Skip to main content

Solna stads budget för 2012 klubbad

Nyhet   •   Nov 29, 2011 10:26 CET

Kommunfullmäktige antog på måndagen stadens budget för 2012. Skatten förblir oförändrad medan fortsatt satsning på stadens skolor och förskolor, god välfärd och service till solnaborna ska säkerställas.

Budgeten tar liksom i fjol sin utgångspunkt i Solnas regeringsprogram där fokus ligger på fortsatt ekonomisk stabilitet, låg skatt och en tydlig arbetslinje.

– Sverige står sig relativt bra i sin omvärld. Osäkra ekonomiska tider påverkar dock varför det är viktigt med väl avvägda prioriteringar och satsningar. Skatten föreslås oförändrad medan staden rustas och välfärden tryggas. Vi ser också över trafikmiljön och hastigheten i bostadsområden med ambitionen om sänkning för minskat buller och tryggare stadsmiljö, säger Lars-Erik Salminen, kommunstyrelsens ordförande.

Regeringsprogrammet fastslår även ett behov av att rusta upp stadens skolor och parkmiljöer. I linje med detta avsätts 14 mkr av årets budget till upprustning av stadens förskolor och skollokaler. Pengarna tillförs vid sidan av det löpande underhållet. För att skapa en mer trivsam miljö för både befolkning och företag avsätts dessutom resurser för att upprusta park och miljö.

Verksamheter inom omvårdnad tilldelas 22 mkr för att kunna möta behovet hos äldre och samtidigt säkerställa att grupper med behov av särskilt stöd inom LSS får nödvändiga resurser.