Skip to main content

Bolagens kvartalsrapporter överträffar analytikernas förväntningar

Nyhet   •   Okt 21, 2016 13:27 CEST

Veckans marknadskommentar 2016-10-21

Den europeiska centralbanken, ECB, samt det amerikanska presidentvalet har varit i fokus under veckan. Aktiemarknaderna fortsätter sin förflyttning sidledes med relativt små svängningar. Den amerikanska dollarn har stärkts påtagligt under veckan.

Räntebesked från ECB

ECB lämnar sina styrräntor oförändrade vilket var väntat. Deras köp av obligationer som uppgår till 80 miljarder euro i månaden ska enligt plan pågå till mars 2017. ECB-chefen Mario Draghi antyder att en förlängning av programmet kommer att ske om det inte får avsedd effekt, det vill säga att inflationen tar fart.

Fördel Hillary Clinton

Den sista debatten mellan de båda presidentkandidaterna i USA har avhållits och alla opinionsundersökningar pekar på att Hillary Clinton kommer att vinna valet. Vilka långsiktiga effekter den polariserade och stundtals smutsiga kampanjen får kan man dock spekulera kring. När den politiska debatten förs på detta sätt kommer det att bli konsekvenser oavsett vem som vinner, vilket är en utveckling som vi ser även i Europa, säger Per Ström analyschef på Solidar.

Magert flöde av ekonomisk statistik

Flödet av ekonomisk statistik har i veckan varit relativt mager. Noteras kan att Kinas BNP växte med 6,7 procent i årstakt under det tredje kvartalet 2016, vilket är inom plan.

Företagsrapporter som överträffar analytikers förväntningar

Företagsrapporterna har fortsatt att strömma in och ca 80 procent har hitintills slagit analytiker-kårens förväntningar, förväntningar som dock redan hade dragits ner innan bolagens rapportperiod börjat. Den finansiella sektorn i USA visar med något undantag fina vinster för tredje kvartalet. Noteras kan också att det svenska verkstadsbolaget Atlas Copco hade en orderingång som är den största ökningen på fyra år. De tidigare låga råvarupriserna har kraftigt dämpat investeringsviljan generellt i världsekonomin och detta är ett tecken på att utvecklingen håller på att vända.

Solidar ökar exponeringen mot aktiemarknaden

Solidar anser fortsatt att aktier är det mest attraktiva tillgångsslaget med hänsyn till det historiskt rådande låga ränteläget. Solidar beslutade i veckan att öka exponeringen mot aktiemarknaden marginellt till 107,5 procent. Fokus är fortsatt på tillväxtmarknader, Sverige samt USA. Vi har även en övervikt i USD.

För ytterligare information, kontakta:

Per Ström, Analyschef Solidar, 070-607 19 20

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera