Skip to main content

Kulturstipendier och diplom 2006

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2006 08:54 CET

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat om fördelningen av 2006 års stipendier och diplom. Kulturstipendierna går till Eva Källman, bildkonstnär, Karin Nybom, sångerska samt Malin Olsson, textilkonstnär. Släkten Rudbecks stipendium går till Eric Alveström och fotostipendiet till Anna Lindkvist. Sofiapriset tilldelas Christer Lingström och Ulf Nyström. Årets byggnadsvårdsdiplom går till Brf Rotsunda gård.

Sollentuna kommuns kulturstipendier, sammanlagt 50.000 kronor
Stipendierna är avsedda att stödja och stimulera förtjänstfull konstnärlig verksamhet, bildningsverksamhet och kulturminnesvårdande verksamhet. Stipendierna tilldelas:
Eva Källman, bildkonstnär, 15.000 kronor
Eva Källman har tidigare bott och verkat i Norrbotten och flyttade till Sollentuna 2002. Hon arbetar med måleri, teckning och grafik. Hon har haft en lång rad separatutställningar på olika orter i Sverige och finns representerad på flera museer och institutioner. Eva Källman deltog i utställningen ”Det andliga rummet” på Edsvik konsthall våren 2006 och visas återigen på Edsvik i ett större urval 11 november – 3 december 2006. Hon sökte stipendiet för arbetsmaterial till sitt måleri.
Karin Nybom, sångerska, 20.000 kronor
Karin Nybom är född och uppvuxen i Sollentuna. Hon har studerat musik i nio år och gick ut operahögskolan 2004. Hon har gått i Sollentuna musikskola och sjungit i flera av Sollentunas kyrkokörer. Har varit solist vid kammarmusikkonserter och sakrala verk i Edsbergskyrkan och Sollentuna kyrka. Hon sökte stipendiet för att kunna göra en studioinspelning och åka till provsjungningar i Europa.
Malin Olsson, textilkonstnär, 15.000 kronor
Malin Olsson är född och uppvuxen i Sollentuna och har utbildning i textilt konsthantverk från HDK Stenebyskolan, Göteborgs universitet. Hon väver utsmyckningstextilier och mattor, ofta till sakrala och meditativa lokaler. Hon sökte stipendiet för att få möjlighet att arbeta inför två kommande utställningar.

Släkten Rudbecks stipendium, 10.000 kronor
Stipendiet instiftades av Sollentuna kommun på friherre Reinhold Rudbecks 80-årsdag för att hedra hans insatser för Sollentuna. Ändamålet med stipendiet är att stimulera och stödja lokalhistorisk forskning med anknytning till Sollentuna. Stipendiet tilldelas:
Eric Alveström
Eric Alveström har skrivit om Sollentuna i memoarerna ”Mitt händelserika liv” del 1, åren 1919-1952. Skriften finns tillgänglig i Sollentunas kommunarkiv. Han skriver nu på del två, från år 1953 och framåt och sökte stipendiet för att bekosta utskrivning och redigering av denna del.


Boris Kunos stipendium för fotografisk dokumentation av Sollentuna, 10.000 kronor
Boris Kunos stipendium är instiftat av kulturnämnden 1989 på Boris Kunos 80-årsdag för att hedra dennes insatser för Sollentuna. Stipendiet tilldelas:
Anna Lindkvist
Anna Lindkvist är grafisk designer och fotograf, född och uppvuxen i Sollentuna. Hon sökte stipendiet för att dokumentera olika platser i Sollentuna, speciellt platser som kommer att förändras, t.ex. Väsjöområdet.

Sofiapriset
Sofiapriset är kultur- och fritidsnämndens hedersbelöning för insatser inom kulturområdet. Utmärkelsen består av en kopia av en sköld från 1766 med Sofia Magdalenas initialer. Skölden ingick i en äreport som mötte kronprins Gustaf och Sofia Magdalena på gränsen till Sollentuna under en eriksgata genom Sverige. Sofiapriset tilldelas:
Christer Lingström för att han har satt Sollentuna på den gastronomiska kartan. 1983 väckte han nytt liv i Edsbacka krog och sedan dess har Sollentunabor och hitresta från när och fjärran fått uppleva måltiden som en skön konst.
Ulf Nyström för att han har berikat Sollentunas musikliv genom att starta Sollentuna jazzklubb, där han tillsammans med andra eldsjälar arrangerat ett stort antal jazzkonserter under snart 15 år.

Byggnadsvårdsdiplomet
Diplomet instiftades av kulturnämnden 1990 och delas varje år ut till en person, organisation eller företag som vårdat och bevarat äldre byggnader, byggnadsmiljöer eller hantverkstekniker, anpassat nybebyggelse eller på annat sätt främjat byggnadskulturen i Sollentuna. Diplomet tilldelas:
Brf Rotsunda gård för renovering och anpassat underhåll av Rotsunda gård.
Manbyggnaden, en flygel och ett magasin från 1700-talet, ett magasin från 1800-talet och en trädgårdsmästarbostad har varsamt renoverats och gården har fått liv igen genom hästhållning. En viktig del av vår historia har därigenom tagits till vara.
Stipendierna kommer att delas ut vid kultur- och fritidsnämndens årliga stipendieutdelning på Edsbergs slott den 14 december 2006.
För ytterligare information om stipendiaterna, kontakta kultursekreterare Margareta Grahn, se nedan.

Kontaktpersoner:
Anna von Essen (c), ordförande i kultur- och fritidsnämnden, tel. 073-915 26 60
Margareta Grahn, kultursekreterare, kultur- och fritidskontoret, tel.08-579 214 17

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy