Skip to main content

Småföretagsbarometern hösten 2010 – Norrbottens län

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2010 17:40 CET

Stark utveckling av småföretagskonjunkturen i Norrbotten, enligt Småföretagsbarometern hösten 2010.

Småföretagskonjunkturen i Norrbotten har utvecklats mycket starkt sedan vårens mätning.  I industrisektorn är konjunkturen ”glödhet” och Norrbotten hamnar på delad förstaplats i landet tillsammans med Södermanland när det gäller industrikonjunkturen.

 Tillväxten av orderstocken har varit fortsatt snabb sedan vårens mätning. Även i detta fall är utvecklingen i länet bättre än för landet i genomsnitt.

– Hela 60 procent av företagen uppger en ökande orderingång, medan endast 2 procent uppger en vikande. Såväl tjänste- som industriföretagen fortsätter att förbättras från förra mätningen. Båda sektorernas nettotal är också bland de högsta i landet vilket naturligtvis känns glädjande, säger Erik Hägglöv, vd, Sparbanken Nord.

 Sysselsättningstillväxten i länets småföretag har vänt uppåt efter de senaste årens nedgång. Uppgången har varit betydligt snabbare än i riket som helhet. 30 procent av de tillfrågade småföretagen uppger att arbetsstyrkan blivit större under det senaste året, medan 11 procent uppger att man dragit ned på personal. 

 – Under krisen med början hösten 2008 rasade lönsamhetstillväxten för småföretagen i Norrbotten för både tjänste- och industriföretagen. Först nu visar båda sektorerna åter positiv tillväxt av lönsamheten. Länets småföretag förväntar sig dessutom en ytterligare förbättrad lönsamhet under den kommande tolvmånadersperioden och det är förstås väldigt positivt, säger Erik Hägglöv.

Det enskilt största tillväxthindret som Norrbottens småföretag upplever är den höga arbetskostnaden. Därefter följer den svaga efterfrågan och bristen på arbetskraft. Ett oroande tecken vad gäller tillgången på arbetskraft är att 33 procent av samtliga småföretag i Norrbotten uppger att de tvingats tackat nej till order på grund av brist på arbetskraft.

Erik Hägglöv, vd, Sparbanken Nord,  tfn: 070-696 61 10

 

Småföretagsbarometern produceras i samverkan mellan Swedbank, sparbankerna och Företagarna.
Undersökningen omfattar ca 4150 företag över hela landet med 1-49 anställda. Intervjuerna
har genomförts av TNS-Sifo.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera