Skip to main content

Storm kring Ericsson men relativt lugna svängningar på aktiemarknader i stort

Nyhet   •   Okt 14, 2016 08:25 CEST

Veckans marknadskommentar 2016-10-14

Vi har i veckan sett Ericssonaktien dyka men de aktiefall vi sett är troligen företags- och branschspecifikt. Utvecklingen på aktiemarknaden i stort är fortsatt relativt lugn, dock med negativ tendens. Kvartalsrapporter från de stora börsbolagen presenteras nu och vi följer dessa med intresse.

Oro kring det brittiska pundet

Utvecklingen på aktiemarknaderna i stort är fortsatt relativt lugn med låg volatilitet (svängningar) men med något negativa förtecken. De större rörelserna har främst skett i valutamarknaden.

Det brittiska pundet har varit i fokus när Storbritannien nu gör beräkningar på vad utträdet ur EU kommer att betyda i minskade skatteintäkter. Den brittiska statskassan kommer sannolikt att minska och bli lidande av att Storbritannien lämnar EU.

Pundet har sedan folkomröstningen i juni 2016, försvagats med ca 7 procent mot den amerikanska dollarn.

Spekulationer kring ytterligare sänkning av den svenska styrräntan

Den svenska inflationen i september var lägre än förväntat, 1,2 procent mot förväntat 1,6. Det har lett till spekulationer om ytterligare eventuell sänkning av Riksbankens styrränta. Den svenska kronan har under veckan försvagats påtagligt mot euron samt den amerikanska valutan USD, i spåren av inflationsstatistiken.

Den amerikanska styrräntan bör höjas snart

Det senaste protokollet från den amerikanska centralbanken, Fed, offentliggjordes och ledamöterna verkar ha delade uppfattningar det ska bli en höjning av den amerikanska styrräntan eller inte. Sannolikheten ökade dock för att det kommer en höjning i december och USD har stärkts mot de flesta valutor.

Veckan har i övrigt varit relativt statistikfattig. Nämnas kan dock att det kinesiska handelsöverskottet blev lägre än förväntat i september, främst på grund av lägre export än väntat. Enskilda månadssiffror ska dock inte övertolkas då svängningarna är stora. Augustis exportsiffror var för övrigt bra.

Besvikelser i bolagsrapporter från Ericsson och Alcoa

Bolagens rapportsäsong har startat med några besvikelser. Aluminiumproducenten Alcoa hade en lägre vinst än förväntat under det tredje kvartalet och telekombolaget Ericsson överraskade med en kraftig vinstvarning. Båda aktierna föll kraftigt. Det går inte att dra några generella slutsatser av de inledande rapporterna annat än att Ericsson har drabbats av svag försäljning på de marknader som är påverkade av det låga oljepriset.

Opinionsundersökningar menar att Hillary stärker sina positioner inför valet

Det stundande presidentvalet i USA fortsätter att fylla media. Enligt de tongivande opinionsundersökningarna har Hillary Clinton stärkt sina positioner under veckan.

Solidars fonder har övervikt mot tillväxtmarknader, Sverige och USA samt i USD

Solidar har beslutat att inte göra några förändringar i Solidar-fondernas allokering. Vi har fortsatt övervikt mot tillväxtmarknader (Indien, Kina) samt Sverige och USA. Hävstången i grundportföljen är 105 procent. Vi är även överviktade i valutan USD.

För ytterligare information, kontakta:

Per Ström, Analyschef Solidar, 070-607 19 20

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera