Skip to main content

Intentionsavtal med Skanska möjliggör 500 nya bostäder i centrala Sollentuna

Pressmeddelande   •   Maj 26, 2016 09:02 CEST

Illustration: DinellJohansson

Sollentuna kommun går vidare med planerna på att teckna ett intentionsavtal med Skanska. Avtalet är en viktig del i kommunens programarbete med det gamla mässområdet och möjliggör 500 nya bostäder och omkring 25 000-30 000 kvm yta för lokaler i centrala Sollentuna.

Sollentuna kommun driver sedan 2012 ett programarbete för området kring Turebergsleden, f.d. mässområdet, Malmvägen och kvarteret Tabellen. Målet med programarbetet är att utveckla denna kommundel till ett mer levande och stadslikt område med bostäder, kontor, handel och publika verksamheter.

Under stadsbyggnadsnämndens sammanträde togs beslut om att gå vidare med planerna på att skriva ett intentionsavtal med Skanska gällande det gamla mässområdet. Intentionsavtalet med Skanska reglerar vilken part som ska exploatera vilka kvarter, vilket är en viktig del i det fortsatta programarbetet för området. Avtalet möjliggör omkring 500 nya bostäder och omkring 25 000-30 000 kvm yta för lokaler av olika slag.

- Jag tror att vi är många sollentunabor som nu med glädje uttrycker ett ”Äntligen!”. Vårt samarbete med Skanska kring att utveckla det gamla mässområdet har pågått under flera år och det har varit många och till viss del mycket svåra frågor att lösa. Det är med stor tillfredsställelse jag konstaterar att vi nu är överens om hur området ska utvecklas, säger Thomas Ardenfors (M), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

- Vi är väldigt glada över att teckna detta intentionsavtal med Skanska och vi kan nu gå vidare med detaljplaneläggning av området som möjliggör den mycket efterlängtade omdaningen av det gamla mässområdet, säger Andreas Hellström, exploateringschef, Sollentuna kommun.

Det gamla mässområdet får förutsättningar att utvecklas till en av de mest spännande delarna av Sollentuna, med inslag av bostäder, service och kommersiellt ytor.

- Närheten till kollektivtrafik, shopping och fina grönområden skapar en miljö som många får anledning att glädjas över. Detta område blir även ett viktigt steg i omvandlingen av hela västra Tureberg och vägen ut mot E4:an. Ett skyltfönster för Sollentuna som visar att vi är en kommun i framkant, sägerThomas Ardenfors (M).

Skanska är positivt inställda till utvecklingen av området.

- Mässområdet är ett av Skanskas mest prioriterade utvecklingsområde i Stockholmsregionen. Avtalet med Sollentuna kommun är inte bara efterlängtat utan en viktig milstolpe och ett tydligt avstamp för det fortsatta arbetet tillsammans. Vi har nu nått samsyn och har en gemensam målbild för vad vi vill skapa i området. Det nya området kommer att bli en välkomnande entré till Västra Tureberg. Med blandningen av bostäder och kommersiellt innehåll omvandlas det gamla mässområdet till ett positivt inslag till omkringliggande kvarter och området i stort, säger Sara Ax Nordstrand, Affärsutvecklare Skanska Sverige AB

Det slutliga beslutet kring intentionsavtalet med Skanska väntas tar under kommunfullmäktiges sammanträde den 20 juni.

För ytterligare information, kontakta:
Thomas Ardenfors (M), ordförande stadsbyggnadsnämnden, Sollentuna kommun
Tel: 08-579 216 88, e-post: thomas.ardenfors@sollentuna.se

Andreas Hellström, exploateringschef, Sollentuna kommun
Tel: 08-57921635, e-post: andreas.hellstrom@sollentunakommun.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy