Tempur Sealy new partner in SOVA group

Pressmeddelanden   •   Maj 17, 2018 11:23 CEST

SOVA, Sweden's largest retail chain within beds and Tempur Sealy, the world's largest manufacturer of mattresses and pillows, has entered into an agreement to create a joint Swedish company through a Joint Venture. The new company, where Tempur Sealy will be the majority owner, initially takes ownership of eight of the 26 SOVA stores.

Today, SOVA is privately owned with founder Anders Davidsson as the majority owner. Through Tempur Sealy, the company now has a long-term ownership partner in the retail business.

"It is very exciting that Tempur Sealy has chosen Sweden and the SOVA stores when evaluating investment within retail. We are very familiar with Tempur Sealy, they have for a long period of time been one of our suppliers and we are looking forward to working closely together," says Anders Davidsson, founder of SOVA.

The collaboration does not mean any changes for SOVA's daily operations in Sweden, but the company is getting a stable long-term ownership partner.

”We have a long relationship with SOVA and we have great respect both for their employees and for the company's retail experience," said Scott Thompson, Chairman, CEO and President of Tempur Sealy International, IncTempur Sealy International, Inc.

SOVA has undergone reconstruction in the last year and in connection to this, the organization has been adapted to the consumption patterns of today with more focus on e-commerce and fewer but more strategically located stores. Next year, SOVA has existed for 30 years, and the company's ambition is to develop the bed stores of the future, both as physical stores and online.

“I am very pleased with this exciting new cooperation. Now, SOVA becomes a part of a larger group, which will provide opportunities for further development, both for SOVA as a company and for our employees,” says Peter Andersson, CEO of SOVA.

Initially, the joint venture will own eight of SOVA Group's 26 stores. The ambition is that the new joint venture will, over time, own more of SOVA’s stores.

”Recovery, rest and sleep is becoming more and more important in our connected world, and therefore the bedroom and the bed become even more important factors both to perform and to get much needed recovery for people in all ages. We believe that the next 30 years will be even more exciting than the 30 we have already existed and look forward to an exciting and inspiring future with our employees, customers, suppliers and our new partner," says Anders Davidsson.

The SOVA group consists of SOVA AB, that owns the 26 stores, SOVA Logistics and SOVA Ecommerce.

For further information, please contact:
Magnus Lunderquist                               Johan Eklöf
Spokesperson, SOVA                            Managing Director Nordics, Tempur Sealy
+46(0) 73-151 4247                                +46 (0)70-824 8103
magnus.lunderquist@sova.se                 Johan.eklof@tempur.se


About Sova
SOVA was founded in 1989 and has during the last 30 years provided Swedes from north to south with beds, bedroom furnishings, mattresses, quilts and pillows. Since 2018, sales are conducted through 26 SOVA stores in strategic locations around Sweden and on sova.se. The company's headquarters is located in Vellinge.

About Tempur Sealy
Tempur Sealy International, Inc. (NYSE: TPX) develops, manufactures and sells mattresses, substrates, pillows and other products. The company's product portfolio includes many well-known brands, such as Tempur®, Tempur-Pedic®, Sealy® featuring Posturepedic® Technology, and Stearns & Foster®. The company's global headquarters, Tempur Sealy International, is located in Lexington, Kentucky, USA. For more information, go to www.tempursealy.com.

SOVA, Sweden's largest retail chain within beds and Tempur Sealy, the world's largest manufacturer of mattresses and pillows, has entered into an agreement to create a joint Swedish company through a Joint Venture. The new company, where Tempur Sealy will be the majority owner, initially takes ownership of eight of the 26 SOVA stores.

Läs vidare »

Tempur Sealy ny delägare i SOVA-gruppen

Pressmeddelanden   •   Maj 17, 2018 07:59 CEST

SOVA, Sveriges största detaljhandelskedja inom sängar och Tempur Sealy, världens största tillverkare av madrasser och kuddar, har ingått avtal om att skapa ett gemensamt svenskt bolag genom ett Joint Venture. Det nya bolaget där Tempur Sealy kommer att vara majoritetsägare tar inledningsvis över ägandet i åtta av de 26 SOVA-butiker som finns idag.

SOVA är idag privatägt med grundaren Anders Davidsson som största ägare. Genom Tempur Sealy får nu företaget en långsiktig ägarpartner i butiksverksamheten.

- Det är väldigt roligt att Tempur Sealy valt just Sverige och SOVA-butikerna när de utvärderat investeringar i detaljhandelsledet. Vi känner väl till Tempur Sealy, de har sedan länge varit en leverantör till oss och vi ser fram emot att arbeta närmare tillsammans, säger Anders Davidsson, grundare av SOVA.

Samarbetet innebär inga förändringar för SOVAs dagliga verksamhet i Sverige, men företaget får en stabil långsiktig ägarpartner.

-Vi har en lång relation med SOVA och vi har stor respekt för såväl deras medarbetare som för företagets erfarenhet inom detaljhandel, säger Scott Thompson, Chairman, CEO and President of Tempur Sealy International, IncTempur Sealy International, Inc

SOVA har under det senaste året genomgått en rekonstruktion och i samband med den har organisationen anpassats till dagens konsumtionsmönster med mer fokus på e-handel och färre, men strategiskt belägna butiker. Nästa år har SOVA funnits i 30 år och ambitionen för företaget är att utveckla framtidens sängvaruhus både inom fysiska butiker och online.

- Jag väldigt glad över detta spännande samarbete. SOVA blir nu en del av en större koncern, vilket kommer att innebära möjligheter att utvecklas, både för SOVA som bolag, och för våra medarbetare, säger Peter Andersson, VD för SOVA.

Initialt kommer det gemensamma bolaget att äga åtta av SOVA-gruppens 26 butiker. Ambitionen är att det nya gemensamma bolaget över tid ska ta över ägandet i fler SOVA-butiker.

- Återhämtning, vila och sömn blir bara viktigare i vår uppkopplade värld och därför blir sovrummet och sängen en än mer viktig faktor både för att prestera och för att få välbehövlig återhämtning för gammal som ung. Vi tror de kommande 30 åren kommer att bli än mer spännande än de 30 vi verkat och ser fram emot en spännande och inspirerande framtid tillsammans med våra medarbetare, kunder, leverantörer och vår nya partner, säger Anders Davidsson.

I SOVA-gruppen ingår förutom SOVA AB som äger de 26 butikerna också SOVA Logistics och SOVA Ecommerce.

För mer information, kontakta:
Magnus Lunderquist                                  Johan Eklöf
Talesperson, SOV                                     Managing Director Nordics, Tempur Sealy
073-151 4247                                            070-824 8103
magnus.lunderquist@sova.se                   Johan.eklof@tempur.se

Om Sova
SOVA startades 1989 och har under 30 år försett svenskar från norr till söder med sängar, sovrumsinredning, madrasser, täcken och kuddar. Sedan 2018 bedrivs försäljningen via 26 SOVA-butiker på strategiska lägen runt om i Sverige och via sova.se. Företagets huvudkontor ligger i Vellinge.

Om Tempur Sealy
Tempur Sealy International, Inc. (NYSE: TPX) utvecklar, tillverkar och säljer madrasser, underlag, kuddar och andra produkter. Företagets produktportfölj innefattar många välkända varumärken, såsom Tempur®, Tempur-Pedic®, Sealy® featuring Posturepedic® Technology, och Stearns & Foster®. Företagets globala huvudkontor, Tempur Sealy International, ligger i Lexington, Kentucky, USA. För mer information, gå till www.tempursealy.com.

SOVA, Sveriges största detaljhandelskedja inom sängar och Tempur Sealy, världens största tillverkare av madrasser och kuddar, har ingått avtal om att skapa ett gemensamt svenskt bolag genom ett Joint Venture. Det nya bolaget där Tempur Sealy kommer att vara majoritetsägare tar inledningsvis över ägandet i åtta av de 26 SOVA-butiker som finns idag.

Läs vidare »

Sova genomför förändringar i butiksnätet

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2017 13:58 CET

Sängvaruhuset Sova genomgår sedan augusti 2017 en företagsrekonstruktion. Under hösten har en fördjupad finansiell analys genomförts av bolagets verksamhet och butiksnät. Som ett resultat av analysen har Sova för avsikt att göra förändringar i butiksnätet, genom att stänga 12 helägda butiker och två outletbutiker. Den planerade förändringen innebär att Sovas framtida butiksnät kommer att bestå av 26 helägda butiker.

Sova har ansökt om en förlängning av bolagets finansiella rekonstruktion. Den 4 december beviljades ansökan av Malmö tingsrätt. Förlängningen är normal för bolag av Sovas storlek.

Sova har under rekonstruktionsperioden genomgått en fördjupad finansiell genomlysning av verksamhet och butiksnät. Som ett resultat av analysen har Sova för avsikt att förändra butiksnätet genom att stänga 12 helägda butiker och två outletbutiker. De butiker som Sova har för avsikt att stänga har omkring 50% lägre kundtillströmning jämfört med övriga butiker. Butikerna som enligt plan kommer att omfattas av förändringen är Luleå, Kalmar, Kristianstad, Varberg, Borlänge, Södertälje, Infra City, Kungsbacka, Umeå, Sundsvall, Lidköping, Motala, samt outletbutikerna i Kungens Kurva och Kållered. Berörda medarbetare har informerats.

Förändringen innebär att Sovas planerade framtida butiksnät kommer att bestå av 26 helägda butiker, koncentrerade till regionala huvudorter och köpkvarter. Koncentreringen av butiksnätet kompletterar det ökade fokus på e-handel som Sova inledde 2016 genom lansering av en ny webbsida och webbstrategi, och 2017 genom en ny transportpartner.

- Som många andra inom detaljhandeln har vår bransch genomgått en stor förändring med förändrade köpbeteenden. Vi ser en ökad efterfrågan på sängspecialister, samtidigt som en del av försäljningen har flyttat ut på nätet. Sova har tagit fram en strategi som balanserar försäljning i fysisk butik och försäljning via nätet. Vi avser nu att koncentrera försäljningen till de butiker våra kunder besöker mest, säger Magnus Lunderquist, talesperson för Sova.

Under rekonstruktionen fortsätter verksamheten som vanligt. Alla nya och gamla kunder kommer att få sina sängar och andra produkter som beställt.

För ytterligare information

Magnus Lunderquist, Talesperson, Sova
073-151 42 47
magnus.lunderquist@sova.se

Ola Sellert, Rekonstruktör, Trädgårdh Advokatbyrå
070-815 36 40
ola.sellert@tragardh.se

Sängvaruhuset SOVA grundades 1988 och har idag 38 butiker, från Malmö i söder till Luleå i norr. 

Vi väljer ut de vi anser vara mest prisvärda och marknadsledande sängarna från marknadens ledande tillverkare och kan alltid erbjuda ett mycket brett utbud av sängar och sängtillbehör i alla prisklasser.

Sova genomgår sedan augusti 2017 en företagsrekonstruktion. Under hösten har en fördjupad finansiell analys genomförts av bolagets verksamhet och butiksnät. Som ett resultat av analysen har Sova för avsikt att göra förändringar i butiksnätet genom att stänga 12 helägda butiker, samt 2 outletbutiker. Den planerade förändringen innebär att Sovas framtida butiksnät kommer bestå av 26 helägda butiker.

Läs vidare »

Sängvaruhuset Sova initierar en rekonstruktion

Pressmeddelanden   •   Aug 24, 2017 13:05 CEST

Tingsrätten i Malmö har den 22 augusti godkänt en ansökan från Sova AB och Sova Logistics om att genomföra en rekonstruktion av de båda bolagen.

Rekonstruktionen har föregåtts av en oberoende omfattande finansiell genomlysning av Sova som visar att det finns goda förutsättningar att skapa en lönsam verksamhet. Initiativet till rekonstruktionsansökan togs efter att Sovas största leverantör signalerade att man vill förändra villkoren för det samarbete som de båda bolagen haft under många år. Leverantören har under åren blivit en alltmer dominerande vilket är anledningen till att deras beslut får stor påverkan.

Under rekonstruktionsprocessen fortsätter verksamheten som vanligt, med målet att etablera ett nytt, starkt, oberoende Sova. Alla nya och gamla kunder kommer att få sina sängar och andra produkter som beställt.

Det finns i nuläget inga planer på några förändringar på personalsidan då Sova redan under det senaste året genomfört en effektivisering av organisationen med stängning av fyra butiker och neddragning av antalet medarbetare på huvudkontoret.

För ytterligare information

Magnus Lunderquist, Talesperson, Sova
073-151 42 47
magnus.lunderquist@sova.se

Ola Sellert, Rekonstruktör, Trädgårdh Advokatbyrå
070-815 36 40
ola.sellert@tragardh.se

Sängvaruhuset SOVA grundades 1988 och har idag 43 butiker, från Malmö i söder till Luleå i norr. 

Vi väljer ut de vi anser vara mest prisvärda och marknadsledande sängarna från marknadens ledande tillverkare och kan alltid erbjuda ett mycket brett utbud av sängar och sängtillbehör i alla prisklasser.

​Tingsrätten i Malmö har den 22 augusti godkänt en ansökan från Sova AB och Sova Logistics om att genomföra en rekonstruktion av de båda bolagen. Rekonstruktionen har föregåtts av en oberoende omfattande finansiell genomlysning av Sova som visar att det finns goda förutsättningar att skapa en lönsam verksamhet.

Läs vidare »

Om Tempur

Blogginlägg   •   Maj 17, 2017 13:41 CEST

Internationella Sömndagen

Blogginlägg   •   Mar 17, 2017 10:18 CET

Sömn är viktigt. Det tycker både vi och World Association of Sleep Medicine har instiftat World Sleep Day, som infaller idag.

Så kan husdjuret påverka din sömn

Blogginlägg   •   Mar 14, 2017 12:53 CET

6 sätt att göra ditt sovrum mer romantiskt

Blogginlägg   •   Feb 09, 2017 14:04 CET

Presenttips inför Alla Hjärtans Dag

Blogginlägg   •   Feb 07, 2017 15:12 CET

5 snabba frågor till Augusta, butikschef SOVA Motala

Blogginlägg   •   Feb 06, 2017 13:53 CET

Om Sängvaruhuset SOVA

Allt du behöver veta om sängar

Vi kan sängar
Hos SOVA kan alla hitta en skön säng till ett riktigt bra pris. Vi har valt ut de sängar vi anser vara mest prisvärda och marknadsledande och fyllt varuhusen med det du behöver för att göra sovrummet till hemmets härligaste plats. Vill du ha hjälp med utprovningen så hjälper branschens bäst utbildade medarbetare dig gärna att prova ut en säng du blir nöjd med.

Adress

  • Sängvaruhuset SOVA
  • Terminalgatan 20
  • 235 39 Vellinge