Skip to main content

Taggar

Synkroniserad säkerhet revolutionerar skyddet mot cyberhot – Whitepaper

Sophos whitepaper beskriver utmaningarna men också möjligheterna att möta nya cyberhot med en lösning som ser IT-säkerhet som en helhet snarare än en mängd olika delsystem som inte kommunicerar med varandra.

Så skyddar du dig mot ransomware – Whitepaper

Sophos whitepaper beskriver vanligt förekommande angreppssätt och varför attackerna lyckas. Du kan också ta del av råd och tekniska lösningar som bidrar till en högre säkerhet och skydd mot utpressningsprogram.

Så ser du till att inte bli en del av nästa botnät – Whitepaper

Sophos whitepaper ”How to Ensure You´re Not Part of the Next Botnet” beskriver utvecklingen och ger flera konkreta råd om hur man kan arbeta för att minska risken att anslutas till ett botnät.

Kundcase: Lemminkäinen bygger en säker lösning för mobila arbetsplatser

Lemminkäinen är experter på komplexa infrastruktur- och byggnadskonstruktioner i norra Europa och en av de största beläggningsföretagen på sin marknad. I det här kundcaset beskrivs hur företaget infört Sophos Mobile Control (SMC). På så vis har man skapat en flexibel, användarvänlig lösning för medarbetarna som är beroende av enkel och säker tillgång till sina mobila enheter.

Malware i mobilen - utvecklingen år 2004 till 2016

Illustration som visar en utveckling där Malware blivit ett allt större hot mot mobila enheter.