Skip to main content

Intensiv höst inom industriell virkestorkning

Pressmeddelande   •  Nov 23, 2015 07:31 CET

Denna höst har det hänt mycket inom området industriell virkestorkning på SP, tillsammans med partners. En ny ”tork-doktor” har tillkommit, industriella torkförsök tillsammans med Alent Drying och Valutec, och två tillfällen av grundkursen har genomförts.

Tommy Vikberg som har haft en delad tjänst på SP och Luleå Tekniska Universitet i Skellefteå försvarade sitt arbete den 9:e oktober och kan nu titulera sig som teknisk doktor. Avhandlingens titel är ”Industrial Wood Drying – Airflow Distribution, Internal Heat Exchange, and Moisture content as input and Feedback to the process”. Tommy kommer nu fortsätta att arbeta på SP och bidra till utvecklingen av industriell virkestorkning.

Inom projektet EESI, Energieffektivisering inom sågverksindustrin, har det länge pågått industriella torkförsök tillsammans med Alent Drying och Valutec. Målet för försöken är att jämföra de aktuella leverantörernas valda regleringsmetoder av cirkulationsfläktarna i kammartorkar mot referensförsök med full fläkthastighet. Detta för att se hur kapacitet, kvalitet och energiförbrukningen påverkas. Försöken som leds av Fredrik Persson på SP startade redan våren 2013 på Setra Malå sågverk med furu 50x125 mm 2 ex-log till målfuktkvot 18 %. Därefter inleddes försök på ett annat sågverk med en tunnare och en tjockare furuprodukt. Tyvärr uppstod för mycket störningar och problem för att kunna genomföra alla de planerade försöken. Det stora intresset från sågverksindustrin gjorde att Energimyndigheten, som finansierade EESI projektet, var villiga att ge ytterligare finansiering till de återstående försöken. Sedan dess har försök med furu 75x150 mm 2 ex-log 18 % genomförts på Malå såg. Denna höst har försök med furu 31x115 mm 2 ex-log till 12 % inletts på Stenvalls Trä Lövholmen och målet är att bli klar innan kommande årsskifte.

Under oktober har Gerhard Scheepers på SP hållit två kurstillfällen av grundkursen i virkestorkning. Grundkursen behandlar trämateriallära, fuktdynamik och industriell virkestorkning. Kursen vänder sig till all personal som berörs av virkestorkning, t.ex. torkoperatörer, truckförare, tekniker och personal från marknadsavdelningen. Kursen hålls i regel ute på ett sågverk dit även kursdeltagare från andra sågverk bjuds in till. Målet är att hålla tre kurstillfällen per år, ett tillfälle i södra, mellersta respektive norra Sverige. Sista kurstillfällena hölls på Setra Heby och Nydala Trävaru, nästa kurstillfälle planeras hålls i den norra landsändan till våren 2016. Håll utkik efter information!

Gerhard jobbar också ihop med Linnéuniversitetet och Alent Drying AB i ett projekt finansierat av Södras Forskningsstiftelse där olika metoder bedöms för deras förmåga att uppskatta ytfuktkvoten på virke under torkning. SP har nyligen fått beviljat ett patent just för en metod för ytfuktkvots-mätning, och den metoden är en av dem som undersökas i det nämnda projektet. En bra metod för mätningen av ytfuktkvot skulle öppna många möjligheter för utvecklingen av industriell barr- och lövträtorkning.

För mer information kontakta:

Tommy Vikberg, 010-516 62 64, tommy.vikberg@sp.se

Fredrik Persson, 010-516 62 27, fredrik.persson@sp.se

Gerhard Scheepers, 010-516 62 26, gerhard.scheepers@sp.se 

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en internationellt ledande institutskoncern med ca 1 500 medarbetare. Vi skapar värde i samverkan och erbjuder kvalitet i hela innovationskedjan, vilket har stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling. SP är en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare bland Young Professionals, enligt Universums senaste rapport, som omfattar över 35 000 akademiker. Läs mer på www.sp.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera