Txur9l2tggo40tzeehp5

Innovation ska ge energi från väggarna

Nyheter   •   Sep 22, 2016 07:49 CEST

Företaget Elementum ska, tillsammans med SP, ta fram en innovativ fasadprodukt med integrerade solcellsmoduler i ytterväggselement. – Man får en större acceptans från byggföretag och byggherrar om man kan presentera en mer genomarbetad industriprodukt. Man får också en estetiskt tilltalande solelinstallation, säger Peter Kovacs på SP.

Media no image

RISE vd Pia Sandvik: ”Nu får vi ännu bättre möjlighet att skapa nytta för näringslivet”

Pressmeddelanden   •   Sep 16, 2016 17:49 CEST

Idag, 16 september, presenterade regeringen en satsning på innovation som ska stärka näringslivet och skapa fler jobb och tillväxt i Sverige. RISE och industriforskningsinstituten har en central roll i flera av satsningens delområden.

Totalt 845 miljoner kronor ska satsas. I det ingår en direkt höjning av anslagen till RISE på 100 miljoner per år från 2018, men även riktade andra satsningar på test- och demonstrationsmiljöer och samverkan inom strategiska innovationsområden.

– SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Swedish ICT och Innventia går just nu samman i RISE. Därmed blir vi en starkare samarbetspartner till svensk industri. Den nu presenterade ökningen av våra anslag med 100 miljoner ger oss ännu bättre förutsättningar att bidra till näringslivets konkurrenskraft, säger RISE vd, Pia Sandvik. Vi är förstås också mycket glada för regeringens satsning på Testbädd Sverige, här har vi mycket att bidra med framöver.

Pia Sandvik säger att utveckling av test- och demonstrationsverksamheter (testbäddar) ger fördelar för både små och stora företag. Med testbädd menas en miljö där idéer, innovationer och prototyper kan testas och utvecklas. Ett konkret exempel är västsvenska AstaZero, världens första fullskaliga testmiljö för framtidens trafiksäkerhet.

– Denna typ av samverkan är avgörande för att lösa våra gemensamma utmaningar och framför allt att kunna ta vara på alla möjligheter som vi i Sverige har som kunskapsnation, säger Pia Sandvik.

För mer information:

Kontakta Pia Sandvik, vd RISE, tel 070-626 12 93, pia.sandvik@ri.se

Läs regeringens pressmeddelande här:

www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/09/845-miljoner-kronor-till-en-kraftsamling-for-innovation/

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en internationellt ledande institutskoncern med ca 1 500 medarbetare. Vi skapar värde i samverkan och erbjuder kvalitet i hela innovationskedjan, vilket har stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling. SP är en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare bland Young Professionals, enligt Universums senaste rapport, som omfattar över 35 000 akademiker. Läs mer på www.sp.se

SP, Swedish ICT och Innventia går samman i RISE för att skapa en samlad institutssektor och bli en starkare innovationspartner för näringsliv och samhälle. Vid årsskiftet byter vi namn till RISE. Läs mer på www.ri.se/utveckling-av-rise

Idag, 16 september, presenterade regeringen en satsning på innovation som ska stärka näringslivet och skapa fler jobb och tillväxt i Sverige. RISE och industriforskningsinstituten har en central roll i flera av satsningens delområden. Totalt 845 miljoner kronor ska satsas. I det ingår en direkt höjning av anslagen till RISE på 100 miljoner per år från 2018.

Läs vidare »
Wysih3jkz3r1utmmnizi

Rekordmånga ekoprodukter i Chark-SM

Pressmeddelanden   •   Sep 15, 2016 09:50 CEST

Torsdag 27 oktober arrangeras Chark-SM i Göteborg, för nionde gången. Chark-SM är tävlingen som utser Sveriges bästa charkuterier, där cirka 700 charkuterier från cirka 60 företag tävlar i 16 klasser. I år är intresset rekordstort för ekologiska och klimatanpassade produkter. I år slåss 26 charkuterier om att bli bästa ekologiska produkt. Chark-SM 2016 arrangeras av SP Food and Bioscience.

Yth1i0cr0e9cux6s7bsr

​Temadag om antibiotikaresistens

Nyheter   •   Sep 15, 2016 09:24 CEST

Antibiotikaresistens är ett stort hot mot den globala folkhälsan. Nu samlar SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut aktörer som arbetar med utmaningar kring antibiotikaresistens till en temadag för nätverkande och samverkan. – Det finns ett stort behov av en neutral mötesplats där olika aktörer kan diskutera gemensamma behov och möjliga lösningar, säger Helena Bysell på SP.

Msgec6whsrzvgj2ybbwf

Mistra Future Fashion erbjuder 60 000 euro till idéer för hållbart mode

Pressmeddelanden   •   Sep 14, 2016 07:52 CEST

Mistra Future Fashion är ett av världens största forskningsprogram och består av ett konsortium av forskare och aktörer från modebranschen som alla agerar mot förändring. Nu efterfrågas nya idéer som bidrar till ett systemskifte av modeindustrin som gör den cirkulär och mer hållbar. 60 000 € erbjuds till projekt som medför förändring .

Ac0oxiuvwcsbfg9odjao

Svenskt initiativ skall minska antalet fallolyckor

Pressmeddelanden   •   Sep 12, 2016 07:45 CEST

Fallolyckor kostar samhället ca 25 miljarder per år. Forskning har visat att fallförebyggande åtgärder kan leda till en minskning av fall och fallskador med 30-60%. – Genom att monitorera fallrisk över tid och upptäcka när en äldres risk att falla ökar kan man ge denne individanpassat stöd för att leva ett aktivt liv med minskad fallrisk, säger Monika Lydin, SP, som är övergripande projektledare.

Media no image

RISE med och utvecklar innovationspolitiken

Pressmeddelanden   •   Sep 05, 2016 15:36 CEST

RISE koncernchef, Pia Sandvik, och Leif Ljungqvist, chef för RISE division ICT, är med i de nystartade samverkansgrupper som regeringen utsett för att utveckla innovationspolitiken. Pia deltar i gruppen Cirkulär och biobaserad ekonomi. Leif ska arbeta i gruppen Uppkopplad industri och nya material. Samverkansgruppernas uppgift är att identifiera utmaningar och möjligheter för innovation och nya jobb inom sina respektive områden.

Pia Sandvik tycker det är angeläget att RISE och institutsperspektivet finns med.

– Det är ett viktigt uppdrag och vi har mycket att bidra med inom cirkulär och biobaserad ekonomi, säger hon.

– En otroligt spännande uppgift där jag hoppas att jag med bas i RISE ICT-verksamheter kan bidra till en positiv utveckling, säger Leif Ljungqvist.

För mer information:

Kontakta Pia Sandvik, koncernchef RISE, tel 08-566 482 52, pia.sandvik@ri.se
Leif Ljungqvist, tel 070-594 94 01, leif.ljungqvist@acreo.se

Läs mer här:
http://news.cision.com/se/naringsdepartementet/r/samverkansgrupper-utsedda-for-att-utveckla-regeringens-innovationspolitik,c2069969

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en internationellt ledande institutskoncern med ca 1 500 medarbetare. Vi skapar värde i samverkan och erbjuder kvalitet i hela innovationskedjan, vilket har stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling. SP är en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare bland Young Professionals, enligt Universums senaste rapport, som omfattar över 35 000 akademiker. Läs mer på www.sp.se

SP, Swedish ICT och Innventia går samman i RISE för att skapa en samlad institutssektor och bli en starkare innovationspartner för näringsliv och samhälle. Vid årsskiftet byter vi namn till RISE. Läs mer på www.ri.se/utveckling-av-rise

RISE koncernchef, Pia Sandvik, och Leif Ljungqvist, chef för RISE division ICT, är med i de nystartade samverkansgrupper som regeringen utsett för att utveckla innovationspolitiken.

Läs vidare »
Fr9njfyafn1njlbwjejv

Stefan Löfven och Sven-Erik Bucht besökte SP Processum

Pressmeddelanden   •   Sep 05, 2016 14:23 CEST

31 augusti besökte statsminister Stefan Löfven och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht Holmen Skog, Domsjö Fabriker och SP Processum i Örnsköldsvik. Fokus för besöket var skogsindustrins betydelse för jobb och tillväxt och att på nära håll se den bioraffinaderiverksamhet som bedrivs i nära samarbete i området.

Bpviwldb4mbsczfpr6ki

Brandsäkerhet i vindkraftverk outforskat område

Pressmeddelanden   •   Aug 24, 2016 07:37 CEST

Vindkraften är en viktig och växande källa till förnybar energi i Europa. Därför är optimering och möjligheten att minska störningar i produktionen av stort intresse. En aspekt av det är brandsäkerheten, som hittills nästa helt förbisetts. – Det finns väldigt lite forskning på området, och inte heller generella regler kring brandsäkerhet i vindturbiner, säger forskaren Anne Dederichs på SP.

Nzfw39kzvxzypfrbpnyh

Stöd till solcellsforskning

Pressmeddelanden   •   Aug 22, 2016 09:31 CEST

Forskningsinstitutet SP Process Development i Södertälje har fått ett anslag från SSF (Stiftelsen för Strategisk Forskning), för en forskningsinstitutsdoktorand avseende forskning inom solcellsområdet. Titeln är: ”Screening och strukturbaserad design av Hybrid Perovskiter”. Det ska pågå under fyra år – med början våren 2017. Hybridperovskiter är material med exceptionella fysikaliska egenskaper.

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

Till Staffan kan du vända dig för information kring SPs medierelationer och vår kundtidning teknik;forskning. Har du frågor om någon... Visa mer

Har du frågor om någon av våra nyheter, vår verksamhet eller om du vill ha kontakt med en expert i ett av våra ämnesområden? Hör av dig till någon av våra presskontakter, så leder de dig rätt.

Om SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

SP - vi är med i hela innovationsprocessen

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en internationellt ledande institutskoncern för forskning och innovation. Vi skapar värde i samverkan, vilket har avgörande betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling. SP är en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare bland Young Professionals, enligt Universums senaste rapport, som omfattar över 35 000 akademiker. SP, Swedish ICT och Innventia går samman i RISE för att skapa en samlad institutssektor och bli en starkare innovationspartner för näringsliv och samhälle. Vid årsskiftet byter vi namn till RISE.

SP utvecklar och förmedlar teknik för tillväxt, konkurrenskraft och hållbar utveckling i näringslivet. I SP-koncernen ingår moderbolaget och dotterbolagen AstaZero, Glafo - glasforskningsinstitutet, CBI Betonginstitutet, JTI - Institutet för Jordbruks- och miljöteknik, SP Process Development, SP Processum och SMP Svensk Maskinprovning.