Skip to main content

Taggar

Delårsrapport kvartal 2 2018

Delårsrapport kvartal 2 2018

Dokument   •   2018-08-01 09:00 CEST

Delårsrapport kvartal 2 2018 för Sparbanken Skåne

Delårsrapport kvartal 1 2018

Delårsrapport kvartal 1 2018

Dokument   •   2018-04-25 09:00 CEST

Delårsrapport kvartal 1 2018 för Sparbanken Skåne

Småföretagsbarometern Skåne 2017

Småföretagsbarometern Skåne 2017

Dokument   •   2017-09-07 11:00 CEST

Småföretagsbarometern Skåne 2017

Småföretagsbarometern Skåne 2017

Dokument   •   2017-09-07 11:30 CEST

Småföretagsbarometern Skåne 2016

Småföretagsbarometern Skåne 2016

Dokument   •   2016-09-12 12:30 CEST

Småföretagsbarometern Skåne 2016 presenteras av Företagarna, Sparbanken Skåne och Swedbank.

Delårsrapport januari – september 2014

Delårsrapport januari – september 2014

Dokument   •   2014-11-06 09:14 CET

Målbilden för Sparbanken Skåne är tydlig; att vara en närvarande bank för människorna, näringslivet och samhället där kunderna bor. Banken är dock ödmjuk inför utmaningen och att integreringen måste ske stegvis. Sparbanken Skånes rapport för tredje kvartalet visar ett rörelseresultat på 405 mkr för de första nio månaderna 2014.

Delårsrapport januari – juni 2014

Delårsrapport januari – juni 2014

Dokument   •   2014-08-21 08:00 CEST

I början av 2014 tog Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta, Sparbanken 1826, Sparbanksstiftelsen Öresund och Swedbank beslut om att gemensamt bilda en ny regional sparbank i Skåne. Den 20 maj 2014 bildades formellt Sparbanken Skåne AB. Bankens första delårsrapport, för det första halvåret 2014, visar ett rörelseresultat på 365 mkr med en resultat- och volymutveckling i linje med uppsatta mål.

Outlook från Standard & Poor´s

Outlook från Standard & Poor´s

Dokument   •   2013-11-06 09:15 CET

Ratinginstitutet Standard & Poor’s reviderar sin syn på Sparbanken 1826 från negativa till stabila utsikter med bibehållet kreditbetyg, BBB+/A-2. Förändringen föranleds av bankens förstärkta kapitalsituation.

Det digitala Sverige

Det digitala Sverige

Dokument   •   2013-06-12 11:54 CEST

Tillsammans med Google har Swedbank gjort en undersökning om betydelsen av internet i den svenska ekonomin och hur det skapar möjligheter för konsumenter och företag.

Swedbank Boindex, Q4, 2012

Swedbank Boindex, Q4, 2012

Dokument   •   2013-03-12 09:04 CET

Inbjuden till UF-mässa

Inbjuden till UF-mässa

Dokument   •   2013-03-11 09:37 CET

Boindex Q2 2012

Boindex Q2 2012

Dokument   •   2012-08-31 09:50 CEST

Hela rapporten

Småföretagsbarometern Skåne Län

Småföretagsbarometern Skåne Län

Dokument   •   2011-11-22 13:27 CET

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen hösten 2011.

Research Update from Standard & Poor's

Research Update from Standard & Poor's

Dokument   •   2011-08-19 12:36 CEST

Swedish Savings Bank Sparbanken 1826 assigned 'BBB/A-2' And 'K-2' Ratings; Outlook Stable

Delårsrapport 2011 - Bilaga till pressmeddelande

Delårsrapportens siffror i sammanfattning

Delårsrapport 2011

Delårsrapport 2011

Dokument   •   2011-08-12 10:36 CEST

Den tryckta delårsrapporten som PDF

Årsredovisning 2010 - Bilaga till pressmeddelande

Med historiskt låga räntor och med förändrade förutsättningar fortsätter Sparbanken 1826 att bedriva en stabil och stark bankverksamhet. Intjäningen i bankrörelsen är fortsatt god, 160 mkr, och banken redovisar ett resultat för 2010 på 34,8 mkr. För hela koncernen skrevs resultatet till 74,0 mkr. Kapital-täckningskvoten uppgick till 1,62, vilket visar på tillväxt, stabilitet och styrka.

Kommunindex kvartal 3 2009

Kommunindex kvartal 3 2009

Dokument   •   2009-12-03 12:42 CET

Boindex på kommunnivå, jämförelse mellan kvartal 3 och kvartal 2 2009

Delårsrapport januari - juni 2009

Delårsrapport januari - juni 2009

Dokument   •   2009-08-19 10:00 CEST

Redovisning för januari - juni 2009

Swedbanks Boindex Q1 2009

Swedbanks Boindex Q1 2009

Dokument   •   2009-06-03 09:30 CEST