Media-no-image

Miljöpris till SP Processum

Pressmeddelanden   •   2015-02-27 14:13 CET

Bioraffinaderiföretaget SP Processum, som ingår i SP-koncernen, har tilldelats landstinget Västernorrlands externa miljöpris. SP Processum AB uppmärksammas både för sitt hållbarhetsarbete och för god samverkan i länet.

Mer information finns här:

http://www.processum.se/sv/spprocessum/media/nyhetsarkivet/1350-sp-processum-fick-miljoepris-av-landstinget-vaesternorrland

Kontakt på SP Processum: Sören Back, soren.back@processum.se, tel 070-6056764

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en internationellt ledande institutskoncern med ca 1 400 medarbetare. Vi skapar värde i samverkan och erbjuder kvalitet i hela innovationskedjan, vilket har stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling. Läs mer på www.sp.se

Bioraffinaderiföretaget SP Processum, som ingår i SP-koncernen, har tilldelats landstinget Västernorrlands externa miljöpris. SP Processum AB uppmärksammas både för sitt hållbarhetsarbete och för god samverkan i länet.

Läs vidare »
Media-no-image

Media om SPs arbete för djurfria tester

Pressmeddelanden   •   2015-02-27 13:03 CET

SP är med i ett EU-projekt som syftar till att utvärdera nya djurfria analysmetoder. Emma Eriksson på SP intervjuas i radio Sjuhärad. Artikel finns även i Göteborgs-Posten.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=95&artikel=6098810
http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.2642167-forskare-forskar-om-djurfria-forsok

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en internationellt ledande institutskoncern med ca 1 400 medarbetare. Vi skapar värde i samverkan och erbjuder kvalitet i hela innovationskedjan, vilket har stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling. Läs mer på www.sp.se

Läs vidare »
Media-no-image

Media om SPs arbete för djurfria försök

Nyheter   •   2015-02-27 11:53 CET

SP är med i ett EU-projekt som syftar till att utvärdera nya djurfria analysmetoder. Emma Eriksson på SP intervjuas bland annat i radio Sjuhärad och Göteborgs-Posten.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=95&artikel=6098810
http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.2642167-forskare-forskar-om-djurfria-forsok

Läs vidare »
Media-no-image

CBI Betonginstitutets informationsdag 2015 - Hållbar betong i framtiden

Pressmeddelanden   •   2015-02-26 08:56 CET

Datum: 12 mars
Plats: Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

Betong är det mest använda byggmaterialet i världen, en trend som inte kommer att avta. Städer kommer att förtätas och vi kommer att bygga mer och mer på höjden, men också under markytan. Det sätt på vilket både samhället och beställare ställer krav på byggnadsverk idag är dock betydligt mer komplext och svåröverskådligt än vad det har varit. Det beror bl.a. på EU-harmonisering, ökad användning av standarder och branschöverenskommelser, som AMA. Men frågan är om dagens betong kommer att bestå och innehålla samma material om 20-50 år. Vilka utmaningar väntar oss betongforskare och betongproducenter? Och vilka tekniker kommer att ha betydelse för betongen i framtiden? CBI:s informationsdag 2015 kommer att besvara några av dessa frågor.

Är du journalist och vill bevaka dagen är du välkommen som gäst. Kontakta Katja Elvå, katja.elva@cbi.se.

Välkommen!

Sista anmälningsdag är den 28 februari. Läs mer och anmäl dig här: www.cbi.se


PROGRAM

Del 1: Vem ställer kraven i byggbranschen?

09.00 Registrering och kaffe

09.30 CBI hälsar välkomna Katarina Malaga, VD CBI Betonginstitutet

09.35 Boverkets roll Anders Larsson, jurist

10.00 Transportstyrelsen Per Andersson

10.25 Kort paus

10.40 Trafikverket Mats Karlsson

11.05 Stockholmshem Patrik Andersson

11.30 Paneldebatt Moderator: Elisabeth Helsing

12.00 Lunch

Del 2: Hållbar betong i framtiden

13.15 Inledning Katarina Malaga/Per-Erik Petersson

13.30 Framtidens byggande - trender och visioner

Örjan Wikforss, Arkitekt och Professor

14.15 E39- Norska statens vegvesen Föredragshållare presenteras senare

14.40 Riksbyggens hållbarhetsarbete Karolina Brick

15.05 Kaffe

15.25 LCA/LCC inom betongområdet Otto During, CBI

15.45 Gröna tak Ylva Edwards, CBI

16.00 Framtidens fasader Natalie Williams Portal, CBI

16.15 Permeabel betong Björn Schouenborg, CBI

16.30 3D-printing i betong Helena Westerlind, doktorand, Arkitekturskolan KTH

16.50 Busstransport till CBI för mingelkväll och möjlighet att knyta kontakter med gamla och nya kollegor.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en internationellt ledande institutskoncern med ca 1 400 medarbetare. Vi skapar värde i samverkan och erbjuder kvalitet i hela innovationskedjan, vilket har stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling. Läs mer på www.sp.se

12 mars hålls CBIs informationsdag på Citykonferensen i Stockholm.

Läs vidare »
Media-no-image

Världens första fartyg med brandsäkerhet anpassad till metanol

Pressmeddelanden   •   2015-02-17 13:09 CET

Världens första fartyg som kör på metanol kommer snart att gå på internationellt vatten. SP hanterade den nödvändiga brandriskbedömningen baserad på SOLAS-regel 17 ”Alternativ design och arrangemang”.

Fartyget Stena Germanica är en färja som tar fordon och passagerare över Östersjön. Detta område tillsammans med Nordsjön och Engelska kanalen är ett ”svavelutsläppskontrollområde” (SECA), där strängare regler för att minimera utsläppen har gett sjöfartsindustrin några svåra utmaningar.

Många rederier har valt att använda LNG, flytande naturgas, för att uppfylla kraven och undvika efterbehandling av avgaser. En viktig fördel med att använda metanol är förenklad transport och lagring eftersom bränslet är flytande i rumstemperatur.

– En annan stor fördel är att metanol kan produceras från biomassa, vilket öppnar för möjligheten att operera på ett helt förnybart bränsle i framtiden.Därför valde Stena metanol för Stena Germanica för att uppfylla de nya reglerna, säger Franz Evegren, brandforskare på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Brandriskbedömningen utfördes av SP som del av metanolkonverteringsprojektet på Stena och involverade klassificeringssällskapet Lloyd’s Register, motortillverkaren Wärtsilä och fartygskonstruktören ScandiNaos som nyckelpartners.

Stena Germanicas nya brandskyddsdesign godkändes av Sverige i januari 2015. I slutet av samma månad påbörjade varvet de nya brandskyddsinstallationerna. Genom att hantera alla introducerade brandrisker är Stena nu säker på att brandsäkerheten inte bara har upprätthållits utan förbättrats genom konverteringen till metanol.

– Slutsatserna i detta projekt och planerad framtida forskning kommer att underlätta säker konvertering till miljövänligare fartygsbränslen i framtiden, säger Franz Evegren.

För mer information, kontakta:

Franz Evegren, SP, tel. + 46 (0)10-516 50 88, franz.evegren@sp.se

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en internationellt ledande institutskoncern med ca 1 400 medarbetare. Vi skapar värde i samverkan och erbjuder kvalitet i hela innovationskedjan, vilket har stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling. Läs mer på www.sp.se

Världens första fartyg som kör på metanol kommer snart att gå på internationellt vatten. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut hanterade den nödvändiga brandriskbedömningen baserad på SOLAS-regel 17 ”Alternativ design och arrangemang”.

Läs vidare »
Media-no-image

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut stärker kompetensen inom vatten

Pressmeddelanden   •   2015-01-23 13:19 CET

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) förstärker sin kompetens inom vatten- och avloppsområdet genom förvärv av Urban Water Management Sweden AB.

– Bristen på rent vatten och fungerande avlopp är bland de största problem världen har idag, säger SPs koncernchef Maria Khorsand.

Om vi inte bättre planerar för en hållbar användning och hantering av vatten och avlopp kommer vi drabbas av enorma samhällskostnader och i många delar av världen även ett fortsatt stort mänskligt lidande. Det handlar om betydande värden både globalt och nationellt. Hälften av Sveriges sjöar och vattendrag uppnår inte god vattenstatus, vilket påverkar hushållen, jordbruket och industrin. Reinvesteringsvärdet av svensk infrastruktur för vatten och avlopp uppskattas till 800 miljarder kronor. Investeringstakten är låg både i Sverige och i övriga världen, vilket bland annat resulterar i betydande återställningskostnader. Kostnaden för Köpenhamn efter en timmes extremregn år 2011, blev närmare 10 miljarder kronor.

– Förvärvet av Urban Water skapar förutsättningar för ny kunskap, innovationer och ökad svensk export inom vattenområdet, och har en stor strategisk betydelse för de värden vi kan leverera till offentliga aktörer och industrin, säger Maria Khorsand.

– Som en del av SP får vi de bästa förutsättningarna för att fortsätta utveckla och driva forsknings- och innovationsprojekt för en hållbar vatten- och avloppshantering. Vi ser även mycket positivt på möjligheterna att vidareutveckla och exportera vårt kunnande i tillväxt- och utvecklingsländerna, säger Charlotta Möller, VD på Urban Water Management Sweden AB, som kommer att fortsätta att leda verksamheten inom SP koncernen.

Urban Water Management Sweden AB är ledande inom hållbarhets- och systemanalys på området vatten och avlopp och har sitt ursprung i ett av världens största forskningsprogram inom Sustainable Urban Water Management, finansierat av MISTRA (Stiftelsen för miljöstrategisk forskning).

För mer information, kontakta

John Rune Nielsen, Vice vd och affärsutvecklingsdirektör SP, 0705- 94 83 43

Erica Waller, Enhetschef, SP, erica.waller@sp.se, tel 070-396 56 06

Charlotta Möller, vd Urban Water Management Sweden AB, 0708 – 557 788, charlotta.moller@urbanwater.se

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en internationellt ledande institutskoncern med ca 1 400 medarbetare. Vi skapar värde i samverkan och erbjuder kvalitet i hela innovationskedjan, vilket har stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling. Läs mer på www.sp.se

​SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) förstärker sin kompetens inom vatten- och avloppsområdet genom förvärv av Urban Water Management Sweden AB. Företaget är ledande inom hållbarhets- och systemanalys på området vatten och avlopp och har sitt ursprung i ett av världens största forskningsprogram inom Sustainable Urban Water Management.

Läs vidare »
Uxkagki95ee5qabsprij

Fettsnål pizza smakar lika gott

Pressmeddelanden   •   2015-01-23 10:43 CET

Pizzor behöver inte vara fettdrypande kaloribomber för att smaka gott. Forskare på SP har i ett EU-projekt lyckats sänka fetthalten i en pizza med hälften – med bibehållen smakupplevelse. Hemligheten är ett tunt lager av fett på ostens yta i form av en coating.

Media-no-image

Näringsrik hästgödsel – en outnyttjad resurs

Pressmeddelanden   •   2015-01-22 08:59 CET

Det finns idag 31 hästar per 1 000 invånare i Sjuhärad och varje år producerar landets hästar hela 2 miljoner ton hästgödsel. Hantering av hästgödsel är ett kostsamt problem för många hästägare samtidigt som lantbrukare efterfrågar lättillgängliga näringsämnen till sina gårdar. En enkel ekvation kan tyckas, men många stallägare vet inte hur de ska hantera gödseln för att göra den till en attraktiv produkt för lantbrukaren.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut driver projektet ”Hästgödsel i kretslopp – Sjuhärad” tillsammans med Hushållningssällskapet Sjuhärad, Maskinringen Sjuhärad, Kommuner i Sjuhärad och LRF för att visa att det går att få kretslopp för hästgödsel – från stall till mark. Målet med projektet är att öka kompetensen runt hästgödsel som tillgång i kretsloppen och skapa en lokalt anpassad Sjuhäradsmodell för hantering och samarbete runt hästgödsel där hästägaren och lantbrukaren är i fokus. Dessutom hoppas man att projektet leder till en ökad tillväxt av nya tjänster inom området.

Christian Olsson på Maskinringen Sjuhärad säger att det är ett jätteintressant projekt och att de är öppna för fler lösningar än att bara flytta hästgödsel från stall till åker.

– Vi vill även se om det går att förädla och använda det på ett ännu mer effektivt sätt, säger han.

– Vi har medlemmar som betalar dyrt för att forsla bort gödsel som i själva verket kan vara användbart för lantbruken. Den stora utmaningen är att få lantbrukarna att se lönsamheten – både ekonomiskt och miljömässigt – och nyttan med projektet, säger Margareta Bendroth på Hushållningssällskapet Sjuhärad som tror att projektet kan vara svaret på många hästägares problem.

Projektet ”Hästgödsel i kretslopp – Sjuhärad” kommer pågå under 2015 och finansieras av Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund som beviljat 700 000 kronor till projektet.

För mer information, kontakta projektledarna:

Gunilla Henriksson, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, tel 010-516 5738, gunilla.henriksson@sp.se

Ylva Alonzo, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, tel 010-516 5193, ylva.alonzo@sp.se

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en internationellt ledande institutskoncern med ca 1 400 medarbetare. Vi skapar värde i samverkan och erbjuder kvalitet i hela innovationskedjan, vilket har stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling. Läs mer på www.sp.se

Det finns idag 31 hästar per 1 000 invånare i Sjuhärad och varje år producerar landets hästar hela 2 miljoner ton hästgödsel. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut driver projektet ”Hästgödsel i kretslopp – Sjuhärad” tillsammans med Hushållningssällskapet Sjuhärad, Maskinringen Sjuhärad, Kommuner i Sjuhärad och LRF för att visa att det går att få kretslopp för hästgödsel – från stall till mark

Läs vidare »
Media-no-image

Lättviktskomposit godkänt för fartyg

Pressmeddelanden   •   2015-01-16 09:41 CET

För första gången har brännbar, fiberarmerad lättviktskomposit godkänts för användning på ett SOLAS-fartyg. Panamas flaggmyndighet har accepterat en konstruktion där lastluckor i fiberarmerad plastkomposit ersätter stålluckor. Forskning och brandriskanalyser på SP har hjälpt till att göra detta möjligt.

Lättviktskompositer har flera fördelar jämfört med stål; fartyg kan bland annat göras lättare vilket minskar bränsleförbrukning och utsläpp och man slipper korrosion. På SP har man arbetat sedan 2004 i olika projekt, för att få fram metoder och information som gör att man kan godkänna brännbar fiberarmerad lättviktskomposit på fartyg.

Enligt Tommy Hertzberg, brandforskare på SP, har det hittills varit svårt att få godkännande eftersom att alla regelverk baseras på stål. SPs experter har varit inblandade i många svenska och internationella projekt som syftat till godkännanden med nya material men ingen flaggstat hade innan detta fullt ut accepterat lättviktslösningen. Nu har Panamas flaggmyndighet accepterat en ombyggnad med komposit, vilket är ett stort steg framåt.

– Vi har bidragit med vårt kunnande till den norska grupp och DNV-GL som tillsammans med det japanska varvet Oshima tagit fram en begåvad lättviktsdesign som löser många av de problem man har med lastluckor av stål säger han.

Fartyget, ett lastfartyg på 225 x 32 m, som nu godkänts för ombyggnad, ägs av det danska rederiet Nordic Bulk Carriers AS.

– Vi har stått för den brandanalys i enlighet med Solas Regel 17 som används för att visa hur man kan uppnå en brandsäkerhet som är ekvivalent med stålfallet, vilket har gjort godkännandet möjligt. Detta vill jag beskriva som ett genombrott, säger Tommy Hertzberg.

SP Fire Research deltar också mycket aktivt i den av Transportstyrelsen ledda internationella korrespondensgrupp inom IMO som ska ta fram guidelines för hantering av brandrisker vid användandet av komposit på SOLAS-fartyg. I februari redovisas resultatet vid IMOs konferens i London.

För mer information, kontakta Tommy Hertzberg, SP, tel 070-584 50 46, tommy.hertzberg@sp.se

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en internationellt ledande institutskoncern med ca 1 400 medarbetare. Vi skapar värde i samverkan och erbjuder kvalitet i hela innovationskedjan, vilket har stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling. Läs mer på www.sp.se

För första gången har brännbar, fiberarmerad lättviktskomposit godkänts för användning på ett SOLAS-fartyg. Panamas flaggmyndighet har accepterat en konstruktion där lastluckor i fiberarmerad plastkomposit ersätter stålluckor. Forskning och brandriskanalyser på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har hjälpt till att göra detta möjligt.

Läs vidare »
Media-no-image

Hackathon utvecklar Göteborg och Borås digitalt

Pressmeddelanden   •   2015-01-13 08:49 CET

Forskningsprojektet “Smarta städer: Innovativ eGovernance” samlar hackare, utvecklare, idésprutor, stadsplanerare, arkitekter, medborgare, boråsare och göteborgare för ett hackathon som spänner över helgen 16-19 januari. I fokus är stadsfrågorna.

Våra städer står inför stora utmaningar för att klara en hållbar stadsutveckling. Hackathonet syftar till att pröva om digital teknik kan bidra till en väg framåt som präglas av medborgarinflytande, transparens, bättre kommunikation och mer välgrundade beslut.

Under hela helgen ska team, som består både av programmerare och stadstjänstemän, ta fram lösningar som ska göra det lättare för Göteborgs och Borås medborgare att bli en del av stadsutvecklingen och att använda data för att skapa mer välgrundade beslut.

– Styrkan i det här hackathonet är att det samlas både tekniskt kunniga och de som har insikt i hur stadsutvecklingsprocessen ser ut. Det gör att vi kan ta fram tekniska lösningar som svarar mot verkliga behov som medborgare och tjänstemän möter i vardagen, säger Magnus Eriksson på Interactive Institute som är med i forskningsprojektet.

– Ett hackathon är ett lekfullt format som syftar till att uppmuntra till och testa nya idéer som ingen tänkt på tidigare, säger Magnus Eriksson.

eGov-projektet har under hösten tillsammans med medborgare och tjänstemän samlat kunskap om utmaningar inom medborgarinflytande, transparens och förvaltning inom Göteborg och Borås stad. Projektet syftar bland annat till att stärka medborgarinflytandet över stadsutvecklingen med digitala verktyg. Nu ordnas ett hackathon för att ta fram prototyper på digitala lösningar för städerna.

– Kommunikation mellan städer, medborgare, myndigheter, företag och frivilligorganisationer och kännedom om varandra är paradoxalt nog en utmaning i det moderna informationslandskapet. Det är en aspekt som vi ska jobba med i projektet för att stadsutvecklingen ska kunna ta vara på flera perspektiv, säger Heiti Ernits på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Därför skulle vi vilja se att företag och frivilligorganisationer deltog i detta hackathon.

Representanter för Göteborg och Borås kommer att finnas på plats för att ge sina perspektiv på städernas utmaningar.

– Vi hoppas att detta kan bli en start på en större dialog kring hur digital teknik kan förändra stadsutvecklingen till det bättre och att prototyperna kan utvecklas vidare till att användas i staden, säger Heiti Ernits.

Hackathonet äger rum den 16-19 januari i Interactive Institutes lokaler på Lindholmen i Göteborg.

Anmälan kan göras på: egovhack.tumblr.com

För mer information, kontakta Heiti Ernits, SP, tel 070-536 59 77, heiti.ernits@sp.se

ellerMagnus Eriksson, The Interactive Institute, tel 070-559 44 64, magnuse@tii.se

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en internationellt ledande institutskoncern med ca 1 400 medarbetare. Vi skapar värde i samverkan och erbjuder kvalitet i hela innovationskedjan, vilket har stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling. Läs mer på www.sp.se

​Forskningsprojektet “Smarta städer: Innovativ eGovernance” samlar hackare, utvecklare, idésprutor, stadsplanerare, arkitekter, medborgare, boråsare och göteborgare för ett hackathon som spänner över helgen 16-19 januari. I fokus är stadsfrågorna. Hackathonet äger rum den 16-19 januari i Interactive Institutes lokaler på Lindholmen i Göteborg.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • Mediarelationer och produktion av kund- och interntidning
 • stzmafwtfaybcbn.ljunbwdxxqg@spnh.se
 • 010-516 54 24
 • 070-672 89 70

 • Presskontakt
 • Pressinformatör
 • vqkrktzgisluhstovhvcnsrdbcffcjbgrkpmqxnweruwit.lbvlgevumidrgenwh@spip.lzikse
 • 010-516 56 72

 • Presskontakt
 • kommunikationsdirektör
 • ewa.woldenius@sp.se
 • 010-516 50 56
 • 070-516 50 56

Om SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

SP - vi är med i hela innovationsprocessen

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitutär en internationellt ledande institutskoncern för forskning och innovation. Vi skapar värde i samverkan, vilket har avgörande betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling.

SP utvecklar och förmedlar teknik för tillväxt, konkurrenskraft och hållbar utveckling i näringslivet. I SP-koncernen ingår moderbolaget och dotterbolagen AstaZero, Glafo - glasforskningsinstitutet, CBI Betonginstitutet, JTI - Institutet för Jordbruks- och miljöteknik, SP Process Development, SP Processum och SMP Svensk Maskinprovning.