Skip to main content

Första markförsäljningstävlingen i Väsjön avgjord

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2015 14:04 CET

Illustration ovan: Kontur arkitektkontor

Sollentuna kommuns första markförsäljningstävling för det nya bostadsområdet Väsjön har avgjorts och fått ett mycket positivt gensvar. De vinnande bidragen är Lean Bostad och CBI Fastigheter Holding AB som kommer att bygga både lägenheter och stadsradhus i det första kvarteret i Väsjö torg.

Intresset för markförsäljningstävlingen i Väsjön har varit stort och totalt lämnades 28 bidrag in till kommunen. Genom den första tävlingen säljs nu två lotter som tillsammans utgör kvarter 1 i delområdet Väsjö torg, alldeles intill Edsbergs allé, den kommande skolan och skidbacken.

Vinnarna har utsetts genom en likvärdig sammanvägning av gestaltningsutförande och anbudspris.

– Fler av anbudslämnarna har visat en imponerande stor inlevelse och förståelse för Väsjöns vision om en naturnära urban livsmiljö. De bästa förslagen håller en mycket hög arkitektonisk nivå, säger Jan Enfors, stadsarkitekt i Sollentuna kommun och den som lett tävlingens bedömningsgrupp för gestaltning.

– Glädjande är också att de två vinnande förslagen vid en första utvärdering ser ut att ha potential att komplettera varandra väldigt bra, säger Christina Leifman, stadsbyggnadschef, Sollentuna kommun.

Byggstart för det första kvarteret i Väsjö torg beräknas ske under 2018.

– Väsjön är ett av de mest spännande projekten just nu i Stockholmsregionen. I detta helt nya bostadsområde kommer vi att kunna erbjuda nya Sollentunabor såväl olika boendeformer som närhet till kommunal service och rekreation. Resultatet av den första markförsäljningstävlingen är därför glädjande och lovar gott inför den fortsatta utvecklingen av Väsjön, säger Thomas Ardenfors (M), ordförande i Stadsbyggnadsnämnden, Sollentuna kommun.

Vinnare av lott A

Vinnare av lott A, som totalt innehåller 31 lägenheter och 1 stadsradhus, är Lean Bostad, som tidigare bl a producerat stadsvillor intill Sollentuna centrum. Arkitekt för förslaget är Amneby Forslund Arkitekter AB.

Bedömningsgruppens kommentar:

Lean Bostads förslag varvar i sina fasader olika material som puts, tegel och träpanel, vilket ger både småskalighet och färgvariation. Fasaderna upplevs som välkomponerade, särskilt det smala vita huset som kommer fram mot Edsbergs allé är omistlig i kompositionen. Varje enskild byggnadsdel representerar visuellt en individ vilket ses positivt.

Taklandskapet är varierat, men ändå lugnt och harmoniskt. Släta takytor, indragna terrasser och en del burspråk skapar ett bra uttryck i fasadernas silhuett.

Lokaler på hörnorna skapar viktiga kvaliteter för gatumiljön. Positivt med entréer mot gatan, särskilt Edsbergs allé. Radhusets inramade förgårdsmark är arkitektoniskt bra.

Vinnare av lott B

Vinnare av lott B, om totalt 24 lägenheter och tre stadsradhus, är CBI Fastigheter Holding AB med tidigare projekt i bl a Täby kyrkby och Tullinge trädgårdsstad. Arkitekt för förslaget är Kontur Arkitektkontor AB.

Bedömningsgruppens kommentar:

Grundstrukturen är bra och robust. Två huvudtrapphus till lägenheter och sedan radhusen som passbitar.

Det första positiva intrycket handlar om goda beständiga material, de holländskt smala byggnadsindividerna som möter gatan och de inbjudande generöst uppglasade bottenvåningarna.

Särskilt mässinghuset blir till en omistlig del av kompositionen med sin materialitet och blanka yta som kontrasterar de grövre tegelytorna. Fasaden mot Skolpromenaden förtjänar att lyftas fram extra.

De högklassiga materialen garanterar lång beständighet och ett vackert åldrande. Fasadernas färgkomposition gör att den vertikala småskaligheten lyfts fram. Den fria fönstersättningen på hörnhuset är ett värdefullt inslag i kontrast till övriga fasaders mer strikta fönstersättning.

Taklanskapet är väl bearbetat och varierat med fina gemensamma vistelseytor. Takens inkorporerade ytor av solceller är även arkitektoniskt bra. De öppna bottenvåningarna är arkitektoniskt mycket välgörande för att balansera de i uttrycket tunga fasaderna på övriga våningar.

Förslaget känns genomtänkt och välstuderat, kort sagt trovärdigt.

Fortsatt försäljning och utbyggnad

Väsjön är ett nytt område som tillhör stadsdelen Edsberg i östra delen av Sollentuna. Visionen är en småskalig, variationsrik och naturnära stadsmiljö med det aktiva livet i centrum.

I området kommer det att byggas nya hem i form av villor, stadsradhus och flerbostadshus samt kommunal service. Kommunen ansvarar för försäljning av egen mark med byggrätter för ca 1 800 bostäder samt utbyggnad av nya gator, parker, kajer och sjörestaurering i hela området.

Den totala utbyggnaden kommer att ske successivt och beräknas vara klar kring år 2040.

Väsjö torg är ett av flera delområden inom Väsjön. Den fortsatta försäljningen inom Väsjö torg kommer att ske i etapper. Totalt för hela delområdet handlar det om byggrätter för ca 800 lägenheter i flerbostadshus och ca 80 stadsradhus.

Utöver Väsjö torg pågår inom Väsjön nu utbyggnad av VA och vägar i delområde Södersätra. Här kommer bl a Småa och Lindbäcks redan under hösten starta försäljning av bostäder.


FAKTA MARKFÖRSÄLJNINGSTÄVLING 1
Vinnare Lott 1A: Lean Bostad
Flerbostadshus och stadsradhus
31 lägenheter, 1 stadsradhus
Flerbostadshus 4–5 våningar.
Stadsradhus 3,5 våningar.
Delar garage, gård och cykelverkstad med lott 1B.
Vinnare Lott 1B: CBI Fastigheter Holding AB
Flerbostadshus och stadsradhus
Ca 24 lägenheter, 3 stadsradhus
Flerbostadshus 4–5 våningar.
Stadsradhus 3,5 våningar.
Delar garage, gård och cykelverkstad med lott 1A


För ytterligare information, kontakta:
Thomas Ardenfors (M), ordförande i stadsbyggnadsnämnden, Sollentuna kommun
Tel: 08-579 216 88, e-post: thomas.ardenfors@sollentuna.se

Jan Enfors, stadsarkitekt, Sollentuna kommun
Tel: 073-915 14 57, e-post: jan.enfors@sollentuna.se

Christina Leifman, stadsbyggnadschef, Sollentuna kommun
Tel: 08-579 223 66, e-post: christina.leifman@sollentuna.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.