Skip to main content

Nytt år 2017!

Nyhet   •   Jan 04, 2017 15:45 CET

Per Ström, analyschef på Solidar

Veckans marknadskommentar 2017-01-04

Årets första dagar har börjat positivt till skillnad från inledningen på förra året när svag ekonomisk statistik från Kina satte skräck i världens investerare. År 2016 blev tillslut ett ganska gott år på världens börser och nu ser vi fram emot 2017!

Hur kommer 2017 att bli?

Prognoser är alltid svårt att göra och de kan ofta gå fel. Det gäller att följa marknader, världsekonomin, teknisk utveckling samt de politiska aktiviteterna varje dag för att kunna se vart vindarna blåser.

De största riskerna och möjligheterna hittar man ofta i de finansiella marknaderna som sådana. Finanskrisen år 2008 påminde oss om det, då bubblor av övervärdering samt en otrolig pessimism fick stora effekter på ekonomin. Samtidigt ska man vara medveten om att negativa effekter från de finansiella marknaderna också kan innebära möjligheter för en aktiv förvaltare.

Olja och USD är två viktiga parametrar

Två viktiga parametrar de senaste tre åren har varit den amerikanska valutans styrka och det kraftigt fallande oljepriset. Den svenska kronan har försvagats med cirka 40 procent gentemot USD under treårsperioden och detta fick vinsterna att sjunka i många företag under cirka fem kvartal. Situationen verkar nu ha anpassats, oljepriset har stigit från bottennivåerna 2016 och många företag har anpassat sin produktion till en stark USD.

Makrostatistik visar bättre ekonomiskt läge

Vi har under hösten 2016 sett en tydligt förbättrad bild av det ekonomiska läget. Publicerad statistik för december 2016 visar på ett bättre klimat för tillverkningsindustrin, särskilt i Sverige men även i USA, Kina och Europa.

Stora politiska utmaningar väntar

År 2017 kommer bli ett politiskt intressant år, säger Per Ström, analyschef på Solidar. Det kommer att vara allmänna val i Frankrike och Tyskland. Storbritannien kommer att lämna besked om utträde ur Europeiska unionen, EU i slutet mars. Donald Trump tillträder som president i USA den 20 januari med ett nytt ledarskap och nya utmaningar. Finansmarknaderna har så här långt varit positiva till den nya presidenten och det är bland annat Trumps löften om att sänka skatterna för företagen, avreglera och satsa på infrastruktur som har tolkats positivt.

Solidar har en positiv grundsyn men vi är beredda på tvära kast

Har räntorna nått botten? Den stora frågan är svindlande. Vi har haft 30 års räntenedgång, vi ser fortsatt stigande hopp om vinsttillväxt i företagen och vi ser sparare som flyr räntefonder och söker avkastning. Med detta som utgångspunkt så torde aktiemarknaderna ligga bra till.

Riskerna är dock högst påtagliga med den politiska utvecklingen och med bankrisker i form av dåliga banker i Italien med omnejd. Så låt oss förbereda 2017 med tvära kast men med en positiv grundsyn, avslutar Per Ström.

Solidar har beslutat att ligga kvar med oförändrad allokering och med 110 procent exponering mot aktiemarknaden i grundportföljen. Vi har en övervikt mot USA, Tyskland, tillväxtmarknader (Kina, Indien, Brasilien) och Sverige samt även en övervikt mot USD.

För ytterligare information, kontakta

Per Ström, Analyschef Solidar, 070-607 19 20

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera