Skip to main content

Attentat i Barcelona och turbulens kring Trump – världens börser reagerar!

Nyhet   •   Aug 18, 2017 17:06 CEST

Veckans marknadskommentar 2017-08-18

Den senaste veckan har präglats av den tilltagande nyhetsturbulensen kring president Donald Trump samt de tragiska terrordåden i Spanien. Börserna världen runt reagerade under torsdagen med en relativt kraftig nedgång efter en annars lugn utveckling under veckan. Det index som mäter kurssvängningar det så kallade VIX steg kraftigt.

Påtagligt försvagad amerikansk dollar

Rapporterna om den tilltagande nyhetsturbulensen runt Donald Trump samt att hans rådgivare från näringslivet tar avstånd, fortsätter att sprida osäkerhet. Kommer presidenten att klara att genomföra de utlovade reformerna gällande skattesänkningar för företagen samt de avregleringar för finansmarknaderna som tidigare aviserats? Några börjar till och med att ifrågasätta om han kommer att sitta kvar hela mandatperioden.

Främst har turbulensen påverkat den amerikanska valutan, USD, som försvagats påtagligt mot en korg av valutor den senaste tiden.

Ordväxling mellan USA och Nordkorea har mattats av något men USAs årliga militärövning tillsammans med Sydkorea startar på måndag

Den hårda ordväxlingen gällande Nordkoreas kärnvapenprogram verkar dock ha mattats av något, men den årliga gemensamma militärövningen som Sydkorea och USA brukar ha startar på måndag. Risken är att tonläget höjs igen även om få tror att det ska leda till allvarligare händelser.

Ekonomisk statistik - fart på tillväxten under sommarmånaderna

Tillväxten i världsekonomin verkar ha tagit lite mer fart under sommarmånaderna. Arbetsmarknaden i USA är fortsatt stark och konsumenterna fortsätter att konsumera. I Japan rapporteras det om en bra BNP tillväxt under andra kvartalet, tillväxten uppgick till 4 procent i årstakt.

Inflationsstatistiken verkar peka på en lugn utveckling, utom möjligen i Sverige där siffrorna för juli kom in något högre än förväntat.

Fed och ECB i fokus

Offentliggörande av de senaste mötesprotokollen från möten som den amerikanska centralbanken (Fed) haft, vittnar om delade åsikter gällande takten i kommande höjningar av styrräntan. Den europeiska centralbanken (ECB) uttrycker viss oro kring Eurons styrka, vilket kan påverka både inflation och tillväxt negativt.

Solidar tror fortsatt på aktier men ser en ökad risk för korrektioner på kort sikt

Med en världsekonomi som verkar vara i relativt god form och samtidigt tilltagande enligt statistiken så känns risken för en recession som skulle bryta den långa uppgången på aktiemarknaderna på ett avgörande sätt, tämligen långt borta. I det korta perspektivet så har risken för korta korrektioner dock ökat i takt med ökad politisk och geopolitisk risk. Perioden september/oktober har också historiskt visat på kraftiga svängningar samt att det då är orkansäsong i USA.

Solidar har inte gjort några förändringar i grundportföljens tillgångsfördelning i veckan. Vi har fortsatt 107 procent exponering mot aktier. Övervikt i Tyskland, Sverige, USA samt vissa tillväxtmarknader. Undervikt i UK. Valutamässigt är vi överviktade i Euro, SEK samt USD.

För ytterligare information, kontakta:

Per Ström, Analyschef Solidar, 070-607 19 20

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera