Skip to main content

Solna stad redovisar resultat på 270 mkr

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2007 11:19 CET

Solna stad redovisar ett resultat enligt balanskravet på 270 mkr för 2006. Resultatmålet var på 27 mkr.

Att resultatet är så pass mycket högre än resultatmålet beror på ett antal stora poster. Staden har under 2006 sålt exploateringsmark för 159 mkr bl.a. i Norra Frösunda.

Under året har staden dessutom genomfört byte av kapitalförvaltare och fonder och reavinster har då realiserats på 77 mkr. Detta innebär att staden även i år har en möjlighet att sätta av pengar bl.a. för att täcka framtida pensionskostnader.

Solna stad har med en avsevärd finansiell förmögenhet inget behov av långfristig upplåning. Prognosen visar att investeringarna kommer att kunna klaras på längre sikt utan upplåning med de tillskott vi fått från markförsäljningen i år och räknar med att få de närmaste 10 åren.

Nämnderna har liksom förra året sammantaget hållit budgeten. Socialnämnden som förra året hade ett underskott på 14,9 mkr har i år vänt och redovisar ett lite, men dock överskott. Trenden som de senaste åren inneburit ökande kostnader för ekonomiskt bistånd har i år brutits och är två mkr lägre än förra året.

Lars-Erik Salminen, kommunstyrelsens ordförande:

- Återigen redovisar vi ett starkt resultat. Pengarna kommer solnaborna till del genom de avsättningar vi gör till framtida pensioner. Vi tar därmed vårt ansvar och belastar inte framtida generationer.

- Ett starkt resultat innebär också att vi under överskådlig tid kan vara fortsatt skuldfria och ändå har möjlighet att investera i kommunal verksamhet i de nya områden som nu byggs i staden.

För ytterligare information:
Lars-Erik Salminen (m), kommunstyrelsens ordförande Tfn: 08-734 24 20, 073-660 94 70
Anneli Lagebro, ekonomichef Tfn: 08-734 21 02