Media-no-image

Studentprojekt bidrar till nytänkande

Pressmeddelanden   •   2014-12-22 10:29 CET

Den 19 december var den stora dagen för 33 studenter vid Chalmers. Då presenterade de sina idéer om nästa generations installationsfartyg för havsbaserad vindkraft. Arbetet har gjorts inom Chalmers kurs Marine Design Project vid institutionen för Sjöfart och marin teknik och i samarbete med Blekinge Offshore och OffshoreVäst.

I Hanöbukten planerar Blekinge Offshore att bygga en vindkraftspark med ca 700 turbiner. En utmaning ur många synvinklar. En utmaning är installationen. En grupp Masterstudenter från Chalmers kurs i Marine Design Project, har utvecklat två olika koncept för installationsfartyg. Utvecklingsarbetet har skett tillsammans med Blekinge Offshore och med stöd från OffshoreVäst, Studenterna har under hösten lagt ner ca 10 000 timmar på sina förslag och som en extra julklapp fick studenterna möjlighet att presentera sina idéer för en stor skara intresserade åhörare från såväl industri som forskning.

Två olika lösningar har tagits fram, ett fartyg av mer traditionell ”Heavy lift”-typ samt ett något mer okonventionellt ekipage bestående av en bogserbåtsassisterad sänkbar pråm. Båda installationskoncepten kan användas för installation av såväl gravitationsfundament som fullt hopmonterade vindkraftverk. Studenternas arbete har utmynnat i flera förslag på nytänkande och innovativa lösningar och skiljer sig från de installationsfartyg som används i dagsläget.

– Det är fantastiskt roligt att vi från OffshoreVäst har kunnat stödja samarbetet mellan industrin och utbildning. Det är viktigt att studenterna får omsätta sina teoretiska kunskaper i skarpa projekt. Det är något som har hög prioritet i vårt samarbetskonsortium säger Kerstin Hindrum från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut som koordinerar satsningen OffshoreVäst.

Att det är uppskattat att få jobba med verklighetsförankrade utmaningar vittnar tre nöjda studenter.
– Det har varit både spännande och lärorikt att knyta an vad vi lärt oss i utbildningen till ett verkligt projekt, säger Niklas Blomgren.
– Men vi har inte bara fått omsätta våra tekniska kunskaper utan också lärt mycket om projektarbete, hur man kommunicerar, koordinerar ritningsunderlag och hur man leder ett projekt med många inblandade, fyller Johanna Lennmalm i.
– Vi har dessutom fått möjligheten att arbeta med både delmoment och helheten och det har varit väldigt värdefullt avslutar Lisa Kilsmark.

För mer information, kontakta:
Johan Edvardsson, OffshoreVästs kontaktperson för studentprojektet.
Tel: 0457-46 26 22.
Mejl: johan.edvardsson@cmarine.se.

Kerstin Hindrum,
OffshoreVäst, Processledning.
Tel: 010-516 65 86.
Mejl: kerstin.hindrum@sp.se.
http://www.offshorevast.com


OffshoreVäst är en satsning på svensk industriutveckling inom offshoresegmentet. Satsningen är en del i Vinnovas Vinnväxtprogram och stöds dessutom av Västra Götalandsregionen, SP och Chalmers. Ett 70-tal företag och organisationer deltar i ett samarbetskonsortium. SP initierade 2013 arbetet med att utveckla den strategiska idén att ”Utveckla industrisegment och teknikområden inom offshore där Sverige tillhör de internationellt ledande aktörerna genom starka FoU-miljöer, innovationsförmåga, hög kvalitet och stark konkurrenskraft med utgångspunkt i en hållbar utveckling.” SP är värdorganisation och koordinator för satsningen.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en internationellt ledande institutskoncern med ca 1 400 medarbetare. Vi skapar värde i samverkan och erbjuder kvalitet i hela innovationskedjan, vilket har stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling. Läs mer på www.sp.se

19 december var den stora dagen för 33 studenter vid Chalmers. Då presenterade de sina idéer om nästa generations installationsfartyg för havsbaserad vindkraft. Arbetet har gjorts inom Chalmers kurs Marine Design Project vid institutionen för Sjöfart och marin teknik och i samarbete med Blekinge Offshore och OffshoreVäst.

Läs vidare »
O3jpegxsm7vij8u6h73w

Forskningsprojekt bidrar till ökad användning av 3d-printing inom industrin

Pressmeddelanden   •   2014-12-19 08:07 CET

3d-printing, eller additiv tillverkning (AT) som det också heter, är ett av årets mest hajpade ord, enligt ett analytikerföretag, men har hittills haft svårt att nå svensk industri i en större omfattning. Nu satsar Vinnova 5,4 miljoner kronor i ett projekt som leds av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, för att kunna möta utmaningarna kring industrialiseringen av additiv tillverkning.

O9y0i17ckyskamtsdeyq

Fordonsprojekt höjer säkerheten och minskar bränsleförbrukningen

Pressmeddelanden   •   2014-12-17 14:16 CET

Ett fordonsprojekt som avslutades på den högteknologiska testbanan AstaZero i Borås har studerat möjligheterna med så kallade intelligenta transportsystem, där fordon kommunicerar med varandra. Projektet har kommit fram till lösningar som förbättrar informationsöverföringen mellan lastbilar och därmed kan göra transporter både säkrare och effektivare.

Media-no-image

SP förvärvar norrländsk forskningsaktör

Pressmeddelanden   •   2014-12-16 14:12 CET

Forskningsinstitutet SP förvärvar Energitekniskt Centrum i Piteå. Köpet ger SP kompletterande kompetens inom termokemisk omvandling av biomassa och tillgång till en modern storskalig pilotpark inom förbränning, förgasning och pyrolys.

ETC blir kvar i samma lokaler i Piteå. När förvärvet genomförts kommer bolaget att få det nya namnet SP Energy Technology Center AB och bli ett helägt dotterbolag i SP-koncernen som har drygt 1 400 medarbetare och en omsättning på 1,4 miljarder kronor. Fokusområde för forskningen vid ETC är fortsatt termokemisk omvandling av biomassa. De tjänster som erbjuds omfattar bland annat förbrännings-, förgasnings- och bioraffineringsteknik. Kunderna finns inom områden som skog, energi och stål.

– Vi är väldigt nöjda med affären. ETC är erkänt duktiga inom sitt område och kompletterar SP väl. Tillsammans blir vi en starkare aktör inom framtidsområdet bioekonomi och kan skapa ännu mer värde för våra kunder. Samtidigt får vi bredare kontaktytor mot företag, organisationer och universitet i Norrbotten, säger SPs koncernchef Maria Khorsand.

– För oss på ETC innebär affären bland annat att vi får större kapacitet att jobba med stora forskningsprojekt. Vi får också full tillgång till SP-koncernens alla resurser, vilket ger oss väldigt bra möjligheter att utvecklas vidare, säger Erik Persson, styrelseordförande vid ETC.

En bioekonomi kan definieras som när ett samhälle lever av det som är hållbart producerat i våra ekosystem. De huvudsakliga utmaningarna för att nå en bioekonomi är att ersätta oljan och andra fossila ämnen i deras roll som energibärare, material och kemikalier.

Kort om ETC
Stiftelsen Energitekniskt Centrum i Piteå (ETC) grundades 1989 av Piteå Kommun i nära samarbete med Luleå tekniska universitet och Länsstyrelsen i Norrbotten län. Stiftelsens ändamål är att bedriva oberoende forskning, utveckling och utbildning inom energiområdet och har med tiden etablerat sig som en stark nod inom termokemisk omvandling av biomassa, det vill säga förbränning, förgasning och pyrolys. ETC har en attraktiv park av unik och intressant pilotutrustning inom termokemisk omvandling. ETC är beläget i Piteå, har 18 anställda och jobbar främst med kunder i energiindustrin, skogsindustrin och stålindustrin.

För ytterligare information, kontakta:

Markus Norström, affärsområdeschef på SP, tel 070-380 58 84, markus.norstrom@sp.se

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en internationellt ledande institutskoncern med ca 1 400 medarbetare. Vi skapar värde i samverkan och erbjuder kvalitet i hela innovationskedjan, vilket har stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling. Läs mer på www.sp.se

​Forskningsinstitutet SP förvärvar Energitekniskt Centrum i Piteå. Köpet ger SP kompletterande kompetens inom termokemisk omvandling av biomassa och tillgång till en modern storskalig pilotpark inom förbränning, förgasning och pyrolys. ETC har 18 anställda och jobbar främst med kunder i energiindustrin, skogsindustrin och stålindustrin.

Läs vidare »
Media-no-image

SP hjälper danskar byta ut farliga ämnen

Pressmeddelanden   •   2014-12-12 09:08 CET

SP deltar i ett projekt, finansierat av danska miljöministeriet, som går ut på att hjälpa danska småföretag att byta ut farliga substanser i sina produkter.
Utvecklingen av nya lösningar som kan ersätta problematiska kemikalier i produkter kräver samarbete över gränserna. Danska miljöministern Kirsten Brosbøl lanserar nu ett partnerskap som ska ge råd till små- och medelstora danska företag om hur de praktiskt kan hitta och använda minde skadliga alternativ. En webportal ska tas fram för att underlätta detta.
– Vi har flera värdefulla verktyg som kommer till nytta i projektet. Ett är en databas och mjukvara som rör Hansens löslighetsparametrar. Det kan man kort beskriva som en teknik för att finna bra ersättare när giftiga och olämpliga ämnen ska bytas ut, förklarar Martin Andersson, kemist och forskare på SP.
SP arbetar också med konceptet Surfactant Affinity Difference (SAD) som sparar mycket tid vid omformulering och framtagning av nya recept för emulgerade produkter som målarfärg, kosmetika etc.
Projektet, som löper över fyra år, invigdes 9 december i närvaro av miljöminister Kirsten Brosbøl. Danska miljöministeriet stöttar arbetet med 13,5 Mkr.
Partnerskapet består av tekniska experter från Teknologisk Institut, SP, DHI engelska RPA, Köpenhamns universitet och Århus universitet. En styrelse med medlemmar från Dansk Industri, Dansk Erhverv, LO, Det Økologiske Råd och Miljøstyrelsen leds av Legos vicedirektör Peter Trillingsgaard.

För mer information, kontakta Martin Andersson, SP, 010-516 60 25, martin.andersson@sp.se eller Isabel Mira, SP, 010-516 60 64, isabel.mira@sp.se

Pressmeddelande från danska miljöministeriet finns här: http://mim.dk/nyheder/2014/dec/nyt-kemi-samarbejde...

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en internationellt ledande institutskoncern med ca 1 300 medarbetare. Vi skapar värde i samverkan och erbjuder kvalitet i hela innovationskedjan, vilket har stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling. Läs mer på www.sp.se

SP deltar i ett projekt, finansierat av danska miljöministeriet, som går ut på att hjälpa danska småföretag att byta ut farliga substanser i sina produkter. Utvecklingen av nya lösningar som kan ersätta problematiska kemikalier i produkter kräver samarbete över gränserna. Danska miljöministern Kirsten Brosbøl lanserar nu ett partnerskap som ska ge råd till små- och medelstora danska företag.

Läs vidare »
Xdeefs5vyrhd4xmcsgrz

Blåljusförare kör mot rött i datorn

Pressmeddelanden   •   2014-12-11 08:53 CET

Den världsunika testanläggningen AstaZero utanför Borås, som invigdes i augusti, får nu en virtuell kopia. Här övar sig ambulans- och brandbilsförare på att bli säkrare i trafiken. Att köra ett utryckningsfordon i skarpt läge är ofta riskfyllt. Kan man på ett smart sätt låta förarna träna under riskfria förhållanden är mycket vunnet. Det är vad trafiksäkerhetsprojektet AstaZeroSim handlar om.

Media-no-image

Grafen ska rostskydda värmeväxlare

Pressmeddelanden   •   2014-12-09 14:26 CET

SP, Kungliga Tekniska Högskolan och AlfaLaval har fått stöd av Vinnova för att gemensamt utveckla ett grafenbaserat korrosionsskydd för värmeväxlare.

Syftet med projektet är att utveckla en multifunktionell kompositbeläggning för värmeväxlare med hjälp av väldispergerad GRMs (grafen eller grafenlikande material) som leder värme och ger rostfritt stål ett ytterligare förbättrat korrosionsskydd.

Karin Persson, forskare vid SP, räknar med att projektet ska skapa en rad fördelar. Ett exempel är att den tekniska mognaden av formulerade GRMs främjas.

– Det kommer också att ske kunskapsöverföring från institut och akademi till svensk industri. Tillsammans utvecklar vi en svenskbaserad produkt som riktar sig till en internationell marknad, säger hon.

Upplägget i projektet är att först formulera en nanokompositbeläggning med grafen eller grafenliknande material. Därefter ska de långsiktiga barriäregenskaperna och korrosionsmekanismerna studeras och utvärderas.

– Vi ska också genomföra tester av bestrukna plattvärmeväxlare. Sist men inte minst är det viktigt att vi kan sprida projektresultaten vidare, för utveckling av fler grafenbaserade produkter, säger Karin Persson.

För mer information, kontakta Karin Persson, SP, tel 010-516 60 72 eller karin.persson@sp.seSP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en internationellt ledande institutskoncern med ca 1 300 medarbetare. Vi skapar värde i samverkan och erbjuder kvalitet i hela innovationskedjan, vilket har stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling. Läs mer på www.sp.se

SP, Kungliga Tekniska Högskolan och AlfaLaval har fått stöd av Vinnova för att gemensamt utveckla ett grafenbaserat korrosionsskydd för värmeväxlare. Upplägget i projektet är att först formulera en nanokompositbeläggning med grafen eller grafenliknande material. Därefter ska de långsiktiga barriäregenskaperna och korrosionsmekanismerna studeras och utvärderas.

Läs vidare »
Jc7noea4jywlhjy60b3i

Gruvavfall kan täckas av grönlutslam

Pressmeddelanden   •   2014-12-02 09:32 CET

Nu görs en kraftfull satsning för att i stor skala utvärdera grönlutslam som täckningsmaterial för gruvavfall. Projektet leds av SP Processum i samarbete med Boliden, Ragn-Sells, MTC, SCA Obbola, Domsjö Fabriker, LTU, Ecoloop och RambölI. I ett första steg har en täckning gjorts av en provyta utanför Boden som ska föreställa en gruvavfallsdeponi i liten skala.

Media-no-image

​Årets julklapp kan bidra minska fallolyckor

Pressmeddelanden   •   2014-11-27 12:46 CET

Fallolyckor kostar samhället 24 miljarder per år i Sverige. Det är den olyckstyp som leder till flest dödsfall varje år. Aktivitetsarmbandet, som utsågs till årets julklapp 2014, kan via ett forskningsprojekt på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, komma att spela en viktig roll till att olyckorna minskar.

VINNOVA har beviljat pengar till ett forskningsprojekt inom SP-koncernen med syfte att hitta lösningar på ett växande problem. Data som samlas in med hjälp av rörelsesensorer ska hitta och mäta de indikatorer som till exempel anger den äldres balansförmåga och användas för att anpassa bland annat fysisk aktivitet inom balans och styrketräning. Genom att använda sig av exempelvis armband som mäter kroppens rörelser i olika ledder får man bland annat reda på personens förmåga att stå stabilt. Där kan årets julklapp, som är ett så kallat aktivitetsarmband, spela en viktig roll.

– Vi hoppas i förlängningen att den data som sensorerna i armbandet genererar, ska kunna användas tillsammans med modern kommunikationsteknik och ge brukaren råd om näringsintag eller användas inom vården för att ge fysioterapeuterna löpande koll på patientens status, berättar Monika Lydin, projektledare på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, och fortsätter.
– Inom äldreomsorgen kan informationen användas preventivt för att få reda på vilka brukare som utgör en riskgrupp vad gäller fallolyckor och se till att till exempel boenden möbleras på ett bra sätt eller att läkarna har information som gör att man kan undvika viss medicinering.
– Jag är själv uppkopplad med ett armband dygnet runt sedan 1,5 år tillbaka, säger Monika Lydin.

1600 personer omkommer varje år som en följd av fallolyckor. Varje höftfraktur, som är den vanligaste skadan hos äldre, kostar samhället cirka 400 000 kronor - bara det första året. 

Fakta:

VINNOVA har beviljat 500.000 SEK till projektet som initialt löper från 2015-01-15 till 2015-08-20. Projektpartners är INFONOMY AB, Regions Skåne CRC, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (mätteknik) samt Kommunförbundet Skåne.

Kontaktpersoner:
Monika Lydin, projektledare SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
E-post: Monika.Lydin@sp.se
Telefon: 0705-17 31 92

Kristoffer Lidén, kommunikatör SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
E-post: Kristoffer.Liden@sp.se
Telefon: 0706-88 56 72

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en internationellt ledande institutskoncern med ca 1 300 medarbetare. Vi skapar värde i samverkan och erbjuder kvalitet i hela innovationskedjan, vilket har stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling. Läs mer på www.sp.se

Fallolyckor kostar samhället 24 miljarder per år i Sverige. Det är den olyckstyp som leder till flest dödsfall varje år. Aktivitetsarmbandet, som utsågs till årets julklapp 2014, kan via ett forskningsprojekt på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, komma att spela en viktig roll till att olyckorna minskar.

Läs vidare »
Media-no-image

Karolinska Development AB har valt SP Process Development som prioriterad leverantör för farmaceutisk läkemedelsutveckling (CMC)

Pressmeddelanden   •   2014-11-27 11:39 CET

Vi är stolta över att kunna meddela att SP Process Development har valts som prioriterad leverantör för utveckling av läkemedel och CMC-verksamhet av Karolinska Development AB, som handhar en av de största portföljerna med life science-företag i Europa.
SP Process Development har valts efter ett noggrant urvalsförfarande i konkurrens med de ledande leverantörerna av CMC-utvecklingsverksamhet i hela Europa.
Genom samarbetet med Karolinska Development etablerar sig SP Process Development som en erkänd samarbetspartner inom högkvalitativ och integrerad toppmodern utveckling av nya läkemedelsprodukter.
Avtalet ger Karolinska Developments dotterbolag tillgång till SP Process Developments stöd inom utvecklingen av läkemedelssubstanser och läkemedelsprodukter – för en smidigt övergång från laboratoriefasen till den kliniska fasen och den färdiga produkten.

För mer information, vänligen kontakta:
Nicolaas Schipper, 010 516 65 06, nicolaas.schipper@sp.se


Om SP Process Development
SP Process Development är ett svenskt forskningsinstitut med fokus på utveckling av kemiska processer och läkemedelsprodukter. Huvuduppgiften är att bygga, använda och tillhandahålla expertis för att öka framgången för akademiska och industriella aktörer inom utvecklingen av nya produkter och produktionsprocesser. Institutet utgör en viktig resurs- och kompetensplattform för kunskapsskapande, kunskapsöverföring, koncepttestning och riskdelning.

För mer information om SP Process Development, besök: www.sp.se\processdevelopment

Om Karolinska Development
Karolinska Developments mål är att skapa värde för patienter, forskare, investerare och samhället genom att utveckla innovationer från världsledande forskning till olika produkter som kan tas fram i samarbete med andra parter. Affärmodellen går ut på att: VÄLJA de kommersiellt mest lovande medicinska innovationerna som potentiellt kan tillgodose medicinska behov som inte tillgodoses på annat sätt, UTVECKLA innovationerna till det stadium där den största avkastningen på investeringen kan uppnås och KOMMERSIALISERA innovationerna genom försäljning av företag eller utlicensiering av produkter. Ett exklusivt deal flow-avtal med Karolinska Institutet Innovations AB, tillsammans med andra samarbetsavtal med ledande universitet, ger en kontinuerligt flöde av innovationer. Karolinska Development är listat på NASDAQ OMX (KDEV).

För mer information, vänligen kontakta: www.karolinskadevelopment.com

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en internationellt ledande institutskoncern med ca 1 300 medarbetare. Vi skapar värde i samverkan och erbjuder kvalitet i hela innovationskedjan, vilket har stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling. Läs mer på www.sp.se

SP Process Development har valts som prioriterad leverantör för utveckling av läkemedel och CMC-verksamhet av Karolinska Development AB, som handhar en av de största portföljerna med life science-företag i Europa.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • Mediarelationer och produktion av kund- och interntidning
 • strmafzpvtfakmowaorqn.apbyupljhsixunsthwvmg@sp.sjsole
 • 010-516 54 24
 • 070-672 89 70

 • Presskontakt
 • Pressinformatör
 • adkrisejtoaofferxx.lidenxm@sp.tgptse
 • 010-516 56 72

 • Presskontakt
 • kommunikationsdirektör
 • ewa.woldenius@sp.se
 • 010-516 50 56
 • 070-516 50 56

Om SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

SP - vi är med i hela innovationsprocessen

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut utvecklar och förmedlar teknik för tillväxt, konkurrenskraft och hållbar utveckling i näringslivet. I SP-koncernen ingår moderbolaget och dotterbolagen AstaZero, SIK - Institutet för Livsmedel och Bioteknik, Glafo - glasforskningsinstitutet, CBI Betonginstitutet, JTI - Institutet för Jordbruks- och miljöteknik, SP Process Development, SP Processum och SMP Svensk Maskinprovning.