Skip to main content

Solidar behåller en exponering med 110 procent mot aktier i sin grundportfölj och följer fortsatt marknadsutvecklingen

Nyhet   •   Nov 24, 2016 16:37 CET

Per Ström, analyschef på Solidar

Veckans marknadskommentar 2016-11-24

Spekulationerna om vad som ska hända i USA de kommande fyra åren är igång. Vad ska hända efter den 20 januari 2017, när Donald Trump tillträder som USAs president? Solidar bevakar det som händer och Per Ström kommenterar här veckans händelser på marknaden.

Marknaden reagerade med stigande aktiekurser, obligationsräntor och stärkt USD

Veckan har bjudit på fortsatt stigande aktiekurser, främst på de så kallade utvecklade marknaderna samt stigande obligationsräntor. Den amerikanska valutan, USD, har fortsatt att stärkas och metallpriser utom guld har fortsatt att stiga.

Republikanerna i USA får majoritet i både kongress och senat

Bakgrunden till det som sker är det amerikanska folkets val av president och spekulationer om vad som ska hända de närmsta fyra åren. Till skillnad från Obamas sista fyra år så kommer det republikanska partiet och Donald Trump att ha majoritet både i kongress och senat. Det är därför viktigt att följa vad den tillträdande presidenten aviserar eftersom sannolikheten för genomförande är stor. Det som meddelades i den heta valkampanjen verkar dock ha mattats av påtagligt men spänningen och osäkerheten är fortsatt stor. Trump tillträder som president den 20 januari.

Val den 4 december i Italien – Hur ska konstitutionen se ut?

Den 4 december håller Italien val om hur konstitutionen ska se ut och den sittande presidenten har gjort valet till en kabinettsfråga. Hur marknaderna kortsiktigt reagerar på olika utfall i valet och vilka slutsatser som ska dras är efter brexit och det amerikanska valet mycket osäkert. Sammantaget så är den politiska risken dock förnärvarande stor och därmed osäkerheten. Den italienska börsen har fått mycket stryk i år och bara det att valet blir klart (oavsett utfall) kan betyda en uppgång vilket vi sett efter de senaste valen i Storbritannien samt USA. Det är dock lätt att måla upp en mörk bild för Europa de närmaste åren i ljuset av brexit och de val som kommer att hållas nästa år och vilka förändringar som det kommer att leda till. Man ska dock akta sig för att dra för stora slutsatser av förändringar i det politiska livet. Förändringar tar tid och är inte heller alltid av ondo.

Kinesiska stimulanser och hopp om infrastruktursatsningar i USA bidrar till fortsatt bra ekonomisk statistik

Den ekonomiska statistiken pekar fortsatt på en bättre bild i både EMU området med Tyskland i spetsen, USA samt Kina. Även Sverige visar bra statistik i skenet av negativa räntor. De kinesiska stimulanserna i form av räntesänkningar och övriga åtgärder har gett effekt och storleken på den ekonomin har stor betydelse för hela världsekonomin. Spekulationerna om stora infrastruktursatsningar i USA nästkommande år i kombination med stimulanserna i Kina har fått så kallade cykliska aktier (konjunkturkänsliga) att skjuta i höjden.

Kan vi nu förvänta oss stigande räntor?

Det är värt att notera att vi sedan början av 80-talet haft kraftigt sjunkande räntor i världen. Som exempel kan nämnas att den amerikanska 10 åriga obligationen handlades till över 15 procent år 1981 och bottnade i juni år 2016 på 1,37 procent. Sådant ger effekter i ekonomier och på övriga tillgångsslag som aktier och fastigheter och vi står nu kanske inför en lång period med stigande räntor? Världsekonomin ser dock rätt annorlunda ut idag än mot 1981.

Solidar tror fortsatt på aktiemarknaden

Solidar har beslutat att inte göra några förändringar i fondernas allokering. Vi tror fortsatt på aktiemarknaderna och har i grundportföljen en exponering med 110 procent mot aktier. Vidare har vi övervikt i tillväxtmarknader, USA och Sverige, samt övervikt med USD i valutaexponeringen.

För ytterligare information, kontakta

Per Ström, Analyschef Solidar, 070-607 19 20

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera