Media-no-image

De får bevis på internationell kompetens

Pressmeddelanden   •   2016-01-27 16:11 CET

Rasmus Rempling, NCC/Chalmers och Per-Ola Svahn, Skanska, har fått bevis på att de är högt kompetenta när det gäller att samverka i internationella byggprojekt. På CIR-dagen 26 januari fick de ta emot 2016 års internationella certifikat som utfärdas av CIR (svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM).

– Byggsektorn i Sverige blir alltmer internationell och certifikatet syftar till att synliggöra den internationella kompetens som finns i Sverige på individnivå, säger Peter Utgenannt, styrelsemedlem inom CIR.

Certifikatet är en merithandling och kraven på dem som tilldelas intyget är högt ställda. Granskningen av de nominerade görs av en jury bestående av sex personer med erfarenhet från olika delar av byggbranschen.

CIB, IABSE och RILEM är internationella organisationer som verkar för nyskapande och vidareutveckling inom byggsektorn. CIR, som är föreningens samlingsnamn i Sverige, har som mål att ge svenska medlemmar ett ökat utbyte av internationell samverkan och strävar efter ett ökat genomslag för svenska idéer och lösningar. Varje år delar CIR ut internationella certifikat till nominerade personer. Certifikatet tilldelas dem i byggbranschen som genom sina akademiska meriter och arbetslivs­erfarenheter visat sig fungera väl i internationella projekt.

För mer information:

www.svenskacir.se

Kontakt:

Peter Utgenannt

E-post: peter.utgenannt@cbi.se

Telefon: +46 10 516 6870

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en internationellt ledande institutskoncern med ca 1 500 medarbetare. Vi skapar värde i samverkan och erbjuder kvalitet i hela innovationskedjan, vilket har stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling. SP är en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare bland Young Professionals, enligt Universums senaste rapport, som omfattar över 35 000 akademiker. Läs mer på www.sp.se

Rasmus Rempling, NCC/Chalmers och Per-Ola Svahn, Skanska, har fått bevis på att de är högt kompetenta när det gäller att samverka i internationella byggprojekt. På CIR-dagen 26 januari fick de ta emot 2016 års internationella certifikat som utfärdas av CIR (svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM).

Läs vidare »
Media-no-image

Nytt samarbete mellan Stockholm Environment Institute och SP

Pressmeddelanden   •   2016-01-25 11:14 CET

Nu skriver Stockholm Environment Institute och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut under ett gemensamt samarbetsavtal. Syftet med avtalet är ökad samverkan mellan miljöforskning och näringsliv med syfte att stärka svensk innovationsforskning och internationellt samarbete i Europa, tillväxtekonomier och utvecklingsländer.

– Det nya samarbetsavtalet kommer att stärka vårt samarbete och dialogen med beslutsfattare inom näringslivet. Vårt mål är att praktisk tillämpa miljöforskningen, ytterligare höja ambitionsnivån och stödja övergången till ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara samhällen, säger Jakob Granit, vice vd och centerchef, Stockholm Environment Institute.

Avtalet omfattar ett strategiskt samarbete inom hela innovationskedjan för att bidra till Sveriges arbete inom Agenda 2030. Samarbetet omfattar främst följande ämnesområden; bioekonomi, energisystem, klimatsmarta städer, resurseffektivitet, cirkulär ekonomi och vattenresurshantering.

– Det finns stor potential för att utveckla synergieffekter avseende vår kompetens inom policy- och teknikområdet mellan våra organisationer. Vi kommer att kunna bidra med innovation för en hållbar utveckling inom en rad konkreta områden som energi, bioekonomi och klimatsmarta städer, säger Claes Tullin, innovationschef för enheten Energi och bioekonomi på SP.

Avtalet signerades av Margaret S. McNamee, teknisk direktör på SP och Johan Kuylenstierna, vd för Stockholm Environment Institute under en ceremoni i Stockholm. Under ceremonin deltog enhetschefer och personer på ledningsnivå.

– Vi tycker det är viktigt att skapa mervärde genom samverkan och vi är mycket glada över det nya avtalet. SP fungerar som en bro mellan akademisk forskning och näringsliv. Vi prioriterar bland annat samverkan i innovationskedjan och internationell konkurrenskraft, säger Margaret S. McNamee.

– Regeringen ser gärna ett utökat samarbete mellan olika forskningsinstitut i Sverige med syfte att stärka dialogen inom viktiga policyområden och mellan beslutsfattare. SP har en omfattande kompetens inom industriteknik och energisystem, vilket mycket väl kompletterar SEI:s policy-relevanta och internationella forskningsinitiativ, avslutar SEI:s vd Johan Kuylenstierna.

Läs mer här: http://www.sei-international.org/initiatives

Pressbild finns att hämta här:

http://www.sei-international.org/mediamanager/images/Press_room/SEI-PressRelease-25jan2016-Signing.JPG

För ytterligare information, kontakta:

Ylva Rylander – pressansvarig, Stockholm Environment Institute

ylva.rylander@sei-international.org, 073-150 33 84

Jakob Granit – vice vd och centerchef, Stockholm Environment Institute

jakob.granit@sei-international.org, 073-707 85 36

Claes Tullin – innovationschef, Energi och bioekonomi, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut,

claes.tullin@sp.se, 070-316 55 55

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en internationellt ledande institutskoncern med ca 1 500 medarbetare. Vi skapar värde i samverkan och erbjuder kvalitet i hela innovationskedjan, vilket har stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling. SP är en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare bland Young Professionals, enligt Universums senaste rapport, som omfattar över 35 000 akademiker. Läs mer på www.sp.se

Stockholm Environment Institute och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har tecknat ett samarbetsavtal. Syftet med avtalet är ökad samverkan mellan miljöforskning och näringsliv med syfte att stärka svensk innovationsforskning och internationellt samarbete i Europa, tillväxtekonomier och utvecklingsländer.

Läs vidare »
Ijydp5fb9bvh3l6dxmtl

Arbetsplatser satsar på hållbara energivanor

Pressmeddelanden   •   2016-01-18 09:22 CET

Varje dag lämnas lampor, datorer och andra apparater påslagna i tomma kontorsrum. I projektet BeyondViz arbetar personal och ledning på fyra arbetsplatser för att öka medvetenheten och ändra vanor som bidrar till onödig energianvändning. – Den onödiga elanvändningen är ofta betydande, säger Magdalena Boork, forskare på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Fiys7jtwba4ozdcub29u

Bioraff Botnia, ett samverkansprojekt mellan finska och svenska parter

Pressmeddelanden   •   2016-01-15 13:56 CET

Bioraff Botnia är ett treårigt projekt för utveckling av bioraffinaderilösningar. Ur restprodukter från skogsindustri och skogsbruk ska nya produkter i form av nya processer, tjänster, kemikalier och material tas fram. Projektpartners är Karleby universitetscenter, Centria yrkeshögskola och Jyväskylä universitet i Finland samt SP Processum.

Media-no-image

SP och Brighter tecknar avtal om Translucent Innovation

Pressmeddelanden   •   2015-12-17 09:04 CET

Forskningsinstitutet SP och Brighter, ett svenskt medtechbolag som utvecklar produkter och lösningar inom datadriven hälsa, har tecknat ett samarbetsavtal om Translucent Innovation som är SPs plattform för öppen innovation. Öppen innovation innebär att företag och organisationer systematiskt letar efter innovationer utanför sin organisation och bjuder in fler aktörer, stora som små, till en plats i innovationsprocessen.

– Det kan exempelvis handla om ett konkret tekniskt problem i produktutvecklingen som ligger utanför Brighters kärnkompetens. Då går frågan vidare till oss på SP, varpå vi sätter samman ett team experter för att ta fram potentiella lösningar genom vårt breda nätverk, förklarar Erik Ronne, ansvarig för Translucent Innovation på SP.

Öppen innovation har revolutionerat industriell produktutveckling de senaste tio åren. Anledningen är att det är både billigare och snabbare att utveckla nya produkter med öppen innovation. För de flesta bolagen blir även riskerna lägre. Framförallt blir nya innovationer, baserade på öppen innovation, mer radikala och i längden mer lönsamma.

– Vi har ett stort antal forskare och experter inom Life science. Jag hoppas att vårt samarbete med Brighter kommer att innebära att fler innovativa produkter snabbare når marknaden och blir till nytta i sjukvården, säger Erik Ronne.

– SP har ett värdefullt nätverk som vi framförallt tror kan komma till nytta i framtiden när det blir aktuellt för Brighter att bredda sin verksamhet till fler sjukdomar, lösningar och nya produkter, säger Truls Sjöstedt, vd och grundare av Brighter. Det känns mycket bra att ha en erkänt duktig innovationspartner nära till hands.

Kontakt på SP:
Erik Ronne, SP, ansvarig för Open Innovation
Telefon: +46 10 561 60 50
E-post: erik.ronne@sp.se

Kontakt på Brighter:
Henrik Norström, COO Brighter
Telefon: +46 733 40 30 45
E-post: henrik.norstrom@brighter.se

Truls Sjöstedt, vd Brighter
Telefon: +46 709 73 46 00
E-post: truls.sjostedt@brighter.se

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en internationellt ledande institutskoncern med ca 1 500 medarbetare. Vi skapar värde i samverkan och erbjuder kvalitet i hela innovationskedjan, vilket har stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling. SP är en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare bland Young Professionals, enligt Universums senaste rapport, som omfattar över 35 000 akademiker. Läs mer på www.sp.se

SP och Brighter, ett svenskt medtechbolag som utvecklar produkter och lösningar inom datadriven hälsa, har tecknat ett samarbetsavtal om Translucent Innovation som är SPs plattform för öppen innovation. Öppen innovation innebär att företag och organisationer systematiskt letar efter innovationer utanför sin organisation och bjuder in fler aktörer till en plats i innovationsprocessen.

Läs vidare »
Gfppwzlrkxdiw7khfulv

Nya metoder ska skapa säkrare livsmedel

Pressmeddelanden   •   2015-12-16 20:23 CET

Mikroorganismer i livsmedel utgör ett allvarligt hot mot vår hälsa, leder till ökat matsvinn och innebär stora kostnader för samhället. Målet med projektet är att utveckla analysmetoder som inkluderar hela analyskedjan. – Detta kommer resultera i effektivare livsmedelskontroll samt ökade möjligheter till att snabbare upptäcka och förhindra matförgiftningsutbrott, säger Joakim Håkansson på SP.

Media-no-image

Komplikationer för miljarder kan undvikas

Pressmeddelanden   •   2015-12-15 17:08 CET

Den uppskattade årliga kostnaden för behandling av komplikationer till följd av implantatassocierade infektioner, är i Sverige över 300 MSEK och i USA runt 2 miljarder USD och utan lösning på problemet kommer kostnaden fortsätta stiga.

– I detta nya VINNOVA-finansierade projekt, med spetskompetens inom hela värdekedjan från grundforskning till klinik, har vi en unik chans att göra signifikanta framsteg för att lösa detta problem på en global nivå, säger Josefin Seth Caous, forskare på SP.

Benförankrade implantat förbättrar livskvaliteten för miljontals patienter genom att till exempel ersätta tänder efter tandlossning/trauma, ersätta skadade/utslitna leder eller förankra hörselimplantat för patienter med skadad hörseln. Dock återstår utmaningar att minimera antalet kliniska komplikationer oftast orsakade av infektion och/eller vävnadsförlust runt implantaten, då dessa leder till lidande hos patienterna och är komplexa och dyra att behandla.

Inom projektet som involverar tre universitet, två kliniker och sju företag, koordinerade av SP, kommer man att utveckla och testa: (1) experimentella modeller som kommer att bidra med ny kunskap om mekanismerna bakom infektion och vävnadsförlust vilket kommer att kunna användas för att testa/verifiera potentiella lösningar; (2) nya och innovativa kliniska protokoll baserade på rengöring av implantat, nya läkemedel och nya material för vävnadsregenerering, samt (3) nya implantatytor som resulterar i förbättrad mjukvävnadsförankring för att försvåra mikrobiell invasion.

– De förväntade långsiktiga effekterna av projektet är en halvering av antalet implantatrelaterade komplikationer och därmed minskat lidande hos patienter samt reducerade sjukvårdskostnader med minst 130 MSEK/år i enbart Sverige, säger Sarunas Petronis på SP.

Projektet, som heter ”Reducering av implantatrelaterade komplikationer (RIK)”, finansieras av VINNOVA. http://www.vinnova.se/sv/Aktuellt--publicerat/Pressmeddelanden/2015/151112-Narmare-80-miljoner-till-utmaningsdriven-innovation/

Kontakt:
Sarunas Petronis
E-postadress: Sarunas.Petronis@sp.se
Telefon: +46 10 516 58 66

Josefin Caous
E-postadress: Josefin.Caous@sp.se
Telefon: +46 10 516 59 96

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en internationellt ledande institutskoncern med ca 1 500 medarbetare. Vi skapar värde i samverkan och erbjuder kvalitet i hela innovationskedjan, vilket har stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling. SP är en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare bland Young Professionals, enligt Universums senaste rapport, som omfattar över 35 000 akademiker. Läs mer på www.sp.se

Den uppskattade årliga kostnaden för behandling av komplikationer till följd av implantatassocierade infektioner, är i Sverige över 300 MSEK och i USA runt 2 miljarder USD och utan lösning på problemet kommer kostnaden fortsätta stiga. – I detta nya projekt har vi en unik chans att göra signifikanta framsteg för att lösa detta problem på en global nivå, säger Josefin Seth Caous, forskare på SP.

Läs vidare »
Md7is7rmas1mwcpuflsi

Nytt nummer av Heat Pump Centre Newsletter

Pressmeddelanden   •   2015-12-15 10:10 CET

Under de senaste åren har det blivit allt tydligare att de vanligaste köldmedierna i värmepumpar oftast är kraftfulla växthusgaser som inte är bra för miljön, och att de alternativa köldmedier som är tillgängliga ofta har andra nackdelar. Detta är en del av innehållet i nya numret av Heat Pump Centre Newsletter, som ges ut av IEA Heat Pump Centre (HPC).

Ssedttd7dgxxed69qsg0

​SP satsar ytterligare på 3D-tekniken

Pressmeddelanden   •   2015-12-14 11:25 CET

Nu öppnas möjligheterna för avancerad material-, process- och applikationsforskning på institutet. – Vi vill bidra till att den svenska infrastrukturen snabbare och mer effektivt ska kunna ta till sig tekniken, och behoven från svenskt näringsliv är den viktigaste prioriteringen, säger Joakim Ålgårdh, forskare på SP.

Qqgq9qxvkeqszt7wnycc

Årets energiklokaste livsmedelsbutik 2015

Pressmeddelanden   •   2015-12-10 10:19 CET

Vinnaren i tävlingen Årets energiklokaste livsmedelsbutik 2015 är butiken ICA Nära Stöde i Sundsvall. Prisutdelning sker den 10 december. Webbutbildningen ”Den energikloka livsmedelsbutiken” och tävlingen ”Årets energiklokaste livsmedelsbutik” är framtagen av Energikontoret Region Örebro län, SP samt BeLivs Innovationskluster med ekonomiskt stöd från Energimyndigheten. http://belivs.se/utbildning.

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • Mediarelationer och produktion av kund- och interntidning
 • stwcaffayzpon.ljung@crspdpva.se
 • 010-516 54 24
 • 070-672 89 70

 • Presskontakt
 • Pressinformatör
 • eakristoevdalvqcmrtqffer.lidddenvfoiyd@sp.se
 • 010-516 56 72

 • Presskontakt
 • kommunikationsdirektör
 • ewa.woldenius@sp.se
 • 010-516 50 56
 • 070-516 50 56

Om SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

SP - vi är med i hela innovationsprocessen

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en internationellt ledande institutskoncern för forskning och innovation. Vi skapar värde i samverkan, vilket har avgörande betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling. SP är en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare bland Young Professionals, enligt Universums senaste rapport, som omfattar över 35 000 akademiker.

SP utvecklar och förmedlar teknik för tillväxt, konkurrenskraft och hållbar utveckling i näringslivet. I SP-koncernen ingår moderbolaget och dotterbolagen AstaZero, Glafo - glasforskningsinstitutet, CBI Betonginstitutet, JTI - Institutet för Jordbruks- och miljöteknik, SP Process Development, SP Processum och SMP Svensk Maskinprovning.