Hbud8vlymz4lzuj7ded2

Kickoff-nummer av HPT Magazine: Värmepumpar i smarta nät

Pressmeddelanden   •   Okt 21, 2016 11:17 CEST

Ämnet för kickoff-numret av HPT Magazine är ”Smart Grids - Heat Pumps”. Smarta nät är ett hett ämne som öppnar många möjligheter, som att kunna kapa topparna i elförbrukningen under dygnet, och att möjliggöra användning av förnyelsebar el från sol och vind.

U02i01cmblyyolpfvwpm

Forskning kastar nytt ljus över belysning

Pressmeddelanden   •   Okt 17, 2016 08:33 CEST

​En ny metod, framtagen av en forskargrupp på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, kastar nytt ljus på hur vi människor upplever belysning. Forskarna hoppas nu kunna driva på utvecklingen av energieffektiva belysningsprodukter. Forskarna har använt ett multisensoriskt laboratorium på SP i Borås. Där har de mätt upplevda egenskaper hos lampor med hjälp av mänskliga paneler.

Media no image

SP-forskare får brittisk medalj

Nyheter   •   Okt 12, 2016 15:00 CEST

Daniel Brandon, forskare inom träbyggande och boende på SP, har tilldelats ansedda ICE Publishings Thomas Howard Medal for best paper in Journal. I oktober åker Brandon till Storbritannien för att ta emot priset.

– Jag förväntade mig inte att vinna, och jag känner mig väldigt hedrad. Det ska också bli kul att komma hem och träffa bekanta igen, säger Daniel Brandon.

ICE (Institution of Civil Engineers) Publishing grundades redan 1836 och har sedan dess bidragit till att sprida information och kunskap om väg- och vattenbyggnadsteknik, konstruktion och materialvetenskap runtom i världen.

Daniel Brandon tilldelas Thomas Howard Medal för rapporten ”Brandpåverkan i metallfria virkesanslutningar”, tillsammans med sina sex medförfattare . Vid bränder i stora virkeskonstruktioner blir stålet, som man normalt använder vid anslutningar av olika byggelement, snabbt upphettat och försvagar anslutningar snart. Forskarna har tittat på om man kan använda andra material till anslutningarna istället för stål och resultaten är lovande.
– Jag tror att rapporten är tydligt skriven och att många kan förstå den. Det finns övertygande bevis för slutsatserna och att forskningsmetoderna varit innovativa, säger Daniel Brandon.

I oktober är det alltså dags för SP-forskaren att åka till den monumentala One Great George Street i London för att presentera rapporten och få medaljen.
– Medaljen stärker mitt CV och kan hjälpa mig att få nya projekt. Däremot tror jag inte att den ska förändra mitt sätt att arbeta, säger en ödmjuk Daniel Brandon.

Fakta:

Rapporten http://www.icevirtuallibrary.com/doi/pdf/10.1680/coma.14.00055 är skriven av Daniel Brandon tillsammans med medförfattarna Cristian Maluk (University of Queensland), Martin P Ansell, Richard Harris, Pete Walker (University of Bath), Luke Bisby (University of Edinburgh) och Julie Bregulla (BRE)

Övriga vinnare i ICE Publishing Awards 2016 http://www.icevirtuallibrary.com/page/Awards2016

Kontakt:

Daniel Brandon
daniel.brandon@sp.se
070-6735573

Daniel Brandon, forskare inom träbyggande och boende på SP, har tilldelats ansedda ICE Publishings Thomas Howard Medal for best paper in Journal. I oktober åker Brandon till Storbritannien för att ta emot priset. – Jag förväntade mig inte att vinna, och jag känner mig väldigt hedrad. Det ska också bli kul att komma hem och träffa bekanta igen, säger Daniel Brandon.

Läs vidare »
Sg5m6wg7vevhocg7rarr

Pressinbjudan – Workshop om alternativa proteiner

Pressmeddelanden   •   Okt 12, 2016 10:13 CEST

​Smakar insekter gott? Vilka är framtidens proteinkällor? Hur kan underutnyttjade fiskråvaror tas tillvara bättre? Det här är en del av det som kommer att tas upp på en workshop hos SP i Göteborg 13 oktober. Workshopen är främst avsedd för aktörer i livsmedelsbranschen, men vi hälsar också media välkomna att bevaka.

Media no image

Stor satsning på forskning om resurser och avfall

Pressmeddelanden   •   Okt 11, 2016 08:31 CEST

Båtar, ädelmetaller och hästgödsel – det är några områden som ska studeras för att skapa bättre återvinning och resursanvändning. Det sker inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet RE:Source, där besluten nu är klara om vilka projekt som får startsignal efter första utlysningen.

Innovationsprogrammet RE:Source ska till 2030 göra Sverige världsledande på att minimera och nyttiggöra avfall. Den första utlysningen inom programmet fick 65 projektansökningar och nu har Energimyndigheten, Formas och Vinnova beslutat att bevilja 38 av dem. Sammanlagt delas nästan 30 miljoner kronor ut i projektstöd, men de sökande företagen och organisationerna samfinansierar projekten med minst lika mycket genom sin arbetstid och egna satsningar.

Cirka två tredjedelar av ansökningarna gällde mindre projekt. Därför fanns det budgetutrymme att bevilja ett stort antal av dem och på så vis mobilisera många aktörer inom området. Nästan hälften av ansökningarna riktade in sig på utveckling och innovationer inom materialåtervinning.

– Nästa gång hoppas vi på flera innovativa idéer som riktar sig mot avfallsminimering och effektivt nyttjande av resurser. Det är ett område som ännu inte är lika välutvecklat och etablerat, säger Evalena Blomqvist vid SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, som är programchef för RE:Source.
Några exempel på beviljade projekt är Återvunna däck för konstruktionsändamål, Kommunplast i en cirkulär ekonomi och Minskat matsvinn genom offentlig symbios. Även så vitt skilda områden som elektronik, bildemontering och att utvinna ämnen ur avloppsslam eller aska från sopförbränning ska studeras. 

– Energimyndigheten är mycket stolt över att kunna bidra till dessa 38 projekt, som vart och ett tar oss närmare ett resurseffektivt samhälle och en cirkulär ekonomi. Nu har det strategiska innovationsprogrammet RE:Source verkligen kommit upp i fart och vi ser fram emot en ny omgång kreativa projekt i nästa utlysning som öppnar i november, säger Susanne Karlsson på Energimyndigheten.

Många av projekten har redan startat. Några pågår bara ett fåtal månader, andra i flera år. Listan över samtliga projekt finns på http://resource-sip.se/38-projekt-far-startsignal/
– Vi känner att vi är inne på rätt spår med RE:Source när vi ser det stora intresset att utveckla lösningar och att de sökande utmanar sig att göra detta tillsammans i relativt nya konstellationer. Detta är bara början! kommenterar Evalena Blomqvist.

Den 24 november anordnas RE:Source-dagen i Stockholm, då alla som är intresserade av programmets aktiviteter – och inte minst av höstens utlysning som stänger i februari 2017 – är välkomna. Mer info om dagen finns på http://resource-sip.se/aktiviteter/resource-dagen-stockholm/

Mer information:
Evalena Blomqvist, SP, programchef för RE:Source, telefon 010-516 55 20
Susanne Karlsson, Energimyndigheten, telefon 016-544 23 75

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en internationellt ledande institutskoncern med ca 1 500 medarbetare. Vi skapar värde i samverkan och erbjuder kvalitet i hela innovationskedjan, vilket har stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling. SP är en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare bland Young Professionals, enligt Universums senaste rapport, som omfattar över 35 000 akademiker. Läs mer på www.sp.se

SP, Swedish ICT och Innventia går samman i RISE för att skapa en samlad institutssektor och bli en starkare innovationspartner för näringsliv och samhälle. Vid årsskiftet byter vi namn till RISE. Läs mer på www.ri.se/utveckling-av-rise

Båtar, ädelmetaller och hästgödsel – det är några områden som ska studeras för att skapa bättre återvinning och resursanvändning. Det sker inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet RE:Source, där besluten nu är klara om vilka projekt som får startsignal efter första utlysningen. Listan över samtliga projekt finns på http://resource-sip.se/38-projekt-far-startsignal/

Läs vidare »
Igdkplgj2dwryex5iw6w

Sågverk kan få förarlösa virkestruckar

Pressmeddelanden   •   Okt 10, 2016 08:58 CEST

Vad krävs för att introducera förarlösa virkestruckar? Vilka är vinsterna? Detta ska SP undersöka i ett projekt finansierat av Södras forskningsstiftelse. Projektet är en förstudie som ska utröna vilka möjligheter och utmaningar det finns med förarlösa virkestruckar på sågverk.

O6wf4blk4qx4yeylf61c

Världskonferens om framtidens vatten

Pressmeddelanden   •   Okt 10, 2016 07:45 CEST

När städer runt om i världen ställs inför stora utmaningar, inom bland annat vattenförsörjning och skydd mot översvämningar är det viktigare än någonsin att VA-professionella och planerare arbetar tillsammans. I juni nästa år arrangeras en stor konferens i Göteborg på temat. – Vi måste öka medvetenheten så att vatten används på ett ansvarsfullt och uthålligt sätt, säger Magnus Arnell på SP.

Loaco7obx1xkhosqbdyo

Chark-SM skänkte ett ton charkuterier till socialt utsatta i Göteborg

Pressmeddelanden   •   Okt 03, 2016 10:25 CEST

Chark-SM, Svenska Mästerskapen i charkuteri, har skänkt ett ton av Sveriges bästa charkuterier till socialt utsatta människor i Göteborg. Charkuterierna är produkter som skickats in som tävlingsbidrag.

Eun17qtozmbhptmpsztx

SP samlar glaskompetensen för fortsatt expansion inom området

Pressmeddelanden   •   Okt 03, 2016 09:38 CEST

Den 1 oktober 2016 integrerades Glafo - glasforskningsinstitutet i moderbolaget SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Detta innebär att SP-koncernen skapar en enhetlig organisation med en samlad och stark kompetens inom glas. Integrationen leder till att Glafo upphör som eget bolag, men verksamheten stärks och kommer även i framtiden att finnas kvar i Växjö.

Xjlc5wvr3qxidfn7rfsu

SP Processum fick kungligt besök

Pressmeddelanden   •   Sep 30, 2016 09:36 CEST

Skogen och skogsindustrin har stora möjligheter att ta fram nya produkter och processer för ett hållbart samhälle, vilket visades upp när Hans Majestät Konungen och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht besökte Domsjö Fabriker och SP Processum den 28 september. I samband med visning av Domsjö Fabriker fick besökarna se konkreta exempel på produkter som redan idag tillverkas av skogsråvara.

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Pressansvarig
  • Mediarelationer och produktion av kundtidning
  • amsmsttfbcafpnlqfan.ljunppg@pysp.se
  • 010-516 54 24
  • 070-672 89 70
Till Staffan kan du vända dig för information kring SPs medierelationer och vår kundtidning teknik;forskning. Har du frågor om någon... Visa mer

Har du frågor om någon av våra nyheter, vår verksamhet eller om du vill ha kontakt med en expert i ett av våra ämnesområden? Hör av dig till någon av våra presskontakter, så leder de dig rätt.

Om SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

SP - vi är med i hela innovationsprocessen

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en internationellt ledande institutskoncern för forskning och innovation. Vi skapar värde i samverkan, vilket har avgörande betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling. SP är en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare bland Young Professionals, enligt Universums senaste rapport, som omfattar över 35 000 akademiker. SP, Swedish ICT och Innventia går samman i RISE för att skapa en samlad institutssektor och bli en starkare innovationspartner för näringsliv och samhälle. Vid årsskiftet byter vi namn till RISE.

SP utvecklar och förmedlar teknik för tillväxt, konkurrenskraft och hållbar utveckling i näringslivet. I SP-koncernen ingår moderbolaget och dotterbolagen AstaZero, Glafo - glasforskningsinstitutet, CBI Betonginstitutet, JTI - Institutet för Jordbruks- och miljöteknik, SP Process Development, SP Processum och SMP Svensk Maskinprovning.