Skip to main content

Solidar kommenterar börsturbulensen

Nyhet   •   Aug 24, 2015 16:11 CEST

En kraftig neddragning av risk har skett hos aktörer på marknaden den senaste veckan. Det har lett till kraftiga fall på i stort alla aktie- och råvarumarknader och många frågar sig är detta inledningen på en ny finansiell kris eller är det bara en korrektion som vi sett varje år de senaste 8 åren?

Det är alltid svårt att hitta de egentliga orsakerna till börsfall i det korta perspektivet. Oro över den kinesiska ekonomin, Grekland, övervärderingarna etc. Buden är många men troligen är det en kombination av flera.

Tittar man på den statistik som presenterats sista tiden så kan vi se en försvagning av tillverkningsindustrin i Kina. Bättre i Europa och något svagare i USA men fortsatt tillväxt.

Den stora turbulensen har varit i s.k. tillväxtmarknader både i valuta, räntor och aktier.

Flera av dessa länder är råvaruproducenter och drabbas givetvis hårt av de kraftiga fall i råvarupriser som skett senaste året men som omvänt gynnar ex USA och Europa.

För en långsiktig placerare som Solidar är det oftast lönsamt att sitta still i båten och t o m öka risken med försiktighet i tider av börsturbulens. Vi har ju under lång tid förlitat oss på att centralbankerna bevakar läget och fortsätter med sina stimulanser och skulle bli förvånade om det är annorlunda nu.

Oljepriset och långräntor har fallit i veckan. Värderingarna på börserna är inte utmanande speciellt om vi tar hänsyn till fallet i långräntorna.

För mer information, kontakta:

Per Ström, Analyschef Solidar, mobil 070-607 19 20

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera