Fyxaqvx2gpbdfrhyd74c

SP och EARTO stärker europasamarbetet

Pressmeddelanden   •   2015-06-26 07:27 CEST

SPs VD och koncernchef Maria Khorsand undertecknade i veckan, i egenskap av ordförande i EARTO, en avsiktsförklaring med JRC (Joint Research Center), tillsammans med deras generalsekreterare Vladimir Sucha. – Det är viktigt med mer systematisk samverkan mellan instituten och EU. Avtalet stärker inte bara EARTO:s och SPs närvaro i Europa, utan även svensk industri i stort, säger Maria Khorsand.

Media-no-image

SP Processum ger resestipendier till kemilärare

Pressmeddelanden   •   2015-06-24 09:09 CEST

SP Processum har delat ut resestipendier till två kemilärare i regionen. Förutom stipendium på 3 000 kr så arrangerades också studiebesök hos SP Processum och information om den utveckling och forskning som sker inom bioraffinaderiklustret.
SP Processum fick Landstinget Västernorrlands externa miljöpris 2014. Hela prissumman går till resestipendier för kemilärare från regionen som deltar i den nationella kursen "Experimentell kemi" för NO-lärare. Årets mottagare av resestipendier är Peter Ramström, Kramfors, och Marcus Sjöberg, Örnsköldsvik.
Kursen "Experimentell kemi" för NO-lärare är ett samarbete mellan Svenska Nationalkommittén för kemi vid Kungliga Vetenskapsakademien, olika universitet, Kemilärarnas resurscentrum och Svenska Kemistsamfundet och anordnas den 9-14 augusti i Gävle. Syftet med kursen är att ge deltagarna fördjupade kunskaper i experimentellt baserad modern kemi.
– Det är otroligt roligt att vi på detta sätt kan använda prissumman till något som ligger oss varmt om hjärtat, nämligen att inspirera till ett ökat kemiintresse bland ungdomar, säger Jennie Söderström, SP Processum. Det är mycket glädjande att Peter Ramström och Marcus Sjöberg deltar i kursen "Experimentell kemi" och det vill vi på detta sätt stödja. Vi hoppas att det här bidrar till fler inspirerande lärare och till att fler ungdomar intresseras för kemi så att fler gröna produkter tillverkade av förnybara råvaror kan utvecklas.
– I läroplanen betonas att det är viktigt att ny forskning kommer in i undervisningen, säger Peter Ramström. Därför ska det bli otroligt kul att få åka på denna kurs som kommer att vara en bra möjlighet till att följa med utvecklingen.
– Det är kul att SP Processum går in med resestipendium för deltagande i kursen, betonar Marcus Sjöberg. Samtidigt har vi också fått en inblick i den forskning och utveckling som pågår i länet.
– Det är positivt att landstingets miljöpris används för kompetensutveckling till ungdomar, säger Eva Andersson, mp och ordförande i Landstingets Hållbarhetsberedning.
– Vid Umeå universitet har vi nyligen startat Sveriges ”fräschaste” civilingenjörsutbildning på temat Bioresursteknik där vi ser ett stort behov av nya duktiga kemister, säger Fredrik Almqvist, Professor i Kemi vid Umeå universitet. SP Processum, som är en viktig partner i den fortsatta utvecklingen av denna moderna civilingenjörsutbildning, visar med dessa resestipendier hur viktigt det är att också stötta våra duktiga kemilärare för att kunna inspirera framtidens kemister. Dagens högstadieelever är grunden för den gröna omställningen.

Bildtext. Marcus Sjöberg och Peter Ramström tog emot resestipendierna från Clas Engström, VD SP Processum (till höger i bild).

För mer information, kontakta gärna
Jennie Söderström, SP Processum, tel. 010-516 67 59, email: jennie.soderstrom@processum.se

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en internationellt ledande institutskoncern med ca 1 400 medarbetare. Vi skapar värde i samverkan och erbjuder kvalitet i hela innovationskedjan, vilket har stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling. Läs mer på www.sp.se

SP Processum har delat ut resestipendier till två kemilärare i regionen. Förutom stipendium på 3 000 kr så arrangerades också studiebesök hos SP Processum och information om den utveckling och forskning som sker inom bioraffinaderiklustret.

Läs vidare »
Pdh73iiuwnmzlr9jpseh

Nytt nr av teknik; forskning

Pressmeddelanden   •   2015-06-17 08:57 CEST

Vätgas i tankarna. Svinn i skolrestaurangen kan minskas med 30 procent. Giraff för vind och sol. Det är en del av innehållet i SPs kundtidning teknik; forskning nr 2/2015.

Dhin4m2dge1frkc6ou5e

Nytt nummer av Heat Pump Centre Newsletter

Pressmeddelanden   •   2015-06-11 14:31 CEST

I detta nummer av Heat Pump Centre Newsletter får vi en inblick i marknader och trender för luftkonditionering i Nordamerika och Europa (Frankrike). IEA Heat Pump Centre Newsletter utkommer fyra gånger per år. Den ges ut av IEA Heat Pump Centre (HPC), ett internationellt informationscentrum för värmepumpande tekniker, tillämpningar och marknader. Besök vår hemsida, www.heatpumpcentre.org

Media-no-image

SIS personcertifiering övertas av SP

Pressmeddelanden   •   2015-06-10 16:03 CEST

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut tar över verksamheten för ackrediterad personcertifiering från SIS, Swedish Standards Institute. Övergången sker under juni månad och innebär att SP framöver kommer att erbjuda tjänsten personcertifiering och ta över ansvaret för de personer som har ett personcertifikat som är utfärdat av SIS, Swedish Standards Institute.

SIS har erbjudit ackrediterad personcertifiering inom områdena Maskinsäkerhetsspecialist, Information Security Management Professional och Miljörevisor, samt personcertifiering Specialist ledningssystem; kvalitets- och miljöledning. Flera hundra personer har personcertifikat utfärdade av SIS. SP tar nu över ansvaret både för de som har giltiga certifikat samt för de som önskar att certifiera sig inom dessa områden framöver.

– En personcertifiering innebär en opartisk bekräftelse av fackkunskaper inom ett visst område. För den enskilda personen är det en konkurrensfördel att kunna visa ett aktuellt certifikat på sin kompetens, säger Per Norstedt, operativ Chef SIS Förlag.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut erbjuder redan idag personcertifiering inom en rad områden, till exempel byggarbetsmiljösamordnare, entreprenad och energi, med flera.
– För SP är det ett utmärkt komplement till vår övriga verksamhet inom personcertifiering och expertområden. De nya områdena som vi nu tar över från SIS är väldigt efterfrågade, säger Lennart Månsson, chef för SPs certifieringsenhet.

För de som har påbörjat en personcertifiering, men ännu inte tagit testet och blivit godkänd, kommer SIS att erbjuda ett testtillfälle den 12 juni i SIS lokaler i Stockholm.

På sis.se/personcertifiering finns en förteckning över alla som har ett personcertifikat utfärdat av SIS, Swedish Standards Institute.


För mer information;
Per Norstedt, operativ chef SIS Förlag, 0709-99 58 99,
Lennart Månsson, enhetschef SP Certifiering, 010-516 50 58
Emelie Robertsson, pressansvarig på SIS, 0704-26 05 91

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en internationellt ledande institutskoncern med ca 1 400 medarbetare. Vi skapar värde i samverkan och erbjuder kvalitet i hela innovationskedjan, vilket har stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling. Läs mer på www.sp.se

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut tar över verksamheten för ackrediterad personcertifiering från SIS, Swedish Standards Institute. Flera hundra personer har personcertifikat utfärdade av SIS. SP tar nu över ansvaret både för de som har giltiga certifikat samt för de som önskar att certifiera sig inom dessa områden framöver.

Läs vidare »
Media-no-image

Elfordonsbatterier ska bli bättre och billigare

Pressmeddelanden   •   2015-06-02 09:05 CEST

Industri och forskare från Europa samlas nu i ett EU-projekt som ska göra elfordon billigare och minska klimatpåverkan. Målet är att tillsammans utveckla nästa generations säkra, högprestanda-litiumjonbatterier för både skotrar, personbilar och tunga fordon.

Genom att snabba på utvecklingen av dessa batterier ska projektet stärka marknaden för elfordon, bland annat tack vare att batterierna blir billigare.

– Dessutom minskar förbrukningen av fossila drivmedel som påverkar klimatet, säger Karin Davidsson, forskningsledare för batteri- och hybridsystem på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och projektledare för den svenska delen av projektet.

Arbetet innebär en industrialisering av katodmaterial avsett för 5 V, anodmaterial samt elektrolyt. Batterierna ska ha en energidensitet på minst 270 Wh/kg till en kostnad av max 200 €/kWh.

Projektet har döpts till eCAIMAN (Electrolyte, Cathode and Anode Improvements for Market-near Next-generation Lithium Ion Batteries). Det pågår fram till 2019 och omsluter drygt 53 Mkr. Av dessa går cirka 8 Mkr till de svenska deltagarna.

Projektdeltagare AIT, Österrike; ARKEMA, Frankrike; CEA, Frankrike; CERTH, Grekland; CIDETEC, Spanien; CRF, Italien; EUTEMA, Österrike; IMERYS, Schweiz; Lithops, Italien; Piaggio, Italien; POLITIO, Italien; SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Sverige; Thinkstep, Österrike; AB Volvo, Sverige

För mer information, kontakta:

Karin Davidsson, SP, tel 010-516 51 84, karin.davidsson@sp.se

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en internationellt ledande institutskoncern med ca 1 400 medarbetare. Vi skapar värde i samverkan och erbjuder kvalitet i hela innovationskedjan, vilket har stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling. Läs mer på www.sp.se

Industri och forskare från Europa samlas nu i ett EU-projekt som ska göra elfordon billigare och minska klimatpåverkan. Målet är att tillsammans utveckla nästa generations säkra, högprestanda-litiumjonbatterier för både skotrar, personbilar och tunga fordon. SP leder den svenska delen av projektet.

Läs vidare »
Q01oxejcmcplc2zqqa5p

SP arbetar med effekterna av skadliga impulsljud

Pressmeddelanden   •   2015-06-02 08:56 CEST

Svensk och internationell forskning visar att det impulsljud (en ljudknall med under en sekunds varaktighet), som genereras vid exempelvis vapenavfyrning och vägbomber kan orsaka hjärnskador (mild traumatic brain injury, mTBI). I USA har PTSD/mTBI lett till 8000 självmord per år bland krigsveteranerna, d.v.s. fler än de, som dör i strid.

Ofid9xtopbcblc3hpwpf

Skogskemi har lagt grunden för kommande satsningar

Pressmeddelanden   •   2015-06-01 10:19 CEST

Skogskemi, samarbetsprojektet mellan skogs- och kemiindustri samt akademi och institut, har avslutat fas 2 och slutrapporten finns nu att beställa. I Skogskemiprojektet har skogsindustri och kemiindustri samarbetat med syfte att lägga grunden för en hållbar och konkurrenskraftig produktion av skogsbaserade kemikalier.

Oe6dnpbwez1icuzqiyru

Europas första pilotanläggning för nanokristallin cellulosa

Pressmeddelanden   •   2015-05-25 10:19 CEST

MoRe Research gör, tillsammans med Holmen och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, en satsning på nanokristallin cellulosa, genom att uppföra en pilotanläggning i Örnsköldsvik. Anläggningen blir den första i sitt slag i Europa och är ett viktigt steg för att intresserade företag i stor skala ska kunna utveckla nanokristallin cellulosa ur cellulosabaserat material.

Lmma1h0kx8maqmppxgcc

SP visar fortsatt stabil tillväxt

Pressmeddelanden   •   2015-05-13 08:26 CEST

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstituts årsredovisning för 2014 är nu offentlig. Under året spelade SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut en allt större roll som internationell innovationspartner för svensk industri. – Vi har haft en fantastisk tillväxt. Vi har ökat våra intäkter med 10 procent och nådde en intäktsnivå på nästan 1,5 miljarder kronor, säger VD och koncernchef Maria Khorsand.

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • Mediarelationer och produktion av kund- och interntidning
 • upstxcaffan.ljunneg@sp.syge
 • 010-516 54 24
 • 070-672 89 70

 • Presskontakt
 • Pressinformatör
 • kristoffer.liden@sp.se
 • 010-516 56 72

 • Presskontakt
 • kommunikationsdirektör
 • ewa.woldenius@sp.se
 • 010-516 50 56
 • 070-516 50 56

Om SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

SP - vi är med i hela innovationsprocessen

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitutär en internationellt ledande institutskoncern för forskning och innovation. Vi skapar värde i samverkan, vilket har avgörande betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling.

SP utvecklar och förmedlar teknik för tillväxt, konkurrenskraft och hållbar utveckling i näringslivet. I SP-koncernen ingår moderbolaget och dotterbolagen AstaZero, Glafo - glasforskningsinstitutet, CBI Betonginstitutet, JTI - Institutet för Jordbruks- och miljöteknik, SP Process Development, SP Processum och SMP Svensk Maskinprovning.