Skip to main content

Stark tillväxt med förbättrat resultat för Uno Telefoni

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2011 08:00 CET

Tjänsteleverantören Uno Telefoni redovisar ett bokslut med dubblerad omsättning och ett kraftigt förbättrat resultat för föregående räkenskapsår.


Uno redovisar ett bokslut för föregående räkenskapsår (2010-07 – 2011-06) där nettoomsättningen uppgår till 14,5 Msek (6,82 Msek) vilket är en tillväxt på 114%.

Rörelseresultat före avskrivningar och finansiella kostnader (EBITDA) uppgår till 0,66 Msek (- 2,36 Msek) vilket gav ett resultat efter finansiella poster om 0,03 Msek (-2,90 Msek).

- Under 2010-2011 har vi fortsatt vår starka tillväxt med en dubblerad omsättning och det är väldigt roligt att kunna leverera ett positivt resultat redan under vårt tredje verksamhetsår, kommenterar Jonas Angleflod VD på Uno.

Antalet kunder uppgick vid årets slut till 600 företag (288) där 15 949 abonnemang (8085) förelade sig över 11 010 användare (4994).

Den genomsnittliga intäkten per användare och månad (ARPU) för året uppgick i snitt till 151 kr (143 kr) under året.

- Att Uno levererar både stark kundtillströmning och ett förbättrat resultat är ytterligare ett bevis på att vi har tagit en stark position på den svenska marknaden för växeltjänster. Det visar att vi är en stabil samarbetspartner för alla våra kunder och leverantörer, säger Jonas Angleflod VD på Uno. Att vi dessutom ökar vårt ARPU i en marknad som definieras av sjunkande priser visar att vår satsning på tilläggstjänster och hög service ger resultat. Våra kunder köper fler tjänster av oss per användare i år än föregående år och trenden med ökande ARPU håller i sig.


För en fullständig kommentar av VD se:

http://www.unotelefoni.se/finansiell-information/bokslutskommentar-2011-06-30/

För en flerårsjämförelse av de senaste tre verksamhetsåren se:
http://www.unotelefoni.se/finansiell-information/flerarsjamforelse/


För mer information, kontakta:
Jonas Angleflod
VD, Uno Telefoni
08-120 100 03
jonas.angleflod@unotelefoni.se

Uno är ett tjänstebolag inom modern företagstelefoni. Produktfamiljen Uno Mobil, Uno Mjuk och Uno Fast har samma enkla gränssnitt och funktioner. Användaren har ett nummer oavsett telefon och plats och kan administrera hela lösningen själv på webben. Uno riktar sig till små och medelstora företag och säljer sina tjänster via partner och återförsäljare. Mer information finns på www.unotelefoni.se.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy