Skip to main content

Jämställda löner i Solna

Pressmeddelande   •   Jun 10, 2014 14:47 CEST

I Solna går kompetens och erfarenhet före kön. Inga samband mellan lön och kön går att hitta, visar stadens senaste lönekartläggning. Bakom de jämställda lönerna ligger ett medvetet jämställdhetsarbete.

Var annat år genomför Solna stad en kartläggning av samtliga medarbetares löner. Det handlar om nära 2000 personer.

- Inom många branscher har männen högre lön än kvinnorna. I Solna har kvinnorna 94-107 procent av männens löner. Kompetens ska alltid premieras och kön ska inte styra storleken på lönekuvertet, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande.

Skillnader i lön förekommer i Solna stad men vid en granskning styrs dessa av faktorer som utbildningsnivå, erfarenhet och individuell prestation. I de stora yrkeskategorierna har kvinnorna samtidigt högre lön än männen:

  • Bland undersköterskor har kvinnorna 104 procent av männens lön.
  • Bland lärare i lägre grundskolan har kvinnorna 102 procent av männens lön.
  • Bland socialsekreterare har kvinnorna 101 procent av männens lön.

I arbetet för jämställda löner ingår utbildningar i lönesättning och lönepolitik. Under 2013 har staden infört nya gemensamma kriterier för individuell lönesättning. Detta minskar riskerna för osakliga skillnader i lön.

Solna gör även tätare uppföljning än vad lagen föreskriver. Enligt diskrimineringslagen ska arbetsgivare var tredje år göra en kartläggning och analys av löneskillnader mellan män och kvinnor, för att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader på grund av kön. I Solna stad görs en sådan kartläggning vartannat år.


Solna är en framtidsstad i tillväxt, unikt belägen mellan Kungliga nationalstadsparkens lugn och storstadens puls. Här finns attraktiva bostäder, framgångsrika företag, utmärkta kommunikationer, förstklassig samhällsservice och ett rikt kultur- och idrottsutbud. Solna har någonting att erbjuda alla, såväl boende som besökare och företagare.