Media no image

Delårsrapport januari-mars 2018 för Sparbanken Skåne

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2018 09:00 CEST

2018 har inletts starkt för Sparbanken Skåne. Räntenettot utvecklas väl och kostnadskontrollen är god. Banken redovisar en vinst exklusive goodwillavskrivningar och före skatt på 150 miljoner kronor för första kvartalet.

Den underliggande intjäningen i Sparbanken Skåne utvecklas i positiv riktning, samtidigt som nya regler och direktiv under perioden medfört att direkta jämförelser bakåt i tiden försvårats för kreditförluster och affärsvolym.

– Framstegen i banken fortsätter. Under första kvartalet har vi haft en stabil tillväxt i utlåningsvolymerna. Räntenettot utvecklas i linje med förväntan och stärktes sex procent jämfört med samma tid ifjol. Vi är nöjda med periodens resultat, säger Sparbanken Skånes VD Bo Bengtsson.

Ekonomiskt sammandrag kvartal 1 2018

 • Rörelseresultatet uppgick till 43 mkr (68 mkr)
 • Rörelseresultat exklusive goodwillavskrivningar uppgick till 150 mkr (175 mkr)
 • Färre antal dagar i kvartalet jämfört med förra kvartalet gav i stort sett oförändrat räntenetto på 221 mkr (222 mkr)
 • Kostnaderna minskade med 8 % under kvartalet och uppgick till 311 mkr (340 mkr)
 • Kreditförluster i enlighet med IFRS 9 infördes per 1 januari 2018. För kvartalet uppgick kreditförlusterna till -11 mkr (+25 mkr). Den rapporterade ökningen är huvudsakligen hänförlig till införandet av IFRS 9.
 • Från och med 1 januari ingår inte volymer från Premiepensionssystemet i bankens affärsvolym. Därmed minskade affärsvolymen med 3 % och uppgick till 187 miljarder kronor (193 miljarder kronor). Rensat från denna effekt ökade affärsvolymen under kvartalet med 0,5 %.
 • Total kapitalrelation stärktes och uppgick till 20,9 % (20,8 %)

(Jämförelsesiffror inom parantes avser kvartal 4 2017)

Viktiga händelser kvartal 1 2018

 • Underliggande intjäning i banken fortsätter utvecklas positivt. Kostnadskontrollen är god och räntenettot utvecklas väl.
 • Fortsatt god efterfrågan på krediter på bolånesidan. Det strängare amorteringskravet påverkar relativt få av bankens låntagare.
 • Under kvartalet har Sparbanken Skåne emitterat seniora obligationer samt en andra säkerställd obligation. Emissionerna mottogs väl av marknaden och övertecknades.
 • Styrkebesked från lantbrukssektorn i Sydsverige. Fler lantbrukare upplever att de har en god lönsamhet, visar konjunkturmätningen Lantbruksbarometern.
 • Ny version av internetbanken ger ökade möjligheter i den digitala låneprocessen. Sparbanken Skåne ligger långt fram i utvecklingen. Exempelvis går nu mer än hälften av alla utfärdade bolånelöften helt digitalt.


För mer information

Bo Bengtsson, VD, 044-13 83 15
Åsa Grundström, CFO, 044-13 82 44

Denna information är sådan information som Sparbanken Skåne är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2018 klockan 9.00 CET.

Om Sparbanken Skåne
Sparbanken Skåne är en stark regional sparbank för människorna, näringslivet och det lokala samhället. En bank med hög tillgänglighet, smarta tjänster och grundläggande sparbanksvärderingar, där besluten fattas nära dig som kund.

2018 har inletts starkt för Sparbanken Skåne. Räntenettot utvecklas väl och kostnadskontrollen är god. Banken redovisar en vinst exklusive goodwillavskrivningar och före skatt på 150 miljoner kronor för första kvartalet.

Läs vidare »
Wfvk9d7ix9i2nhclowcd

3 000 barn möter gårdens djur i sparbanksprojekt

Pressmeddelanden   •   Apr 23, 2018 09:00 CEST

Över 3 000 andraklassare besöker under våren Skånes Djurpark inom ramen för sparbanksprojektet En dag med gårdens djur. Det hela blir möjligt genom ett nytt samarbete mellan Sparbanken Skåne med ägarstiftelser och Skånes Djurpark.

Jfawjfercarnoq5q0sxv

250 skånska idrottsledare hyllas med stipendier

Pressmeddelanden   •   Apr 16, 2018 12:00 CEST

I dagarna får 250 skånska idrottsledare besked om att de belönas med stipendium för sina insatser inom barn- och ungdomsidrotten. Bakom Skånes Idrottsledarstipendier står Sparbanksstiftelserna i Skåne tillsammans med Skåneidrotten.

N4tebdhheizet8nmmtws

Lennart Haglunds stipendium till H65 Höör

Pressmeddelanden   •   Apr 06, 2018 09:30 CEST

Handbollsklubben H65 Höör är årets mottagare av Lennart Haglunds Stipendium. Sparbanken Skånes ägare Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta delar årligen ut stipendiet på 100 000 kronor till en förening eller person som gjort en betydande insats för den lokala samhällsutvecklingen.

Jrlphefj1fgwnh8dnawn

Framtidens innovationer prisades i Lund

Pressmeddelanden   •   Mar 21, 2018 09:00 CET

På tisdagskvällen delades Lunds universitet och Sparbanken Skånes pris för framtidens innovationer ut. Tre forskarprojekt och tre studentprojekt fick ta emot ära, applåder och totalt 200 000 kronor.

Knlpqe3ytvshfjxj4q4u

Skånes lantbrukare upplever god lönsamhet visar mätning

Pressmeddelanden   •   Mar 15, 2018 11:00 CET

Lantbrukarna i Sydsverige är mer positiva till sin lönsamhet och vill investera mer. Det framgår av nya upplagan av Lantbruksbarometern.

Kwzr4knscrnrbbrmfcae

Sparbanksdonation till förnyelsen av Eslöv

Pressmeddelanden   •   Feb 15, 2018 11:00 CET

Sparbanken Skånes ägare Sparbanksstiftelsen Finn donerar fem miljoner kronor till förnyelsen av Stora torg i Eslöv. Det handlar om en utsmyckning av torget – exakt hur den ska se ut avgörs i en tävling.

Media no image

Bokslutskommuniké 2017

Pressmeddelanden   •   Jan 31, 2018 09:00 CET

Fjärde kvartalet 2017 innebar fortsatt stärkt ställning för Sparbanken Skåne. För helåret redovisar banken ett resultat exklusive goodwillavskrivningar och före skatt på 676 miljoner kronor, en ökning med 25 procent från föregående år.

2017 var både ett händelserikt och ett mycket framgångsrikt år för Sparbanken Skåne. Räntenettot förbättrades med 11 procent och uppgår för helåret till 863 miljoner kronor. Bakom ligger volymökningar på utlåningssidan samt det strategiska arbetet med att konvertera krediter från externa hypoteksbolag till utlåning i egen balansräkning.

Kvaliteten på kreditportföljen är god, liksom kostnadskontrollen i banken.

– Vi kan se tillbaka på ett mycket positivt år. Flera viktiga milstolpar nåddes under 2017 och idag är vi en av landets absolut tryggaste banker, säger Sparbanken Skånes VD Bo Bengtsson.

Ekonomiskt sammandrag kvartal 4 2017

 • Rörelseresultat uppgår till 68 mkr (69 mkr)
 • Rörelseresultat exklusive goodwillavskrivningar uppgår till 175 mkr (176 mkr)
 • Affärsvolymen ökade med 1 procent och uppgår till 193 miljarder kronor (191 miljarder)
 • Total kapitalrelation uppgår till 20,8 procent (19,9 procent)

(Jämförelsesiffror inom parantes avser kvartal 3 2017)

Viktiga händelser kvartal 4 2017

 • Förbättrat räntenetto och låga kreditförluster bidrar till stark resultatutveckling i banken.
 • Sparbanken Skåne klassas av Riksgälden som en av tio systemkritiska banker i landet. Detta innebär att banken anses ha stor betydelse för den finansiella stabiliteten i samhället.
 • Den mobila plånboken Samsung Pay lanseras. Med tjänsten kan kunderna handla med mobiltelefonen i butiker och på sikt även online.
 • Under oktober förändrar banken kontanterbjudandet. Framöver ges kontantservice inom ramen för samarbetet med Bankomat samt rutinerna kring serviceboxar för företags- och föreningskunder.
 • Standard & Poor’s uppgraderar i november Sparbanken Skånes kreditbetyg från A- med negative outlook till A- med stable outlook.
 • Bankens tre ägarstiftelser delar ut projektanslag. Totalt får 250 projekt i föreningar och organisationer runt om i Skåne tilldelning i denna årets sista ansökningsomgång.

Ekonomiskt sammandrag januari-december 2017

 • Rörelseresultat uppgår till 248 mkr (113 mkr)
 • Rörelseresultat exklusive goodwillavskrivningar uppgår till 676 mkr (541 mkr)
 • Affärsvolymen uppgår per den 31/12 till 193 miljarder kronor (184 miljarder), en ökning med 5 procent under året

(Jämförelsesiffror inom parantes avser januari-december 2016)

För mer information
Bo Bengtsson, VD, 044-13 83 15
Åsa Grundström, CFO, 044-13 82 44

Denna information är sådan information som Sparbanken Skåne är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 januari 2018 klockan 9.00 CET.

Om Sparbanken Skåne
Sparbanken Skåne är en stark regional sparbank för människorna, näringslivet och det lokala samhället. En bank med hög tillgänglighet, smarta tjänster och grundläggande sparbanksvärderingar, där besluten fattas nära dig som kund.

Fjärde kvartalet 2017 innebar fortsatt stärkt ställning för Sparbanken Skåne. För helåret redovisar banken ett resultat exklusive goodwillavskrivningar och före skatt på 676 miljoner kronor, en ökning med 25 procent från föregående år.

Läs vidare »
Fsadvsaw0vvjcoltpjiy

Sparbankstraditionen ger stöd till skånska föreningar

Pressmeddelanden   •   Nov 30, 2017 09:00 CET

Den 200 år gamla sparbankstraditionen lever vidare på Sparbanken Skåne. Nu delar bankens ägarstiftelser ut anslag till cirka 250 projekt i föreningar och organisationer runt om i Skåne.

Media no image

Standard & Poor’s uppgraderar kreditbetyget för Sparbanken Skåne

Pressmeddelanden   •   Nov 24, 2017 15:30 CET

Kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor’s uppgraderar Sparbanken Skånes kreditbetyg från A- med negative outlook till A- med stable outlook. Betyget stärker ytterligare konkurrenskraften för banken.

I motiveringen skriver Standard & Poor’s bland annat att man förväntar sig att Sparbanken Skåne behåller sin ledande position på den lokala marknaden. Vidare menar institutet att banken kommer förmå vara fortsatt välkapitaliserad, medan balansräkningen utökas de kommande två åren.

Idag emitterar Sparbanken Skåne bland annat säkerställda obligationer på den svenska kapitalmarknaden.

– Vi ser givetvis mycket positivt på uppgraderingen av vårt kreditbetyg, vilket bekräftar den finansiella stabilitet vi byggt upp genom ett långsiktigt och målinriktat arbete. Detta förbättrar ytterligare förutsättningarna för banken på kapitalmarknaden och i förlängningen är det något som gagnar våra kunder, säger Sparbanken Skånes VD Bo Bengtsson.

För mer information
Bo Bengtsson, VD, 044-13 83 15
Åsa Grundström, CFO, 044-13 82 44

Denna information är sådan information som Sparbanken Skåne är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 november 2017 klockan 15.30 CET.

Om Sparbanken Skåne
Sparbanken Skåne är en närvarande bank för människorna, näringslivet och det lokala samhället. Vi är en stark regional sparbank med lokala kontor för privat- och företagskunder. En bank med hög tillgänglighet, smarta tjänster och grundläggande sparbanksvärderingar, där besluten fattas nära dig som kund.

Kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor’s uppgraderar Sparbanken Skånes kreditbetyg från A- med negative outlook till A- med stable outlook.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • VD
 • bo.bengtsson@sparbankenskane.se
 • 044-13 83 15

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • kristian.svensson@sparbankenskane.se
 • 046-162309

Om Sparbanken Skåne

Hela Skånes sparbank

Sparbanken Skåne är en närvarande bank för människorna, näringslivet och det lokala samhället. Vi är en stark regional sparbank med lokala kontor för privat- och företagskunder, en bank med hög tillgänglighet, smarta tjänster och grundläggande sparbanksvärderingar, där besluten fattas nära dig som kund.

Som namnet antyder har vi fullt fokus på södra Sverige. Vi jobbar hårt för att lära känna dig, förstå din vardag och möta dina behov. Välkommen till Sparbanken Skåne!

Adress

 • Sparbanken Skåne
 • Byggmästaregatan 4
 • 222 20 LUND
 • Sverige