Hqk9nqdmhf4hg207e67e

Analysmetod hjälper företag att välja rätt

Pressmeddelanden   •   Jan 20, 2017 17:13 CET

​Inom projektet RiaSoR har RISE tagit fram en metodik som hjälper utvecklingsbolag inom marin förnybar energi att lägga utvecklingsresurserna där behoven är som störst för att skapa tillförlitliga och robusta anläggningar. – Genom detta kortas produktutvecklingstiden och risken för att dyrköpta misstag skall upptäckas sent i produktutvecklingsarbetet minskas, säger Jörgen Larsson på RISE.

Huaxlpt3ukmlerxe6bqv

Nytt stort projekt inom nanocellulosa startar i Örnsköldsvik

Pressmeddelanden   •   Jan 19, 2017 13:52 CET

Med målet att etablera produktion av kristallin nanocellulosa, CNC, startar ett projekt för att utveckla en testbädd, TinyBTalented, för utveckling av nya applikationer i större skala. Projektet, som leds av Processum, har en bred anslutning och deltagande parter är Holmen, Melodea, Mittuniversitetet, MoRe Research, Organofuel, RISE Kemi, material och ytor, S2Medical, SEKAB och Tetra Pak.

Media no image

RISE Livsmedelsaccelerator driver på utveckling

Pressmeddelanden   •   Jan 18, 2017 10:33 CET

För andra året arrangeras i maj Food Venture & Partnering Days i Göteborg. Det är ett event som ger skjuts åt ett växande intresse för affärssatsningar och samarbeten inom livsmedelsområdet.Det finns gott om nystartade företag inom Food Tech-områden som IT och ny teknologi, men också många med fokus på till exempel gröna proteinkällor och kopplingen mat-hälsa.

– Vi vill förenkla för start-ups, investerare och livsmedelsindustrin att hitta varandra. Det är sånt som kan öppna för spännande innovations- och affärsmöjligheter, och som i förlängningen ger en positiv utveckling av branschen, säger Elén Faxö, företagsutvecklare på Livsmedelsacceleratorn vid RISE, Jordbruk och livsmedel. Till eventet i maj bjuds därför nystartade företag (start-ups), investerare och aktörer från livsmedelsindustrin för att nätverka och hitta intressanta affärs- och samarbetsmöjligheter.

Mer open innovation

– Vi ser ett ökat intresse från investerare för livsmedelsområdet, samtidigt som livsmedelsindustrin i allt större utsträckning får upp ögonen för så kallad open innovation, som bygger på att man använder sig av externa koncept för att möta interna utmaningar. Det är en utveckling som vi vill vi hjälpa till att öka takten på, säger Elén Faxö.

Deltagandet i Food Venture & Partnering Days är kostnadsfritt, men har ett begränsat antal platser. När det gäller nystartade livsmedelsföretag, start-ups, väljs de ut som bedöms ha tillväxtpotential och som är intresserade av samarbete med industrin eller kontakt med investerare. Ett start-up-företag som deltog förra året är Foodtruster, som startade i mars 2016 och som erbjuder konsumenter att betygsätta och jämföra livsmedel när det gäller priser och kvalitet via sin webbplats.

– Att delta i Food Venture & Partnering Days gav oss en större förståelse för livsmedelsindustrins behov, och vi fick många bra kontakter med stora livsmedelsproducenter som vi nu har ett nära samarbete med. Vi söker nu finansiering för fortsatt tillväxt och därför är årets upplaga av eventet minst lika viktigt för oss, säger Foodtrusters vd Sanna Danell

Boka enskilt möte

På eventet kan man boka enskilda möten med aktörer man tycker är särskilt intressanta, s k one2one-möten.

Mer information finns på eventets webbplats där man löpande kan följa vilka deltagare som har anmält sig, för att olika typer av aktörer ska se vilka de har möjlighet att träffa på eventet.

Eventet arrangeras av Livsmedelsacceleratorn, en verksamhet vars uppdrag är att bidra till företagsutveckling och till att nya innovativa, hållbara och hälsosamma livsmedel och affärskoncept når marknaden. Det finansieras av Vinnova, Västra Götalandsregionen och en rad medarrangörer.

För mer information, kontakta:

Elén Faxö, företagsutvecklare RISE Jordbruk och livsmedel, elen.faxo@sp.se, 010-516 67 27
Carina Johansson, presskontakt RISE Jordbruk och livsmedel, carina.johansson2@sp.se, 010-516 69 28

RISE övergripande uppdrag är att i samverkan med akademi, näringsliv och samhälle, bidra till hållbar tillväxt och stärkt konkurrenskraft för svenska företag. RISE driver utvecklingen av en stark, svensk institutssektor. Sedan sommaren 2016, då de tidigare institutskoncernerna Innventia, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Swedish ICT gick samman, är RISE Sveriges största forskningsinstitut med cirka 2 200 anställda. RISE äger också 43 procent av institutskoncernen Swerea. 

Läs mer på www.ri.se/utveckling-av-rise

​För andra året arrangeras i maj Food Venture & Partnering Days i Göteborg. Det är ett event som ger skjuts åt ett växande intresse för affärssatsningar och samarbeten inom livsmedelsområdet.Det finns gott om nystartade företag inom Food Tech-områden som IT och ny teknologi, men också många med fokus på till exempel gröna proteinkällor och kopplingen mat-hälsa.

Läs vidare »
Media no image

Förstudie ska undersöka hur bioraffinaderi i storformat kan realisera bioekonomin

Pressmeddelanden   •   Jan 17, 2017 11:33 CET

Förstudien Flaggskepp Bioraffinaderi ska utreda förutsättningar för att realisera den bioekonomi som så många pratar om genom att skapa ett fullskaligt bioraffinaderi som, från hållbar skogsråvara, framställer ett flertal olika produkter vilka ersätter oljebaserade produkter. Processum leder den förstudie som stöds av 13 företag representerande skogsägare liksom skogs-, kemi- och detaljhandelsföretag.

Med förstudien vill Processum tillsammans med sina projektpartners visa hur ett storskaligt bioraffinaderi baserat på virke från hållbart svenskt skogsbruk kan bidra till att skapa den bioekonomi som alla eftersträvar. Förstudien avser att identifiera, beskriva och utvärdera en anläggning med en optimal sammansättning av processer och produkter.
Förutom produktion av en miljon ton textilcellulosa är avsikten att ett bioraffinaderi även ska kunna producera ytterligare produkter, exempelvis proteinprodukter, gröna kemikalier, biodrivmedel, lignosulfonat och biogas. Genom att använda etablerad teknik och innovationer som är nära kommersiella genomföranden, finns möjlighet att tillverka ytterligare produkter. En förutsättning är att tillverkningen ska vara energimässigt självförsörjande och ha högt resursutnyttjande.

– Vi vill ta steget från tanke till handling genom att i en förstudie utreda förutsättningarna för att skapa det storskaliga bioraffinaderi som krävs för att, till konkurrenskraftiga kostnader, ersätta oljebaserade produkter, säger Magnus Hallberg, vd för Processum.

– Under flera år har vi, tillsammans med klustermedlemmar och andra aktörer, utvecklat bioraffinaderiprocesser och produkter. Flera av dem är nu redo för industriell uppskalning. Det krävs en storskalighet för att produkterna ska vara lönsamma och för att råvaran ska nyttjas så högvärdigt som möjligt.

– För att ha en chans att realisera ett projekt som detta är det nödvändigt med en bred satsning, betonar Lars Winter, vice ordförande i Processum. För att nå framgång krävs såväl tekniskt kunnande liksom marknadskunnande, vilket deltagarna i förstudien bidrar med. Styrkan är att parterna i förstudien representerar hela värdekedjan från skog till produkter, dessutom på den globala marknaden.

– Skogen har, och kommer att få, en än större roll i den nödvändiga omställningen till ett hållbart samhälle. Denna förstudie ska visa på den potential som finns när vi omsätter forskningsresultat till faktiska produkter. Fossila råvaror kan ersättas genom att den svenska skogen används till helt nya produkter. Vi har positiva signaler på att detta är i linje med vad regeringen vill genomföra, tillägger Magnus Hallberg.

Förstudien finansieras till hälften av Länsstyrelsen Västernorrland och till hälften av deltagarna i förstudien. Den leds av Processum och kommer att utföras av det internationella konsultföretaget Pöyry tillsammans med parterna.

För mer information, kontakta gärna:
Magnus Hallberg, VD Processum
tel. 010-516 67 63, mobil: 073-064 70 21.
Lars Winter, Vice Ordförande Processum
tel. 0660-756 11, mobil: 070-207 51 13.

RISE övergripande uppdrag är att i samverkan med akademi, näringsliv och samhälle, bidra till hållbar tillväxt och stärkt konkurrenskraft för svenska företag. RISE driver utvecklingen av en stark, svensk institutssektor. Sedan sommaren 2016, då de tidigare institutskoncernerna Innventia, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Swedish ICT gick samman, är RISE Sveriges största forskningsinstitut med cirka 2 200 anställda. RISE äger också 43 procent av institutskoncernen Swerea. 

Läs mer på www.ri.se/utveckling-av-rise

Förstudien Flaggskepp Bioraffinaderi ska utreda förutsättningar för att realisera den bioekonomi som så många pratar om genom att skapa ett fullskaligt bioraffinaderi som, från hållbar skogsråvara, framställer ett flertal olika produkter vilka ersätter oljebaserade produkter. Processum leder förstudien som stöds av 13 företag representerande skogsägare samt skogs-, kemi- och detaljhandelsföretag.

Läs vidare »
Wzeq5a3alcrqpk50innw

Testanläggningen AstaZero får ny vd

Pressmeddelanden   •   Jan 13, 2017 09:26 CET

AstaZero, testanläggningen för aktiv trafiksäkerhet, får en ny vd. Peter Janevik, tidigare teknikchef på anläggningen, axlar rollen från och med mitten av januari 2017.

Tr4csmsd1vexgbktncwe

Plan klar för att utveckla geoenergin

Pressmeddelanden   •   Jan 10, 2017 08:10 CET

Bergvärmepumpar har gjort många villaägare bekanta med geoenergins fördelar, men geoenergi kan användas till mycket mer än att värma bostäder. Hittills har en långsiktig innovations- och forskningsplan saknats. Men nu finns en så kallad strategisk innovationsagenda framme. Projektet har letts av Oskar Räftegård, RISE, och Signhild Gehlin på Svenskt Geoenergicentrum.

Media no image

Förslag om ny styrelseordförande för RISE

Pressmeddelanden   •   Dec 21, 2016 15:35 CET

Jan Wäreby föreslås bli ny styrelseordförande för RISE Research Institutes of Sweden. Beslut fattas vid en extra bolagsstämma den 23 januari.

Jan Wäreby efterträder Sven Wird som tillfälligt har gått in i rollen som styrelseordförande under en period.

Jan Wäreby har tidigare arbetat som Senior Vice President och chef för koncernfunktionen Sales på Ericsson, dessförinnan Senior Vice President och chef för affärsenheten Multimedia samt vice VD och chef för Sales and Marketing för Sony Ericsson Mobile Communications. Han har en civilingenjörsexamen från Chalmers Tekniska Högskola. Jan Wäreby är också engagerad i andra styrelser, han är till exempel ordförande i Fingerprint Cards och styrelseledamot i Tobii.

RISE övergripande uppdrag är att i samverkan med akademi, näringsliv och samhälle, bidra till hållbar tillväxt och stärkt konkurrenskraft för svenska företag. RISE driver utvecklingen av en stark, svensk institutssektor. Sedan i somras då de tidigare institutskoncernerna Innventia, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Swedish ICT gick samman är RISE Sveriges största forskningsinstitut med cirka 2 200 anställda. RISE äger också 43 procent av institutskoncernen Swerea.

För ytterligare information, kontakta Staffan Ljung, RISE kommunikation, staffan.ljung@ri.se, tel 070-672 89 70

SP, Swedish ICT och Innventia går samman i RISE för att skapa en samlad institutssektor och bli en starkare innovationspartner för näringsliv och samhälle. Vid årsskiftet byter vi namn till RISE. Läs mer på www.ri.se/utveckling-av-rise

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en internationellt ledande institutskoncern med ca 1 500 medarbetare. Vi skapar värde i samverkan och erbjuder kvalitet i hela innovationskedjan, vilket har stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling. SP är en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare bland Young Professionals, enligt Universums senaste rapport, som omfattar över 35 000 akademiker. Läs mer på www.sp.se

Jan Wäreby föreslås bli ny styrelseordförande för RISE Research Institutes of Sweden. Beslut fattas vid en extra bolagsstämma den 23 januari.

Läs vidare »
Nynahhvaxioeln30qapm

SP-metod för säkrare bussar

Pressmeddelanden   •   Dec 21, 2016 11:15 CET

Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa (UNECE) rekommenderar användning av en ny SP-utvecklad brandteststandard för bussar. Rekommendationen blir tvingande för Europa och kommer öka brandsäkerheten på bussar. – Genom att brandprova systemen enligt den nya förordningen kommer det att bli enklare att kunna jämföra släcksystem från olika leverantörer, säger Fredrik Rosén på SP.

J37uqafqw0ewqvxezyxt

RISE spelar central roll i ny satsning för smart och hållbar stadsutveckling

Pressmeddelanden   •   Dec 19, 2016 10:22 CET

Det strategiska innovationsprogrammet, på svenska Smarta och hållbara städer, är en långsiktig satsning för att göra smarta städer till en central del i omställningen till ett hållbart samhälle. Vinnova, Energimyndigheten och Formas satsar gemensamt 40 miljoner kronor per år.

Pa5504uhnvg2lri1m7p8

Stort behov av dagvattenforskning

Pressmeddelanden   •   Dec 16, 2016 08:20 CET

En hållbar dagvattenhantering är viktigt ur fler aspekter, bland annat för att minska riskerna för översvämningar och föroreningsspridning till våra vattendrag. – Dagvatten är ju egentligen ett rent vatten när det faller från himlen och rätt hanterat så kan det fortsätta vara rent och bidra till en mängd positiva nyttor i staden, säger Helene Sörelius på SP.

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Pressansvarig
  • Mediarelationer och produktion av kundtidning
  • stafmefan.giljunljvrg@sprwrqdtrp.sbme
  • 010-516 54 24
  • 070-672 89 70
Till Staffan kan du vända dig för information kring SPs medierelationer och vår kundtidning teknik;forskning. Har du frågor om någon... Visa mer

Har du frågor om någon av våra nyheter, vår verksamhet eller om du vill ha kontakt med en expert i ett av våra ämnesområden? Hör av dig till någon av våra presskontakter, så leder de dig rätt.

Om RISE Research Institutes of Sweden

RISE - vi är med i hela innovationsprocessen

RISE utvecklar och förmedlar teknik för tillväxt, konkurrenskraft och hållbar utveckling i näringslivet.