Sparbanksstöd till jordbruksforskning

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2018 13:00 CEST

Forskningsinitiativet Skånes Försöksringar ska stärka konkurrenskraften hos skånska jordbrukare genom ny odlingsteknik. Nu går Sparbanken Skånes ägare Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta in med 900 000 kronor för att stödja fältförsöken.

Fortsatt positiv småföretagskonjunktur i Skåne

Pressmeddelanden   •   Jun 11, 2018 10:30 CEST

Småföretagskonjunkturen i Skåne är fortsatt positiv, men sedan ifjol har den mattats av. Det visar Småföretagsbarometern 2018 som presenteras av Företagarna, Swedbank och Sparbankerna.

Sparbanksstöd förverkligar skånska projekt

Pressmeddelanden   •   Jun 04, 2018 10:00 CEST

Sparbanken Skånes tre ägarstiftelser delar ut 13 miljoner kronor i projektstöd på olika håll i Skåne. Totalt får 300 projekt i föreningar och organisationer bidrag i 2018 års första ansökningsomgång.

Sparbanken Skåne inför maxpris på bolån

Pressmeddelanden   •   Maj 21, 2018 09:00 CEST

Som första bank i landet inför Sparbanken Skåne ett dagsaktuellt maxpris för bolånekrediter. Genom ett maxpris blir bolåneerbjudandet mer transparent gentemot konsumenten, än de listpriser som används idag.

Med maxpriset kan kunden tydligt se vad som är bankens högsta pris vid ett givet tillfälle på ett bolån med fastighet eller bostadsrätt som säkerhet, oavsett om det handlar om rörlig eller fast ränta. Vad den slutliga räntan sedan blir för varje enskilt bolån beror på individuella faktorer. Parametrar som bostadens värde, inkomst och lånets storlek spelar in.

Hos Sparbanken Skåne landar räntan i nio fall av tio under maxpriset, visar uppföljningar som banken gjort.

– Genom att berätta om vad vårt maxpris är på bokrediter samt uppmana våra kunder att ta reda på sitt faktiska pris som baseras på varje kunds individuella förutsättningar vill vi ge en tydligare bild av hur vi räntesätter våra bokrediter, säger VD Bo Bengtsson.

Maxpriset varierar med den rörliga marknadsräntan. I kombination med uppgifter om den faktiska genomsnittliga räntan som banken haft på utbetalda krediter har konsumenten ett bra verktyg för att kunna ta ställning till val av bank och typ av lån.

Med maxpriset tar Sparbanken Skåne ytterligare ett steg framåt i arbetet med att etablera sig som den ledande aktören på bomarknaden i sitt verksamhetsområde.

– Många banker talar idag om listpris, men det kan vara svårt som konsument att veta hur man ska förhålla sig till det. Vi är tydliga med att banken alltid har ett aktuellt maxpris och att de allra flesta kan få en ränta under denna nivå när man frågar oss, säger Marcus Nilsson, Marknads- och försäljningschef på Sparbanken Skåne.

Tillsammans med bankens samlade rådgivningskompetens på eget Kundcenter och kontor på 22 orter i Skåne gör maxpriset det enkelt och tryggt att prata boaffär just när kunden har tid. Kundcenter är öppet alla dagar i veckan och även kvällstid på vardagar.

För mer information
Bo Bengtsson, VD, 044-13 83 15
Marcus Nilsson, Marknads- & försäljningschef, 044-13 86 01

Om Sparbanken Skåne
Sparbanken Skåne är en stark regional sparbank för människorna, näringslivet och det lokala samhället. En bank med hög tillgänglighet, smarta tjänster och grundläggande sparbanksvärderingar, där besluten fattas nära dig som kund. Banken ägs huvudsakligen av tre skånska sparbanksstiftelser. I samarbete med stiftelserna går delar av överskottet från bankrörelsen tillbaka till samhällsutvecklande ändamål.

Som första bank i landet inför Sparbanken Skåne ett dagsaktuellt maxpris för bolånekrediter. Genom ett maxpris blir bolåneerbjudandet mer transparent gentemot konsumenten, än de listpriser som används idag.

Läs vidare »

Föreningar prisas för nytänkande på barn- och ungdomssidan

Pressmeddelanden   •   Maj 17, 2018 09:00 CEST

Fem skånska idrottsföreningar prisas av Sparbanksstiftelserna i Skåne för sitt framåtblickande arbete på barn- och ungdomssidan. Utmärkelsen ”Årets förnyare” på 25 000 kronor delades ut den 16 maj för tredje året i rad på Skånes Idrottsledargala.

Delårsrapport januari-mars 2018 för Sparbanken Skåne

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2018 09:00 CEST

2018 har inletts starkt för Sparbanken Skåne. Räntenettot utvecklas väl och kostnadskontrollen är god. Banken redovisar en vinst exklusive goodwillavskrivningar och före skatt på 150 miljoner kronor för första kvartalet.

Den underliggande intjäningen i Sparbanken Skåne utvecklas i positiv riktning, samtidigt som nya regler och direktiv under perioden medfört att direkta jämförelser bakåt i tiden försvårats för kreditförluster och affärsvolym.

– Framstegen i banken fortsätter. Under första kvartalet har vi haft en stabil tillväxt i utlåningsvolymerna. Räntenettot utvecklas i linje med förväntan och stärktes sex procent jämfört med samma tid ifjol. Vi är nöjda med periodens resultat, säger Sparbanken Skånes VD Bo Bengtsson.

Ekonomiskt sammandrag kvartal 1 2018

 • Rörelseresultatet uppgick till 43 mkr (68 mkr)
 • Rörelseresultat exklusive goodwillavskrivningar uppgick till 150 mkr (175 mkr)
 • Färre antal dagar i kvartalet jämfört med förra kvartalet gav i stort sett oförändrat räntenetto på 221 mkr (222 mkr)
 • Kostnaderna minskade med 8 % under kvartalet och uppgick till 311 mkr (340 mkr)
 • Kreditförluster i enlighet med IFRS 9 infördes per 1 januari 2018. För kvartalet uppgick kreditförlusterna till -11 mkr (+25 mkr). Den rapporterade ökningen är huvudsakligen hänförlig till införandet av IFRS 9.
 • Från och med 1 januari ingår inte volymer från Premiepensionssystemet i bankens affärsvolym. Därmed minskade affärsvolymen med 3 % och uppgick till 187 miljarder kronor (193 miljarder kronor). Rensat från denna effekt ökade affärsvolymen under kvartalet med 0,5 %.
 • Total kapitalrelation stärktes och uppgick till 20,9 % (20,8 %)

(Jämförelsesiffror inom parantes avser kvartal 4 2017)

Viktiga händelser kvartal 1 2018

 • Underliggande intjäning i banken fortsätter utvecklas positivt. Kostnadskontrollen är god och räntenettot utvecklas väl.
 • Fortsatt god efterfrågan på krediter på bolånesidan. Det strängare amorteringskravet påverkar relativt få av bankens låntagare.
 • Under kvartalet har Sparbanken Skåne emitterat seniora obligationer samt en andra säkerställd obligation. Emissionerna mottogs väl av marknaden och övertecknades.
 • Styrkebesked från lantbrukssektorn i Sydsverige. Fler lantbrukare upplever att de har en god lönsamhet, visar konjunkturmätningen Lantbruksbarometern.
 • Ny version av internetbanken ger ökade möjligheter i den digitala låneprocessen. Sparbanken Skåne ligger långt fram i utvecklingen. Exempelvis går nu mer än hälften av alla utfärdade bolånelöften helt digitalt.


För mer information

Bo Bengtsson, VD, 044-13 83 15
Åsa Grundström, CFO, 044-13 82 44

Denna information är sådan information som Sparbanken Skåne är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2018 klockan 9.00 CET.

Om Sparbanken Skåne
Sparbanken Skåne är en stark regional sparbank för människorna, näringslivet och det lokala samhället. En bank med hög tillgänglighet, smarta tjänster och grundläggande sparbanksvärderingar, där besluten fattas nära dig som kund.

2018 har inletts starkt för Sparbanken Skåne. Räntenettot utvecklas väl och kostnadskontrollen är god. Banken redovisar en vinst exklusive goodwillavskrivningar och före skatt på 150 miljoner kronor för första kvartalet.

Läs vidare »

3 000 barn möter gårdens djur i sparbanksprojekt

Pressmeddelanden   •   Apr 23, 2018 09:00 CEST

Över 3 000 andraklassare besöker under våren Skånes Djurpark inom ramen för sparbanksprojektet En dag med gårdens djur. Det hela blir möjligt genom ett nytt samarbete mellan Sparbanken Skåne med ägarstiftelser och Skånes Djurpark.

250 skånska idrottsledare hyllas med stipendier

Pressmeddelanden   •   Apr 16, 2018 12:00 CEST

I dagarna får 250 skånska idrottsledare besked om att de belönas med stipendium för sina insatser inom barn- och ungdomsidrotten. Bakom Skånes Idrottsledarstipendier står Sparbanksstiftelserna i Skåne tillsammans med Skåneidrotten.

Lennart Haglunds stipendium till H65 Höör

Pressmeddelanden   •   Apr 06, 2018 09:30 CEST

Handbollsklubben H65 Höör är årets mottagare av Lennart Haglunds Stipendium. Sparbanken Skånes ägare Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta delar årligen ut stipendiet på 100 000 kronor till en förening eller person som gjort en betydande insats för den lokala samhällsutvecklingen.

Framtidens innovationer prisades i Lund

Pressmeddelanden   •   Mar 21, 2018 09:00 CET

På tisdagskvällen delades Lunds universitet och Sparbanken Skånes pris för framtidens innovationer ut. Tre forskarprojekt och tre studentprojekt fick ta emot ära, applåder och totalt 200 000 kronor.

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • VD
 • bo.bengtsson@sparbankenskane.se
 • 044-13 83 15

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • krdmqaisclrlictilqnraniwwy.spqebvedtnsavsodyn@swspardqgtlqbazynkpnvqerolieenskccdmankihrake.oqse
 • 046-162309

Om Sparbanken Skåne

Hela Skånes sparbank

Sparbanken Skåne är en närvarande bank för människorna, näringslivet och det lokala samhället. Vi är en stark regional sparbank med lokala kontor för privat- och företagskunder, en bank med hög tillgänglighet, smarta tjänster och grundläggande sparbanksvärderingar, där besluten fattas nära dig som kund.

Som namnet antyder har vi fullt fokus på södra Sverige. Vi jobbar hårt för att lära känna dig, förstå din vardag och möta dina behov. Välkommen till Sparbanken Skåne!

Adress

 • Sparbanken Skåne
 • Byggmästaregatan 4
 • 222 20 LUND
 • Sverige