Media-no-image

SP Process Development öppnar ny testanläggning i Södertälje

Pressmeddelanden   •   2015-04-24 09:33 CEST

Forskningsinstitutet SP Process Development öppnar nu en uppskalnings-, demonstrations- och GMP-anläggning i Södertälje. Den nya anläggningen är en viktig pelare i institutets innovationsinfrastruktur för kemisk process- och farmaceutisk utveckling, som utgörs av tvärvetenskaplig expertis, avancerade laboratoriemiljöer och nu verifieringsmöjligheter.

– Anläggningen erbjuder unika möjligheter för forskning och utveckling samt koncepttester av nya processer, nya material och nya läkemedel, säger Magnus Larsson, VD för SP Process Development.

Anläggningen ger möjlighet att testa och utveckla kontinuerliga processer, vilket omfattar hela processen från råvara till isolerad produkt. I direkt anslutning finns kemisk reaktorutrustning för uppskalning av processer i batch. Tillsammans ger detta möjligheter att exempelvis koncepttesta nya tillverkningsprocesser med den lämpligaste av teknologierna. Inom ramen för verksamheten finns dessutom breda möjligheter att karakterisera den substans som tillverkats, för att möjliggöra optimering av nästa steg i utvecklingen.

– Tillgången till ett democenter med access till både expertis och ny teknologi möjliggör grundliga utvärderingar av olika teknologier och processer innan dyrbara investeringar görs, säger Magnus Larsson.

En betydande funktion i anläggningen blir möjligheten att kunna tillverka prövningsläkemedel för kliniska studier, nu aktiva läkemedelssubstanser (API) och sedan även läkemedelsformulering (ansökan inskickad), enligt kvalitetskraven i GMP (Good Manufacturing Practice). Detta innebär att SP Process Development kommer att kunna driva fullständiga CMC (Chemistry Manufacturing Control)-projekt från preklinisk forskningsfas fram till tidig klinisk fas.

Anläggningen invigs den 4 maj. I anslutning till detta hålls ett öppet hus den 5 maj.

SP Process Development är ett tekniskt forskningsinstitut som bedriver processkemisk och farmaceutisk forskning och utveckling i samarbete med akademiska och industriella aktörer. SP Process Development är en del av SP-koncernen. Läs mer på www.sp.se

För mer information, kontakta Magnus Larsson, VD SP Process Development, tel 070-344 65 14, magnus.larsson@sp.se eller Anna Minidis, vice sektionschef SP Process Development, tel 070-541 65 11, anna.minidis@sp.se

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en internationellt ledande institutskoncern med ca 1 400 medarbetare. Vi skapar värde i samverkan och erbjuder kvalitet i hela innovationskedjan, vilket har stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling. Läs mer på www.sp.se

Forskningsinstitutet SP Process Development öppnar nu en uppskalnings-, demonstrations- och GMP-anläggning i Södertälje. En betydande funktion i anläggningen blir möjligheten att kunna tillverka prövningsläkemedel för kliniska studier, nu aktiva läkemedelssubstanser (API) och sedan även läkemedelsformulering (ansökan inskickad), enligt kvalitetskraven i GMP (Good Manufacturing Practice).

Läs vidare »
Media-no-image

SP leder Sveriges största satsning inom resurs- och avfallsforskning

Pressmeddelanden   •   2015-04-22 14:14 CEST

SP ska leda ett forsknings- och innovationsprogram, där Vinnova, Energimyndigheten, Formas och företag tillsammans satsar cirka 100 Mkr per år. Den första etappen fram till 2018 har startat, men satsningen är planerad att pågå upp till tolv år. Programmet heter RE:Source och ska öka ekonomisk och miljömässig hållbarhet inom resurs- och avfallshantering. Det ska också skapa nya affärsmöjligheter, ge stärkt konkurrenskraft och bättre förmåga att möta globala utmaningar.

– Det här blir en rejäl möjlighet för oss att göra nytta i samhället, det känns fantastiskt roligt. Vår vision är att bli en ledande internationell innovationspartner. Att vi får en så betydande roll i en satsning av den här storleken är ett kvitto på att vi är på väg mot visionen, säger SPs koncernchef Maria Khorsand.

Förutom SP deltar Chalmers Industriteknik, Luleå tekniska universitet, IVL Svenska Miljöinstitutet, Swerea och Chalmers i arbetsgruppen som bygger programmet

Allt material som tas in i samhället bildar så småningom avfall. Med fortsatt kraftigt stigande avfallsmängder och en ökande befolkning blir situationen ohållbar.

– Vårt mål är därför att göra Sverige världsledande på att minimera och nyttiggöra avfall till år 2030, säger Evalena Blomqvist, forskare på SP.

Vinnova, Energimyndigheten och Formas satsar gemensamt 430 Mkr på fem nya strategiska innovationsprogram, däribland RE:Source. Näringsliv, akademi och offentlig sektor kraftsamlar för att skapa förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och för att stärka Sveriges konkurrenskraft. SP har även varit med och utformat nya innovationsprogram för medicinteknik, automatiserade transporter och samhällsbyggnad och kommer att arbeta intensivt med dessa under kommande år.

För mer information, kontakta Evalena Blomqvist, SP, tel 070-323 55 20, evalena.blomqvist@sp.se

Mer information finns också på: http://vinnova.se/sv/Aktuellt--publicerat/Pressmeddelanden/2015/150421-430-miljoner-kronor-for-ett-hallbart-och-konkurrenskraftigt-Sverige/

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en internationellt ledande institutskoncern med ca 1 400 medarbetare. Vi skapar värde i samverkan och erbjuder kvalitet i hela innovationskedjan, vilket har stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling. Läs mer på www.sp.se

SP ska leda ett forsknings- och innovationsprogram, där Vinnova, Energimyndigheten, Formas och företag tillsammans satsar cirka 100 Mkr per år. Programmet heter RE:Source och ska öka ekonomisk och miljömässig hållbarhet inom resurs- och avfallshantering. Det ska också skapa nya affärsmöjligheter, ge stärkt konkurrenskraft och bättre förmåga att möta globala utmaningar.

Läs vidare »
J9kjvsgmnohgxf4fsdwc

SP på Swedish Maritime Day

Blogginlägg   •   2015-04-20 10:56 CEST

Idag arrangeras en heldag med fokus på havsmiljö och maritima branschområden. SP finns på plats och gör mycket på det maritima området och har visionen ”SP ska vara en världsledande innovationspartner för den marina sektorn med samordnad forskning, processledning, testbäddar och verifiering för hållbar utveckling”, för området.

Media-no-image

SP-experter talar på ytbehandlingsmässa

Pressmeddelanden   •   2015-04-20 08:56 CEST

19-21 maj hålls Scandinavian Coating på Svenska mässan i Göteborg. Det är Nordens enda heltäckande mässa inom ytbehandling. I monter nummer F01:57 kan du träffa SPs experter på området och prata test av ytbehandling, problem med ytbehandling, forskning och utveckling. Forskarna Kenneth Möller och Adeline Flogård berättar om aktuella projekt och trender den 19 maj.

19 maj, kl 14.00:

Jämförelse av tillgängliga rostskyddssystem för kulturmiljövård

Kulturhistoriskt värdefulla objekt gjorda i gjutjärn, smidesjärn och stål ställer speciella krav på utformningen av rostskyddet, då dessa objekt ofta är mycket svåra att helt rengöra från rost, vilket alla kända rostskyddssystem utom blymönja har krävt. Ersättningar för blymönja har dock utvecklats under senare tid. Underhållmålning med blyfria rostskyddssystem har dock inte provats i någon större omfattning. Som referensobjekt har valts två före detta järnvägsbroar i Halland tillverkade i götstål. Efter tio år uppvisar flera system nästan lika bra prestanda som blymönja. Resultaten pekar därmed på att blymönja går att undvika vid ommålning av denna typ av objekt.

Kenneth Möller, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

19 maj, kl 14.30:

Utvärdering av lackerade ytor, hur hitta rätt bland djungeln av provningsmetoder

Kvalitet och kravspecifikation får allt större betydelse när det gäller lackerade ytor. I föredraget redogörs för de senaste trenderna inom testområdet liksom för- och nackdelar med olika metoder. Vidare diskuteras garantifrågorna gällande exempelvis ytbehandlingens livslängd och utseende.

Adeline Flogård, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Läs mer på www.scandinaviancoating.com

Kontakt: johanna.hallstrom@sp.se, tel 070-653 52 94

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en internationellt ledande institutskoncern med ca 1 400 medarbetare. Vi skapar värde i samverkan och erbjuder kvalitet i hela innovationskedjan, vilket har stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling. Läs mer på www.sp.se

19-21 maj hålls Scandinavian Coating på Svenska mässan i Göteborg. Det är Nordens enda heltäckande mässa inom ytbehandling. I monter nummer F01:57 kan du träffa SPs experter på området och prata test av ytbehandling, problem med ytbehandling, forskning och utveckling. Forskarna Kenneth Möller och Adeline Flogård berättar om aktuella projekt och trender den 19 maj.

Läs vidare »
Media-no-image

SP ser positivt på vårbudgeten

Pressmeddelanden   •   2015-04-15 11:14 CEST

Regeringen presenterar idag vårbudgeten och skriver bland annat om "stärkt innovationsklimat". 

"För att stärka det svenska innovationssystemet krävs ett helhetsperspektiv och ett väl utvecklat samarbete mellan politik, näringsliv, den offentliga sektorn, fackliga organisationer och intresseorganisationer. Regeringen har därför inrättat ett nationellt innovationsråd under ledning av statsministern. I vårändringsbudgeten för 2015 föreslår regeringen att 50 miljoner kronor avsätts inom ramen för Innovationsrådet för innovationsfrämjande insatser.

Regeringen avser därutöver att under mandatperioden ta fram särskilda samverkansprogram inom, till en början, life science. Sektorn life science präglas av relativt stort kapitalbehov och långa ledtider. Ytterligare områden kommer att tillkomma. Redan i vårpropositionen aviseras 100 miljoner kronor per år för åren 2016-2019."

- Mycket positivt att man satsar på innovationsfrämjande åtgärder. Vi ser fram emot de särskilda samverkansprogam som aviseras, säger John Rune Nielsen, affärsutvecklingsdirektör på SP.

Kontaktinformation
E-postadress:
JohnRune.Nielsen@sp.se
Mobiltelefon:
+46 70 5948343

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en internationellt ledande institutskoncern med ca 1 400 medarbetare. Vi skapar värde i samverkan och erbjuder kvalitet i hela innovationskedjan, vilket har stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling. Läs mer på www.sp.se

Regeringen presenterar idag vårbudgeten och skriver bland annat om "stärkt innovationsklimat". - Mycket positivt att man satsar på innovationsfrämjande åtgärder. Vi ser fram emot de särskilda samverkansprogam som aviseras, säger John-Rune Nielsen, affärsutvecklingsdirektör på SP.

Läs vidare »
P9s9lujclgc9qgbyzk1x

SP om bränslekvalitet på avfallsbränslen på Panndagarna

Blogginlägg   •   2015-04-13 14:36 CEST

Värme & Kraftföreningen arrangerar Panndagarna för nionde året och SP finns på plats med både talare och monter.

Edjxuknjgc5ocqzi6zax

SPs experter på Skogsnäringveckan

Blogginlägg   •   2015-04-13 11:11 CEST

Skogsnäringsveckan startar ikväll med ett "skogsmingel". Många tunga namn ska tala, bland andra prins Carl-Philip, Mikael Damberg, närings- och innovationsminister och Per Schlingmann, rådgivare och författare. Även representanter från SP-koncernen är på plats, bland andra Markus Norström, expert på bioekonomi, och SP Processums VD Clas Engström.

Dvhakbzdtsdb9qgdpg0y

Nya vägar skapar Life Science jobb i Sverige

Blogginlägg   •   2015-04-13 08:59 CEST

Idag invigs BioVentureHub vid AstraZeneca i Mölndal. Företagen i hubben ges möjlighet att stanna i Sverige och bygga sina företag här. Ett av företagen, Vivolux, var på vippen att flytta all sin verksamhet från till USA förra året men fick kontakt med BioVentureHub och flyttade huvuddelen av verksamheten dit i stället eftersom man ansåg att förutsättningarna att utveckla företaget var bättre där.

Qfovfvqexmr1uvcwbtgt

Ny bottenfärg ska skapa mindre utsläpp

Pressmeddelanden   •   2015-04-08 11:29 CEST

Low Emission Antifouling (LEAF) är ett nytt koncept för att förhindra påväxt av alger och havstulpaner på båtskrov. EU-projektet, som koordineras av SP, har nått så långt att 500 liter båtbottenfärg har producerats av det italienska företaget Boero. Prototypfärgen skall nu provas av cirka 70 frivilliga båtägare runt om i världen. Av dessa är ca 40 svenska båtägare på både väst- och östkusten.

Gmfoyyofbsmru9t3q7z7

Laxrom hjälp mot munblåsor

Pressmeddelanden   •   2015-03-31 10:46 CEST

Afte, smärtsamma blåsor i munnen, drabbar ungefär var femte person någon gång i livet. Nu ska ett EU-projekt utveckla ett medel mot afte som baseras på ämnen som upptäckts i laxrom. Forskare på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut arbetar tillsammans med det norska företaget Regenics som har tagit fram och patenterat ett extrakt från laxrom.

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • Mediarelationer och produktion av kund- och interntidning
 • staffan.ljung@sp.se
 • 010-516 54 24
 • 070-672 89 70

 • Presskontakt
 • Pressinformatör
 • kristoffer.liden@sp.se
 • 010-516 56 72

 • Presskontakt
 • kommunikationsdirektör
 • ewa.woldenius@sp.se
 • 010-516 50 56
 • 070-516 50 56

Om SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

SP - vi är med i hela innovationsprocessen

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitutär en internationellt ledande institutskoncern för forskning och innovation. Vi skapar värde i samverkan, vilket har avgörande betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling.

SP utvecklar och förmedlar teknik för tillväxt, konkurrenskraft och hållbar utveckling i näringslivet. I SP-koncernen ingår moderbolaget och dotterbolagen AstaZero, Glafo - glasforskningsinstitutet, CBI Betonginstitutet, JTI - Institutet för Jordbruks- och miljöteknik, SP Process Development, SP Processum och SMP Svensk Maskinprovning.