Skip to main content

Solidar kommenterar marknadsutvecklingen

Nyhet   •   Aug 19, 2015 15:49 CEST

Det händer mycket på den kinesiska marknaden just nu. Solidar fortsätter att aktivt bevaka vad som händer där och på andra marknader. Vi är fortsatt positiva till aktier i den utvecklade delen av världen och gör bedömningen att hösten 2015 kommer att visa bättre statistik och därmed stöd för aktiemarknaderna, vilket gynnar dig som Solidar-kund.

Den kinesiska börsen drabbas av stora kurssvängningar och natten mellan 17 och 18 augusti 2015 tappade den drygt 6 %. Nedgångarna på den kinesiska börsen ska dock ställas i perspektivet av den kraftiga uppgång som skett det senaste året. Kinas devalvering påverkar också kortsiktigt negativt på många marknader. I det långa perspektivet torde dock Kinas närmande mot en fritt flytande valuta vara positivt. Noteras kan också att bostadspriserna i Kina har stigit för första gången på 16 månader.

På den amerikanska marknaden påverkar oljeprisfallet och dollarns styrka den amerikanska tillverkningsindustrin negativt, enligt senaste statistik. Stora investeringar har skett i den nya oljeutvinningstekniken som gjort USA självförsörjande på gas och olja, men nu fasar man ut gammal teknik som blivit olönsam i takt med att oljepriset faller. Oljeprisfallet torde dock som helhet vara positivt för den oljekonsumerande delen av världen.

Solidar är fortsatt positiva till aktier i den utvecklade delen av världen och gör bedömningen att hösten kommer att visa bättre statistik och därmed stöd för aktiemarknaderna.

För mer information, kontakta:

Per Ström, Analyschef, Solidar, mobil 070-607 19 20

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera