Bpviwldb4mbsczfpr6ki

Brandsäkerhet i vindkraftverk outforskat område

Pressmeddelanden   •   Aug 24, 2016 07:37 CEST

Vindkraften är en viktig och växande källa till förnybar energi i Europa. Därför är optimering och möjligheten att minska störningar i produktionen av stort intresse. En aspekt av det är brandsäkerheten, som hittills nästa helt förbisetts. – Det finns väldigt lite forskning på området, och inte heller generella regler kring brandsäkerhet i vindturbiner, säger forskaren Anne Dederichs på SP.

Nzfw39kzvxzypfrbpnyh

Stöd till solcellsforskning

Pressmeddelanden   •   Aug 22, 2016 09:31 CEST

Forskningsinstitutet SP Process Development i Södertälje har fått ett anslag från SSF (Stiftelsen för Strategisk Forskning), för en forskningsinstitutsdoktorand avseende forskning inom solcellsområdet. Titeln är: ”Screening och strukturbaserad design av Hybrid Perovskiter”. Det ska pågå under fyra år – med början våren 2017. Hybridperovskiter är material med exceptionella fysikaliska egenskaper.

Xshxbeg4xq3bp2rpjmil

Umeå Universitetsstad blir en ”Smart City”

Pressmeddelanden   •   Aug 19, 2016 12:01 CEST

Umeå är en av de vinnande städerna i ett internationellt partnerskap, som beviljas 180 miljoner kronor i projektmedel från EU:s H2020-program. I projektet, RUGGEDISED, ska 40 miljoner investeras i Universitetsstaden för att den ska bli en Smart City. Teknik, marknad och konsument ska samverka för hållbara och smarta kommunikationsteknologier, transport- och energilösningar. SP deltar i arbetet.

Alacjfurowuse1pmjouw

Boråsare testar energieffektiva blandare

Pressmeddelanden   •   Aug 11, 2016 14:04 CEST

Bra energiklassade blandare har funktioner som minskar varmvattenförbrukningen genom att påverka användarens beteende. Men hur mycket varmvatten sparas? Hur påverkar funktionerna vardagslivet? Det ska projektet ”Vattenanvändning med energieffektiva blandare” börja ta reda på i höst genom att mäta vattenförbrukningen och intervjua hyresgäster i några av AB Bostäders flerbostadshus i Borås.

Retniqwoa1faxiuflwgn

Energin under mark ska upp till ytan

Pressmeddelanden   •   Jul 08, 2016 07:30 CEST

Geoenergin i Sverige saknar en strategisk innovationsagenda. Nu pågår arbetet med att utarbeta mål för geoenergins utveckling, skapa den strategi som saknas för området och synliggöra geoenergins forsknings- och utvecklingsbehov.

Ajgjei1ddmibznd4ldft

IIIEE blir ny forskningspartner i policyfrågor i Mistra Future Fashion

Pressmeddelanden   •   Jul 07, 2016 15:03 CEST

Mistra Future Fashion fortsätter att växa, och kan nu tillkännage att Internationella Miljöinstitutet IIIEE, vid Lunds Universitet, blir ny partner inom forskningen av styrmedel och riktlinjer för en hållbar modeindustri.

Acmg890vo8batwp5bgar

Seglande forskningsexpedition till Almedalen belyser miljöpåverkan från fritidsbåtar och sjöfart

Pressmeddelanden   •   Jul 01, 2016 15:22 CEST

​Under sex dagar ska forskningsbåten Hrimfare af Ranrike segla från Göteborg till Gotland bland annat med besättning från det SP-ledda forskningsprojektet CHANGE. – Fritidsbåtarna ökar i Östersjön. Risken är stor för fortsatt försämring av miljön i Östersjöns kustnära ekosystem om inte praktiker kring fritidsbåtars användning av båtbottenfärger ändras, säger Mia Dahlström, forskare på SP.

I8tstgx9h6ltbian8ltm

36 miljoner ytterligare satsas på Framtidens Bioraffinaderi och SP Processum

Pressmeddelanden   •   Jun 30, 2016 14:17 CEST

Vinnova har beslutat förlänga satsningen på tillväxtinitiativet Framtidens Bioraffinaderi och SP Processum under ytterligare en treårsperiod. – Vårt arbete ligger helt rätt i tiden. Omställning till en bioekonomi kommer och skogen liksom skoglig bioraffinaderi kommer att vara en drivande kraft i denna, säger Magnus Hallberg, VD på SP Processum.

O9y0i17ckyskamtsdeyq

AstaZero first to have a 4G network

Blogginlägg   •   Jun 29, 2016 14:57 CEST

Mobile broadband has been gradually developing since the end of the 1990s. Using the 4G communication solution allows AstaZero to strengthen its position in the world. – All test tracks use some kind of WiFi solution. We are the first ones to get 4G to work. Clearly it is a system solution that strengthens the company’s position on the world market, says Håkan Andersson Test Manager at AstaZero.

O9y0i17ckyskamtsdeyq

AstaZero först ut med 4G-nät

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2016 07:30 CEST

AstaZero har nu varit i drift i ungefär två år. I och med kommunikationslösningen med 4G stärker AstaZero sin position i världen. – Främst för att vi är först med att få detta att fungera. Alla testbanor använder någon form av WiFi-lösning. Detta är självklart en systemlösning som stärker bolagets position på världsmarknaden, säger Håkan Andersson, provningschef på AstaZero.

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

Till Staffan kan du vända dig för information kring SPs medierelationer och vår kundtidning teknik;forskning. Har du frågor om någon... Visa mer

Har du frågor om någon av våra nyheter, vår verksamhet eller om du vill ha kontakt med en expert i ett av våra ämnesområden? Hör av dig till någon av våra presskontakter, så leder de dig rätt.

Om SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

SP - vi är med i hela innovationsprocessen

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en internationellt ledande institutskoncern för forskning och innovation. Vi skapar värde i samverkan, vilket har avgörande betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling. SP är en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare bland Young Professionals, enligt Universums senaste rapport, som omfattar över 35 000 akademiker. SP, Swedish ICT och Innventia går samman i RISE för att skapa en samlad institutssektor och bli en starkare innovationspartner för näringsliv och samhälle. Vid årsskiftet byter vi namn till RISE.

SP utvecklar och förmedlar teknik för tillväxt, konkurrenskraft och hållbar utveckling i näringslivet. I SP-koncernen ingår moderbolaget och dotterbolagen AstaZero, Glafo - glasforskningsinstitutet, CBI Betonginstitutet, JTI - Institutet för Jordbruks- och miljöteknik, SP Process Development, SP Processum och SMP Svensk Maskinprovning.