Skip to main content

Dags att skifta fokus i snedvriden PPM-debatt!

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2010 13:47 CET

Debatten kring PPM-systemet har varit både livlig och högljudd de senaste veckorna. Fondbolagens kritik mot rådgivningsbolag och aktiva förvaltare, som kan flytta pensionsspararnas pengar mellan olika fonder, har varit hård och kritisk. Aktörer som möjliggör flyttströmmar av PPM-kapital mellan olika fonder och fondbolag har sagts urholka branschen och få de mest kompetenta fondförvaltarna att lämna PPM-systemet. Kritikerna  menar också att aktiva PPM-sparare som byter fonder ger andra typer av fondsparare sämre förutsättningar. De kritiska röster som höjts från fondbolagens sida grundar sig i själva verket på en rädsla att gå miste om delar av det förvaltade kapitalet.

Grunden i och hela syftet med PPM-systemet är att ge enskilda sparare möjlighet att byta fonder för att kunna maximera avkastningen och därmed öka förutsättningen för en god pension. Kanske bör fondbolagen påminna sig själva om att systemet i första hand ska tillgodose spararnas snarare än fondbolagens intresse?

Flyttströmmarna mellan fonder och fondbolag är måhända obekväma för fondbolagen, som naturligtvis gärna vill säkra sitt kapital på lång sikt, men för pensionsspararna är det både självklart och optimalt att flytta sitt kapital till de fonder som ger bäst avkastning och mest pension för pengarna.

Jag betraktar det som PPM-spararnas självklara rättighet att fritt flytta sitt kapital mellan olika fonder och fondbolag. Det motiverar förvaltarna att prestera på topp och leverera god avkastning, vilket i slutändan gynnar såväl fondbolagen som PPM-spararen. Möjligheten till  fondbyten har varit en grundbult i PPM- systemet redan från start, mycket möda har lagts ner på att få spararna att aktivt flytta sina pengar. Fondbolagens agerande kan närmast beskrivas som kontraproduktivt eftersom det motverkar detta syfte.

Tanken var god för tio år sedan när det Orange kuvertet infördes, att vi som individer skulle få vara med och påverka vår pension. Men intresset hos det svenska folket har varit relativt lågt. De som valt att ta hjälp med premiepensionen ifrågasätts och dumförklaras högljutt av olika debattörer. Jag tror på individens förmåga att ta reda på fakta och fatta självständiga beslut om olika frågor som rör livet och den egna plånboken. Man kan välja att baka sitt bröd själv eller göra som de flesta, köpa färdigbakat i butik. Jag har aldrig hört någon kritisera kunden för att den inte har tid, lust eller intresse att baka själv. Att anlita snickare vid ett renoveringsarbete eller en bilmekaniker när det är dags att serva bilen är en självklarhet för de flesta. Det bör vara lika självklart att ta kvalificerad hjälp när det gäller en så viktig sak som vår egen premiepension.

De individer som väljer att ta hjälp med förvaltningen representerar en bred spridning avseende ålder, bostadsort, inkomstnivåer och yrkesgrupper. Men våra drygt 100 000 kunder har två gemensamma nämnare; de vill ha en bra pension och de vill inte förvalta sin premiepension själv.

En undersökning från Pensionsmyndigheten visar att de som varit aktiva och gjort upprepade fondbyten har haft bättre utveckling på sin pension. Mellan 1995-2009 har den som inte har gjort något byte har haft en årlig avkastning på 3,3%, medan den som gjort 21 byten har haft en årlig avkastning på 5%. Fördelarna med att göra ett aktivt val framhävs alltför sällan i debatten.

Om några månader är det dags för utskicket av det fruktade Orange kuvertet. För att fler ska uppmuntras att ta tag i sin premiepension och göra ett aktivt val bör debatten fokusera på de möjligheter individer har att förbättra sin premiepension snarare än att ifrågasätta de svenskar som gjort ett aktivt val. De flesta är helt passiva och har inte gjort något aktivt PPM-val, låt oss koncentrera oss på att motivera dem att ta ett aktivt beslut kring hur de vill placera sin premiepension genom att synliggöra de alternativ som finns, snarare än att ifrågasätta de 700 000 svenskar som redan valt en aktiv förvaltare. Aktiv förvaltning är definitivt en företeelse som är här för att stanna!

Nils-Olof Ekholm
VD
Solidar Fondservice AB

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera