Ktgzgi9qamxgvktvmjxc

Forskningsinstitutet RISE utser nya direktörer

Pressmeddelanden   •   Dec 02, 2016 14:30 CET

Yvonne Näsström har utsetts till kommunikationsdirektör och Johanna Flanke blir ny human resources-direktör i RISE. – Deras kompetens och erfarenheter kommer att utveckla och förstärka human resources- och kommunikationsarbetet. De är omvittnat goda ledare, vilket behövs när vi nu bygger det gemensamma RISE, säger RISE vd Pia Sandvik.

Lqracl4agd2xxhqmldty

Satsning på mat i offentliga sektorn

Pressmeddelanden   •   Dec 02, 2016 08:59 CET

​Nu har Måltid Sverige startat. Organisationen ska stärka den offentliga måltiden genom regionalt partnerskap. Västra Götalandsregionen har tagit initiativet. Tillsammans med Region Halland och Landstinget Sörmland finansierar de etableringen. Satsningen projektleds av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Wr9k8oicngwwyg5qokui

Nytt nummer av SPs kundtidning ute

Pressmeddelanden   •   Dec 01, 2016 12:33 CET

P-märkta fasader på marknaden. Sara forskar för uthålligt fiske. RISE kraftsamlar på digitalisering. En del av innehållet i SPs kundtidning teknik; forskning som trycks i 29 000 exemplar.

Ajj8xze0klrmkjheghqu

Experio Lab stolt vinnare av Design S-priset

Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2016 16:04 CET

​Förra veckan fick Experio Lab, inom kategorin hållbart samhälle, ta emot Sveriges största designutmärkelse, Design S som delas ut av Svensk Form. – Vi är oerhört stolta och glada över den här utmärkelsen som är ett starkt bevis på att Experio Lab har bidragit till värde och nytänkande inom vården, säger Albin Andersson på SP.

Media no image

Satsning på nationellt datadrivet labb till Karlstad

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2016 13:24 CET

Statens innovationsmyndighet VINNOVA miljonsatsar på sex nya datadrivna labb som ska främja digitala innovationer i Sverige. Ett av dessa datalabb ska öppna på Kronoparken i Karlstad under namnet xKRP - Community Experience Data Lab Kronoparken.

– Tanken med xKRP är utveckla ett konceptuellt och mobilt datalab där man kan utveckla, testa och utvärdera visualisering, interaktion och användning av data där lokalsamhället är användaren, säger Petter Falk på SP, som är projektkoordinator.

Genom att använda Kronoparken som ett geografiskt område för tester och utveckling av datadrivna idéer och metoder hoppas xKRP kunna skapa nya datadrivna lösningar som kommer lokalsamhället och i förlängningen hela samhället till gagn. Det kan handla om användande av interaktiva skärmar, lokalt utvecklade applikationer och nya sätta att dela information, men också hur man kan jobba sektorsövergripande på nya sätt. Visionen är en datasmart vardag i ett datadrivet samhälle, då tillgänglig data används på bästa möjligt sätt.

Gränsöverskridande samarbete

Labbet etableras tillsammans med en bredd av partners både från offentlig sektor, akademi, civilsamhälle och näringsliv. Förutom SP ingår Interactive Institute (också en del av RISE), Konsumentverket, Karlstads Universitet, Karlstad Innovation Park, Landstinget i Värmland samt, Canwz och ThunderMaps samt Ett Öppnare Kronoparken.

– Vi har ett enormt starkt team som både kan den tekniska biten, bygga nätverk och hitta relevanta sätt att jobba med lokalsamhället. Därtill finns det finns ett driv och intresse hos människor och aktörer på Kronoparken som borgar för bra samarbeten. Det finns rätt kompetenser vid Karlstads Universitet och en bra utvecklingsplattform inom Karlstad Innovation Park. Så Kronoparken är rätt ställe att starta på, säger Petter Falk.

Etableringsfasen kommer att pågå under ett och ett halvt år, med en möjlig förlängning på ytterligare ett år.

Kontakt:

Petter Falk, projektledare
010 - 516 59 03
petter.falk@sp.se

Sandra Eriksson
010 - 516 58 90
sandra.eriksson@sp.se

SP, Swedish ICT och Innventia går samman i RISE för att skapa en samlad institutssektor och bli en starkare innovationspartner för näringsliv och samhälle. Vid årsskiftet byter vi namn till RISE. Läs mer på www.ri.se/utveckling-av-rise

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en internationellt ledande institutskoncern med ca 1 500 medarbetare. Vi skapar värde i samverkan och erbjuder kvalitet i hela innovationskedjan, vilket har stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling. SP är en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare bland Young Professionals, enligt Universums senaste rapport, som omfattar över 35 000 akademiker. Läs mer på www.sp.se

VINNOVA miljonsatsar på sex nya datadrivna labb som ska främja digitala innovationer i Sverige. Ett av dessa datalabb ska öppna på Kronoparken i Karlstad. – Tanken är vi ska utveckla ett konceptuellt och mobilt datalab där man kan utveckla, testa och utvärdera visualisering, interaktion och användning av data där lokalsamhället är användaren, säger Petter Falk på SP.

Läs vidare »
D7hpuyiqxwtqwvfddho4

Stadens toalettavfall ska ut på åkern

Pressmeddelanden   •   Nov 25, 2016 13:47 CET

Inom några år hoppas man kunna börja använda växtnäringen i källsorterat mat- och toalettavfall från hushåll i Stockholms tätbebyggda innerstad som gödselmedel på åkermark. Det är ett av målen i det 3-åriga projektet MACRO som drivs av Stockholms stad. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en av huvudparterna i projektet som har en total budget på 16,4 miljoner kronor.

Vmg1r2lkzkts6wnzegap

Nya hållbara behandlingsmetoder för infektionssjukdomar

Blogginlägg   •   Nov 18, 2016 11:32 CET

Under de senaste 30 åren har det endast introducerats två nya klasser av antibiotika på marknaden och det finns i dagsläget bara ett tiotal kandidater i sen klinisk utveckling. – För att möta hotet med resistenta bakterier behöver vi ändra vårt synsätt på hur infektionssjukdomar behandlas. Nya typer av antibiotika med helt nya verkningsmekanismer är en bit i pusslet, säger Helena Bysell på SP.

Vmg1r2lkzkts6wnzegap

New sustainable treatment strategies for infectious diseases

Blogginlägg   •   Nov 18, 2016 11:32 CET

During the last 30 years only 2 new classes of antibiotics have been introduced to the market and today there are only 10-fold candidates in late clinical development. – In order to meet the global treat with resistant bacteria, we need to change out mindset regarding the treatment of infectious diseases, says Helena Bysell at SP.

Pd6e1us4epxppzdwgaaj

Tekniska hjälpmedel för ökad djurvälfärd

Blogginlägg   •   Nov 17, 2016 11:04 CET

Antibiotikaresistens är ett globalt hot för mänskligheten då resistensutvecklingen äventyrar vår förmåga att behandla infektionssjukdomar och att bedriva modern sjukvård. I dagens produktionsintensiva system kan tekniska lösningar och förebyggande djurvälfärd användas för att kontrollera att djuren mår bra, och på så sätt indirekt minska antibiotikaanvändningen.

Mgpwfjx60gdsl9cjtayx

Snabb diagnostik av urinvägsinfektioner

Blogginlägg   •   Nov 16, 2016 11:29 CET

​Användning av antibiotika kan leda till biverkningar och utveckling av resistens som gör att infektioner blir svårare att behandla. I projektet ​Dipstick samarbetade SP med företag, sjukvård, och tjänstedesigner kring diagnostik av urinvägsinfektioner. – Vinsten för sjukvården och patienten är snabbare återkoppling till patienten och sparade resurser på sjukhuslabb, säger Peter Löwenhielm på SP.

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Pressansvarig
  • Mediarelationer och produktion av kundtidning
  • umstaffan.ukljqwundhgfg@splzew.srye
  • 010-516 54 24
  • 070-672 89 70
Till Staffan kan du vända dig för information kring SPs medierelationer och vår kundtidning teknik;forskning. Har du frågor om någon... Visa mer

Har du frågor om någon av våra nyheter, vår verksamhet eller om du vill ha kontakt med en expert i ett av våra ämnesområden? Hör av dig till någon av våra presskontakter, så leder de dig rätt.

Om SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

SP - vi är med i hela innovationsprocessen

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en internationellt ledande institutskoncern för forskning och innovation. Vi skapar värde i samverkan, vilket har avgörande betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling. SP är en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare bland Young Professionals, enligt Universums senaste rapport, som omfattar över 35 000 akademiker. SP, Swedish ICT och Innventia går samman i RISE för att skapa en samlad institutssektor och bli en starkare innovationspartner för näringsliv och samhälle. Vid årsskiftet byter vi namn till RISE.

SP utvecklar och förmedlar teknik för tillväxt, konkurrenskraft och hållbar utveckling i näringslivet. I SP-koncernen ingår moderbolaget och dotterbolagen AstaZero, Glafo - glasforskningsinstitutet, CBI Betonginstitutet, JTI - Institutet för Jordbruks- och miljöteknik, SP Process Development, SP Processum och SMP Svensk Maskinprovning.