Media-no-image

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut stärker kompetensen inom vatten

Pressmeddelanden   •   2015-01-23 13:19 CET

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) förstärker sin kompetens inom vatten- och avloppsområdet genom förvärv av Urban Water Management Sweden AB.

– Bristen på rent vatten och fungerande avlopp är bland de största problem världen har idag, säger SPs koncernchef Maria Khorsand.

Om vi inte bättre planerar för en hållbar användning och hantering av vatten och avlopp kommer vi drabbas av enorma samhällskostnader och i många delar av världen även ett fortsatt stort mänskligt lidande. Det handlar om betydande värden både globalt och nationellt. Hälften av Sveriges sjöar och vattendrag uppnår inte god vattenstatus, vilket påverkar hushållen, jordbruket och industrin. Reinvesteringsvärdet av svensk infrastruktur för vatten och avlopp uppskattas till 800 miljarder kronor. Investeringstakten är låg både i Sverige och i övriga världen, vilket bland annat resulterar i betydande återställningskostnader. Kostnaden för Köpenhamn efter en timmes extremregn år 2011, blev närmare 10 miljarder kronor.

– Förvärvet av Urban Water skapar förutsättningar för ny kunskap, innovationer och ökad svensk export inom vattenområdet, och har en stor strategisk betydelse för de värden vi kan leverera till offentliga aktörer och industrin, säger Maria Khorsand.

– Som en del av SP får vi de bästa förutsättningarna för att fortsätta utveckla och driva forsknings- och innovationsprojekt för en hållbar vatten- och avloppshantering. Vi ser även mycket positivt på möjligheterna att vidareutveckla och exportera vårt kunnande i tillväxt- och utvecklingsländerna, säger Charlotta Möller, VD på Urban Water Management Sweden AB, som kommer att fortsätta att leda verksamheten inom SP koncernen.

Urban Water Management Sweden AB är ledande inom hållbarhets- och systemanalys på området vatten och avlopp och har sitt ursprung i ett av världens största forskningsprogram inom Sustainable Urban Water Management, finansierat av MISTRA (Stiftelsen för miljöstrategisk forskning).

För mer information, kontakta

John Rune Nielsen, Vice vd och affärsutvecklingsdirektör SP, 0705- 94 83 43

Erica Waller, Enhetschef, SP, erica.waller@sp.se, tel 070-396 56 06

Charlotta Möller, vd Urban Water Management Sweden AB, 0708 – 557 788, charlotta.moller@urbanwater.se

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en internationellt ledande institutskoncern med ca 1 400 medarbetare. Vi skapar värde i samverkan och erbjuder kvalitet i hela innovationskedjan, vilket har stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling. Läs mer på www.sp.se

​SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) förstärker sin kompetens inom vatten- och avloppsområdet genom förvärv av Urban Water Management Sweden AB. Företaget är ledande inom hållbarhets- och systemanalys på området vatten och avlopp och har sitt ursprung i ett av världens största forskningsprogram inom Sustainable Urban Water Management.

Läs vidare »
Uxkagki95ee5qabsprij

Fettsnål pizza smakar lika gott

Pressmeddelanden   •   2015-01-23 10:43 CET

Pizzor behöver inte vara fettdrypande kaloribomber för att smaka gott. Forskare på SP har i ett EU-projekt lyckats sänka fetthalten i en pizza med hälften – med bibehållen smakupplevelse. Hemligheten är ett tunt lager av fett på ostens yta i form av en coating.

Media-no-image

Näringsrik hästgödsel – en outnyttjad resurs

Pressmeddelanden   •   2015-01-22 08:59 CET

Det finns idag 31 hästar per 1 000 invånare i Sjuhärad och varje år producerar landets hästar hela 2 miljoner ton hästgödsel. Hantering av hästgödsel är ett kostsamt problem för många hästägare samtidigt som lantbrukare efterfrågar lättillgängliga näringsämnen till sina gårdar. En enkel ekvation kan tyckas, men många stallägare vet inte hur de ska hantera gödseln för att göra den till en attraktiv produkt för lantbrukaren.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut driver projektet ”Hästgödsel i kretslopp – Sjuhärad” tillsammans med Hushållningssällskapet Sjuhärad, Maskinringen Sjuhärad, Kommuner i Sjuhärad och LRF för att visa att det går att få kretslopp för hästgödsel – från stall till mark. Målet med projektet är att öka kompetensen runt hästgödsel som tillgång i kretsloppen och skapa en lokalt anpassad Sjuhäradsmodell för hantering och samarbete runt hästgödsel där hästägaren och lantbrukaren är i fokus. Dessutom hoppas man att projektet leder till en ökad tillväxt av nya tjänster inom området.

Christian Olsson på Maskinringen Sjuhärad säger att det är ett jätteintressant projekt och att de är öppna för fler lösningar än att bara flytta hästgödsel från stall till åker.

– Vi vill även se om det går att förädla och använda det på ett ännu mer effektivt sätt, säger han.

– Vi har medlemmar som betalar dyrt för att forsla bort gödsel som i själva verket kan vara användbart för lantbruken. Den stora utmaningen är att få lantbrukarna att se lönsamheten – både ekonomiskt och miljömässigt – och nyttan med projektet, säger Margareta Bendroth på Hushållningssällskapet Sjuhärad som tror att projektet kan vara svaret på många hästägares problem.

Projektet ”Hästgödsel i kretslopp – Sjuhärad” kommer pågå under 2015 och finansieras av Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund som beviljat 700 000 kronor till projektet.

För mer information, kontakta projektledarna:

Gunilla Henriksson, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, tel 010-516 5738, gunilla.henriksson@sp.se

Ylva Alonzo, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, tel 010-516 5193, ylva.alonzo@sp.se

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en internationellt ledande institutskoncern med ca 1 400 medarbetare. Vi skapar värde i samverkan och erbjuder kvalitet i hela innovationskedjan, vilket har stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling. Läs mer på www.sp.se

Det finns idag 31 hästar per 1 000 invånare i Sjuhärad och varje år producerar landets hästar hela 2 miljoner ton hästgödsel. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut driver projektet ”Hästgödsel i kretslopp – Sjuhärad” tillsammans med Hushållningssällskapet Sjuhärad, Maskinringen Sjuhärad, Kommuner i Sjuhärad och LRF för att visa att det går att få kretslopp för hästgödsel – från stall till mark

Läs vidare »
Media-no-image

Lättviktskomposit godkänt för fartyg

Pressmeddelanden   •   2015-01-16 09:41 CET

För första gången har brännbar, fiberarmerad lättviktskomposit godkänts för användning på ett SOLAS-fartyg. Panamas flaggmyndighet har accepterat en konstruktion där lastluckor i fiberarmerad plastkomposit ersätter stålluckor. Forskning och brandriskanalyser på SP har hjälpt till att göra detta möjligt.

Lättviktskompositer har flera fördelar jämfört med stål; fartyg kan bland annat göras lättare vilket minskar bränsleförbrukning och utsläpp och man slipper korrosion. På SP har man arbetat sedan 2004 i olika projekt, för att få fram metoder och information som gör att man kan godkänna brännbar fiberarmerad lättviktskomposit på fartyg.

Enligt Tommy Hertzberg, brandforskare på SP, har det hittills varit svårt att få godkännande eftersom att alla regelverk baseras på stål. SPs experter har varit inblandade i många svenska och internationella projekt som syftat till godkännanden med nya material men ingen flaggstat hade innan detta fullt ut accepterat lättviktslösningen. Nu har Panamas flaggmyndighet accepterat en ombyggnad med komposit, vilket är ett stort steg framåt.

– Vi har bidragit med vårt kunnande till den norska grupp och DNV-GL som tillsammans med det japanska varvet Oshima tagit fram en begåvad lättviktsdesign som löser många av de problem man har med lastluckor av stål säger han.

Fartyget, ett lastfartyg på 225 x 32 m, som nu godkänts för ombyggnad, ägs av det danska rederiet Nordic Bulk Carriers AS.

– Vi har stått för den brandanalys i enlighet med Solas Regel 17 som används för att visa hur man kan uppnå en brandsäkerhet som är ekvivalent med stålfallet, vilket har gjort godkännandet möjligt. Detta vill jag beskriva som ett genombrott, säger Tommy Hertzberg.

SP Fire Research deltar också mycket aktivt i den av Transportstyrelsen ledda internationella korrespondensgrupp inom IMO som ska ta fram guidelines för hantering av brandrisker vid användandet av komposit på SOLAS-fartyg. I februari redovisas resultatet vid IMOs konferens i London.

För mer information, kontakta Tommy Hertzberg, SP, tel 070-584 50 46, tommy.hertzberg@sp.se

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en internationellt ledande institutskoncern med ca 1 400 medarbetare. Vi skapar värde i samverkan och erbjuder kvalitet i hela innovationskedjan, vilket har stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling. Läs mer på www.sp.se

För första gången har brännbar, fiberarmerad lättviktskomposit godkänts för användning på ett SOLAS-fartyg. Panamas flaggmyndighet har accepterat en konstruktion där lastluckor i fiberarmerad plastkomposit ersätter stålluckor. Forskning och brandriskanalyser på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har hjälpt till att göra detta möjligt.

Läs vidare »
Media-no-image

Hackathon utvecklar Göteborg och Borås digitalt

Pressmeddelanden   •   2015-01-13 08:49 CET

Forskningsprojektet “Smarta städer: Innovativ eGovernance” samlar hackare, utvecklare, idésprutor, stadsplanerare, arkitekter, medborgare, boråsare och göteborgare för ett hackathon som spänner över helgen 16-19 januari. I fokus är stadsfrågorna.

Våra städer står inför stora utmaningar för att klara en hållbar stadsutveckling. Hackathonet syftar till att pröva om digital teknik kan bidra till en väg framåt som präglas av medborgarinflytande, transparens, bättre kommunikation och mer välgrundade beslut.

Under hela helgen ska team, som består både av programmerare och stadstjänstemän, ta fram lösningar som ska göra det lättare för Göteborgs och Borås medborgare att bli en del av stadsutvecklingen och att använda data för att skapa mer välgrundade beslut.

– Styrkan i det här hackathonet är att det samlas både tekniskt kunniga och de som har insikt i hur stadsutvecklingsprocessen ser ut. Det gör att vi kan ta fram tekniska lösningar som svarar mot verkliga behov som medborgare och tjänstemän möter i vardagen, säger Magnus Eriksson på Interactive Institute som är med i forskningsprojektet.

– Ett hackathon är ett lekfullt format som syftar till att uppmuntra till och testa nya idéer som ingen tänkt på tidigare, säger Magnus Eriksson.

eGov-projektet har under hösten tillsammans med medborgare och tjänstemän samlat kunskap om utmaningar inom medborgarinflytande, transparens och förvaltning inom Göteborg och Borås stad. Projektet syftar bland annat till att stärka medborgarinflytandet över stadsutvecklingen med digitala verktyg. Nu ordnas ett hackathon för att ta fram prototyper på digitala lösningar för städerna.

– Kommunikation mellan städer, medborgare, myndigheter, företag och frivilligorganisationer och kännedom om varandra är paradoxalt nog en utmaning i det moderna informationslandskapet. Det är en aspekt som vi ska jobba med i projektet för att stadsutvecklingen ska kunna ta vara på flera perspektiv, säger Heiti Ernits på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Därför skulle vi vilja se att företag och frivilligorganisationer deltog i detta hackathon.

Representanter för Göteborg och Borås kommer att finnas på plats för att ge sina perspektiv på städernas utmaningar.

– Vi hoppas att detta kan bli en start på en större dialog kring hur digital teknik kan förändra stadsutvecklingen till det bättre och att prototyperna kan utvecklas vidare till att användas i staden, säger Heiti Ernits.

Hackathonet äger rum den 16-19 januari i Interactive Institutes lokaler på Lindholmen i Göteborg.

Anmälan kan göras på: egovhack.tumblr.com

För mer information, kontakta Heiti Ernits, SP, tel 070-536 59 77, heiti.ernits@sp.se

ellerMagnus Eriksson, The Interactive Institute, tel 070-559 44 64, magnuse@tii.se

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en internationellt ledande institutskoncern med ca 1 400 medarbetare. Vi skapar värde i samverkan och erbjuder kvalitet i hela innovationskedjan, vilket har stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling. Läs mer på www.sp.se

​Forskningsprojektet “Smarta städer: Innovativ eGovernance” samlar hackare, utvecklare, idésprutor, stadsplanerare, arkitekter, medborgare, boråsare och göteborgare för ett hackathon som spänner över helgen 16-19 januari. I fokus är stadsfrågorna. Hackathonet äger rum den 16-19 januari i Interactive Institutes lokaler på Lindholmen i Göteborg.

Läs vidare »
Media-no-image

SP samlar livsmedelskompetensen

Pressmeddelanden   •   2015-01-09 11:42 CET

Den 1 januari 2015 integrerade forskningsinstitutet SP dotterbolaget SIK – Institutet för Livsmedel och Bioteknik och bildar en ny enhet inom SP-koncernen. Syftet är att skapa en samlad och starkare livsmedelskompetens. Integrationen innebär att SIK upphör som eget bolag, men verksamheten kommer även i framtiden att finnas kvar i Göteborg, Lund, Linköping och Umeå under nya namnet SP Food and Bioscience.

Den nya enheten omfattar cirka 95 medarbetare, varav cirka en tredjedel är forskarutbildade.  Balansen mellan tjänster, innovation och forskning blir god med tonvikt på de två förstnämnda områdena.

– Jag tror starkt på sammanslagningen. Vi kan utveckla koncernens livsmedelskompetens på ett mycket bättre sätt i framtiden. Verksamhetens bredd gör att vi blir mer lockande som arbetsgivare. Vi blir också en attraktivare samarbetspartner för näringslivet och för universitet och högskolor, både nationellt och internationellt, säger SPs koncernchef Maria Khorsand.

Chef för den nya enheten är Leif Lundin, som närmast kommer från det australiensiska forskningsinstitutet CSIRO, The Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation.

Mer finns på http://www.sp.se/sv/units/fb/Sidor/default.aspx

För mer information, kontakta Leif Lundin, tel 073-0706611 eller leif.lundin@sp.se

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en internationellt ledande institutskoncern med ca 1 400 medarbetare. Vi skapar värde i samverkan och erbjuder kvalitet i hela innovationskedjan, vilket har stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling. Läs mer på www.sp.se

Den 1 januari 2015 integrerade forskningsinstitutet SP dotterbolaget SIK – Institutet för Livsmedel och Bioteknik och bildar en ny enhet inom SP-koncernen. Syftet är att skapa en samlad och starkare livsmedelskompetens. Integrationen innebär att SIK upphör som eget bolag. Verksamheten finns kvar i Göteborg, Lund, Linköping och Umeå under nya namnet SP Food and Bioscience.

Läs vidare »
Media-no-image

Studentprojekt bidrar till nytänkande

Pressmeddelanden   •   2014-12-22 10:29 CET

Den 19 december var den stora dagen för 33 studenter vid Chalmers. Då presenterade de sina idéer om nästa generations installationsfartyg för havsbaserad vindkraft. Arbetet har gjorts inom Chalmers kurs Marine Design Project vid institutionen för Sjöfart och marin teknik och i samarbete med Blekinge Offshore och OffshoreVäst.

I Hanöbukten planerar Blekinge Offshore att bygga en vindkraftspark med ca 700 turbiner. En utmaning ur många synvinklar. En utmaning är installationen. En grupp Masterstudenter från Chalmers kurs i Marine Design Project, har utvecklat två olika koncept för installationsfartyg. Utvecklingsarbetet har skett tillsammans med Blekinge Offshore och med stöd från OffshoreVäst, Studenterna har under hösten lagt ner ca 10 000 timmar på sina förslag och som en extra julklapp fick studenterna möjlighet att presentera sina idéer för en stor skara intresserade åhörare från såväl industri som forskning.

Två olika lösningar har tagits fram, ett fartyg av mer traditionell ”Heavy lift”-typ samt ett något mer okonventionellt ekipage bestående av en bogserbåtsassisterad sänkbar pråm. Båda installationskoncepten kan användas för installation av såväl gravitationsfundament som fullt hopmonterade vindkraftverk. Studenternas arbete har utmynnat i flera förslag på nytänkande och innovativa lösningar och skiljer sig från de installationsfartyg som används i dagsläget.

– Det är fantastiskt roligt att vi från OffshoreVäst har kunnat stödja samarbetet mellan industrin och utbildning. Det är viktigt att studenterna får omsätta sina teoretiska kunskaper i skarpa projekt. Det är något som har hög prioritet i vårt samarbetskonsortium säger Kerstin Hindrum från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut som koordinerar satsningen OffshoreVäst.

Att det är uppskattat att få jobba med verklighetsförankrade utmaningar vittnar tre nöjda studenter.
– Det har varit både spännande och lärorikt att knyta an vad vi lärt oss i utbildningen till ett verkligt projekt, säger Niklas Blomgren.
– Men vi har inte bara fått omsätta våra tekniska kunskaper utan också lärt mycket om projektarbete, hur man kommunicerar, koordinerar ritningsunderlag och hur man leder ett projekt med många inblandade, fyller Johanna Lennmalm i.
– Vi har dessutom fått möjligheten att arbeta med både delmoment och helheten och det har varit väldigt värdefullt avslutar Lisa Kilsmark.

För mer information, kontakta:
Johan Edvardsson, OffshoreVästs kontaktperson för studentprojektet.
Tel: 0457-46 26 22.
Mejl: johan.edvardsson@cmarine.se.

Kerstin Hindrum,
OffshoreVäst, Processledning.
Tel: 010-516 65 86.
Mejl: kerstin.hindrum@sp.se.
http://www.offshorevast.com


OffshoreVäst är en satsning på svensk industriutveckling inom offshoresegmentet. Satsningen är en del i Vinnovas Vinnväxtprogram och stöds dessutom av Västra Götalandsregionen, SP och Chalmers. Ett 70-tal företag och organisationer deltar i ett samarbetskonsortium. SP initierade 2013 arbetet med att utveckla den strategiska idén att ”Utveckla industrisegment och teknikområden inom offshore där Sverige tillhör de internationellt ledande aktörerna genom starka FoU-miljöer, innovationsförmåga, hög kvalitet och stark konkurrenskraft med utgångspunkt i en hållbar utveckling.” SP är värdorganisation och koordinator för satsningen.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en internationellt ledande institutskoncern med ca 1 400 medarbetare. Vi skapar värde i samverkan och erbjuder kvalitet i hela innovationskedjan, vilket har stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling. Läs mer på www.sp.se

19 december var den stora dagen för 33 studenter vid Chalmers. Då presenterade de sina idéer om nästa generations installationsfartyg för havsbaserad vindkraft. Arbetet har gjorts inom Chalmers kurs Marine Design Project vid institutionen för Sjöfart och marin teknik och i samarbete med Blekinge Offshore och OffshoreVäst.

Läs vidare »
O3jpegxsm7vij8u6h73w

Forskningsprojekt bidrar till ökad användning av 3d-printing inom industrin

Pressmeddelanden   •   2014-12-19 08:07 CET

3d-printing, eller additiv tillverkning (AT) som det också heter, är ett av årets mest hajpade ord, enligt ett analytikerföretag, men har hittills haft svårt att nå svensk industri i en större omfattning. Nu satsar Vinnova 5,4 miljoner kronor i ett projekt som leds av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, för att kunna möta utmaningarna kring industrialiseringen av additiv tillverkning.

O9y0i17ckyskamtsdeyq

Fordonsprojekt höjer säkerheten och minskar bränsleförbrukningen

Pressmeddelanden   •   2014-12-17 14:16 CET

Ett fordonsprojekt som avslutades på den högteknologiska testbanan AstaZero i Borås har studerat möjligheterna med så kallade intelligenta transportsystem, där fordon kommunicerar med varandra. Projektet har kommit fram till lösningar som förbättrar informationsöverföringen mellan lastbilar och därmed kan göra transporter både säkrare och effektivare.

Media-no-image

SP förvärvar norrländsk forskningsaktör

Pressmeddelanden   •   2014-12-16 14:12 CET

Forskningsinstitutet SP förvärvar Energitekniskt Centrum i Piteå. Köpet ger SP kompletterande kompetens inom termokemisk omvandling av biomassa och tillgång till en modern storskalig pilotpark inom förbränning, förgasning och pyrolys.

ETC blir kvar i samma lokaler i Piteå. När förvärvet genomförts kommer bolaget att få det nya namnet SP Energy Technology Center AB och bli ett helägt dotterbolag i SP-koncernen som har drygt 1 400 medarbetare och en omsättning på 1,4 miljarder kronor. Fokusområde för forskningen vid ETC är fortsatt termokemisk omvandling av biomassa. De tjänster som erbjuds omfattar bland annat förbrännings-, förgasnings- och bioraffineringsteknik. Kunderna finns inom områden som skog, energi och stål.

– Vi är väldigt nöjda med affären. ETC är erkänt duktiga inom sitt område och kompletterar SP väl. Tillsammans blir vi en starkare aktör inom framtidsområdet bioekonomi och kan skapa ännu mer värde för våra kunder. Samtidigt får vi bredare kontaktytor mot företag, organisationer och universitet i Norrbotten, säger SPs koncernchef Maria Khorsand.

– För oss på ETC innebär affären bland annat att vi får större kapacitet att jobba med stora forskningsprojekt. Vi får också full tillgång till SP-koncernens alla resurser, vilket ger oss väldigt bra möjligheter att utvecklas vidare, säger Erik Persson, styrelseordförande vid ETC.

En bioekonomi kan definieras som när ett samhälle lever av det som är hållbart producerat i våra ekosystem. De huvudsakliga utmaningarna för att nå en bioekonomi är att ersätta oljan och andra fossila ämnen i deras roll som energibärare, material och kemikalier.

Kort om ETC
Stiftelsen Energitekniskt Centrum i Piteå (ETC) grundades 1989 av Piteå Kommun i nära samarbete med Luleå tekniska universitet och Länsstyrelsen i Norrbotten län. Stiftelsens ändamål är att bedriva oberoende forskning, utveckling och utbildning inom energiområdet och har med tiden etablerat sig som en stark nod inom termokemisk omvandling av biomassa, det vill säga förbränning, förgasning och pyrolys. ETC har en attraktiv park av unik och intressant pilotutrustning inom termokemisk omvandling. ETC är beläget i Piteå, har 18 anställda och jobbar främst med kunder i energiindustrin, skogsindustrin och stålindustrin.

För ytterligare information, kontakta:

Markus Norström, affärsområdeschef på SP, tel 070-380 58 84, markus.norstrom@sp.se

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en internationellt ledande institutskoncern med ca 1 400 medarbetare. Vi skapar värde i samverkan och erbjuder kvalitet i hela innovationskedjan, vilket har stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling. Läs mer på www.sp.se

​Forskningsinstitutet SP förvärvar Energitekniskt Centrum i Piteå. Köpet ger SP kompletterande kompetens inom termokemisk omvandling av biomassa och tillgång till en modern storskalig pilotpark inom förbränning, förgasning och pyrolys. ETC har 18 anställda och jobbar främst med kunder i energiindustrin, skogsindustrin och stålindustrin.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • Mediarelationer och produktion av kund- och interntidning
 • stviavaffaoen.nmweqfkygtljckunjkhhwxplg@goooemspsf.se
 • 010-516 54 24
 • 070-672 89 70

 • Presskontakt
 • Pressinformatör
 • kristoffer.liden@sp.se
 • 010-516 56 72

 • Presskontakt
 • kommunikationsdirektör
 • ewa.woskavnklddsnwenius@sphc.spmype
 • 010-516 50 56
 • 070-516 50 56

Om SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

SP - vi är med i hela innovationsprocessen

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut utvecklar och förmedlar teknik för tillväxt, konkurrenskraft och hållbar utveckling i näringslivet. I SP-koncernen ingår moderbolaget och dotterbolagen AstaZero, Glafo - glasforskningsinstitutet, CBI Betonginstitutet, JTI - Institutet för Jordbruks- och miljöteknik, SP Process Development, SP Processum och SMP Svensk Maskinprovning.