Sophiahemmet – ett år av berättelser

Nyheter   •   Jun 21, 2018 17:29 CEST

Årsberättelse 2017 för Sophiahemmet innehåller inte bara hårda fakta utan också en hel del praktiska exempel på hur hela koncernen arbetar för att bidra med den bästa sjukvården och en sjuksköterskeutbildning av högsta kvalitet.

Biståndshandläggare examineras i demenssjukvård

Nyheter   •   Jun 15, 2018 08:51 CEST

​För första gången examineras idag de första biståndshandläggarna som gått Sophiahemmet Högskolas och Silviahemmets nya skräddarsydda utbildning om demenssjukvård. En utbildning skapad för att biståndshandläggare ska få bättre möjligheter att på bästa sätt hjälpa patienter som drabbats av demenssjukdom.

Examenshögtid med guldkant

Nyheter   •   Jun 11, 2018 19:24 CEST

Det var högtidligt, känsloladdat och glädjefyllt när över 200 sjuksköterskor examinerades i ett fullsatt Blå hallen då H.K.H. Prinsessan Sofia, hedersordförande för Sophiahemmet, ideell förening, för första gången höll ett personligt tal till tal till studenterna.

Prinsessa med stort engagemang

Nyheter   •   Jun 05, 2018 11:46 CEST

​H.K.H. Prinsessan Sofia har nu varit hedersordförande för Sophiahemmet, ideell förening i över två händelserika år då hon på olika sätt engagerat sig i verksamheten. Bland annat har hon delat ut hundratals sjuksköterskebroscher vid studenternas examination och nästa vecka är det dags igen.

Sjukvård och samhällsfrågor hör ihop

Nyheter   •   Jun 04, 2018 11:29 CEST

​Nyfiken, vetgirig och solidarisk med människor som har det svårt. Möt Cecilia Håkanson, prefekt vid Sophiahemmet Högskola.

Livsstilsprofessorn som förespråkar vardagsmotion

Nyheter   •   Maj 22, 2018 10:44 CEST

Aldrig har svenskarna varit så väl insatta i hälso- och kostfrågor. Samtidigt är vi mer stillasittande än någonsin och matvanorna är långtifrån bra. ​– Det nya, moderna levernet är livsfarligt, säger livsstilsprofessorn Mai-Lis Hellenius vid en föreläsning på Sophiahemmet Högskola.

Givande ministerbesök på Sophiahemmet Högskola

Nyheter   •   Maj 16, 2018 14:42 CEST

På eget initiativ besökte ministern för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson, och oppositionslandstingsrådet Jens Sjöström Sophiahemmet Högskola. Syftet var att bland annat diskutera problemet med bristen på platser till den verksamhetsförlagda utbildningen. Samtidigt fick de en presentation av högskolans arbete.

Adjungerade professorer till Sophiahemmet Högskola

Pressmeddelanden   •   Maj 15, 2018 10:08 CEST

Sophiahemmet Högskola knyter nu fyra framstående forskare och kliniker till verksamheten genom att för första gången någonsin adjungera fyra professorer – Gunnar Akner, Claes Hultling, Hanne Tønnesen och Marie Wickman Chantereau.

– Vår vision är att vi ska vara en ledande akademisk högskola. Därför är jag otroligt stolt och glad att vi nu lyckats engagera personer som stärker högskolans verksamhet med viktig kompetens och som för oss närmare vårt mål, säger Sophiahemmet Högskolas rektor Johanna Adami.

De nytillträdda adjungerade professorerna kommer att verka inom högskolans forskningsområde Människan i sjukdom, vård och hälsa under minst fyra år. De rör sig inom den medicinska och hälsofrämjande vetenskapen och tanken är att de aktivt ska delta i högskolans verksamhet. Ett ömsesidigt utbyte där de bland annat kommer att undervisa och handleda studenter samt bedriva forskning och utvecklingsarbete.

– Dessa personer bidrar med spetskompetens och bred erfarenhet från både vård och forskning. De spelar en viktig roll för Sophiahemmet liksom för framtidens hälsa, säger Johanna Adami.

De adjungerade professorerna installeras i januari 2019 vid Sophiahemmet Högskolas traditionella examenshögtid i Blå Hallen i Stockholms stadshus.

Gunnar Akner – adjungerad professor i medicinsk vetenskap
Geriatriker på Äldremottagningen vid Husläkarmottagningen Sophiahemmet samt medicinskt ansvarig läkare vid Silver Life. Intresserar sig särskilt för integrerad hälsoanalys och evidensbaserad behandling, vård och omsorg över tid av enskilda äldre personer med komplexa hälsoproblem.

Claes Hultling – adjungerad professor i medicinsk vetenskap
Verksam som överläkare inom neurologi och rehabiliteringsmedicin samt VD och en av grundarna till Spinaliskliniken – en specialistklinik för personer med ryggmärgsskador. Har vigt sitt liv åt att främja forskning och behandlingsutveckling inom ryggmärgsskadeområdet – inte minst via sina egna erfarenheter som ryggmärgsskadad.

Hanne Tønnesen– adjungerad professor i hälsofrämjande vetenskap
Professor, kirurg och överläkare på Beroendecentrum i Malmö och direktör förWHO-CC for Evidence-Based Health Promotion in Hospitals & Health Services (i Köpenhamn) och för WHO-CC for Implementation of Evidence-based Clinical Health Promotion (i Skåne). Internationell forskare inom kliniskt hälsofrämjande arbete för kirurgiska patienter och sårbara patientgrupper.

Marie Wickman Chantereau – adjungerad professor i medicinsk vetenskap
Chefläkare på Sophiahemmet med övergripande ansvar vad gäller medicinsk kvalitet och patientsäkerhet. Har en bakgrund med en rad ledande befattningar inom svensk sjukvård och är specialiserad inom plastikkirurgi. Intresserar sig särskilt för patientnära forskning inom bröstrekonstruktion efter cancervård och riskreducerande kirurgi, mikrokirurgi och brännskadevård.

Sophiahemmet Högskola erbjuder högkvalitativ utbildning och forskning i nära samverkan med sjukhuset sedan 1884 med ett sjuksköterskeprogram på grundnivå samt utbildning på avancerad nivå med specialistsjuksköterskeprogram inom akut-, ambulans-, demens-, hjärt, palliativ- och gastroenterologisk vård liksom ett barnmorskeprogram.

Våren 2019 startar högskolan en forskarutbildning vilket ger oss möjlighet att examinera på forskarnivå. Det finns alltså flera utbildningsmöjligheter på högskolan som många återvänder till för att vidareutbilda sig inom sitt område. En plats att växa och utvecklas på.

Sophiahemmet, ideell förening är huvudman för verksamheten.

Läs mer på: http://www.sophiahemmethogskola.se

Sophiahemmet Högskola knyter nu fyra framstående forskare och kliniker till verksamheten genom att för första gången någonsin adjungera fyra professorer – Gunnar Akner, Claes Hultling, Hanne Tønnesen och Marie Wickman Chantereau.

Läs vidare »

Statlig finansiering till Sophiahemmets utbildning för nyanlända läkare

Pressmeddelanden   •   Feb 06, 2018 10:12 CET

Arbetsförmedlingen och Länsstyrelsen i Stockholm skjuter till medel för fler omgångar av Sophiahemmet Högskolas introduktionsutbildning för nyanlända läkare. Utbildningen ses som ett viktigt bidrag för att deltagarna ska kunna integreras i det svenska hälso- och sjukvårdssystemet.

– Det är oerhört glädjande att vi kan fortsätta och även utöka vår satsning med att utbilda och hjälpa nyanlända läkare till integrering i den svenska hälso- och sjukvården. Att två tunga offentliga aktörer nu skjuter till medel är ett kvitto på att vårt bidrag är väldigt viktigt, säger Sophiahemmet Högskolas rektor Johanna Adami.

Förbereder nyanlända
Utbildningen Introduktion till svensk hälso- och sjukvård startade för första gången hösten 2016 med ideella medel från Wallenbergstiftelsen, och har nyligen avslutats för andra gången. Totalt har cirka 60 läkare från ett 30-tal olika länder genomgått programmet som fått positiva utvärderingar. Tanken med den skräddarsydda intensivutbildningen är att deltagarna ska få en inblick i hur det svenska sjukvårdssystemet fungerar och förbereda dem inför det medicinska kunskapsprovet som krävs för att få en svensk läkarlegitimation.

– Det här är en viktig satsning som hjälper många läkare ut i arbetslivet. Det är ett misslyckande om vi inte tar tillvara på den kompetens som finns i vårt land när vi brottas med bristande tillgänglighet och kontinuitet i vården, säger Heidi Stensmyren, ordförande i Sveriges läkarförbund.

Snabbspår till arbete
Läkarförbundet har tillsammans med Vårdföretagarna ansökt om medel från Arbetsförmedlingen till introduktionsutbildningen. Samtliga aktörer har kunnat se hur flera av kursdeltagarna fått helt nya kunskaper och kontaktytor till potentiella arbetsgivare. Flera av höstens studenter har till exempel redan klarat kunskapsprovet och påbörjat praktiktjänstgöring. Detta ligger helt i linje med Arbetsförmedlingens regeringsuppdrag att främja utvecklingsinsatser som ska påskynda nyanländas etablering på arbetsmarknaden.

– Vården i Sverige har idag stora rekryteringsproblem. För oss och våra medlemsföretag är det självklart att läkare från andra länder så fort som möjligt ska ta kunna börja arbeta i vården. Det förtjänar både läkare och patienter, säger Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör på Vårdföretagarna.

Fakta:
Intensivutbildningen Introduktion till studier och arbete inom svensk hälso- och sjukvård för läkare med legitimation från länder utanför EU/EES som ger 18 högskolepoäng, har tidigare genomförs med medel från Wallenbergstiftelsen, investeringar från Novare Potential och Sophiahemmet Högskola.

På Sophiahemmet Högskola bedrivs högkvalitativ utbildning och forskning i nära samverkan med sjukhuset. Sophiahemmet Högskola har sitt ursprung i den sjuksköterskeskola som Drottning Sophia startade 1884. Sedan 1993 bedrivs här sjuksköterskeprogrammet på grundnivå som treårig högskoleutbildning. Förutom detta erbjuds utbildning på avancerad nivå med specialistsjuksköterskeprogram inom akut-, ambulans-, demens-, hjärt-, palliativ- och gastroenterologisk vård liksom ett barnmorskeprogram. Våren 2019 startar högskolan en forskarutbildning vilket ger oss möjlighet att examinera på forskarnivå. Det finns alltså flera utbildningsmöjligheter på högskolan som många återvänder till för att vidareutbilda sig inom sitt område. En plats att växa och utvecklas på.

Läs mer på: http://www.sophiahemmethogskola.se

Arbetsförmedlingen och Länsstyrelsen i Stockholm skjuter till medel för fler omgångar av Sophiahemmet Högskolas introduktionsutbildning för nyanlända läkare. Utbildningen ses som ett viktigt bidrag för att deltagarna ska kunna integreras i det svenska hälso- och sjukvårdssystemet.

Läs vidare »

Sophiahemsstipendium skapar nya forskarprofiler

Nyheter   •   Jan 24, 2018 17:01 CET

​Ett nyutlyst postdoc-stipendium delades ut idag vid Sophiahemmets årliga stipendieutdelning. – Det här är en fantastisk möjlighet för mig att utvecklas som forskare och att ta mitt forskningsområde vidare, säger en glad och tacksam Jenny Stern som nu får chansen att inspireras av och besöka utländska kollegor.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • tdmatkpjsqrina.dogyflopvvetfrman@sophihsahemmet.esgrsefn
 • +46 8 406 20 17

 • Presskontakt
 • Kommunikationsansvarig
 • pia.hultkrantz@sophiahemmet.se
 • 08-406 20 16

Om Sophiahemmet Högskola

Sophiahemmet Högskola

Sophiahemmet Högskola har sitt ursprung i den sjuksköterskeskola som Drottning Sophia startade 1884. Sedan 1993 bedrivs här sjuksköterskeprogrammet på grundnivå som treårig högskoleutbildning. Förutom detta erbjuds utbildning på avancerad nivå med specialistsjuksköterskeprogram inom akut-, ambulans-, demens-, hjärt-, palliativ- och gastroenterologisk vård liksom ett barnmorskeprogram. Våren 2019 startar högskolan en forskarutbildning vilket ger oss möjlighet att examinera på forskarnivå.

Adress

 • Sophiahemmet Högskola
 • Valhallavägen 91
 • 114 28 Stockholm