Tt0h357aaptmba5tb1wz

Ny metod kan minska buller från värmepumpar

Pressmeddelanden   •   2016-04-29 08:58 CEST

​Idag utvärderas värmepumpsbuller som en ljudeffektnivå mätt vid endast ett driftsfall. Den metoden ger en dålig bild av det faktiska bullret från värmepumpen. – Fältmätningar som pågått under vintern indikerar att det upplevda ljudet skiljer sig till stor grad från vad man kunnat förvänta sig baserat på den uppmätta ljudnivån, säger Ola Gustafsson på SP.

Media-no-image

Mistra Future Fashion blir medlem i Sustainable Apparel Coalition

Pressmeddelanden   •   2016-04-28 14:13 CEST

Mistra Future Fashion, forskningsprogrammet för hållbart mode, blir medlem i konfektionsindustrins globala hållbarhetsnätverk Sustainable Apparel Coalition (SAC). Med sitt medlemskap ansluter Mistra Future Fashion sig till 170 globala varumärken, återförsäljare och tillverkare, samt myndigheter, ideella miljöorganisationer och akademiska institutioner, som kollektivt har åtagit sig att förbättra leverantörskedjans hållbarhet i kläd- och skoindustrin.

I och med medlemskapet i SAC är Mistra Future Fashion med och stödjer konfektionsindustrins utveckling av Higg index, ett verktyg som mäter miljömässig hållbarhet och används vid beslutsfattande för bättre effektivitet och hållbarhet. Det gör det möjligt för leverantörer, tillverkare, varumärken och återförsäljare att utvärdera material, produkter, anläggningar och processer baserade på miljö- och produktdesignval.

– SACs arbete med att göra modeindustrins leverantörskedja mer hållbar går hand i hand med Mistra Future Fashions vision och vår forskning, säger bitr. programchef Sigrid Barnekow på Mistra Future Fashion. Det finns många positiva fördelar med detta medlemskap – vi kan aktivt stödja utvecklingen av Higg index, i ett relevant globalt forum där vi kan bidra med våra forskningsresultat och i utbyte få ny förståelse som är relevant för vår forskning.

– Vi välkomnar Mistra Future Fashion, och ser fram emot deras deltagande i branschgemensamma insatser i hållbarhetsområdet", säger SACs vd Jason Kibbey. Att ha Mistra Future Fashion som en del av SAC utvidgar tillämpningsområdet för vår påverkan inom konfektionsindustrin och accelererar förändringen vi gör mot ett ansvarsfullt agerande.

Om Sustainable Apparel Coalition:
Sustainable Apparel Coalition representerar mer än en tredjedel av den globala kläd- och skoindustrin. Nätverket bildades för att ta itu med industrins nuvarande sociala och miljömässiga utmaningar. SAC främjar en gemensam syn på hållbarhet i industrins leverantörskedja genom skapandet och användningen av Higg index, samt lyfter fram prioriterade åtgärder och möjligheter för teknisk innovation. För närvarande är det över 170 medlemmar i SAC, varav de flesta är globala varumärken och återförsäljare, t ex Adidas, C&A, Gap, H&M, Kohl’s, Levi’s, Macy’s, Nike, Puma, REI, Target, och VF Corporation. Mer information finns på www.apparelcoalition.org.

Om Mistra Future Fashion:
Mistra Future Fashion är ett forskningsprogram om hållbart mode och verkar för en framtida positiv modeindustri. Programmet är unikt med system perspektiv, och har visionen att möjliggöra ett systemskifte till en hållbar industri. Forskningen bedrivs tvärvetenskapligt med fokus på design, leverantörskedjan, användaren och återvinning. Involverar ett stort konsortium med över 40 forsknings- och industripartners, och finansieras primärt av Mistra och leds av SP. Besök www.mistrafuturefashion.com


För mediaförfrågningar, kontakta:

Mistra Future Fashion: Sigrid Barnekow, sigrid.barnekow@mistrafuturefashion.com, +46 703955468

Sustainable Apparel Coalition: info@apparelcoalition.org

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en internationellt ledande institutskoncern med ca 1 500 medarbetare. Vi skapar värde i samverkan och erbjuder kvalitet i hela innovationskedjan, vilket har stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling. SP är en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare bland Young Professionals, enligt Universums senaste rapport, som omfattar över 35 000 akademiker. 

Under 2015 påbörjade SP, tillsammans med övriga delar av RISE, en process för att forma en mer samlad institutssektor. Med gemensam strategi och ökat samarbete kommer RISE-instituten kunna erbjuda både bättre och helt nya tjänster. Processen fortsätter under 2016. Se www.ri.se

Läs mer på www.sp.se

Läs vidare »
Media-no-image

Kommentar till mediainslag om att ”SP utreds för miljöbrott”

Pressmeddelanden   •   2016-04-22 17:43 CEST

Under dagen, 22 april, har media publicerat artiklar om SPs forskning om båtbottenfärger. SPs kommentar:

Båtbottenfärgprojektet i sig handlar om att minska giftbelastningen på havslivet, det är alltså ett projekt som i grunden är positivt för miljön. EU bidrar också med medel till forskningen.

Anti-fouling (tekniker för att hålla ytor rena) handlar om att förhindra påväxt på ytor, i det aktuella fallet på båtskrov. Detta för att förhindra ökad bränsleförbrukning och ökade koldioxidutsläpp.

– Vi har inte någon information om att en förundersökning har inletts och inte heller någon information om vad förundersökningen omfattar. För det fall att vi får några frågor från åklagare eller polis kommer vi självklart att hjälpa till och reda ut frågorna så att detta får en bra lösning, säger Maria Sandstedt, jurist på SP.

För mer information, kontakta Maria Sandstedt, tel 010-516 60 33, eller Jukka Lausmaa, forskare, 010-51 52 96

Mer att läsa finns på:

http://leaf-antifouling.eu/

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en internationellt ledande institutskoncern med ca 1 500 medarbetare. Vi skapar värde i samverkan och erbjuder kvalitet i hela innovationskedjan, vilket har stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling. SP är en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare bland Young Professionals, enligt Universums senaste rapport, som omfattar över 35 000 akademiker. 

Under 2015 påbörjade SP, tillsammans med övriga delar av RISE, en process för att forma en mer samlad institutssektor. Med gemensam strategi och ökat samarbete kommer RISE-instituten kunna erbjuda både bättre och helt nya tjänster. Processen fortsätter under 2016. Se www.ri.se

Läs mer på www.sp.se

Läs vidare »
Tfr1vgmtrohcyz5x1qkd

Bredare synsätt ger mer uthålligt fiske

Pressmeddelanden   •   2016-04-22 10:16 CEST

Livscykelanalys, LCA, kan användas för att skapa mer uthålligt fiske och sjömatsproduktion. Det visar en vetenskaplig studie som publiceras 22 april. Ett internationellt team, lett av SP-forskaren Friederike Ziegler,med deltagare från Sverige, Norge, Danmark. Spanien, Peru och Australien har gjort studien.

Fuw5f6lqtpudf7wu2dgq

Köldmedier – alltid lika hett!

Pressmeddelanden   •   2016-04-22 09:53 CEST

Ämnet för det nya numret av Heat Pump Centre Newsletter är Köldmedier. IEA Heat Pump Centre Newsletter ges ut av IEA Heat Pump Centre (HPC), som är ett internationellt informationscentrum för värmepumpande tekniker, tillämpningar och marknader.

Wule2wmus5mkglx82rdt

2015 - ett bra och viktigt år

Pressmeddelanden   •   2016-04-20 15:57 CEST

Ägarens uppdrag till SP är att genom behovsmotiverad forskning och utveckling och ett brett utbud av tekniska tjänster bidra till innovationer, konkurrenskraft och hållbar utveckling i näringslivet. – Under året ökade vi vår omsättning med 8 procent till över 1,6 miljarder kronor under 2015, varav 20 procent internationellt, och vi arbetar för mer än 10 000 kunder, säger John Rune Nielsen, tf VD.

Gsk4elbslfdu8slnje3t

Tilldelas Marcus Wallenbergpriset efter SP-samarbete

Pressmeddelanden   •   2016-04-20 09:45 CEST

​I samband med ett seminarium om röntgenteknik i Skellefteå tillkännagav Marcus Wallenbergs Stiftelse idag att 2016 års Marcus Wallenbergpris tilldelas Federico Giudiceandrea (VD Microtec, Italien) och Alexander Katsevich (professor i matematik, University of Central Florida). Pristagarna belönas för sina insatser i utvecklingen av den första industriella datortomografen för sågverksindustrin.

Z00hfj7odl9h3thpy8hb

Uppmärksammade resultat om energieffektivisering i sågverksindustrin

Pressmeddelanden   •   2016-04-15 07:34 CEST

De två faser som projektet EESI, EnergiEffektivisering inom SågverksIndustrin, varit indelade i är avslutade. Resultaten är nu till stor del publicerade på www.sp.se (fler rapporter kommer efterhand) och intresset från branschen är stort.

Rhxq8jieo0kjlsdc6l11

Framtidens fisk växer på träd

Pressmeddelanden   •   2016-04-13 09:34 CEST

Vinnova har som en del i satsningen Utmaningsdriven innovation beviljat en halv miljon till projektet ”Forest fish, framtidens fisk växer på träd”. Syftet med projektet är att skapa en ny värdekedja ”från skog till bord” med det slutgiltiga målet att bygga upp pilotinfrastruktur för att demonstrera hela värdekedjan kring det cirkulära produktionssystemet skog-fiskfoder-odlad fisk-skogsgödsel.

Media-no-image

Matnyttiga idéer serveras i Göteborg

Pressmeddelanden   •   2016-04-12 08:39 CEST

9 juni hålls Food Venture and Partnering Day i Göteborg. Här kan nystartade företag diskutera affärer och träffa investerare.

–Det blir en unik mötesplats för företag och nya idéer i livsmedelsbranschen, säger Elén Faxö, företagsutvecklare på arrangerande Livsmedelsacceleratorn vid SP.

Food Venture and Partnering Day är ett heldagsevent i Göteborg med fokus på industrisamarbeten och riskkapital i livsmedelssektorn. Industriföretag, investerare och start-ups bjuds in för att nätverka och skapa affärs- och samverkansmöjligheter.

–Med dagen vill vi helt enkelt skapa förutsättningar för nya idéer att nå marknaden och att få fram mer innovation hos etablerade företag, säger Elén Faxö.

Eventet fokuserar på livsmedel ur ett brett perspektiv. Det innefattar produkter, tjänster och teknologier. Exempel på områden är allt från processteknologier till aktiva substanser och resurseffektiva proteinkällor.

Start-ups ska ha en skalbar affärsmodell. Urval för deltagande sker baserat på bland annat tillväxtpotential och unikitet.

–Start-ups får möjlighet att berätta om sina idéer för åhörare och en speciellt sammansatt panel som består av industrifolk, investerare och experter.

Deltagande är kostnadsfritt. Eventet hålls i SP Food and Biosciences lokaler på Frans Perssons väg 6 i Göteborg.

För mer information, kontakta Elen Faxö, företagsutvecklare på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, elen.faxo@sp.se, tel 010-516 67 27

Läs mer här:

Inbjudan och ansökningslänk för startups: www.livsmedelsacceleratorn.se/Invitation%20for%20start-ups.pdf

Inbjudan och anmälningslänk för investerare/industri: www.livsmedelsacceleratorn.se/Invitation%20for%20Investors%20&%20Industry.pdf

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en internationellt ledande institutskoncern med ca 1 500 medarbetare. Vi skapar värde i samverkan och erbjuder kvalitet i hela innovationskedjan, vilket har stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling. SP är en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare bland Young Professionals, enligt Universums senaste rapport, som omfattar över 35 000 akademiker. Läs mer på www.sp.se

9 juni hålls Food Venture and Partnering Day i Göteborg. Här kan nystartade företag diskutera affärer och träffa investerare. Eventet fokuserar på livsmedel ur ett brett perspektiv. Det innefattar produkter, tjänster och teknologier. Exempel på områden är allt från processteknologier till aktiva substanser och resurseffektiva proteinkällor.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

Till Staffan kan du vända dig för information kring SPs medierelationer och vår kundtidning teknik;forskning. Har du frågor om någon... Visa mer

Har du frågor om någon av våra nyheter, vår verksamhet eller om du vill ha kontakt med en expert i ett av våra ämnesområden? Hör av dig till någon av våra presskontakter, så leder de dig rätt.

Om SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

SP - vi är med i hela innovationsprocessen

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en internationellt ledande institutskoncern för forskning och innovation. Vi skapar värde i samverkan, vilket har avgörande betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling. SP är en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare bland Young Professionals, enligt Universums senaste rapport, som omfattar över 35 000 akademiker. Under 2015 påbörjade SP, tillsammans med övriga delar av RISE, en process för att forma en mer samlad institutssektor. Med gemensam strategi och ökat samarbete kommer RISE-instituten kunna erbjuda både bättre och helt nya tjänster. Processen fortsätter under 2016. Se www.ri.se

SP utvecklar och förmedlar teknik för tillväxt, konkurrenskraft och hållbar utveckling i näringslivet. I SP-koncernen ingår moderbolaget och dotterbolagen AstaZero, Glafo - glasforskningsinstitutet, CBI Betonginstitutet, JTI - Institutet för Jordbruks- och miljöteknik, SP Process Development, SP Processum och SMP Svensk Maskinprovning.