Skip to main content

Sollentuna tar pulsen på äldreomsorgen

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2006 08:57 CET

Sollentuna tar pulsen på äldreomsorgen

Idag går startskottet för en omfattande brukarundersökning där de äldre och deras anhöriga får möjlighet att ge sina omdömen om äldreomsorgen i Sollentuna. 1.200 personer kommer att tillfrågas om kvaliteten i kommunens vård och omsorg.

– Det är för att få ännu bättre kvalitet på insatserna i vår äldreomsorg som vi nu frågar vad människor anser om den omsorg som ges i dag, säger Jan-Erik Nyberg, ordförande i vård- och omsorgsnämnden.
Under december genomför Sollentuna kommun, i samarbete med Blekinge Forsknings- och Utvecklingsenhet, en mycket omfattande brukarundersökning. Undersökningen bygger på den metod som utvecklats av Blekinge FoU-enhet, den s.k. Kvalitetsbarometern, vilken sedan tio år tillbaka använts i andra kommuner i Syd- och Mellansverige. Från de tidigare undersökningarna finns uppgifter från omkring 12.000 äldre och deras anhöriga.

– Det ska bli mycket spännande att se om de äldre i Sollentuna ger andra betyg åt kommunens vård och omsorg jämfört med de i tidigare undersökningar, säger Bo Engström, undersökningsledare vid Blekinge FoU-enhet.

Syftet med undersökningen är att låta de äldres omdömen vägleda och inspirera utvecklingsarbete och förbättringar i Sollentunas vård och omsorg. De frågor som ställs handlar om vad de äldre - brukarna - bedömer vara viktigt och hur de bedömer kvaliteten i vård och omsorg för närvarande. Brukarna får också svara på om de får den hjälp de blivit utlovade och om den är tillräcklig.

I början av december delas ett frågeformulär ut av vårdbiträden till äldre med hjälp från hemtjänsten och till boende i kommunens äldreboenden. När det gäller äldre dementa personer distribueras frågeformuläret till anhöriga eller närstående. Formulären besvaras anonymt och ingen behöver vara rädd för att uppgifter registreras om enskilda personer. Resultatet kommer att presenteras i mars 2007.

– Om alla som får frågeformuläret svarar ökar vår kunskap om vad de äldre och deras anhöriga anser är det viktigaste i en bra äldreomsorg. Det vinner alla på, avslutar Jan-Erik Nyberg.

Kontaktpersoner:
Jan-Erik Nyberg (fp), ordförande i vård- och omsorgsnämnden, tel. 070-384 28 39
Karina Kight, kvalitetsutvecklare vård- och omsorgsnämndens kansli, tel. 073-653 43 01
Bo Engström, undersökningsledare, Blekinge FoU-enhet, tel. 070-766 79 53
Mårten Wirén, samordnare Blekinge FoU-enhet, tel. 0733-16 33 02

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.