Gbu2sq5vhsgbs86pm9rd

SP inviger algforskningsstation

Pressmeddelanden   •   2014-09-23 09:07 CEST

Intresset för alger växer och därför satsar SP på en forskningsanläggning för algodling. Anläggningen ska producera kemikalier och material från alger i tillräcklig mängd för prototyper eller för att testa rening av näringsämnen och metaller i avloppsvatten eller användas för att utveckla metoder för CO2-avskiljning.

F7mlkffqmijdvv5yj0bv

Behovsstyrd ventilation testas i forskningsvilla

Pressmeddelanden   •   2014-09-08 09:34 CEST

Våren 2014 invigdes en forskningsvilla på SPs område i Borås. Nu blir villan plats för ett nytt forskningsprojekt där en metod för att behovsstyra ventilation ska tas fram. Energimyndigheten finansierar arbetet. Forskningsvillan är byggd tillsammans med trähusföretaget Derome inom ramen för EU-projektet NEED4B.

Bodfgaa6kler0ufzmgay

I kölvattnet av Salabranden

Pressmeddelanden   •   2014-09-06 09:19 CEST

Skogsbranden i Västmanland var den största skogbranden i modern tid i Sverige och är sedan några veckor tillbaka under kontroll. I våras startade EU-projektet CascEff, ett projekt som SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut koordinerar, som handlar om att skapa ökad förståelse vad som händer när vissa incidenter utvecklas till allvarliga situationer med stora konsekvenser.

Media-no-image

SP skyndar på utvecklingen av biobaserade produkter

Pressmeddelanden   •   2014-09-04 10:19 CEST

AERTOs (Associated European Research and Technology Organisations) har startat ett tvåårigt forskningsprojekt för att stimulera utvecklingen av en biobaserad samhällsekonomi i Europa. Projektet syftar till att eliminera ett antal tekniska hinder som finns i några av de mest lovande värdekedjorna.

Fokusområdena i projektet är att utveckla och förfina bioraffinaderiprocesser för lignocellulosa (t.ex. ved) och utveckla metoder för extraktion av olika ämnen ur alger. Mer specifikt är målen att utveckla processer nya produkter från lignin och att kunna utvinna socker ur cellulosa för vidareförädling till biobaserade kemikalier till en konkurrenskraftig kostnad.

Projektet, som heter AERTOS BBE (Bio-based Economy), kommer att stärka samarbetet mellan forskningsorganisationer i Europa. Det kommer att öka den faktiska kunskapen om ämnet, men även möjligheten för forskarna att åka runt till de olika organisationerna och utbyta erfarenheter. Projektet kombinerar teknologi från följande partners: VTT Technical Research Centre of Finland, Tecnalia, Fraunhofer, Sintef, CEA, TNO och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Den totala budgeten för projektet är nära 25 miljoner kr (2,6 milj Euro).
– Projektet är en utmärkt möjlighet till nära samarbete inom ett högaktuellt område som bioekonomi och vi är väldigt glada över det, säger Markus Norström, affärsområdeschef på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Mer information:
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 
Markus Norström, Affärsområdeschef
Markus.norstrom@sp.se, tel. +46 703805884

Associated European Research and Technology Organisations AERTOS
The key actors of AERTOs are seven major research organizations (VTT, TNO, Fraunhofer, CEA, SP, Tecnalia and SINTEF) from six member states (Finland, the Netherlands, Germany, France, Sweden and Spain) and one associated state (Norway). Originally AERTOs was created under the ERA-Net (2008-2012). Since all partners wanted to continue their successful cooperation, the project continues as AERTOs Community.
http://www.aertos.eu/


SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en internationellt ledande institutskoncern med ca 1 400 medarbetare. Vi skapar värde i samverkan och erbjuder kvalitet i hela innovationskedjan, vilket har stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling. Läs mer på www.sp.se

AERTOs (Associated European Research and Technology Organisations) har startat ett tvåårigt forskningsprojekt för att stimulera utvecklingen av en biobaserad samhällsekonomi i Europa. Projektet syftar till att eliminera ett antal tekniska hinder som finns i några av de mest lovande värdekedjorna.

Läs vidare »
Media-no-image

Regenererade organ öppnar för effektivare utveckling av läkemedel och medicinteknik med färre djurförsök

Pressmeddelanden   •   2014-09-01 09:13 CEST

Med stamcellsregenererade organ kan man skapa helt nya testsystem för effektivare utvärdering av nya läkemedel, medicintekniska material och kemikalier. Tekniken utvecklas nu i ett projekt som koordineras av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) och finansieras av bland andra Vinnova och Västra Götalandsregionen.
Inom transplantationsforskningen har utvecklingen de senaste åren varit enorm. Med stamceller har man lyckats återskapa flera olika organvävnader i bioreaktorer. Dessa har sedan opererats in i patienter och därmed räddat liv. Till exempel har tre barn nyligen fått nya blodkärl (se länk nedan!).
Behovet av nya läkemedel, behandlingsmetoder och material för implantat ökar. En flaskhals som hindrar nya produkter att nå marknaden har hittills varit utvärderingen av deras funktion och säkerhet.
– I det här projektet ska vi använda tekniker från transplantationsforskningen för att ta fram nya, sofistikerade testsystem för läkemedels- och medtech-industrin, säger Joakim Håkansson på SP.
Forskarna hoppas att de nya testsystemen ska ersätta dagens begränsade utvärderingsmetoder, som till stor del baseras på djurförsök och inte efterliknar den verkliga situationen i människokroppen.  I ett tidigt skede ska man kunna sålla bort dåliga och/eller farliga produktkandidater och på så sätt få snabbare, säkrare och billigare produktutveckling.
– På sikt kommer detta inte bara stärka svensk industri och konkurrenskraft, utan även ge billigare produkter på marknaden och minska antalet djurförsök. Det kommer sjukvården och hela samhället till nytta, säger Joakim Håkansson.
Parterna i projektet kommer från flera olika sektorer:
Institut (SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Acreo), akademi (Göteborgs universitet, Chalmers, KTH, Karolinska Institutet), industri (AstraZeneca, NovaHep, Bactiguard, TATAA Biocenter, Integrum) och offentliga aktörer (Vinnova, Västra Götalandsregionen, Gothia Forum).

För mer information, kontakta Joakim Håkansson eller Kristina Fant, projektledare på SP, joakim.hakansson@sp.se, 070-217 21 97 eller kristina.fant@sp.se, 010-516 58 69

Läs mer på www.sp.se/sv/units/chemistry/MEDICALDEVICE

Här finns mer att läsa på området:
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/odlade-organ-kapar-koer-till-transplantation_8687638.svd
http://apps.bt.se/tv/index.php?catid=12647&mid=E9DADC7B
http://www.bt.se/nyheter/boras/unik-metod-gav-isabel-livet-tillbaka(4233345).gm
http://fof.se/tidning/2013/9/artikel/odlade-organ-kapar-koerna-till-transplantation
http://www.expressen.se/gt/isabel-5-lever--tack-vare-odlade-blodkarl/
http://merorgandonation.se/forskare-om-tio-ar-kan-vi-odla-hjartan/

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en internationellt ledande institutskoncern med ca 1 400 medarbetare. Vi skapar värde i samverkan och erbjuder kvalitet i hela innovationskedjan, vilket har stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling. Läs mer på www.sp.se

Med stamcellsregenererade organ kan man skapa helt nya testsystem för effektivare utvärdering av nya läkemedel, medicintekniska material och kemikalier. Tekniken utvecklas nu i ett projekt som koordineras av SP och finansieras av bl a Vinnova och Västra Götalandsregionen. På sikt väntas detta stärka svensk industri, ge billigare produkter på marknaden och minska antalet djurförsök.

Läs vidare »
Media-no-image

Världseliten inom EMC samlas i Göteborg

Pressmeddelanden   •   2014-08-25 10:59 CEST

EMC Europe är en internationell konferens om elektromagnetisk kompatibilitet som för första gången i historien genomförs i Sverige. Närmare 500 deltagare från hela världen kommer till Göteborg 1-4 september.
Det blir ett späckat och mycket intressant program av högsta klass med 250 tekniska bidrag, workshops och tematiska möten. Några av världens ledande personer inom EMC deltar som huvudtalare.
– Den röda tråden hos huvudtalarna blir “igår-idag-imorgon”, berättar Jan Carlsson från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut som är ordförande för konferensen.
Karl Gunnar Lövstrand är en veteran inom EMC som bland annat har arbetat med flygplanen JAS och Viggen. Han skildrar hur svenska försvaret har hanterat EMC-frågor ur ett historiskt perspektiv.
Marco Klingler, Frankrike, är en EMC-expert från PSA (Peugeot Citroen) som ska tala om EMC i fordonsindustrin och hur de använder sig av praktiska mätningar och numeriska simuleringar.

En glimt av framtiden ges av Christopher Holloway från NIST, the National Institute of Standards and Technology, i USA. Han ska berätta om en ny typ av revolutionerande E-fältsensorer.
I anslutning till konferensen, 2-3 september, blir det även en intressant EMC-mässa med ett fyrtiotal utställare.
– Eftersom EMC spänner över så många affärsområden är det en stor bredd på de nationella och internationella utställarna. Bland annat kommer SP att visa upp en helt nyutvecklad el-driven transportbil som tagits fram i EU-projektet DELIVER och som vi är mycket stolta över, berättar Jan Carlsson.

För mer information, kontakta:
Jan Carlsson, SP, 010-516 51 69, jan.carlsson@sp.se
Fakta om EMC Europe 2014
Datum: 1 till 4 september 2014
Besöksadress: Svenska Mässan, Mässans Gata 20, entré 2, Göteborg
Webbplats: www.emceurope2014.org

Organisatörer: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Just Event Sweden AB

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en internationellt ledande institutskoncern med ca 1 300 medarbetare. Vi skapar värde i samverkan och erbjuder kvalitet i hela innovationskedjan, vilket har stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling. Läs mer på www.sp.se

EMC handlar om att olika elektriska utrustningar kan fungera tillsammans utan att påverka varandra negativt, störa varandra. 1-4 september samlas världseliten på området för att konferera i Göteborg.

Läs vidare »
Rhrjxx9xkzowc2g0scye

Chalmersstudenter får offshore-projekt kring vindparksbygge i Östersjön

Pressmeddelanden   •   2014-06-19 14:36 CEST

Designa fartyg och metoder som passar för att bygga och underhålla en av världens största vindparker. Det blir årets Marin Design-uppgift till en hel klass Chalmersstudenter. De tar därmed aktiv del i Sveriges hittills största infrastrukturprojekt.Initiativtagare är Offshore Väst och Blekinge Offshore.

Hsephngmsmarwutobgwd

SP med och utvecklar elektrisk transportbil

Pressmeddelanden   •   2014-06-02 13:45 CEST

SP deltar i ett europeiskt utvecklingsprojekt där man tar fram nästa generations elektriska transportbil. Den första körbara prototypen av DELIVER, en elektrisk transportbil som samfinansieras av EU-kommissionens 7:e ramprogram, får världspremiär på FISITA World Automotive Congress som startar 2 juni 2014 i Maastricht (NL).

Kanlocdbve4upsoh2x3b

Energisnålt nätverk för livsmedelslokaler ger resultat

Pressmeddelanden   •   2014-05-28 12:02 CEST

I ICA City-butiken i Knalleland i Borås har livsmedelskylans energibehov för mejeriavdelningen minskat med 75 procent, vilket är över förväntan. Nu fortsätter SP-forskaren Ulla Lindberg att arbeta för att energieffektivisera livsmedelsbutiker – tillsammans med medlemmarna i nätverket BeLivs.

Qobtwwctzecuytwmd1yk

Den spännande glasutvecklingen

Pressmeddelanden   •   2014-05-02 08:05 CEST

Den 5 maj samlas 70 personer från glasindustrin i Norden i Växjö på temadagen den spännande glasutvecklingen - arrangerad av Glasforskningsföreningen Glafo.

Kommande evenemang 1 evenemang

25 Sep 08:00

SP inviger högspänningshall

2014-09-25, 08:00 - 17:00
SP, Brinellgatan 4, Borås

Bilder & Videor 11 bilder

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • Mediarelationer och produktion av kund- och interntidning
 • zcmrstyumnaffan.lwcvggdrxwljung@voeuspil.svgzxe
 • 010-516 54 24
 • 070-672 89 70

 • Presskontakt
 • Pressinformatör
 • rppmzpkrjybeisnwtokdffhfouer.lnuewgmiden@soqp.se
 • 010-516 56 72

 • Presskontakt
 • kommunikationsdirektör
 • ewa.woldenius@sp.se
 • 010-516 50 56
 • 070-516 50 56

Om SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

SP - vi är med i hela innovationsprocessen

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut utvecklar och förmedlar teknik för tillväxt, konkurrenskraft och hållbar utveckling i näringslivet. I SP-koncernen ingår moderbolaget och dotterbolagen AstaZero, SIK - Institutet för Livsmedel och Bioteknik, Glafo - glasforskningsinstitutet, CBI Betonginstitutet, JTI - Institutet för Jordbruks- och miljöteknik, SP Process Development, SP Processum och SMP Svensk Maskinprovning.