Skip to main content

Stark småföretagskonjunktur i Norrbotten

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2011 09:24 CET

Småföretagskonjunkturen i Norrbotten har stärkts efter vårens försvagning.  Sammantaget landar indikatorn på 95 vilket är den femte högsta noteringen i landet. Framförallt är det tjänstesektorn i länet som är stark. Förväntningarna inför kommande år är optimistiska. Det visar en undersökning som Swedbank och sparbankerna gjort tillsammans med Företagarna.

Sysselsättningstillväxten i Norrbottens småföretag har tagit förnyad fart efter vårens tillfälliga dämpning. Länet är nu det tredje mest snabbväxande i Sverige.

 - Förväntningarna inför kommande år är att sysselsättningen fortsätter att stiga, vilket känns mycket glädjande,  säger Mattias Lundkvist, företagschef, Sparbanken Nord.

 Både industrin och tjänstesektorn redovisar en snabbare tillväxt i sysselsättningen. Uppgången i tjänstesektorn väntas bli något snabbare under kommande år, medan tillväxttakten i industrisektorn mattas. Orderingången har dämpats sedan vårens mätning. Länets företag är dock optimistiska och räknar med snabbare tillväxt under den kommande 12-månadersperioden. Omsättningstillväxten har ökat och ligger nu något över genomsnittet för Sverige.

 - Omsättningen väntas öka i snabbare takt under kommande år, tack vare en snabbare utveckling för industriföretagen, säger Mattias Lundkvist. Länets småföretag är de tredje mest optimistiska i landet.

 Kapacitetsutnyttjandet i båda sektorerna fortsätter att stiga och i höstens mätning anger 76 procent att de arbetar för fullt. Detta är en ökning med hela 20 procentenheter sedan i våras.  74 procent av länets industriföretag och hela 81 procent av tjänsteföretagen arbetar för fullt.

 

Det enskilt största tillväxthindret som Norrbottens småföretag upplever är bristen på lämplig arbetskraft. Hela 55 procent av samtliga småföretag i Norrbotten uppger att de tvingats tacka nej till order på grund av brist på arbetskraft.

 Under krisen med början hösten 2008 rasade lönsamhetstillväxten för Norrbottens småföretag och båda sektorerna landade på negativa värden i början av 2009. Från hösten 2010 har båda sektorerna redovisat en kontinuerlig svag förbättring. I höstens mätning backar tjänstesektorns lönsamhetstillväxt medan industrin går upp något.

 - Småföretagen i bägge sektorerna ser positivt på framtiden och förväntar sig en förbättrad lönsamhet kommande år och därmed goda expansionsmöjligheter,  säger Mattias Lundkvist.

 

För ytterligare information:

Mattias Lundkvist, företagschef, Sparbanken Nord, 070-3128096

Christina Sandsten, marknadschef, Sparbanken Nord, 070-6318562

 Om Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern produceras i samverkan mellan Swedbank, Sparbankerna och Företagarna. Undersökningen omfattar drygt 4 000 företag över hela landet med 1 till 49 anställda. Intervjuerna har genomförts av Sifo Research International.

*Undersökningen har genomförts löpande sedan 1985.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy