Skip to main content

Stenbackaskolan läggs ned - antalet elever minskar

Pressmeddelande   •   Maj 22, 2004 17:07 CEST

I budgeten för nästa år föreslår den politiska majoriteten att Stenbackaskolan läggs ned. Däremot blir Fridhemsskolan kvar trots vikande elevunderlag. En tjänstemannagrupp inom Solna stad gjorde i höstas en grundlig översyn över hur skolor och förskolor utnyttjar befintliga lokaler. Gruppen studerade också framtiden när det gäller in- och utflyttning.

Slutsatserna blev att två skolor - Fridhemsskolan och Stenbackaskolan - kan läggas ned och att ombyggnaden av Bagartorpsskolan skjuts på framtiden. I budgeten för nästa år föreslår nu den politiska majoriteten att en skola � Stenbackaskolan � läggs ned.

Fridhemsskolan däremot blir kvar trots vikande elevunderlag. Genom att erbjuda plats åt friskolan S:ta Cecilia skola kan lokalerna utnyttjas bättre och alla elever som idag går på Fridhemsskolan kan fortsätta. Ombyggnaden av Bagartorpsskolan planeras till år 2008.

Lars-Erik Salminen, ordförande i barn- och utbildningsnämnden, säger:

- Antalet elever i Solnas skolor har minskat och elevantalet kommer att fortsätta minska ett antal år framöver. Konsekvensen av detta är att vi har stora kostnader för lokaler som inte används fullt ut. Vår uppfattning är att de medel som avsätts till skolan ska användas till skolverksamhet och inte till någonting annat .

- Solna stads ekonomi är stark samtidigt som stora delar av övriga kommun-Sverige har enorma problem. Vi tänker fortsätta att se till att stadens ekonomi är stark och för att klara det måste vi ständigt se över hur vi bäst använder skattebetalarnas pengar.

För ytterligare information Lars-Erik Salminen (m), ordförande i barn- och utbildningsnämnden tfn 08-734 24 20, 070-895 11 12