Skip to main content

Solidar byter strategi.

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2010 10:20 CEST

Oberoende är att kunna sprida riskerna, placera snabbt och låga avgifter. Därför placerar nu Solidar pengar inom premiepensionssystemet i två egna fonder. Den nya strategin ger också kunderna mer fonder för pengarna.

Solidar Fondservice startade 2003 med målsättningen att erbjuda vanligt folk bra förvaltning av premiepensionspengar.
- Vi tar ett nytt kliv genom att expandera vår portfölj till Luxemburgsbaserade fonder, säger Nils Olof Ekholm, VD för Solidar.
Vi samarbetar med RBC/Dexia och Lemanik Asset Management.
- De matchade våra behov just nu, konstaterar Nils Olof.

Egna fonder, bättre resultat.

Solidar som var först i Sverige att erbjuda förvaltning av premiepensionspengar har fram till idag attraherat cirka etthundratusen kunder. Fler och fler anförtror även sin förvaltning av tjänstepensionen och andra sparformer till Solidar.

- Att ha egna fonder sprider riskerna på ett bättre sätt och effektiviserar förvaltningen. Vi slipper eftersläpningen i systemen. Fondbytena kommer att gå på några sekunder, vilket är en stor förbättring mot hur det är nu, säger Per Ström chefsförvaltare på Solidar. 

 Alla allokeringsbeslut kan i stort sett genomföras omedelbart när de sker inom fonderna.  Dessutom kommer 85% av Solidars fondavgifter att gå tillbaka till kunderna.

-  Att ha egna fonder är att kunna göra det som är bäst för kunden i alla lägen. Tack vare det progressiva rabattsystemet som Pensionsmyndigheten tillämpar, som ger stora fonder mer rabatt än små, kommer alla våra kunder att få mer fond för pengarna, säger Nils Olof.

Fondfakta.

Rabatt: Solidars fonder hamnar i intervall 3, näst högst i rabattsystemet. I år ger det 150 kronor tillbaka till den genomsnittliga Solidarkunden. På 20 år har beloppet vuxit med 8.000 kronor.

Namn: Solidar Global Tillväxt och Solidar Global Fokus.
Typ av fond: Strategifonder. Kommer främst att investera i ETFer, terminer och andra UCITs. I möjligaste mån kopior av den placeringsmodell som tidigare visat sig framgångsrik för Solidar Fondservice.
Strategi: Hälften av allokering sker i de egna fonderna och 50 procent utgör andra ppm-fonder.
Syftet: Sprida riskerna och effektivisera förvaltning. Underlätta byteshandeln.

Solidar: Startade 2003 i Umeå och är ett snabbt växande företag i svenska finanssektorn och erbjuder aktiv förvaltning av PPM, fond- och försäkringssparande. Bolaget har 18 anställda, förvaltar ett kapital på ca 10 mdr och har kontor i Umeå, Stockholm och Ängelholm.

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera