Skip to main content

Fortsatt marknadsturbulens och negativ utveckling för börser och råvaror

Nyhet   •   Jan 21, 2016 16:16 CET

Denna veckas marknadskommentar handlar om att inledningen på 2016 varit negativ på världens börser och på råvarumarknader. Solidars analyschef Per Ström beskriver kort varför detta sker nu och om det som sker är positivt.

Varför börjar året med nedgång på världens börser och råvarumarknader?

Inledningen på 2016 har varit mycket negativ på världens börser och råvarumarknader. Varför det sker just nu?

- Det är givetvis alltid en kombination av händelser och skeenden. En starkt bidragande faktor är fallet i oljepriset, en annan är styrkan i den amerikanska dollarn, USD, säger Per Ström.

Trender för oljepriset och USD/SEK

Om du tittar på graferna i bilden, så ser du trenden där oljepriset går ner över tid medan relationen USD/SEK går upp. Det är en dramatisk rörelse som givetvis påverkar världens ekonomier starkt. USD har också stärkts kraftigt mot övriga valutor i världen förutom de länder som har sina valutor kopplade till USD.

Anledningen till fallande oljepris

Oljepriset började falla på grund av ny teknik som fick det största oljekonsumerande landet USA, att bli självförsörjande på olja samt att de övriga producenterna inte har dragit ned på sin produktion. Det finns alltså ett överutbud på olja och då sjunker priset.

Det som också har påverkat är att världens sanktioner mot Iran släpptes under inledningen av 2016, vilket har ökat utbudet av olja ytterligare. Även de politiska spänningarna mellan Saudiarabien och Iran har tilltagit och påverkar oljepriset.

Är det positivt med ett lågt oljepris?

En vän av ordning frågar sig då: - Är det inte positivt för de oljekonsumerande länderna med ett lågt oljepris?

Svaret är givetvis ja, men när rörelserna sker så här snabbt så blir anpassningsproblemen stora och det tar längre tid för de positiva effekterna på konsumtion att visa sig. Lägre räntor, billigare bensin i tanken samt lägre kostnader för övriga företag kommer att påverka vinster i företagen längre fram i tiden.

Just nu anpassar sig marknaden till lågt oljepris och stark USD – de positiva effekterna kommer att visa sig senare

Oljebolagen förlorar nu pengar och deras värde sjunker på börserna. Skuldtyngda oljeproducenter som ofta är primitiva ekonomier som inte har någon annan exportindustri att tala om får problem. De börjar uppträda som säljare på världens börser efter att länge varit köpare. Den starka dollarn tynger också exportbolagen i dollarländerna.

Vi är således inne i en negativ anpassningsfas och de positiva effekterna kommer visa sig senare.

Solidar tror fortsatt på aktiemarknaderna och anser att nedgången vi sett är överdriven

Solidar har inte gjort några ytterligare förändringar i fonderna efter den neddragning av risken som gjordes i december 2015.

För ytterligare information, kontakta:

Per Ström, Analyschef Solidar, 070-607 19 20

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera