Apdhcbms2jleavbcqo7i

Intensiv höst inom industriell virkestorkning

Pressmeddelanden   •   2015-11-23 07:31 CET

Denna höst har det hänt mycket inom området industriell virkestorkning på SP, tillsammans med partners. En ny ”tork-doktor” har tillkommit, industriella torkförsök tillsammans med Alent Drying och Valutec, och två tillfällen av grundkursen har genomförts.

Xly3k0adyb0klj6hoan9

Nytt projekt ska utmana idén om bilen som den enkla lösningen

Pressmeddelanden   •   2015-11-20 08:07 CET

Många människor som bor i samhällen utanför större tätorter är i dag bilberoende. Området kring pendeltågstationerna domineras också ofta av parkeringar. Det nya projektet Hållbara och attraktiva stationssamhällen ska utmana idén om bilen som den enkla lösningen. - Det hjälper oss att ta fram innovativa tjänster som skapar hållbara attraktiva stationssamhällen, säger Albin Andersson på SP.

Media-no-image

Förändringar i ledningen inom SP-koncernen

Pressmeddelanden   •   2015-11-19 14:02 CET

Efter åtta år som VD och koncernchef på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har Maria Khorsand bestämt sig för att gå vidare i karriären. Hon har utsetts till ny VD för SOS Alarm. Som efterträdare utses John Rune Nielsen som blir tf VD fr o m årsskiftet. Sedvanliga MBL-förhandlingar kommer att genomföras. John Rune har varit verksam vid SP sedan 1996, och som vice VD och affärsutvecklingsdirektör sedan 2011.

– Maria Khorsand har på ett mycket förtjänstfullt sätt lett SP-koncernen sedan 2007, och byggt upp en forsknings- och innovationsverksamhet med synnerligen god tillväxt och teknisk djup och bredd. Jag önskar henne allt gott när hon nu väljer att gå vidare till ny verksamhet, säger Pia Sandvik, styrelsens ordförande.
– För RISE-gruppens framtida utveckling, där SP-koncernen är den största verksamheten och en viktig arbetsgivare, inte minst i Västsverige, är det viktigt att kunna arbeta vidare med hållbar tillväxt, konkurrenskraft och trygghet i behåll. Därför är det med förvissning om en angelägen kontinuitet som vi föreslår John Rune Nielsen som tillförordnad VD, och samtidigt inleder en process för att hitta en långsiktig lösning för SP:s framtida ledning, säger Pia Sandvik vidare.

Kontaktperson: Pia Sandvik, styrelseordförande i SP-koncernen, tel: 070-626 12 93

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en internationellt ledande institutskoncern med ca 1 500 medarbetare, och ingår i RISE-gruppen. Vi skapar värde i samverkan och erbjuder kvalitet i hela innovationskedjan, vilket har stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling. SP är en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare i Universums senaste undersökning. Läs mer på www.sp.se

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en internationellt ledande institutskoncern med ca 1 500 medarbetare. Vi skapar värde i samverkan och erbjuder kvalitet i hela innovationskedjan, vilket har stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling. SP är en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare bland Young Professionals, enligt Universums senaste rapport, som omfattar över 35 000 akademiker. Läs mer på www.sp.se

Efter åtta år som VD och koncernchef på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har Maria Khorsand bestämt sig för att gå vidare i karriären. Hon har utsetts till ny VD för SOS Alarm. Som efterträdare utses John Rune Nielsen som blir tf VD fr o m årsskiftet.

Läs vidare »
Qucq2uvodrpb24hs5wyc

Nytt nr av teknik;forskning ute

Pressmeddelanden   •   2015-11-10 13:26 CET

Nr 3/2015 av SPs kundtidning teknik;forskning har just publicerats. Klimatsmart mat med ny databas. Porträtt av SPs affärsområdeschef Martin Kylefors. Smarta prylar för en enklare vardag. Det är en del av innehållet.

Qucq2uvodrpb24hs5wyc

Nytt nr av SPs kundtidning ute

Nyheter   •   2015-11-10 13:21 CET

Nr 3/2015 av SPs kundtidning teknik;forskning har just publicerats. Klimatsmart mat med ny databas. Porträtt av SPs affärsområdeschef Martin Kylefors. Smarta prylar för en enklare vardag. Det är en del av innehållet.

Ud1y3jp6u4961adg0y3a

SP-forskare får anslag från Vetenskapsrådet

Pressmeddelanden   •   2015-11-05 13:18 CET

Vetenskapsrådet tilldelade i årets stora utlysning inom natur och teknikvetenskap SP totalt 9 225 kkr i forskningsanslag. Projekten heter ”Studier av molekylära mekanismer i Alzheimers sjukdom med avbildande masspektrometri” och ”Bevarande av porfyriner i fossil – förekomst och förutsättningar”.

Buhixkrmyx1sxdvexooc
W2ai1xgobvyrcux6gt2f

Nya grepp krävs för att sluta cirkeln inom industrin

Pressmeddelanden   •   2015-10-29 13:24 CET

Om industrin på allvar ska kunna minska användningen av jungfruliga råvaror, krävs ett helt nytt tänk. Kvaliteten på sekundära råvaror måste säkras och marknadens drivkrafter behöver balanseras. – Samtidigt måste nuvarande regler och lagstiftning ses över för att inte vara ett onödigt hinder, säger Evalena Blomqvist, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, programchef för Mistra Closing the Loop.

Umfr4mx4two1tqwdrans

Magnus Hallberg ny VD för SP Processum

Pressmeddelanden   •   2015-10-22 13:57 CEST

​Med en gedigen bakgrund inom biokemisk forskning och patentverksamhet, sedan 2011 anställd som patentingenjör hos SP Processum och senare också IP-koordinator för SP-koncernen, har Magnus Hallberg utsetts till ny VD för SP Processum.

Nc4mawx611jtp5f2tpwx

Smalare liv med fettsnåla munkar

Pressmeddelanden   •   2015-10-14 14:31 CEST

Varje år sätter vi européer i oss runt 20 000 ton smaskiga men fettdrypande munkar. En ny bakteknik, framtagen av SP-forskare och ett amerikanskt företag, minskar fettmängden med 40 procent. Arbetet är nominerat till EARTO Innovation Prize.

C4v89uu43mph1a1gia2o

Lättare att klimatberäkna måltider i skola och omsorg

Pressmeddelanden   •   2015-10-12 09:40 CEST

Tre miljoner offentliga måltider serveras varje dag – vilket påverkar klimatet. Nu lanseras verktyg och en klimatdatabas som underlättar klimatberäkning av måltider. Alla som arbetar med offentliga måltider kan därmed följa klimatpåverkan i befintliga måltidsplaneringsverktyg. Utgångspunkten är en unik databas som har utvecklats av experter på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Kontaktpersoner 11 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • Mediarelationer och produktion av kund- och interntidning
 • hhstnijtwjtdjjaffaagdan.faolljvvvbctppunogkkhvqjygg@sp.se
 • 010-516 54 24
 • 070-672 89 70

 • Presskontakt
 • Pressinformatör
 • kristoffer.liden@sp.se
 • 010-516 56 72

 • Presskontakt
 • kommunikationsdirektör
 • ewa.woldxdgteniuvjs@rduvsp.sopszvltxusrxvdxhipnrvldcece
 • 010-516 50 56
 • 070-516 50 56

Om SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

SP - vi är med i hela innovationsprocessen

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en internationellt ledande institutskoncern för forskning och innovation. Vi skapar värde i samverkan, vilket har avgörande betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling. SP är en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare bland Young Professionals, enligt Universums senaste rapport, som omfattar över 35 000 akademiker.

SP utvecklar och förmedlar teknik för tillväxt, konkurrenskraft och hållbar utveckling i näringslivet. I SP-koncernen ingår moderbolaget och dotterbolagen AstaZero, Glafo - glasforskningsinstitutet, CBI Betonginstitutet, JTI - Institutet för Jordbruks- och miljöteknik, SP Process Development, SP Processum och SMP Svensk Maskinprovning.