Rhrjxx9xkzowc2g0scye

Chalmersstudenter får offshore-projekt kring vindparksbygge i Östersjön

Pressmeddelanden   •   2014-06-19 14:36 CEST

Designa fartyg och metoder som passar för att bygga och underhålla en av världens största vindparker. Det blir årets Marin Design-uppgift till en hel klass Chalmersstudenter. De tar därmed aktiv del i Sveriges hittills största infrastrukturprojekt.Initiativtagare är Offshore Väst och Blekinge Offshore.

Hsephngmsmarwutobgwd

SP med och utvecklar elektrisk transportbil

Pressmeddelanden   •   2014-06-02 13:45 CEST

SP deltar i ett europeiskt utvecklingsprojekt där man tar fram nästa generations elektriska transportbil. Den första körbara prototypen av DELIVER, en elektrisk transportbil som samfinansieras av EU-kommissionens 7:e ramprogram, får världspremiär på FISITA World Automotive Congress som startar 2 juni 2014 i Maastricht (NL).

Kanlocdbve4upsoh2x3b

Energisnålt nätverk för livsmedelslokaler ger resultat

Pressmeddelanden   •   2014-05-28 12:02 CEST

I ICA City-butiken i Knalleland i Borås har livsmedelskylans energibehov för mejeriavdelningen minskat med 75 procent, vilket är över förväntan. Nu fortsätter SP-forskaren Ulla Lindberg att arbeta för att energieffektivisera livsmedelsbutiker – tillsammans med medlemmarna i nätverket BeLivs.

Qobtwwctzecuytwmd1yk

Den spännande glasutvecklingen

Pressmeddelanden   •   2014-05-02 08:05 CEST

Den 5 maj samlas 70 personer från glasindustrin i Norden i Växjö på temadagen den spännande glasutvecklingen - arrangerad av Glasforskningsföreningen Glafo.

Db5al66aa3utl7fpw06s

SP får ny teknikdirektör

Pressmeddelanden   •   2014-04-28 09:06 CEST

Margaret Simonson McNamee är utsedd till ny teknisk direktör, Chief Technology Officer, i SP-koncernen. Hon arbetar idag som forskningschef på SPs brandenhet i Borås. Margaret tillträder 1 juli.

Media-no-image

Swedish Maritime Day: Bred nationell strategi med starkt fokus på jobben

Pressmeddelanden   •   2014-04-04 09:39 CEST

Den 8 april arrangerar Västra Götalandsregionen för andra året Swedish Maritime Day tillsammans med en rad företag, organisationer och myndigheter på Svenska Mässan i Göteborg. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en av arrangörerna.

Det blir en heldag som ger både överblick och fördjupning inom havsmiljö och Sveriges samtliga maritima branscher: sjöfart, marin teknik, havsmiljö, livsmedel, bioteknik, marin och maritim forskning, fiskeri och vattenbruk, offshore och havsbaserad energi, havsförvaltning samt maritim turism.

– Havsmiljön och maritima näringar är ett av Västra Götalands styrkeområden. Vi vill skapa hållbara jobb längs kusten utan att äventyra miljön eller förstöra den biologiska mångfalden. Bohuslän har unika förutsättningar för lokal utveckling men vi får inte kompromissa med den ekologiska hållbarheten, säger Birgitta Losman, regionråd Västra Götalandsregionen.
Ingela Bendrot, statssekreterare åt infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M) och ansvarig för den nationella maritima strategin och Isabella Lövin, Europaparlamentariker (MP) inleder med ett samtal om den nationella maritima strategin och EU:s långsiktiga maritima politik står.
– Arbetet med den maritima strategin är nu inne i ett intensivt skede. Utgångspunkten är att strategin ska ge nya jobb och affärsmöjligheter. Strategin spänner över flera branscher och politikområden. Ett stort antal departement och myndigheter är inblandade i arbetet. Engagemanget och intresset är stort, vilket är en stark tillgång. Vi kommer under april och maj att åka runt i landet och träffa företagare inom det maritima klustret för att diskutera och förankra de idéer som kommit in, säger Ingela Bendrot.
– Den ena handen måste veta vad den andra gör. Det är galenskap att ha bottentrålförbud och samtidigt tillåta sandsugning som förstör ömtåliga bottnar och yngelplatser, som i Öresund i dag. Från grönt perspektiv är det viktigt att få ett miljöskydd av våra kustområden, menar Isabella Lövin.
Ett panelsamtal på temat maritim strategi och hållbar utveckling följer sedan med företrädare för det maritima näringslivet och miljöintressen. Hur kommer skärgårdsturism, vattenbruk och sjöfart liksom miljö- och framtidsfrågorna, att påverkas av den nationella maritima strategin? Deltagare är Axel Wenblad, ordförande i WWF Sverige och f.d. generaldirektör för Fiskeriverket, Erika Rosander, projektledare för Skärdgårdsstrategin, Stockholm Visitors Board, Anders Boman, vd för Walleniusrederierna och ordförande för Sveriges Redareförening, Anders Larsson, Vice President förOresund DryDocks AB och Anders Granhed, vd för Scanfjord..
Eftermiddagen innehåller sex parallella spår med 60 programpunkter. Fokus är på sjöfart, maritim teknik, offshore och marin energi, marin bioteknik, marina livsmedel, maritim turism, havsförvaltning och havsplanering.
Ett urval ur programmet:
• Lättviktskonstruktioner i marina tillämpningar
• Vart går godset - vilken betydelse får centrala hamnar?
• Olje- och gasutvinning på norsk sockel: behov och teknik
• Kan man äta Bohusräkor med gott samvete?
• Politisk avsiktsförklaring om besöksnäring i en kustregion
• Vad är samhällsvärdet på en god miljö?

Swedish Maritime Day avslutas med att Svensk Fisk och Kungsfenan delar ut priset för ”Årets Skarpsill 2014”. Årets pristagare är Rökeriet i Strömstad som på ett nytänkande sätt arbetar efter traditionella metoder med fokus på lokala råvaror.

Tid: Tisdag 8 april,  kl. 08.30-17.30
Plats: Svenska Mässan, Göteborg (Hitta till Svenska Mässan)
Program: http://swedishmaritimeday.se/

Vid frågor:
Kontakta Anders Carlberg, maritim expert i Västra Götalandsregionen på 0708-82 15 41.
Media är välkommen att delta under hela dagen, anmäl dig gärna till Camilla Lundén, kommunikatör, 076-941 44 39. 

Kontakt på SP: fredrik.rosen@sp.se, tel 070-33 456 86


 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en internationellt ledande institutskoncern med ca 1 300 medarbetare. Vi skapar värde i samverkan och erbjuder kvalitet i hela innovationskedjan, vilket har stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling. Läs mer på www.sp.se

Den 8 april arrangerar Västra Götalandsregionen för andra året Swedish Maritime Day tillsammans med en rad företag, organisationer och myndigheter på Svenska Mässan i Göteborg. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en av arrangörerna. Ur programmet: Sjöfart, marin teknik, havsmiljö, havsbaserad energi och maritim turism.Hela programmet finns på http://swedishmaritimeday.se/

Läs vidare »
F74dckidom65ecbfzdle

Filmer som visar nya möjligheter från skogen

Pressmeddelanden   •   2014-04-02 10:55 CEST

SP Processum, ett bolag i SP-koncernen, lanserar fem filmer i samarbete med Världsklass 2015, Örnsköldsviks kommun. Filmerna beskriver bredden av utvecklingsprojekt och spetsforskning som sker inom bioraffinaderiområdet. De handlar om grönt kol, träd som blir tråd, stallströ av fiberrester, snabbare jäsningsprocess och fiskfoder från fiberslam. De finns på http://vimeo.com/spprocessum/videos

Yintzqxu8cpjug1fhbsc

Alger kan bli förnybar källa till medicin och bioplaster

Pressmeddelanden   •   2014-02-28 11:10 CET

Mikroalger, som finns i saltsjöar och kustnära vatten, kan användas som mat, foder eller som förnybar källa till hälsoprodukter, plaster och drivmedel. SP medverkar i ett stort, internationellt projekt som syftar till att utvinna kemikalier ur mikroalgen Dunaliella. Inom tre år är målet att det ska finnas medel för att bygga den första prototypen till en ”Dunaliella-factory” i Europa.

Hrwtneqhdrthsmh85ebr

Inflyttningsdags i Sveriges mest bevakade energivilla

Pressmeddelanden   •   2014-02-25 09:29 CET

För två år sedan inledde SP och trähustillverkaren Derome ett samarbete som ska göra det möjligt för fler att bygga energiekonomiskt och samtidigt möta allt tuffare energikrav. Två energisnåla trävillor blir demonstrationshus. Bostadsminister Stefan Attefall uppmuntrar initiativet och gav 24 februari simuleringsfamiljen en hjälpande hand när det var dags för inflyttning i det första huset.

Media-no-image

Norska storbränder visar på kunskapslucka i Norden

Pressmeddelanden   •   2014-01-30 15:23 CET

Norge drabbades igår, 29 januari, av ytterligare en storbrand på Västkusten. På kort tid har tre allvarliga bränder inträffat. En starkt bidragande orsak är bristen på nederbörd och torkan i marken. Stark vind gör att elden sprider sig mycket snabbt.
– Traditionellt förbereder vi oss i Norden på bränder under sommarhalvåret, men de norska bränderna visar att problemen är aktuella även på vintern, säger Michael Strömgren, brandforskare vid SP.
Branden i Lærdalsøyri innebär att stora kulturhistoriska värden har gått förlorade. De gamla trähusen som har brunnit är kulturskyddade och ingår i det västnorska fjordlandskap som är upptaget på FN-organisationen Unescos världsarvslista.
Sverige har inte drabbats av stadsbränder i den här omfattningen på mer än hundra år. I andra länder, som USA och Australien, där man har drabbats hårt, finns ett större fokus på frågorna genom riktad forskning och krav från myndigheter, t.ex. i byggreglerna. Med klimatförändringarna kan risken för storbränder i mark och bebyggelse öka.
Även om det finns tillgänglig forskning, t.ex. vid SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, om storbränder som hotar bebyggelse, så är situationen ny för nordiska förhållanden.   
– Vi behöver ökad kunskap om dessa bränder, hur de ska förebyggas och bekämpas. Vi måste också veta mer om skadebegränsning av bränder i kulturhistoriska byggnader, säger Michael Strömgren.

För mer information, kontakta Michael Strömgren, SP Fire Research, tel 010-516 58 92, michael.stromgren@sp.se eller Björn Sundström, chef SP Fire Research, tel 010-516 50 86, bjorn.sundstrom@sp.se

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en internationellt ledande institutskoncern med ca 1 300 medarbetare. Vi skapar värde i samverkan och erbjuder kvalitet i hela innovationskedjan, vilket har stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling. Läs mer på www.sp.se

Norge drabbades igår, 29 januari, av ytterligare en storbrand på Västkusten. På kort tid har tre allvarliga bränder inträffat. En starkt bidragande orsak är bristen på nederbörd och torkan i marken. – Traditionellt förbereder vi oss i Norden på bränder under sommarhalvåret, men de norska bränderna visar att problemen är aktuella även på vintern, säger Michael Strömgren, brandforskare vid SP.

Läs vidare »

Bilder & Videor 11 bilder

Kontaktpersoner 33 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • Mediarelationer och produktion av kund- och interntidning
 • staffan.ljung@sp.se
 • 010-516 54 24
 • 070-672 89 70

 • Presskontakt
 • kommunikationsdirektör
 • ewa.woldenius@sp.se
 • 010-516 50 56
 • 070-516 50 56

Om SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

SP - vi är med i hela innovationsprocessen

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut utvecklar och förmedlar teknik för tillväxt, konkurrenskraft och hållbar utveckling i näringslivet. I SP-koncernen ingår moderbolaget och dotterbolagen AstaZero, SIK - Institutet för Livsmedel och Bioteknik, Glafo - glasforskningsinstitutet, CBI Betonginstitutet, JTI - Institutet för Jordbruks- och miljöteknik, SP Process Development, SP Processum och SMP Svensk Maskinprovning.