Oe6dnpbwez1icuzqiyru

Europas första pilotanläggning för nanokristallin cellulosa

Pressmeddelanden   •   2015-05-25 10:19 CEST

MoRe Research gör, tillsammans med Holmen och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, en satsning på nanokristallin cellulosa, genom att uppföra en pilotanläggning i Örnsköldsvik. Anläggningen blir den första i sitt slag i Europa och är ett viktigt steg för att intresserade företag i stor skala ska kunna utveckla nanokristallin cellulosa ur cellulosabaserat material.

Lmma1h0kx8maqmppxgcc

SP visar fortsatt stabil tillväxt

Pressmeddelanden   •   2015-05-13 08:26 CEST

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstituts årsredovisning för 2014 är nu offentlig. Under året spelade SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut en allt större roll som internationell innovationspartner för svensk industri. – Vi har haft en fantastisk tillväxt. Vi har ökat våra intäkter med 10 procent och nådde en intäktsnivå på nästan 1,5 miljarder kronor, säger VD och koncernchef Maria Khorsand.

Vhwfrzwz7bnspw1ijpx1w

SP i nationellt innovationsprogram för medicinteknik

Blogginlägg   •   2015-05-07 08:12 CEST

Även det medicintekniska området får stöd av Vinnova för att bygga upp ett nationellt strategiskt innovationsområde. Programmet Medtech4Health tilldelats 97 miljoner kronor för åren 2015-2018. Utformningen av Medtech4Health har drivits av affärsområde Life Science på SP tillsammans med Swedish Medtech och Nationellt forum för medicinsk teknik, NFMT.

I7uzt3ytxd9hucfjxsol

Matförgiftning på äldreboende, skriver Aftonbladet.

Blogginlägg   •   2015-05-04 16:54 CEST

Under helgen har tre personer förts till sjukhus från äldreboenden i Ljungby kommun. Två av dem dog i sviterna av vad som tros vara matförgiftning. Våra livsmedels resa från primärproduktion till tallriken, det vill säga livsmedelskedjan, är kantad av mikrobiologiska risker. SP har drivit arbetet med att utforma en nationell strategisk innovationsagenda, som presenterades förra veckan.

Ez1g97cl0duqwsqamxw9

Tanja Tränkle tror på vindenergi till havs

Pressmeddelanden   •   2015-04-30 09:44 CEST

Det kommer alltid att vara billigare att bygga vindkraft på land än till havs. - Men det är bara sant ur ett projektperspektiv säger Tanja Tränkle på SP, som tror att Sverige har stor potential för havsbaserad vindkraft. Nu är hon med och driver en SIA för vindenergi till havs.

Y9xos2ujdkkhdvj3kfr0

Ny teknik för mätning av prickar online i pulverströmmar

Pressmeddelanden   •   2015-04-30 09:42 CEST

DotEye Powder är baserad på mätteknik som tidigare utvecklats för massasuspensioner. I ett gemensamt utvecklingsprojekt mellan PulpEye, AkzoNobel och SP Processum har denna teknik vidareutvecklats till att även klara prickmätning online av pulverströmmar och DotEye Powder finns nu i industriell drift.

Pyf3gczjyiah1bkis1ql

Genus och jämställdhet i forskningsfinansiering – ett positivt exempel

Pressmeddelanden   •   2015-04-29 09:20 CEST

För en vecka sedan skickade regeringen ut ett pressmeddelande från Helene Hellmark Knutsson, Minister för högre utbildning och forskning, där hon berättade om Amanda, som ”redan som sjuåring tror att hon inte kan bli professor på grund av sitt kön.” Nästa vecka installeras Katarina Malaga, VD för SPs dotterbolag CBI Betonginstitutet, som professor vid Högskolan i Borås.

Media-no-image

SP Process Development öppnar ny testanläggning i Södertälje

Pressmeddelanden   •   2015-04-24 09:33 CEST

Forskningsinstitutet SP Process Development öppnar nu en uppskalnings-, demonstrations- och GMP-anläggning i Södertälje. Den nya anläggningen är en viktig pelare i institutets innovationsinfrastruktur för kemisk process- och farmaceutisk utveckling, som utgörs av tvärvetenskaplig expertis, avancerade laboratoriemiljöer och nu verifieringsmöjligheter.

– Anläggningen erbjuder unika möjligheter för forskning och utveckling samt koncepttester av nya processer, nya material och nya läkemedel, säger Magnus Larsson, VD för SP Process Development.

Anläggningen ger möjlighet att testa och utveckla kontinuerliga processer, vilket omfattar hela processen från råvara till isolerad produkt. I direkt anslutning finns kemisk reaktorutrustning för uppskalning av processer i batch. Tillsammans ger detta möjligheter att exempelvis koncepttesta nya tillverkningsprocesser med den lämpligaste av teknologierna. Inom ramen för verksamheten finns dessutom breda möjligheter att karakterisera den substans som tillverkats, för att möjliggöra optimering av nästa steg i utvecklingen.

– Tillgången till ett democenter med access till både expertis och ny teknologi möjliggör grundliga utvärderingar av olika teknologier och processer innan dyrbara investeringar görs, säger Magnus Larsson.

En betydande funktion i anläggningen blir möjligheten att kunna tillverka prövningsläkemedel för kliniska studier, nu aktiva läkemedelssubstanser (API) och sedan även läkemedelsformulering (ansökan inskickad), enligt kvalitetskraven i GMP (Good Manufacturing Practice). Detta innebär att SP Process Development kommer att kunna driva fullständiga CMC (Chemistry Manufacturing Control)-projekt från preklinisk forskningsfas fram till tidig klinisk fas.

Anläggningen invigs den 4 maj. I anslutning till detta hålls ett öppet hus den 5 maj.

SP Process Development är ett tekniskt forskningsinstitut som bedriver processkemisk och farmaceutisk forskning och utveckling i samarbete med akademiska och industriella aktörer. SP Process Development är en del av SP-koncernen. Läs mer på www.sp.se

För mer information, kontakta Magnus Larsson, VD SP Process Development, tel 070-344 65 14, magnus.larsson@sp.se eller Anna Minidis, vice sektionschef SP Process Development, tel 070-541 65 11, anna.minidis@sp.se

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en internationellt ledande institutskoncern med ca 1 400 medarbetare. Vi skapar värde i samverkan och erbjuder kvalitet i hela innovationskedjan, vilket har stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling. Läs mer på www.sp.se

Forskningsinstitutet SP Process Development öppnar nu en uppskalnings-, demonstrations- och GMP-anläggning i Södertälje. En betydande funktion i anläggningen blir möjligheten att kunna tillverka prövningsläkemedel för kliniska studier, nu aktiva läkemedelssubstanser (API) och sedan även läkemedelsformulering (ansökan inskickad), enligt kvalitetskraven i GMP (Good Manufacturing Practice).

Läs vidare »
Media-no-image

SP leder Sveriges största satsning inom resurs- och avfallsforskning

Pressmeddelanden   •   2015-04-22 14:14 CEST

SP ska leda ett forsknings- och innovationsprogram, där Vinnova, Energimyndigheten, Formas och företag tillsammans satsar cirka 100 Mkr per år. Den första etappen fram till 2018 har startat, men satsningen är planerad att pågå upp till tolv år. Programmet heter RE:Source och ska öka ekonomisk och miljömässig hållbarhet inom resurs- och avfallshantering. Det ska också skapa nya affärsmöjligheter, ge stärkt konkurrenskraft och bättre förmåga att möta globala utmaningar.

– Det här blir en rejäl möjlighet för oss att göra nytta i samhället, det känns fantastiskt roligt. Vår vision är att bli en ledande internationell innovationspartner. Att vi får en så betydande roll i en satsning av den här storleken är ett kvitto på att vi är på väg mot visionen, säger SPs koncernchef Maria Khorsand.

Förutom SP deltar Chalmers Industriteknik, Luleå tekniska universitet, IVL Svenska Miljöinstitutet, Swerea och Chalmers i arbetsgruppen som bygger programmet

Allt material som tas in i samhället bildar så småningom avfall. Med fortsatt kraftigt stigande avfallsmängder och en ökande befolkning blir situationen ohållbar.

– Vårt mål är därför att göra Sverige världsledande på att minimera och nyttiggöra avfall till år 2030, säger Evalena Blomqvist, forskare på SP.

Vinnova, Energimyndigheten och Formas satsar gemensamt 430 Mkr på fem nya strategiska innovationsprogram, däribland RE:Source. Näringsliv, akademi och offentlig sektor kraftsamlar för att skapa förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och för att stärka Sveriges konkurrenskraft. SP har även varit med och utformat nya innovationsprogram för medicinteknik, automatiserade transporter och samhällsbyggnad och kommer att arbeta intensivt med dessa under kommande år.

För mer information, kontakta Evalena Blomqvist, SP, tel 070-323 55 20, evalena.blomqvist@sp.se

Mer information finns också på: http://vinnova.se/sv/Aktuellt--publicerat/Pressmeddelanden/2015/150421-430-miljoner-kronor-for-ett-hallbart-och-konkurrenskraftigt-Sverige/

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en internationellt ledande institutskoncern med ca 1 400 medarbetare. Vi skapar värde i samverkan och erbjuder kvalitet i hela innovationskedjan, vilket har stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling. Läs mer på www.sp.se

SP ska leda ett forsknings- och innovationsprogram, där Vinnova, Energimyndigheten, Formas och företag tillsammans satsar cirka 100 Mkr per år. Programmet heter RE:Source och ska öka ekonomisk och miljömässig hållbarhet inom resurs- och avfallshantering. Det ska också skapa nya affärsmöjligheter, ge stärkt konkurrenskraft och bättre förmåga att möta globala utmaningar.

Läs vidare »
J9kjvsgmnohgxf4fsdwc

SP på Swedish Maritime Day

Blogginlägg   •   2015-04-20 10:56 CEST

Idag arrangeras en heldag med fokus på havsmiljö och maritima branschområden. SP finns på plats och gör mycket på det maritima området och har visionen ”SP ska vara en världsledande innovationspartner för den marina sektorn med samordnad forskning, processledning, testbäddar och verifiering för hållbar utveckling”, för området.

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • Mediarelationer och produktion av kund- och interntidning
 • staffan.ljung@sp.se
 • 010-516 54 24
 • 070-672 89 70

 • Presskontakt
 • Pressinformatör
 • kristoffer.liden@sp.se
 • 010-516 56 72

 • Presskontakt
 • kommunikationsdirektör
 • fhewkja.zewouzvrchrxldenius@cuszsp.se
 • 010-516 50 56
 • 070-516 50 56

Om SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

SP - vi är med i hela innovationsprocessen

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitutär en internationellt ledande institutskoncern för forskning och innovation. Vi skapar värde i samverkan, vilket har avgörande betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling.

SP utvecklar och förmedlar teknik för tillväxt, konkurrenskraft och hållbar utveckling i näringslivet. I SP-koncernen ingår moderbolaget och dotterbolagen AstaZero, Glafo - glasforskningsinstitutet, CBI Betonginstitutet, JTI - Institutet för Jordbruks- och miljöteknik, SP Process Development, SP Processum och SMP Svensk Maskinprovning.