbruksprodukter med höga skatter. Än så länge har detta inte mynnat ut i ett globalt handelskrig, men marknaderna är oroliga för att så ska ske. Hittills verkar det dock som att Donald Trump använder detta i ett större förhandlingsspel, med bland annat olika bilaterala avtal som han vill få till det bättre för USA:s del.

De föreslagna strafftullarna har inte bara fått extern utländsk kritik utan det har även kommit intern amerikansk kritik, även från Donald Trumps egna parti. Det har bland annat resulterat i att Trumps ekonomiska rådgivare har hoppat av samt att utrikesministern har fått sparken.

Geopolitiska spänningar

Vissa spänningar har lättat till viss del, så som den mellan Sydkorea/USA vs Nordkorea. Sydkoreanska delegationer har varit på besök i Nordkorea och där fått indikationer på att kärnvapenframställningen och missiluppskjutningar ska göra halt. Även ett möte mellan USA och Nordkorea planeras till maj. Troligtvis biter de relativt hårda sanktionerna på Nordkoreansk ekonomi och har lett fram till dessa eftergifter från Nordkoreas sida.

Spänningarna mellan Ryssland och USA/Europa har dock hårdnat sedan ett flertal europeiska länder, samt USA, har utvisat ett stort antal ryska diplomater från sina länder. Detta som en effekt av en möjlig inblandning av en nervgasattack i Storbritannien mot en exilryss. Ryssland har svarat med samma mynt och utvisat lika många utländska diplomater från Ryssland och ordkriget har hårdnat betydligt.

Ekonomiska läget

Amerikansk sysselsättningsstatistik har varit stark under månaden och löneökningarna har varit lägre än förväntat. Inköpschefsindexen från Europa, Sverige, USA och Kina har varit lite lägre än tidigare, vilket varit förväntat. Siffrorna ligger dock än så länge på relativt höga nivåer, men statistiken blir viktig att följa framöver så att det inte startar en negativ trend.

OECD kom under månaden ut med en uppdaterad högre prognos om den globala BNP-tillväxten. De höjer också den amerikanska BNP-prognosen på grund av de uttalade skattesänkningarna och kommande ökade offentliga utgifter.

Den amerikanska centralbanken höjde sin styrränta med 0,25 procentenheter som förväntat, något som inte påverkade marknaderna nämnvärt.

Amerikanska Tech-aktier

Facebook har skakats av krisrubriker då upp emot 87 miljoner Facebook-användares konton har läckts till tredje part, vilka även har använts till att påverka presidentvalet i USA. Bolagets grundare Mark Zuckerberg kallades till förhör med kongressen och aktien tappade betydande värde. Detta spillde också över till ett flertal andra Nasdaq bolag, som föll relativt mycket.

Den närmaste framtiden

Den närmaste framtiden kommer att präglas av USA:s och Kinas olika uttalanden om åtgärder och motåtgärder i ett befarat handelskrig. Då det oftast bara blir negativa konsekvenser av ett handelskrig för ekonomierna och konsumenterna hoppas vi att det här kommer att lugna sig.

Samtidigt har vi nu ökade politiska spänningar mellan Väst och Ryssland, vilket inte heller är gynnsamt för de globala börserna. Nu drar snart rapportsäsongen igång igen, vilket förhoppningsvis får fokus på hur det går för börsbolagen och hur deras framtidsutsikter ser ut.

Våra fonder – En negativ månad

Världsindex sjönk med 1,2 procent under en turbulent månad. Våra innehav mot Europa och övervikten mot Nasdaq-bolag tyngde våra fonders avkastning mot jämförelseindex under månaden. Övervikten mot USD dämpade nedgången till viss del. Under månaden reducerade vi exponeringen mot europeiska aktiemarknaden marginellt samtidigt som investeringarna mot USA ökade. Efter att vi drog ned hävstången i januari om en normalvikt med hävstången på 100 procent mot aktiemarknaden för till exempel Flex 100 Plus, har vi avvaktat och inte ändrat den. Vi har fortsatt övervikt mot Tillväxtmarknader, Tyskland, Euro och USD.

Förvaltningsteamet på Solidar Fonder

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.