Skip to main content

Beslutad rambudget för Sölvesborgs kommun

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2019 15:23 CEST

Måndag 9 september tog kommunfullmäktige i Sölvesborg beslut om rambudgeten för 2020. Budgeten i sin slutliga form tas på fullmäktige i december. Rambudgeten innehåller en del satsningar men även några besparingar. Samstyret vill också öka det samlade resultatet för att rusta för kommande lågkonjunktur.

Ramökningar och särskilda satsningar

Som vi redan informerat om ligger de stora satsningar på Omsorgsnämnden som står inför stora utmaningar med ett växande antal äldre i kommunen. Under den kommande tioårsperioden växer åldersgruppen 80-100 år rejält. Det handlar om runt 33 procent från knappt 1 200 till dryga 1 600 personer. Jämfört med år 2019 ökas Omsorgsnämndens ram med ca 6,2 Mkr enligt förslaget.

Även gymnasieskolan växer de kommande åren. Detta tillsammans med ökande kostnader för elever i andra kommuner och i fristående skolor gör att Furulundsskolan inom det gemensamma kommunalförbundet med Bromölla (SBKF) får en ökad ram med ca 3,3 Mkr från Sölvesborg.

Även för övriga nämnder och kommunstyrelsen ges ramökningar men av mindre omfattning.

Utöver detta tar rambudgeten upp fyra särskilda satsningar: Trygghet och Säkerhet, Tillgänglighet för funktionshindrade, Digitalisering samt Småskalig och nära barnomsorg.

- Vi växlar nu upp Samstyrets trygghetssatsning och kompletterar ordningsvakterna med väktare. Det känns också fantastiskt att vi nu sätter planerna på småskalig barnomsorg till verket samtidigt som vi skapar utrymme för att tillgängliggöra kommunen rent fysiskt för människor med funktionsvariation säger Sölvesborgs kommunalråd Louise Erixon.

Kostnadsminskningar i rambeslutet

Kostnadsminskningarna i budgeten ligger främst på Barn- och utbildningsnämnden där vi ser en fallande volym av förskolebarn. Under 2017 och 2018 föddes det relativt få barn i kommunen och samtidigt har vi inte en så stor inflyttning av invånare i denna åldersgrupp, vilket påverkar i första läget förskoleverksamheten. Detta gör att det finns möjlighet att omfördela ekonomiska resurser mellan målgruppen förskolebarn och de målgrupper som växer i antal och den behovsökning som följer av detta. Tilläggas bör att kostnadsminskningen inom förskolan inte påverkar kommunens höga ambition vad gäller personaltätheten i förskoleavdelningarna.

Utöver denna besparing innehåller rambudgeten besparing på vissa tjänster. Det handlar om ett antal tjänster inom ledning, allmän handläggning och administration där en besparing bör vara möjlig. Det handlar bland annat om tjänster som inrättats för att hantera stora obalanser i ärenden som numera är åtgärdade, alternativt tjänster som kan omfördelas.

Totalt bedömer Samstyret att en besparing under år 2020 om ca - 8,3 Mkr kan göras inom området ledning och administration fördelat på alla nämnder och förvaltningar.

-Jag tycker det är viktigt att belysa att antalet neddragningar i tjänster inte nödvändigtvis står i relation till antal uppsägningar då flertalet av dessa tjänster bedöms kunna lösas genom naturliga avgångar eller nya placeringar, säger kommunchef Lars Ericsson.

Berörd/berörda medarbetare är informerade och nu handlar det framåt att ta fram riskbedömningar och konsekvensanalyser innan budgeten ska fastställas i december. Då tas slutligt beslut om vilka tjänster som ska dras in. Först därefter kan vi bedöma om eventuella uppsägningar av anställda måste ske.

Utöver besparingen på tjänster bedömer Samstyret att ca 3,3 Mkr kan besparas på främst politikerarvoden, vissa IT-system, kapitalkostnader samt på feriearbeten.

-Ser man sig om i närregionen kan man konstatera att Sölvesborgs kommun har en stabil och ordnad ekonomi. Vi behöver inte, likt flertalet andra kommuner, dra ner stort på tjänster ute i verksamheterna utan kan fortsatt satsa på välfärden, avslutar Lars.

Kontaktuppgifter

Lars Ericsson, kommunchef
0456-81 61 91
lars.ericsson @solvesborg.se

Sölvesborg är en gemytlig kommun med ca 17 500 invånare, belägen i Blekinge på gränsen till Skåne. I Sölvesborg har du alltid nära till bokskogar, hav och strand. Stadskärnan erbjuder en medeltida prägel, goda kommunikationer och närhet till kontinenten. Bara några minuters bilfärd från stadskärnan ligger Listerlandet, där pittoreska fiskelägen och sandstränder avlöser varandra utmed HanöbuktenHär hittar du också Sölvesborgsbron, Europas längsta gång- och cykelbro.