Media-no-image

Swedish Maritime Day: Bred nationell strategi med starkt fokus på jobben

Pressmeddelanden   •   2014-04-04 09:39 CEST

Den 8 april arrangerar Västra Götalandsregionen för andra året Swedish Maritime Day tillsammans med en rad företag, organisationer och myndigheter på Svenska Mässan i Göteborg. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en av arrangörerna.

Det blir en heldag som ger både överblick och fördjupning inom havsmiljö och Sveriges samtliga maritima branscher: sjöfart, marin teknik, havsmiljö, livsmedel, bioteknik, marin och maritim forskning, fiskeri och vattenbruk, offshore och havsbaserad energi, havsförvaltning samt maritim turism.

– Havsmiljön och maritima näringar är ett av Västra Götalands styrkeområden. Vi vill skapa hållbara jobb längs kusten utan att äventyra miljön eller förstöra den biologiska mångfalden. Bohuslän har unika förutsättningar för lokal utveckling men vi får inte kompromissa med den ekologiska hållbarheten, säger Birgitta Losman, regionråd Västra Götalandsregionen.
Ingela Bendrot, statssekreterare åt infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M) och ansvarig för den nationella maritima strategin och Isabella Lövin, Europaparlamentariker (MP) inleder med ett samtal om den nationella maritima strategin och EU:s långsiktiga maritima politik står.
– Arbetet med den maritima strategin är nu inne i ett intensivt skede. Utgångspunkten är att strategin ska ge nya jobb och affärsmöjligheter. Strategin spänner över flera branscher och politikområden. Ett stort antal departement och myndigheter är inblandade i arbetet. Engagemanget och intresset är stort, vilket är en stark tillgång. Vi kommer under april och maj att åka runt i landet och träffa företagare inom det maritima klustret för att diskutera och förankra de idéer som kommit in, säger Ingela Bendrot.
– Den ena handen måste veta vad den andra gör. Det är galenskap att ha bottentrålförbud och samtidigt tillåta sandsugning som förstör ömtåliga bottnar och yngelplatser, som i Öresund i dag. Från grönt perspektiv är det viktigt att få ett miljöskydd av våra kustområden, menar Isabella Lövin.
Ett panelsamtal på temat maritim strategi och hållbar utveckling följer sedan med företrädare för det maritima näringslivet och miljöintressen. Hur kommer skärgårdsturism, vattenbruk och sjöfart liksom miljö- och framtidsfrågorna, att påverkas av den nationella maritima strategin? Deltagare är Axel Wenblad, ordförande i WWF Sverige och f.d. generaldirektör för Fiskeriverket, Erika Rosander, projektledare för Skärdgårdsstrategin, Stockholm Visitors Board, Anders Boman, vd för Walleniusrederierna och ordförande för Sveriges Redareförening, Anders Larsson, Vice President förOresund DryDocks AB och Anders Granhed, vd för Scanfjord..
Eftermiddagen innehåller sex parallella spår med 60 programpunkter. Fokus är på sjöfart, maritim teknik, offshore och marin energi, marin bioteknik, marina livsmedel, maritim turism, havsförvaltning och havsplanering.
Ett urval ur programmet:
• Lättviktskonstruktioner i marina tillämpningar
• Vart går godset - vilken betydelse får centrala hamnar?
• Olje- och gasutvinning på norsk sockel: behov och teknik
• Kan man äta Bohusräkor med gott samvete?
• Politisk avsiktsförklaring om besöksnäring i en kustregion
• Vad är samhällsvärdet på en god miljö?

Swedish Maritime Day avslutas med att Svensk Fisk och Kungsfenan delar ut priset för ”Årets Skarpsill 2014”. Årets pristagare är Rökeriet i Strömstad som på ett nytänkande sätt arbetar efter traditionella metoder med fokus på lokala råvaror.

Tid: Tisdag 8 april,  kl. 08.30-17.30
Plats: Svenska Mässan, Göteborg (Hitta till Svenska Mässan)
Program: http://swedishmaritimeday.se/

Vid frågor:
Kontakta Anders Carlberg, maritim expert i Västra Götalandsregionen på 0708-82 15 41.
Media är välkommen att delta under hela dagen, anmäl dig gärna till Camilla Lundén, kommunikatör, 076-941 44 39. 

Kontakt på SP: fredrik.rosen@sp.se, tel 070-33 456 86


 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en internationellt ledande institutskoncern med ca 1 300 medarbetare. Vi skapar värde i samverkan och erbjuder kvalitet i hela innovationskedjan, vilket har stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling. Läs mer på www.sp.se

Den 8 april arrangerar Västra Götalandsregionen för andra året Swedish Maritime Day tillsammans med en rad företag, organisationer och myndigheter på Svenska Mässan i Göteborg. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en av arrangörerna. Ur programmet: Sjöfart, marin teknik, havsmiljö, havsbaserad energi och maritim turism.Hela programmet finns på http://swedishmaritimeday.se/

Läs vidare »
F74dckidom65ecbfzdle

Filmer som visar nya möjligheter från skogen

Pressmeddelanden   •   2014-04-02 10:55 CEST

SP Processum, ett bolag i SP-koncernen, lanserar fem filmer i samarbete med Världsklass 2015, Örnsköldsviks kommun. Filmerna beskriver bredden av utvecklingsprojekt och spetsforskning som sker inom bioraffinaderiområdet. De handlar om grönt kol, träd som blir tråd, stallströ av fiberrester, snabbare jäsningsprocess och fiskfoder från fiberslam. De finns på http://vimeo.com/spprocessum/videos

Yintzqxu8cpjug1fhbsc

Alger kan bli förnybar källa till medicin och bioplaster

Pressmeddelanden   •   2014-02-28 11:10 CET

Mikroalger, som finns i saltsjöar och kustnära vatten, kan användas som mat, foder eller som förnybar källa till hälsoprodukter, plaster och drivmedel. SP medverkar i ett stort, internationellt projekt som syftar till att utvinna kemikalier ur mikroalgen Dunaliella. Inom tre år är målet att det ska finnas medel för att bygga den första prototypen till en ”Dunaliella-factory” i Europa.

Hrwtneqhdrthsmh85ebr

Inflyttningsdags i Sveriges mest bevakade energivilla

Pressmeddelanden   •   2014-02-25 09:29 CET

För två år sedan inledde SP och trähustillverkaren Derome ett samarbete som ska göra det möjligt för fler att bygga energiekonomiskt och samtidigt möta allt tuffare energikrav. Två energisnåla trävillor blir demonstrationshus. Bostadsminister Stefan Attefall uppmuntrar initiativet och gav 24 februari simuleringsfamiljen en hjälpande hand när det var dags för inflyttning i det första huset.

Media-no-image

Norska storbränder visar på kunskapslucka i Norden

Pressmeddelanden   •   2014-01-30 15:23 CET

Norge drabbades igår, 29 januari, av ytterligare en storbrand på Västkusten. På kort tid har tre allvarliga bränder inträffat. En starkt bidragande orsak är bristen på nederbörd och torkan i marken. Stark vind gör att elden sprider sig mycket snabbt.
– Traditionellt förbereder vi oss i Norden på bränder under sommarhalvåret, men de norska bränderna visar att problemen är aktuella även på vintern, säger Michael Strömgren, brandforskare vid SP.
Branden i Lærdalsøyri innebär att stora kulturhistoriska värden har gått förlorade. De gamla trähusen som har brunnit är kulturskyddade och ingår i det västnorska fjordlandskap som är upptaget på FN-organisationen Unescos världsarvslista.
Sverige har inte drabbats av stadsbränder i den här omfattningen på mer än hundra år. I andra länder, som USA och Australien, där man har drabbats hårt, finns ett större fokus på frågorna genom riktad forskning och krav från myndigheter, t.ex. i byggreglerna. Med klimatförändringarna kan risken för storbränder i mark och bebyggelse öka.
Även om det finns tillgänglig forskning, t.ex. vid SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, om storbränder som hotar bebyggelse, så är situationen ny för nordiska förhållanden.   
– Vi behöver ökad kunskap om dessa bränder, hur de ska förebyggas och bekämpas. Vi måste också veta mer om skadebegränsning av bränder i kulturhistoriska byggnader, säger Michael Strömgren.

För mer information, kontakta Michael Strömgren, SP Fire Research, tel 010-516 58 92, michael.stromgren@sp.se eller Björn Sundström, chef SP Fire Research, tel 010-516 50 86, bjorn.sundstrom@sp.se

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en internationellt ledande institutskoncern med ca 1 300 medarbetare. Vi skapar värde i samverkan och erbjuder kvalitet i hela innovationskedjan, vilket har stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling. Läs mer på www.sp.se

Norge drabbades igår, 29 januari, av ytterligare en storbrand på Västkusten. På kort tid har tre allvarliga bränder inträffat. En starkt bidragande orsak är bristen på nederbörd och torkan i marken. – Traditionellt förbereder vi oss i Norden på bränder under sommarhalvåret, men de norska bränderna visar att problemen är aktuella även på vintern, säger Michael Strömgren, brandforskare vid SP.

Läs vidare »
Media-no-image

Nu mäts förskolors elanvändning i FörskoleVis

Pressmeddelanden   •   2014-01-22 10:12 CET

I projektet FörskoleVis ska barn och förskolepedagoger tillsammans kunna se och förstå vad energi är och hur mycket energi de använder i förskolan. De kommer därför att bli medvetna om kopplingen mellan sitt beteende och energianvändningen – och göra energikloka val. Första etappen med referensmätningar har nu startats.
I projektet FörskoleVis ska pedagogerna få ett handledningsmaterial och digitalt verktyg för att på ett lustfyllt sätt kunna visualisera energianvändningen och bidra till energimedvetet beteende hos barnen och personalen i förskolan. Konceptet utvecklas av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut tillsammans med Interactive Institute Swedish ICT och GR Utbildning samt pilotförskolor i Göteborg, Härryda, Kungälv, Trollhättan och Oskarshamn.
I de 6 pilotförskolorna har nu en referensmätning av förskolornas elanvändning påbörjats och kommer att pågå tom februari 2014. Därefter introduceras FörskoleVis koncept i förskolorna under en längre testperiod. Den uppmätta elanvändningen under referensmätningen kommer att jämföras med den elanvändning förskolorna har under testet av FörskoleVis koncept. Detta för att se hur stor effekt användningen av utbildningsmaterialet och det digitala verktyget har på förskolornas totala elanvändning.
- Tidigare studier om visualisering gällande energianvändning har främst fokuserat på hushåll, vilka visar en besparingspotential på ungefär 20 procent av elanvändningen. Det ska bli intressant att se hur mycket konceptet bidrar till ökad energikunskap och minskad elanvändning i förskolan! Säger Carolina Dolff, projektledare för FörskoleVis på SP.
I Göteborgs Stad deltar Lokalförvaltningen tillsammans med Skogshyddegatans förskola i Örgryte-Härlanda i satsningen.
- Det är ett tillfälle för oss att få reda på mer om hur vi använder elen i förskolan och inte minst vara med och påverka hur ett inspirerande pedagogiskt material tas fram på temat energi. Det ska bli spännande att testa konceptet i vår! Säger Maria Lönnergård, förskolepedagog.
Parallellt så genomförs även ett test i en förskola i Oskarshamn där elanvändande utrustning, så som torkskåp, kyl och frys, byts ut till bästa tillgängliga (energisnåla) produkter. Detta för att även utreda potentialen för minskad elanvändning genom att bara byta till energisnål utrustning.
Projektet pågår tom juni 2015 och det digitala verktyget och handledningsmaterialet ska därefter spridas så att det kan nyttjas av fler förskolor i landet.  

Projektet finansieras av Västra Götalandsregionen, Energimyndigheten, Naturskyddsföreningen (tack vare försäljning av el märkt Bra Miljöval) och de deltagande kommunerna Göteborg, Härryda, Kungälv, Trollhättan och Oskarshamn.


För mer information kontakta:
Carolina Dolff, projektledare SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, tel. 0725 17 57 95, carolina.dolff@sp.se

Malin Östblom, Miljösamordnare Fastighetsavdelningen, tel. 070-558 79 43, malin.ostblom@lf.goteborg.se
Läs mer på www.forskolevis.se

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en internationellt ledande institutskoncern med ca 1 300 medarbetare. Vi skapar värde i samverkan och erbjuder kvalitet i hela innovationskedjan, vilket har stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling. Läs mer på www.sp.se

I projektet FörskoleVis ska barn och förskolepedagoger tillsammans kunna se och förstå vad energi är och hur mycket energi de använder i förskolan. De kommer därför att bli medvetna om kopplingen mellan sitt beteende och energianvändningen – och göra energikloka val.Konceptet utvecklas av SP, Interactive Institute Swedish ICT och GR Utbildning samt en rad pilotförskolor.

Läs vidare »
Media-no-image

Svensk-brittiskt samarbete om havsenergi

Pressmeddelanden   •   2014-01-21 10:37 CET

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Narec, National Renewable Energy Centre i Storbritannien, har tecknat ett avtal om strategiskt FoU-samarbete inom havsbaserad förnybar energiproduktion. För SP och Narec markerar detta avtal nästa steg i att mer proaktivt utveckla internationella samarbeten och komplettera varandras spetskompetenser och testanläggningar.

– Vi är mycket glada över att få jobba med Narec, som är ett världsledande testcenter inom marin energi. Genom att kombinera vår kompetens, labbmiljöer och kunskaper inom tillförlitlighet, mätteknik och högspänning med Narecs testmöjligheter kan vi nu hjälpa den marina energisektorn framåt, säger Pierre Ingmarsson, projektledare på SP.

– SP och Narec har under en längre tid identifierat områden för samarbete. Genom att formalisera samarbetet skapar vi nu förutsättningarna för att dra nytta av varandras styrkor kommersiellt och inom forskningen, säger Ignacio Marti, teknisk direktör vid Narec.

– Det är jätteroligt att höra om samarbete mellan organisationer i norra England och dess partners i Sverige. Det här samarbetet bygger på det redan existerande partnerskapet mellan North East Enterprise Partnership (NELEP), Arts Council England och Västra Götalandsregionen. Båda syftar till att skapa kommersiella samarbeten och möjliggöra kunskapsöverföring mellan länderna, säger Caroline Theobald, svensk honorärkonsul.

För mer information, kontakta pierre.ingmarsson@sp.se, tel 010-516 52 90

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en internationellt ledande institutskoncern med ca 1 300 medarbetare. Vi skapar värde i samverkan och erbjuder kvalitet i hela innovationskedjan, vilket har stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling. Läs mer på www.sp.se

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Narec, National Renewable Energy Centre i Storbritannien, har tecknat ett avtal om strategiskt FoU-samarbete inom havsbaserad förnybar energiproduktion.

Läs vidare »
Media-no-image

Forskar om tunnare och starkare glas

Pressmeddelanden   •   2014-01-08 09:27 CET

Stefan Karlsson, forskare på Glafo, glasforskningsinstitutet i Växjö, får stöd från Vinnova och näringslivet för att utveckla glas som är både tunt och starkt.
Under 1,5 år finansierar Vinnova halva lönen för Stefan Karlsson för att vara gästforskare i den internationellt starka forskarmiljön Otto-Schott-Institute of Materials Research (OSIM) vid Friedrich Schiller-universitetet i Jena, Tyskland. OSIM består av åtta forskargrupper varav fyra är inriktade på glasforskning.
– Jag ska delta i forskargruppen Laboratory of Glass Science som leds av prisbelönta professor Lothar Wondraczek, berättar Stefan Karlsson.
Han ska arbeta med två projekt som bland annat handlar om härdning av glas och ytmodifiering av glas. Näringslivet ser forskningen om starkare och tunnare glas som intressant och har därför beslutat att finansiera resterande delen av Stefans lön. Det ger honom möjlighet att forska även på hemmaplan i Växjö.
– Det är en fantastisk chans som Vinnova, näringslivet och OSIM ger mig. Jag ser fram emot att ta tillvara på den, säger Stefan Karlsson.
Glafo, som ingår i SP-koncernen, arbetar med glasforskning, utveckling, utbildning och tekniskt stöd.

För ytterligare information, kontakta:
Stefan Karlsson, Glafo, 010-516 63 57, stefan.karlsson@glafo.se
Marianne Grauers, vd Glafo, 010-516 63 51, marianne.grauers@glafo.se

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en internationellt ledande institutskoncern med ca 1 300 medarbetare. Vi skapar värde i samverkan och erbjuder kvalitet i hela innovationskedjan, vilket har stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling. Läs mer på www.sp.se

Stefan Karlsson, forskare på Glafo, glasforskningsinstitutet i Växjö, får stöd från Vinnova och näringslivet för att utveckla glas som är både tunt och starkt. Under 1,5 år finansierar Vinnova halva lönen för Stefan Karlsson för att vara gästforskare i den internationellt starka forskarmiljön Otto-Schott-Institute of Materials Research (OSIM) vid Friedrich Schiller-universitetet i Jena, Tyskland.

Läs vidare »
Media-no-image

Nytt energidirektiv på workshop i februari

Pressmeddelanden   •   2014-01-07 10:37 CET

Under 2014 ska ett helt nytt direktiv införas i Sverige. EED, Energieffektiviseringsdirektivet, ska främja effektivisering i användarledet. Direktivet hör till det som tas upp på en workshop om industriell energieffektivisering i Göteborg 4 februari.

Förutom information från Energimyndigheten om det nya direktivet bjuder workshopen även på intressanta erfarenheter och tillämpningar från en rad företag om genomförda och pågående projekt inom energieffektiv teknik.

– Några av de områden som vi tar upp är värmepumpar i industriella applikationer och mikrovågsteknik för mer energieffektiva värmningsprocesser, säger Roger Nordman, energiexpert på SP.

Workshopen Industriell energieffektivisering hålls den 4 februari 2014 på forskningsinstitutet SIK i Göteborg. Mer information finns på www.sp.se och www.sik.se

Kontakt: roger.nordman@sp.se, tel 010-516 55 44


SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en internationellt ledande institutskoncern med ca 1 300 medarbetare. Vi skapar värde i samverkan och erbjuder kvalitet i hela innovationskedjan, vilket har stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling. Läs mer på www.sp.se

Under 2014 ska ett helt nytt direktiv införas i Sverige. EED, Energieffektiviseringsdirektivet, ska främja effektivisering i användarledet. Direktivet hör till det som tas upp på en workshop om industriell energieffektivisering i Göteborg 4 februari. Workshopen Industriell energieffektivisering hålls den 4 februari 2014 på forskningsinstitutet SIK i Göteborg. Mer på www.sp.se och www.sik.se

Läs vidare »
Owakgbnmoukouvgq76wn

Ska utveckla nya solenergilösningar

Pressmeddelanden   •   2013-12-18 07:37 CET

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut får 3 Mkr av Vinnova för att utveckla nya lösningar för att tillvarata solenergi. Genom att utveckla en så kallad testbädd ska nya produkter, system, tjänster och processer kunna utvecklas, kvalitetssäkras och marknadsanpassas.

Bilder & Videor 9 bilder

Kontaktpersoner 33 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • Mediarelationer och produktion av kund- och interntidning
 • staffairn.ljiqdzzswdung@sp.sbxjwpgaye
 • 010-516 54 24
 • 070-672 89 70

 • Presskontakt
 • kommunikationsdirektör
 • ewa.woldenius@sp.se
 • 010-516 50 56
 • 070-516 50 56

Om SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

SP - vi är med i hela innovationsprocessen

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut utvecklar och förmedlar teknik för tillväxt, konkurrenskraft och hållbar utveckling i näringslivet. I SP-koncernen ingår moderbolaget och dotterbolagen AstaZero, SIK - Institutet för Livsmedel och Bioteknik, Glafo - glasforskningsinstitutet, CBI Betonginstitutet, JTI - Institutet för Jordbruks- och miljöteknik, SP Process Development, SP Processum och SMP Svensk Maskinprovning.