Skip to main content

Taggar

Faktablad om de utsedda vinnarna i markförsäljningstävlingen för Väsjö torg etapp 2.

Brukarundersökning Socialkontoret 2016

Dokument   •   2017-03-01 09:09 CET

Regler för användning av kommunvapen och logotyper
Våld i nära relationer - det finns hjälp att få

Från och med maj 2015 kommer du som är Sollentunabo att se affischer mot våld i nära relationer runt om i Sollentuna. Syftet är att uppmärksamma våld i nära relationer och visa vart man kan få hjälp.

Gemensamt yttrande främlingsfientlighet

Gemensamt yttrande främlingsfientlighet

Dokument   •   2010-06-10 16:43 CEST

Just nu finns en stor oro och osäkerhet om framtiden för Norrvikens skola och Stallets skola. För att undanröja oron har därför undertecknande politiska partier enats om ett förslag till avknoppning som enbart gäller de nu aktuella skolorna.

Drogvaneundersökningen 2007/2008

Drogvaneundersökningen 2007/2008

Dokument   •   2008-04-10 12:56 CEST

Rapport om Sollentuna ungdomarnas drogvanor höstterminen 2007.

Rapporten Hemtjänst - en jämförelse av kommunens äldreomsorg ur ett medborgarperspektiv

Nätverket ”Framgångsrik Tillväxt” har nu presenterat rapporten ”Hemtjänst – en jämförelse av kommunens äldreomsorg ur ett medborgarperspektiv”. Nätverket ingår i det treåriga nationella Jämförelseprojektet som drivs med stöd av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). De kommuner som deltar i nätverket är Kungsbacka, Lerum, Lomma, Mölndal, Sollentuna, Solna, Svedala, Täby och Vellinge.

Sammanfattning av Kvalitetsbarometern LSS

Sammanfattning av Kvalitetsbarometern LSS

Dokument   •   2008-02-08 09:22 CET