Skip to main content

Veckan som gick - fokus mot USA!

Nyhet   •   Nov 18, 2016 07:02 CET

Veckans marknadskommentar 2016-11-18

När den kommande amerikanska presidenten Donald Trump höll sitt första tal efter segern i det amerikanska presidentvalet 2016, så vände de finansiella marknaderna tvärt efter ett initialt fall (likt brexit omröstningen). Aktier gick upp i framförallt USA, medan tillväxtmarknader sjönk, långräntor hade den kraftigaste uppgången på mycket länge och den amerikanska valutan, USD, steg även den kraftigt.

Trump satsar på infrastruktur

Tolkning är, att det för nästa 4 års presidentmandatperiod, kommer att drivas en mer inflationistisk politik med stora infrastrukturinvesteringar på vägar, sjukhus och murar etc. Detta fick konjunkturkänsliga aktier att stiga. En översyn av reglerna för bankverksamhet ska ske, vilket även fick finansiella aktier som banker att stiga kraftigt.

Tillväxtvänlig politik men risk för oväntade händelser

Presidentvalskampanjen har varit unik och vad som i slutänden blir praktisk politik av det som sades i valkampanjen är fortsatt skrivet i stjärnorna. Solidars tolkning så långt är att vi troligen kommer att se en mer tillväxtvänlig politik men också att riskerna har ökat för oväntade händelser.

Global handel en viktig fråga

Den kommande presidenten har i sin valkampanj aviserat att han vill skrota eller förhandla om många handelsavtal. En fungerande global handel med varor och tjänster är viktig för världsekonomin och tillväxt så detta är ett område att bevaka noga de närmsta åren. Även i Storbritanniens utträdesprocess ur EU är handel en viktig fråga. Hur kommer processen att påverka accessen till EUs inre marknad och alla de handelsavtal som nu Storbritannien måste förhandla om.

Vinsttillväxt och starka siffror i USA

Företagsrapport-säsongen för det tredje kvartalet sjunger på sista versen och de 500 största företagen i USA rapporterar en vinsttillväxt på + 4,7 % mot analytikerkårens förväntan om -0,7 %. Indexet S&P 500 utgör mer än 50 % av världens totala samlade börsvärde och det pekar mot att den svacka vi sett är på väg att vända. Byggmarknaden och arbetsmarknad i USA visar också mycket starka siffror.

Sannolikt blir det räntehöjning från amerikanska centralbanken

Den amerikanska centralbankschefen Dr Janet Yellen upprepar att sannolikheten för ytterligare räntehöjningar har ökat och vi får troligen se en höjning i december 2016, vilket redan nu är diskonterat (inprisat) i marknadspriserna.

Världens koldioxid-utsläpp planar ut

En viktig nyhet som fått relativt liten uppmärksamhet är att världens koldioxid-utsläpp (växthuseffekt och global uppvärmning) har planat ut de senaste tre åren. Orsaken är främst Kinas minskade förbränning av fossila bränsle dvs. kol.

Solidar fokuserar på tillväxtmarknader samt Sverige och USA i sina fonder

Solidar har beslutat att inte göra några förändringar i fondernas allokering (fördelning). Efter brexit-omröstningen gjorde vi en omfattande förändring och vi är nu fokuserade på tillväxtmarknader (Indien, Kina, Brasilien) samt Sverige och USA. Vi har även överviktat USD i valutaexponeringen. Den exponering vi har i Europa är i huvudsak i Tyskland.

Fondernas grundportfölj har en viss hävstång på 110 % mot aktiemarknaderna.

För ytterligare information, kontakta

Per Ström, Analyschef Solidar, 070-607 19 20

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera